OLMEdu-event-2023

To Διεθνές Συνέδριο του Ευρωπαϊκού έργου OLMEdu, που διοργάνωσε η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ, κεντρίζει το ενδιαφέρον!

Η ερευνητική ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) διοργάνωσε με επιτυχία το υβριδικό Διεθνές Συνέδριο με θέμα το Ευρωπαϊκό έργο «Open Lab for the up-skilling of higher educational staff in on-line Management Education-OLMEdu», το οποίο πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023, στην έδρα του ΕΑΠ στην Πάτρα (10.00 – 16.00).

Βασικός στόχος του διεθνούς συνεδρίου ήταν να παρουσιαστούν τόσο οι ψηφιακές δεξιότητες στον άξονα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), που πρέπει να διαθέτει το ανώτερο ακαδημαϊκό προσωπικό (Higher Education Staff – HES), έτσι ώστε να υποστηρίξει την  ηλεκτρονική μάθηση με ολοκληρωμένο τρόπο, όσο  και τα ψηφιακά εργαλεία που θα βοηθήσουν το εν λόγω προσωπικό στο διδακτικό έργο του.

Την έναρξη του συνεδρίου κήρυξε ο κ. Αχιλλέας Καμέας, Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας και Καθηγητής του ΕΑΠ,  Διευθυντής της ερευνητικής ομάδας DAISSy και Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου OLMEdu. Στο πρώτο μέρος, το πρόγραμμα  ξεκίνησε με μια παρουσίαση για την Εκπαίδευση στο πεδίο του Μάνατζμεντ στην περίοδο του Covid -19. Συγκεκριμένα, ο καθηγητής του ΕΑΠ κ. Μανώλης Κουτούζης, Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, Υπεύθυνος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Εκπαίδευση Ενηλίκων του ΕΑΠ, παρουσίασε τους τρόπους με τους οποίους ένα Ανοικτό Πανεπιστήμιο εφάρμοσε την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στις νέες συνθήκες. Η δεύτερη ομιλήτρια, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Νίκλεια Ετεοκλέους, Επικεφαλής της Επιτροπής Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Frederick Κύπρου, αναφέρθηκε στο πώς ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα αντιμετώπισε τη μετάβαση σε διαδικτυακά μαθήματα, και αναφέρθηκε στα ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποίησαν για την ανάπτυξη του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού.

Ακολούθησε το δεύτερο μέρος του συνεδρίου, το οποίο ξεκίνησε με την ομιλία του κ. Αχιλλέα Καμέα αναφορικά με τα αποτελέσματα του ΟLMEdu και συνεχίστηκε στο ίδιο πλαίσιο, με τις αντίστοιχες παρουσιάσεις από τους λοιπούς εταίρους του έργου, σχετικά με τα προϊόντα και τα παραδοτέα του. Στη συνέχεια, η κ. Φωτεινή Γατομάτη, Υπεύθυνη Διαχείρισης έργων στην DAISSy και Διαχειρίστρια του έργου OLMEdu, παρουσίασε το ΟLMEdu Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα (Massive Open Online Course – MOOC), το οποίο θα αξιοποιηθεί από το προσωπικό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αναφορικά με την  Εκπαίδευση στο πεδίο του Μάνατζμεντ, έτσι ώστε το προσωπικό να αναπτύξει τις ψηφιακές δεξιότητες που είναι απαραίτητες στο πλαίσιο της παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου παρουσιάστηκαν τα περιεχόμενα και οι μαθησιακοί στόχοι αυτού από τον Δρ Χαριτωμένο Τσιόρδα, Πανεπιστήμιο Πατρών, και την Δρ Ουράνιο Αναστασίου, Grandexperts Consulting Limited  Κύπρου, η οποία ανέλυσε το εκπαιδευτικό περιεχόμενο.

OLMEdu-event-2023

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στα τεχνικά αποτελέσματα του έργου OLMEdu. Συγκεκριμένα, ο Δρ Αχιλλέας Αχιλλέως, Λέκτορας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Frederik Κύπρου, παρουσίασε μία σειρά εργαλείων για την ανάπτυξη διαδικτυακών προσομοιώσεων στην Εκπαίδευση στο πεδίο του Μάνατζμεντ, αρχικά θεωρητικά και στη συνέχεια πρακτικά, σε μία διαδραστική δραστηριότητα που προσέλκυσε την προσοχή του κοινού. Τα μέλη της ερευνητικής ομάδας DAISSy του ΕΑΠ, κ.κ. Φωτεινή Γατομάτη και Γεράσιμος Βονιτσάνος, παρουσίασαν το διαδικτυακό αποθετήριο και τα αποτελέσματα της αξιολόγησής του.

Το διεθνές συνέδριο παρακολούθησαν εξήντα πέντε (65) άτομα αυτοπροσώπως και πέντε (5) άτομα εξ αποστάσεως (μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  Zoom), τα οποία ήταν φοιτητές/φοιτήτριες, εκπαιδευτικοί, ερευνητές/ερευνήτριες και επαγγελματίες στον τομέα της εκπαίδευσης, της ψηφιακής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και πάροχοι κατάρτισης και υπεύθυνες/υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων στον τομέα της εκπαίδευσης.

Είναι γεγονός, ότι το συνέδριο πέτυχε να αποτελέσει μια ανοιχτή πλατφόρμα όπου συζητήθηκαν οι τελευταίες καινοτομίες, τάσεις και ανησυχίες, πρακτικές προκλήσεις και ψηφιακές λύσεις που υιοθετήθηκαν στην Εκπαίδευση στο πεδίο του Μάνατζμεντ. Πραγματοποιήθηκε στην αγγλική γλώσσα, ήταν ανοικτό στο ευρύ κοινό, χωρίς κόστος συμμετοχής και με δυνατότητα απόκτησης Πιστοποιητικού Παρακολούθησης.

Το έργο OLMEdu έχει διετή διάρκεια, συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+, Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης, Δράση KA2. και υλοποιείται με Συντονιστή το Πανεπιστήμιο Frederick Κύπρου  και εταίρους την Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ και το Πανεπιστήμιο Πατρών (Ελλάδα), το Πανεπιστήμιο Tor Vergata της Ρώμης (Ιταλία) και την GrantXpert Consulting (Κύπρος).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο OLMEdu καθώς κι άλλες δράσεις της Ερευνητικής Ομάδας DAISSy:

Posted in News & Events and tagged .