biblio-logo

Το έργο BIBLIO της Ερευνητικής Ομάδας DAISSy του ΕΑΠ, φορέας-εταίρος στην Ελλάδα, παρουσιάστηκε στο Patras IQ 2021!

biblio-logoΜε επιτυχία διοργανώθηκε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εκδήλωση με τη συμμετοχή εκπαιδευτών-τριών, δασκάλων, ερευνητών-τριών, δημοσίων υπαλλήλων, σχεδιαστών-τριών πολιτικών και ατόμων που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων.

Συγκεκριμένα, η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) διοργάνωσε σεμινάριο/ συζήτηση με θέμα «Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για επαγγελματίες και πολίτες» με στόχο να παρουσιάσει τα αξιόλογα εκπαιδευτικά εργαλεία (MOOCs και διαδικτυακά εκπαιδευτικά προγράμματα) που έχει αναπτύξει στο πλαίσιο υλοποίησης ποικίλων Ευρωπαϊκών έργων (π.χ. BIBLIO, ESSA, EUHerit, Roman Routes, SILVHER, Smart Devops και STEAMOnEdu). Η εκδήλωση έλαβε χώρα διαδικτυακά την Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021 και εντάχτηκε στο Patras IQ 2021, θεσμό που αποτελεί πεδίο  αναφοράς και διασύνδεσης του οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας, της πόλης της Πάτρας. Είναι αξιοσημείωτο, ότι η πρωτοβουλία «Patras IQ» αγκαλιάζει την εκπαίδευση, την καινοτομία, την έρευνα και την επιχειρηματικότητα σε ετήσια βάση και σε εθνικό επίπεδο, για περισσότερα από οκτώ συνεχόμενα χρόνια. Υποστηρίζεται εξαρχής, από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) και υλοποιείται στην Πάτρα, το μητροπολιτικό κέντρο της Δυτικής Ελλάδας, και πόλη-έδρα του ΕΑΠ.

Ο Δρ Αχιλλέας Καμέας, Καθηγητής ΕΑΠ, Διευθυντής DAISSy και Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου BIBLIO στην Ελλάδα, κήρυξε την έναρξη των εργασιών, καλωσόρισε τους-τις συμμετέχοντες-ουσες, και στη συνέχεια, παρουσίασε την πολύτιμη δραστηριότητα της Ερευνητικής Ομάδας,  την αποστολή και τους στόχους της, καθώς και τις κατηγορίες των έργων της. Στη συνέχεια, ο Δρ Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος, Βιβλιοθηκονόμος στην Εξ Αποστάσεως Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΑΠ, παρουσίασε λεπτομερώς το Ανοικτό Μαζικό Διαδικτυακό Μάθημα (Massive Open Online CourseMOOC) του έργου BIBLIO, δίνοντας έμφαση στον τρόπο με τον οποίο συμβάλει στη διαμόρφωση του/της σύγχρονου-ης βιβλιοθηκονόμου. Παρουσιάστηκε το περιεχόμενο και οι λειτουργίες του MOOC καθώς και τα οφέλη που προσφέρει στους-στις εκπαιδευόμενους-ες. Έγινε σύντομη περιγραφή όλων των ενοτήτων του BIBLIO MOOC, καθώς και του χρονοδιαγράμματος, του χρόνου μελέτης και των πλεονεκτημάτων συμμετοχής στο μάθημα. Τονίστηκε ο αξιόλογος αριθμός των εκπαιδευομένων που παρακολούθησαν το πρόγραμμα (1.367 άτομα), η ποικιλία των τομέων δραστηριοποίησής τους (φοιτητές-τριες Πανεπιστημίου, προσωπικό Μουσείων και Βιβλιοθηκών, εκπαιδευτικοί, εμπειρογνώμονες ΤΠΑ, κλπ.) καθώς και των περιοχών προέλευσής τους (40 χώρες) Ο ομιλητής αναφέρθηκε επίσης στο πολυδιάστατο περιεχόμενο του συνολικού αρθρωτού προγράμματος κατάρτισης BIBLIO, εξηγώντας ότι το MOOC αποτελεί ένα τμήμα του, που θα συνεχιστεί με το μικτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα καθώς τις εκπαιδευτικές δράσεις στο χώρο εργασίας.

Μια σύντομη αλλά έντονη συζήτηση πραγματοποιήθηκε στο τέλος της εκδήλωσης, μέσω ερωτήσεων-απαντήσεων, σχολίων και παρεμβάσεων, κεντρίζοντας το ενδιαφέρον των ομιλητών-τριών και των συμμετεχόντων-ουσών. Η εκδήλωση αποδείχθηκε ένα εξαιρετικό πεδίο διασύνδεσης του BIBLIO με το PATRAS IQ 2021, δίνοντας προστιθέμενη αξία στη σύναψη νέων επαφών, τον εμπλουτισμό των συνεργαζομένων φορέων, την προώθηση του έργου BIBLIO και τα αποτελεσμάτων του, μέχρι σήμερα.

H Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου υλοποιεί το έργο BIBLIO (Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ / 612411-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA2-SSA) ως φορέας-εταίρος στην Ελλάδα, με την Εξ Αποστάσεως Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του ΕΑΠ ως βασικό συνεργάτη.

Μείνετε συντονισμένοι και θυμηθείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του BIBLIO και να παρακολουθείτε τις ιστορίες (“Stories”) από τους φορείς εταίρους του έργου! https://www.biblio-project.eu/stories/

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το έργο BIBLIO καθώς κι άλλες δράσεις της Ερευνητικής Ομάδας DAISSy-ΕΑΠ:

Posted in biblio, News & Events and tagged .