devops-logo

Απολογισμός εκπαιδευτικών δράσεων που υλοποιήθηκαν με την υποστήριξη της ερευνητικής ομάδα DAISSy του ΕΑΠ στο έργο DevOps

devops-logoΣτις 22/10/2021, ολοκληρώθηκαν οι εκπαιδευτικές δράσεις για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών έξυπνων πόλεων στο πλαίσιο του Erasmus+ ερευνητικού έργου DevOps (DevOps Competences for Smart Cities). Η ερευνητικής ομάδας DAISSy του ΕΑΠ είχε καθοριστικό ρόλο στην σχεδίαση και ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού, τον καθορισμό της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας, τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, αλλά και την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι δράσεις που έλαβαν χώρα στο έργο DevOps περιελάμβαναν ένα πρόγραμμα μικτής μάθησης και ένα πρόγραμμα μάθησης με βάση την εργασία.

Το πρόγραμμα μικτής μάθησης προσέφερε μαθήματα εξειδίκευσης σε τρία διαφορετικά μαθησιακά μονοπάτια: το σχεδιαστή έξυπνων πόλεων, τον επικεφαλή του τμήματος πληροφορικής έξυπνων πόλεων και τον τεχνικό ειδικό του τμήματος πληροφορικής έξυπνων πόλεων. Διήρκεσε 24 εβδομάδες με ημερομηνία εκκίνησης στις 22/2/2021 και ημερομηνία ολοκλήρωσης στις 15/8/2021. Προσφέρθηκαν συνολικά 28 εκπαιδευτικές ενότητες και 108 εκπαιδευτικές μονάδες που οδήγησαν στην απόκτηση 337 μαθησιακών αποτελεσμάτων. Δημιουργήθηκε εκπαιδευτικό υλικό που αντιστοιχεί σε περίπου 300 ώρες αυτορυθμιζόμενης μελέτης, 54 ώρες αξιολόγησης και 112 ώρες πρακτικών ασκήσεων, ενώ διεξήχθηκαν υποστηρικτικές διαδικτυακές συνεδρίες συνολικής διάρκειας 56 ωρών. Το πρόγραμμα μικτής μάθησης παρακολούθησαν 228 άτομα, 118 εκ των οποίων προέρχονταν από την Ελλάδα. Από τους 228 συμμετέχοντες, το 36% ήταν γυναίκες, το 47% ανήκε στην ηλικιακή ομάδα 35-54 ετών, το 76% κατείχε βασικό τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (το 45% είχε και μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών), ενώ υπήρχε ισοδύναμη εκπροσώπηση από τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα.

Η μάθηση βάσει εργασίας διαδέχθηκε το πρόγραμμα μικτής μάθησης και διήρκεσε 12 εβδομάδες τελειώνοντας στις 22/10/2021. Συμμετείχαν 80 άτομα, 56 εκ των οποίων από την Ελλάδα. Οι οργανισμοί που ενεπλάκησαν στην Ελλάδα περιλάμβαναν τους δήμους Λαρισαίων, Κατερίνης, Τρικκαίων, Ιωαννιτών, Γρεβενών, Βέροιας και Καρδίτσας, καθώς και εταιρίες και άλλες νομικές οντότητες (π.χ. ερευνητικά Ινστιτούτα). Προσφέρθηκαν περισσότερα από 100 θέματα πρακτικής άσκησης συνολικού απαιτούμενου φόρτου 200 ωρών το καθένα.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των ανωτέρω εκπαιδευτικών δράσεων ήταν άκρως ενθαρρυντικά. Συγκεκριμένα, αξιολογήθηκαν η ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθηση, οι στόχοι και το περιεχόμενο των μαθημάτων, ο φόρτος η υποστήριξη και η διάδραση, το μαθησιακό κέρδος, η συνολική εμπειρία μάθησης και ο επαγγελματικός αντίκτυπος των εκπαιδευτικών δράσεων του έργου DevOps. Τα ευρήματα αναδεικνύουν τη μεγάλη ικανοποίηση και τη θετική άποψη που αποκόμισαν οι χρήστες σε όλες τις διαστάσεις αξιολόγησης.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους εταίρους της κοινοπραξίας του έργου DevOps για την ισχυρή τους δέσμευση στην υποστήριξη αυτών των πολύ απαιτητικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Επίσης, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους εκπαιδευομένους για την εξαιρετική συνεργασία καθ’ όλη τη διάρκεια των εκπαιδευτικών δράσεων, το γόνιμο διάλογο και την παροχή πολύτιμων ιδεών με στόχο τη βελτίωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τη δημιουργία νέων, εξειδικευμένων σε αναδυόμενους εργασιακούς τομείς στο πλαίσιο των έξυπνων πόλεων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ευρωπαϊκό έργο DevOps και την Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ, μπορείτε να δείτε σε:

logo-reeduco

Ολοκλήρωση εκπαιδευτικών δράσεων από την ερευνητική ομάδα DAISSy του ΕΑΠ στο πλαίσιο του έργου RE-EDUCO.

logo-reeducoTo REthinking EDUcation COmpetencies. Εxpertise, best practices and teaching in Digital Era (RE-EDUCO) είναι ένα ερευνητικό έργο που στοχεύει στη δημιουργία των καλύτερων συνθηκών ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών για την καινοτομία και συνεργασία μεταξύ των χωρών-εταίρων (Ιταλία, Ισπανία, Φινλανδία, Ελλάδα, Κύπρος ). Το έργο RE-EDUCO στοχεύει στην ενίσχυση του ρόλου της ψηφιακής κουλτούρας ως μέσου για τη βελτίωση των ευκαιριών ανάπτυξης για μαθητές και εκπαιδευτικούς, διευρύνοντας τις επιλογές τους στην ιδιωτική και επαγγελματική ζωή, μέσω έρευνας, ανταλλαγής καλών πρακτικών, κατάρτισης και δημιουργικών δραστηριοτήτων.

Στο πλαίσιο της πρώτου εκ των βασικών αποτελεσμάτων του RE-EDUCO, πραγματοποιήθηκαν διάφορα σεμινάρια πληροφόρησης και προσανατολισμού και εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε όλες τις χώρες-εταίρους για την ενδυνάμωση των ανθρώπων και της κοινότητας και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους και τις ευκαιρίες ψηφιοποίησης για τη ζωή, τη μάθηση και την επαγγελματική αποκατάσταση. Οι δράσεις είχαν συνολική διάρκεια 52 ωρών (ανά χώρα) και τα θέματα που εξετάστηκαν περιελάμβαναν:

 • Ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ψηφιακή καινοτομία
 • Νέες τεχνολογίες: κίνδυνος και ευκαιρίες για εργασία και ζωή
 • Κυβερνοεκφοβισμός
 • Ψηφιακή ηθική
 • Κρίσιμη χρήση δεδομένων κοινωνικών μέσων και Διαδικτύου
 • Νέες δεξιότητες και νέες εργασιακές προοπτικές: Τάσεις, προφίλ, αναδυόμενες ικανότητες
 • Ψηφιακές τεχνολογίες & Κοινωνία 5.0
 • Νέα ψηφιακή ταυτότητα και ενεργός πολίτης
 • Δεξιότητες ασφάλειας και ιδιωτικότητας δεδομένων και νέες εργασιακές προοπτικές

Συγκεκριμένα, τα σεμινάρια και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν από 1/3/2021 έως 24/4/2021 με τη συμμετοχή τριών σχολείων της επαρχίας, του 5ου Γενικού Λυκείου Αγρινίου, του 5ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου και του Πειραματικού Γυμνασίου Μυτιλήνης. Συνολικά εγγράφηκαν και συμμετείχαν 127 μαθητές και 9 εκπαιδευτικοί. Δεδομένου ότι τα σχολεία έκλεισαν σε όλη την Ελλάδα λόγω της πανδημίας COVID-19, όλες οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν με διαδικτυακό τρόπο. Τόσο οι δάσκαλοι όσο και οι μαθητές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τα θέματα και το εκπαιδευτικό περιεχόμενο και εξέφρασαν την έντονη επιθυμία τους να συμμετάσχουν και σε άλλες δραστηριότητες του έργου, όπως η διαδικτυακή κατάρτιση των εκπαιδευτικών και ο σχολικός διαγωνισμός του RE-EDUCO.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ευρωπαϊκό έργο RE-EDUCO και την Ερευνητική Ομάδα DAISSy, μπορείτε να δείτε σε:

logo-reeduco

Report on the online teacher training program in digital technologies offered by the DAISSy research team of HOU

logo-reeducoThe online teacher training program, which was designed, developed and offered by the DAISSy research team of the HOU has been completed. The program was delivered in the context of the Erasmus+ research project RE-EDUCO (REthinking EDUcation COmpetencies. Εxpertise, best practices and teaching in Digital Era). The training of teachers lasted from 18/10 to 8/11/2021 with the participation of 655 people from all partner countries. Participations from Greece reached an impressive for the size of the project number of 540. Four 2-hour sessions were held that focused on the following topics:

 • Student Centred Learning Techniques
 • Peer Assisted Learning Strategies
 • Technology Enhanced Assessment
 • Technology Enhanced Learning Tools
 • Module Design – Carpe Diem Workshops
 • Managing RPL Assessments and Portfolios

The training program was successfully completed by 214 trainees with 188 (88%) being Greeks. A prerequisite for successful completion and obtaining the corresponding certificate was the submission of a group-based assignment, in which the trainees were asked to design a lesson plan using techniques and tools they learned during the training to describe a teaching activity.

The results of the evaluation of the training program were quite positive and encouraging. Specifically, the e-learning platform, the structure and content of the program, as well as the overall learning experience were evaluated. The usability, layout, organization and ease of navigation were evaluated positively by more than 90% of the trainees who participated in the evaluation (n = 169). The answers regarding the quality, usefulness and relevance of the educational material to the work tasks of the trainees fluctuated at the same levels. Finally, in percentages that exceeded 85%, the trainees agreed that they enjoyed their participation in an interesting program that covered modern and applied topics.

We would like to thank all the RE-EDUCO project partners for their support. Most importantly, we would like to thank all the trainees of the online training program for their massive participation, smooth collaboration and constructive feedback that will allow us to improve the learning experience, quality and content of similar programs in the future.

For more information for the RE-EDUCO project and the DAISSy research team:

DAISSy

Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ διοργανώνει εκδήλωση με θέμα Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για επαγγελματίες και πολίτες στο πλαίσιο του PatrasIQ 2021

logo-DAISSy-200Η ερευνητική ομάδα DAISSy του ΕΑΠ διοργανώνει σεμινάριο/ συζήτηση με θέμα Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για επαγγελματίες και πολίτες. Η εκδήλωση εντάσσεται στο PatrasIQ 2021 και λάβει χώρα διαδικτυακά την Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου από 13.00 έως 14.30. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, ερευνητές, εργαζόμενους στη δημόσια διοίκηση, σχεδιαστές πολιτικής και γενικά σε κάθε άτομα που ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων. Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν δράσεις εκπαίδευσης (MOOCs και online courses) και άλλα σημαντικά αποτελέσματα των έργων BIBLIO, ESSA, EUHerit, Roman Routes, SILVHER, Smart Devops και STEAMOnEdu.

Περισσότερες πληροφορίες για το PatrasIQ και τον τρόπο σύνδεσης θα βρείτε στην ιστοσελίδα https://patrasiq.gr/. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως εξής:

13.00 – 13.05     Καλωσόρισμα – επισκόπηση της εκδήλωσης – Α. Καμέας, Καθηγητής ΕΑΠ
13.05 – 13.15     Ανάπτυξη των ψηφιακών ικανοτήτων των πολιτών μέσω της Ψηφιακής Ακαδημίας Πολιτών του Gov.gr – Δρ. Ν. Αχιλλεόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης DAISSy ΕΑΠ
13.15 – 13.25     Ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων επαγγελματιών των έξυπνων πόλεων – Δρ. Θ. Παναγιωτακόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης DAISSy ΕΑΠ
13.25 – 13.40     Ψηφιακές δεξιότητες για την προώθηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και την ανάπτυξη της πολιτιστικής επιχειρηματικότητας  – Β. Μαράτου & Π. Πολυμεροπούλου, ερευνήτριες DAISSy ΕΑΠ
13.40 – 13.50     Διαμορφώνοντας τη σύγχρονη/ το σύγχρονο Βιβλιοθηκονόμο: το έργο BIBLIO  – Λ. Παπαχριστόπουλος, βιβλιοθηκονόμος, επιστημονικός συνεργάτης DAISSy ΕΑΠ
13.50 – 14.00     Ανάπτυξη ικανοτήτων για την καλύτερη εφαρμογή της εκπαίδευσης STE(A)M – Α. Καμέας, Καθηγητής ΕΑΠ
14.00 – 14.15     Σύγχρονες ικανότητες που απαιτεί η βιομηχανία λογισμικού – Β. Βασιλειάδης, Αναπλ. Καθηγητής Παν. Πατρών, επιστημονικός συνεργάτης DAISSy ΕΑΠ
14.15 – 14.30     Συζήτηση με τους/τις ομιλητές/τριες – κλείσιμο

Για περισσότερες πληροφορίες για τα έργα και τις δράσεις της ομάδας DAISSy:

Website               : http://daissy.eap.gr/en/
Facebook            : @DAISSyResearchGroup
Linkedin             : https://www.linkedin.com/in/daissyresearchgroup/
Twitter                : https://twitter.com/daissy_research
Instagram           : @daissy_researchgroup
Email                   : info@daissy.eap.gr

amelie-ltta-italy

DAISSy Research Group participated in the AMeliE Erasmus project 1st LTTA in Italy

amelie-ltta-italyDAISSy Research Group of the Hellenic Open University participated in the 1st Learning Teaching Training Activity (LTTA) of the two-year Erasmus+ project “Advanced Media Literacy Education to counter online hate-speech [AMeLiE]”. The meeting was held in Foligno, Italy, where the coordinating organization, EGINA, is based and was the first live meeting of the project due to covid-19 restrictions.

AΜeLiE aims to address the issue of online hate-speech. The project has been created by a consortium of 6 partners from five countries (Belgium, Germany, Greece, Italy, Romania). The partnership includes sectoral organisations  – national and international education networks and organisations;  VET providers, one university-HOU, and two European networks in digital skills and online hate-speech professionals.

During the 5-day meeting, from 15th to 19th November 2021, twelve trainers from Belgium,  Bulgaria, Germany, Greece, Italy and Romania had an one-week long trainers’ training on how to tackle online hate speech. Greece was represented by two trainers, members of the DAISSy research group.

The first day participants learned about Parole Ostilli activities and the Manifesto of non-hostile communication with its 10 golden rules via a mostly powerful and inspiring presentation. They went through several kinds of activities and had the opportunity to brainstorm, to reflect and make suggestions for the best implementation of the Manifestoas well as inclusive speechin education.

The second day was dedicated to the AMeLiE online platform – the core of the project – which is developed by DAISSy-HOU and it will be used to train teachers, share the resources and host the Schools’Virtual Network. In a special 3-hour structured session, DAISSy experts initiated all participants to the innovative SonetBULL good practice; an interactive platform where users can not only download educational materials but can also carry out “bottom-up” initiatives and campaigns, co-construct shared content, open debates and present “cases” and their possible resolutions. Notably SonetBULL is a DAISSy production from a previous project. Subsequently, the AMeLiE platform was showcased in detail to the trainers in situ and online to the associated teachers who form the pilot group of the AMeLiE schools’ network. Everyone had the chance to test its functionalities and share ideas for improvements.

During the third day trainers had an exceptional workshop at ATLAS, a center with long experience in art therapy with technological mediation and the expertise in traditional art therapies, along with innovative verbal and non-verbal communication approaches.

The fourth day, participants’ interest peaked with cultural activities and ice breakers techniques. These techniques, such as metaphor cards, are suitable for discussing topics from different points of view and transforming a one-sided point of view into a more inclusive, broader perspective.

The last day of the LTTA was devoted on how to conduct a monthly kind speech day campaign, which constitutes one of the core activities of the AMeLiE project. A fruitful argumentation between trainers highlighted ideas and produced plans on how to involve local communities, share with other teachers and students, engage different stakeholders and make successful the monthly kind-speech-day campaign at schools.

The results of LTTA in Italy are currently studied and feedback from all partners will be used in the next phase of AMeLiE, i.e. the development of the Schools’ Virtual Network to combat online hate speech.

For more information regarding AmeLiE project and/or more news of the DAISSy Research Group:

 

 

 

DELTA 5th Meeting Matera

The DELTA consortium participated to 5th project meeting in Matera, Italy

On the 11th and 12th November 2021, the DELTA consortium participated in person, in the fifth transnational meeting of the project in Matera, Italy, hosted by the Department of European and Mediterranean Cultures: Architecture, Environment, Cultural Heritage (DiCEM), University of Basilicata.

It was a marvelous moment meeting again with our colleagues, after the longtime of pandemic which restricted any travelling or group gathering!

The DELTA project – Digital Excavation through Learning and Training in Archaeology, is funded under the program Erasmus + / KA2 / Strategic Partnerships for Higher Education. The project is coordinated by the DAISSy research group of the Hellenic Open University (EAP). The project is implemented by a consortium of four partners – Universities from three countries (Greece, Italy and Czech Republic).

 

 

The meeting started with an overview of the project and its progress by Achilles Kameas, Head of the DAISSy Research Group, Hellenic Open University. After the implementation of the blended course entitled “Digital Excavation”, HOU, the Intellectual Output II leader, presented the results, main points of piloting the blended courses (IO2/A3) and the Certificates awarded through the online platform to successful learners. The programme, activities and the evaluation of the Intensive Study Programme (ISP) were presented by the Intellectual Output I leader, National Kapodistrian University of Athens, Greece. The ISP was a 5 days (11-15 October 2021) training programme for students of Archaeology from Greece – Italy and Czech Republic, with the collaboration of all partners, in a joint excavation at Plasi, Marathon.

Masaryk University presented the progress of the DELTA Teaching Handbook (IO1/A3) and the outline of the Policy recommendations document (IO1/A5).

The first day of the meeting ended with an open discussion among all partners who discussed on the possible adaptations and upgrade of all five (5) Modules as well as the subject of translations.

The second day of the web meeting included equally important presentations, regarding the pending issues of the DELTA like communication, dissemination policy for the more effective dissemination of the project results and deliverables. The fifth meeting closed with the presentation of the time –plan, financial & administrative issues and the exploitation of the project results of DELTA (HOU).

More information on the DELTA project:
Website     :  http://www.project-delta.eu/
Facebook   : @projectdeltaeu – @DAISSyResearchGroup
Twitter       : @deltaprojecteu – @daissy_research

logo-DAISSy

Διαδικτυακή Εκδήλωση της DAISSy του ΕΑΠ με θέμα τον πολιτισμό, τον τουρισμό και την επιχειρηματικότητα

daissy-ekd-tour

H ερευνητική ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου σας προσκαλεί να συμμετέχετε στη διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο «Η Πολιτιστική Κληρονομιά ως εφαλτήριο επιχειρηματικότητας», η οποία θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021, στις 17:30 έως 20:00. Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται με την υποστήριξη του συλλόγου «Ο Ιπποκράτης στη Λάρισα».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας Zoom. Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής. Οι προσκεκλημένοι ομιλητές – εκπρόσωποι από το χώρο του πολιτισμού, του τουρισμού και της επιχειρηματικής δραστηριότητας – θα παρουσιάσουν στρατηγικές, προγράμματα κατάρτισης και παραδείγματα καλών πρακτικών επιχειρηματικότητας στην προβολή και αξιοποίηση του πολιτισμικού αποθέματος καθώς και στην ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε άτομα και εκπροσώπους ενώσεων, ιδρυμάτων και επιχειρήσεων σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Συγκεκριμένα απευθύνεται σε επαγγελματίες πολιτισμού, διαχειριστές στον τομέα του πολιτισμού και τουρισμού, παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμβούλους επιχειρήσεων, διαχειριστές μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον πολιτισμό και τουρισμό, φορείς που λαμβάνουν αποφάσεις, εκπροσώπους δήμων και πολιτιστικών συλλόγων καθώς και σε φοιτητές και αποφοίτους στον πολιτισμό και τουρισμό.

Μέσω της παρούσας φόρμας μπορείτε να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας.

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/93743647009?pwd=NitiVGp1M05YOS9ucXM0RGt1MlJVQT09
Meeting ID: 937 4364 7009
Passcode: 951514

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στη διεύθυνση info@daissy.eap.gr

Πρόγραμμα

17.30 – 17.40: Έναρξη και χαιρετισμοί.

17.40 – 17.50: Παρουσίαση της ερευνητικής ομάδας DAISSy – Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
Δρ. Αχιλλέας Καμέας, Καθηγητής ΣΘΕΤ, Επικεφαλής DAISSy Research Group, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

17.50 – 18.00: Προοπτικές επιχειρηματικότητας στο δίκτυο των Ρωμαϊκών Δρόμων.
Βίκυ Μαράτου, Διαχειρίστρια έργων & ερευνήτρια DAISSy Research Group, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

18.00 – 18.10: Οι δρόμοι της επιχειρηματικότητας μέσα από την πολιτιστική διαδρομή των μνημείων της ευρύτερης περιοχής της Λάρισας.
Δρ. Σταυρούλα Σδρόλια, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας

18.10 – 18.20:    Πολιτιστικές Διαδρομές – Από τον Γλυπτό Ποταμό στο μνημείο του Ιπποκράτη στη Λάρισα.
Δρ. Ρίζος Χαλιαμπάλιας, Πρόεδρος του συλλόγου «Ο Ιπποκράτης στη Λάρισα»

18.20 – 18.30: Στα Τοπία του Αρχαίου Δράματος: Μια πρωτοβουλία βιωματικής σχέσης εκπαίδευσης, αρχαιολογικών χώρων και ελληνικής γραμματείας.
Κυριακή Σπανού, Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Θεσσαλικού Θεάτρου

18.30 – 18.40: Στρατηγική ανάπτυξης επώνυμων τουριστικών προορισμών μέσω ειδικών μορφών τουρισμού.
Δρ. Κώστας Αλεξανδρής, Καθηγητής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Μέλος ΣΕΠ, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Σύντομο διάλειμμα 10΄

18.50 – 19.00: Το πρόγραμμα «50 χιλιόμετρα» του Επιμελητηρίου Λάρισας.
Σωτήρης Γιαννακόπουλος, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λάρισας

19.00 – 19.10: Οινοτουρισμός.
Αθανάσιος Ντούγκος, Οινοποιός

19.10 – 19.20: Μονοπάτια, πολιτισμός και επιχειρηματικότητα.
Νίκος Ντάγκας, Αντιδήμαρχος Τουρισμού Δήμου Αγιάς

19.20 – 19.30: Bar Engage: Δημιουργώντας νέους πρεσβευτές της πόλης, σε όλη την Ευρώπη μέσω της τοπικής «γεύσης».
Αλέξανδρος Σακελάρης, Επιχειρηματίας, εμπνευστής / συνδιοργανωτής του BARENGAGE

19.30 – 19.40: Πολιτισμός, Τουρισμός και Επιχειρηματικότητα μέσα από το έργο EUHeritage.
Παναγιώτα Πολυμεροπούλου, Αρχαιολόγος – Μουσειολόγος MSc., Ερευνήτρια DAISSy Research Group, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

19.40 – 19.50: Μια πιλοτική εφαρμογή του Experience design canvas για τους επαγγελματίες του πολιτισμού και τουρισμού στην Ελλάδα.
Ζωή Ακριβούλη, Οικονομολόγος-Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Ανάπτυξης, Ερευνήτρια DAISSy Research Group, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

19.50 – 20.00: Ερωτήσεις-συζήτηση-κλείσιμο εκδήλωσης

 

xenia-logo

The Deliverable 2.1 Xenia Inclusiveness Index of the Erasmus+ project XENIA that DAISSy Research Group of HOU is the Greek partner is now fully available online in English!

xenia-logoThe Deliverable 2.1 – Xenia Inclusiveness Index of the Erasmus+ project XENIA is now fully available online in English. This document describes in detail the main activities that have been performed to develop the XENIA Inclusiveness Index – Beta version (Work Package 2 of the XENIA project). It also provides information aboutthe entire assessment process for Higher Education Institutions (HEIs) and how the Index will work.

The Index will assist European HEIsin evaluating the equality and inclusiveness strategies that they adopt to address diversity (specifically based on sex, gender and sexual orientation) within their contexts.

The beta version of XENIA Inclusiveness Index consists of three key elements:

 1. Matrix for the HE specialised personnel, consisting of a series of objective indicators that assess the inclusiveness of a HEI;
 2. Survey for students and staff of HEIs to gauge the subjective perceptions of inclusiveness in the HEI;
 3. XENIA Index, that is a vector index that allows to summarise the information collected and record and interpret changes in specific values of the assessment process.

XENIA is a 36-month-lasting Erasmus + project that is currently been implemented by a consortium made up of 7 partners from 5 European countries (Italy, Spain, Slovenia, Ireland, Greece). Five European Universities (one in each country directly involved in the project) are about to start the piloting test of the Index beta version.

All materials are completely free and accessible from this link: https://xeniaindex.eu/pdf/wp2.pdf

For more information on XENIA and other DAISSy projects & activities:

biblio-logo

The BIBLIO project of the DAISSy Research Group of the HOU, partner in Greece was presented in the radio program entitled “Libraries on FM”!

biblio-logoThe promotion of the BΙBLIO-Boosting digital skills and competences for librarians in Europe project continues dynamically through the radio frequencies! In particular, the project is honored to be presented on the radio program entitled “Libraries on FM”, which is the first radio show ever organized in Greece that concerns Libraries! This program is an outcome of the cooperation of the Association of Greek Librarians and Information Scientists-EEVEP with the Municipal Library and the Municipal Radio Station “Communication 94FM” of the Municipality of Heraklion, Attica region, and it is organized once a week.

More precisely, the BIBLIO project was presented on Friday, October 22th 2021 (17: 00-18: 00), on the radio program coordinated by Christina Kyriakopoulou and Anthi Baliou, and edited by Frosso Pavlidou, all being members of the EEVEP.

The presentation of BIBLIO was delivered by Thomas Chiotis, Archivist-Librarian, member of the working group of the DAISSy Research Group of the Hellenic Open University (HOU), partner in Greece, and began with a brief description of the project content and its objectives. Then, a detailed description was made about all types of the research carried out during the implementation of the BIBLIO project as well as the research results, which led to the two emerging job role profiles in the Library world: the Community Engagement and Communication-CECO and the Digital Transformation Facilitator-DIGY . The presentation was finalized by referring to the content of the BIBLIO MOOC modules, emphasizing on the benefits of developing new skills, to be gained by those participating in the training program.

 • The DAISSy Research Group of the HOU is the Greek partner of the BIBLIO project (ERASMUS+ / 612411-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA2-SSA) and implements it, in cooperation with the Distance Library and Documentation Centre (DLIC) of the HOU, associate partner.

Stay tuned and remember to visit the site of the BIBLIO project and to check the “Stories” of the BIBLIO partners! https://www.biblio-project.eu/stories/

For more information about the BIBLIO project as well as other activities of the DAISSy-HOU:

DevOps_final_conference_website

Smart Employees for Smart Cities online conference with the participation of the DAISSy research team of Hellenic Open University

DevOps_final_conference_website

 

On Thursday, 25 November, from 9:30-13:15 CET, the DevOps competences for Smart Cities (Smart DevOps) project consortium will hold a final project’s online conference titled Smart Employees for Smart Cities. Those attending will have the opportunity to learn how to bridge the gap between today’s and future’s skills demands of the municipal workforce.

Register now

Smart cities are complex ecosystems that use information and communication technologies for helping their citizens and organizations deal with the challenges of urbanization, safety, resilience, and sustainability. Their creation is a long and laborious transformation that should not be considered mainly as a technical challenge but as a movement to create citizen-centred ecosystems that improve quality of life and stimulate economic activity.

A highly skilled workforce is key in rendering smart city ecosystems a reality. Even though billions of euros are invested in technological or urban development, not sufficient effort has been spent in training the necessary workforce with the skills needed in smart cities ecosystems.

The Smart DevOps project aims to close the gap between today’s and future’s skills demands of the municipal workforce by emphasizing the exploitation of emerging employment paradigms such as DevOps. The key advantage of DevOps is that it allows to innovate and rapidly deploy innovative solutions for the citizens. This was the premise and also a starting point of the DevOps competences for Smart Cities project.

At the final conference, we will present project deliverables, pilot activities results and facilitate discussions about the future of skills development in the Smart Cities sector. Specifically, you will hear about and be able to discuss:

 • Key transversal and specific competencies for Smart Cities professionals
 • 3 new emerging Smart City job profiles (Smart City Planner, Smart City IT Manager, Smart City IT Officer)
 • Vocational Curricula for the three job profiles delivered through the Massive Online Open Course and Specialisation Courses
 • Results of extensive pilot training attended by hundreds of trainees
 • Smart City Body of Knowledge
 • A growing community of Smart Cities stakeholders (IT and tech experts, public officials and employees)

The conference targets individuals and representatives of associations, institutions and businesses from local, national and European levels, namely (the list below is not exhaustive):

 • Smart Cities professionals
 • Municipalities and cities representatives
 • IT experts
 • VET providers
 • Decision-makers
 • Policy-makers
 • Smart Cities Consultants
 • Smart Cities Researchers

Conference programme

09:30 – 09:40     Welcome and introduction

Peter Palvoglyi, CEO of ALL DIGITAL

09:40 – 10:00     Keynote speech: Career challenges in smart cities – How does the digital transformation of cities affect careers and what has to be done towards a sustainable career ecosystem in smart cities?

Prof Dr Judith Hilde Semeijn, Open University of the Netherlands

10:00 – 10:20     Emerging smart city job roles and skills – The DevOps findings

Prof. Dr. Hans Rüdiger Kaufmann, The University of Applied Management Studies Manheim

10:20 – 10:40     Design and delivery of the Smart DevOps Curricula

Dr Theodor Panagiotakopoulos, Hellenic Open University

10:40 – 10:55     Fireside chat

Upskilling and introducing new profiles in the municipality and smart city administrations

10:55 – 11:10     Break

11:10 – 11:25     Pilot delivery of the Smart DevOps Curricula – Smart DevOps Massive Open Online Course (MOOC)

Prof Angelika Kokkinaki, University of Nicosia – EDEX

11:25 – 11:40     Pilot delivery of the Smart DevOps Curricula – Specialization courses and Work-based learning

Vasilis Kyriatzis, University of Thessaly

11:40 – 11:55     Fireside chat

Discussion with MOOC and specialisation courses participants

11:55 – 12:25     Smart Cities Body of Knowledge

Prof Dr Panos Fitsilis, University of Thessaly

Prof Angelika Kokkinaki, University of Nicosia – EDEX

12:25 – 12:45     Q&A about project results

12:45 – 13:10     Fireside chat:

What is the future of Smart Cities and how to prepare for it?

13:10 – 13:15     Closing of the conference

Prof Dr Panos Fitsilis, University of Thessaly