Ενημερωτική Ημερίδα

Ενημερωτική Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στη Πάτρα, 21 Ιανουαρίου 2009 στα πλαίσια του έργου TIPS

Posted in TIPS.