News & Events

p4llltec-logo

P4LLL-tec: Ημερίδα Διάχυσης αποτελεσμάτων

 

«Γέφυρες ανάμεσα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την αγορά εργασίας. Η περίπτωση 5 Ευρωπαϊκών Χωρών

http://www.p4llltec.uni-bremen.de

 

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο διοργανώνει τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017, ώρες 16.00 – 20.00, στο Electra Metropolis Athens, Μητροπόλεως 15, Αθήνα, την 1η Ημερίδα Διάχυσης των Αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Έργου P4LLLtec.poster

Η Ημερίδα διοργανώνεται από την ερευνητική ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (http://daissy.eap.gr), η οποία αποτελεί εταίρο φορέα του έργου, και απευθύνεται σε εκπροσώπους της επαγγελματικής εκπαίδευσης (VET), της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τεχνικών επαγγελμάτων και της αγοράς εργασίας (εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης, φοιτητές τεχνολογικών σχολών, επιχειρήσεις και εταιρείες που εμπλέκονται σε Πρακτική Άσκηση κ.λπ.).

Το έργο P4LLL-tec υλοποιείται στο πλαίσιο του Erasmus+/KA2, και αποτελεί πρωτοβουλία φορέων από πέντε ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ελλάδα και Εσθονία). Σκοπός του έργου είναι η συγκριτική μελέτη του σχεδιασμού και των συνθηκών υλοποίησης συνεργατικών προγραμμάτων σπουδών τεχνολογικών επαγγελμάτων με την αγορά εργασίας, καθώς και η διερεύνηση της επαγγελματικής ταυτότητας των εκπαιδευομένων στην τριτοβάθμια τεχνολογική εκπαίδευση.

Κατά τη διάρκεια της Hμερίδας, αφού γίνει παρουσίαση των στόχων του έργου P4LLL-tec (Erasmus+/KA2), θα συζητηθούν τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την εμπειρική έρευνα των συνθηκών και μορφών συνεργασίας ανάμεσα στην τεχνολογική τριτοβάθμια εκπαίδευση και την αγορά εργασίας στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με αντίστοιχα ευρήματα για τις χώρες των υπόλοιπων εταίρων της κοινοπραξίας του έργου (Γερμανία, Ιρλανδία, Ισπανία  και Εσθονία).

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν. Στους συμμετέχοντες θα απονεμηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διοργάνωση της Ημερίδας μπορείτε να απευθύνεστε στη διεύθυνση info@daissy.eap.gr.

hci2018-banner

HCII 2018: Call for paper

20th International Conference on Human-Computer Interaction

HCI International 2018, jointly with the affiliated Conferences, held under one management and one registration, will take place at Caesars Palace in Las Vegas, Nevada, USA, under the auspices of 14 distinguished international boards.

The Conference will start with three days of Tutorials (15-17 July). Parallel Sessions, Poster Sessions and the Exhibition will be held during the last three days (18-20 July) of the Conference.

More information you can read here!

Bright_logo_color_web

Ημερίδα Διάχυσης αποτελεσμάτων έργου BRIGHTs

Πρώτη Ημερίδα Διάχυσης των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Έργου:
«BRIGHTS: Boosting Global Citizenship Education using Digital Storytelling»
http://www.brights-project.eu

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο διοργανώνει το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2017, ώρες 11.00 – 16.00, στο Κτήριο του ΕΑΠ στην Αθήνα (Τζωρτζ 4, Πλατεία Κάνιγγος, 3ος όροφος), την 1η Ημερίδα Διάχυσης των Αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Έργου BRIGHTS.

Η Ημερίδα διοργανώνεται από την ερευνητική ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (http://daissy.eap.gr), η οποία αποτελεί φορέα εταίρο του έργου. Απευθύνεται σε νέους, σε εκπαιδευτές και Bright_logo_color_webεκπαιδευτικούς που απασχολούνται στην τυπική, μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση νέων (καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, φροντιστές νέων, συμβούλους, εκπαιδευτές κ.λπ.), σε φορείς και οργανισμούς που παρέχουν εκπαιδευτικές ευκαιρίες σε πολίτες που κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό, και γενικότερα, σε φορείς εκπαίδευσης και χάραξης πολιτικής και φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

Το έργο BRIGHTS υλοποιείται στο πλαίσιο του Erasmus+/KA3, και αποτελεί πρωτοβουλία φορέων από τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες (Βέλγιο, Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία). Έχει ως σκοπό να καλλιεργήσει την κοινωνική συνοχή και να προάγει τον διαπολιτισμικό διάλογο και τις δημοκρατικές αξίες στην Ευρώπη, σύμφωνα με τη στρατηγική προτεραιότητα της UNESCO «Εκπαίδευση για την Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη», χρησιμοποιώντας ως μέσο την ψηφιακή αφήγηση.

Κατά τη διάρκεια της Hμερίδας θα γίνει παρουσίαση των στόχων του έργου BRIGHTS (Erasmus+/KA3) και των πρώτων αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την έρευνα αναγκών των εκπαιδευτών και εκπαιδευτικών σχετικά με την εκπαίδευση στην ιδιότητα του παγκόσμιου πολίτη (global citizenship) και τη χρήση της ψηφιακής αφήγησης (digital storytelling) στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με αντίστοιχα αποτελέσματα για τις χώρες των υπόλοιπων εταίρων της κοινοπραξίας του έργου (Βέλγιο, Κροατία, Ιταλία). Επιπλέον, θα παρουσιαστεί το Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα (MOOC) με τίτλο Addressing Global Citizenship Education through Digital Storytelling, το οποίο αναπτύσσεται από την ομάδα DAISSy στο πλαίσιο του έργου και θα είναι σύντομα διαθέσιμο. Τέλος, θα παρουσιαστεί αναλυτικά η μεθοδολογία της ψηφιακής αφήγησης μέσω σχετικού εργαστηρίου, υπό την εποπτεία του φορέα MAKS vzw από το Βέλγιο.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν. Στους συμμετέχοντες θα απονεμηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διοργάνωση της Ημερίδας μπορείτε να απευθύνεστε στη διεύθυνση info@daissy.eap.gr.

Κατεβάστε το πρόγραμμα της ημερίδα από εδώ:  Πρόγραμμα Ημερίδας Διάχυσης

umi-pic

ΔΕΘ 2017- UMI Workshop

Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things) στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης STEM

UMI = Ubiquitous Computing + Mobile Computing + Internet of Thingsumi-pic

Ο Διάχυτος Υπολογισμός (Ubiquitous Computing) επιτρέπει τη χρήση εφαρμογών λογισμικού από οποιαδήποτε υπολογιστική συσκευή, σε οποιαδήποτε θέση και μορφή. Ο Κινητός Υπολογισμός (Mobile Computing) προσθέτει τη δυνατότητα χρήσης κινητών τηλεφώνων και συσκευών με τη βοήθεια ασύρματων δικτύων. Και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things – IoT) επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα σε οποιοδήποτε αντικείμενο του φυσικού κόσμου διαθέτει πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

Αυτές οι τρεις τεχνολογίες, αθροιστικά καλούμενες «τεχνολογίες UMI», αποκτούν ολοένα αυξανόμενη διάδοση στην καθημερινή μας ζωή και επηρεάζουν σχεδόν όλες μας τις δραστηριότητες, με τρόπους εμφανείς ή αφανείς, έξυπνους ή εκνευριστικούς… Αυτή η πραγματικότητα πλησιάζει με γοργά βήματα…

UMIQUE = άτομο ικανό να εκμεταλλευθεί τις τεχνολογίες UMI

Πόσο έτοιμοι είμαστε να αποδεχτούμε και να υιοθετήσουμε τις τεχνολογίες UMI; Σε ποιο βαθμό μπορεί η κοινωνία μας να τις εκμεταλλευτεί για να εξυπηρετηθούν πραγματικές ανάγκες; Πώς θα δημιουργήσουν οι εκπαιδευτικές μας δομές το απαιτούμενο UMIque στελεχιακό δυναμικό;

Πώς θα γίνω UMIQUE;

Εξερευνώντας τις τεχνολογίες UMI από τα μαθητικά χρόνια! Το έργο UMI-Sci-Ed (http://umi-sci-ed.eu/) προωθεί τη συστηματική χρήση τεχνολογιών UMI στο σχολείο για την υλοποίηση εκπαιδευτικών σεναρίων STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), με απώτερους στόχους αφενός να ωθήσει νεαρούς μαθητές σε κατοπινή επαγγελματική σταδιοδρομία που σχετίζεται με τις τεχνολογίες UMI και αφετέρου να ενισχύσει την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Η2020 με συντονιστή φορέα το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» και συμμετοχή επιστημόνων και εκπαιδευτικών από 5 ακόμη χώρες της Ευρώπης (Ελλάδα, Ιταλία, Νορβηγία, Φινλανδία, Ιρλανδία). Αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο ανοιχτό ψηφιακό περιβάλλον εκπαίδευσης στις τεχνολογίες UMI για μαθητές και εκπαιδευτικούς, μέσα από τη σύσταση κοινοτήτων πρακτικής και ολοκληρωμένων εργαλείων, σεναρίων και μεθόδων βιωματικής μάθησης, το οποίο επιτρέπει τη συνεργασία και αλληλεπίδραση των μαθητών και εκπαιδευτικών με επιστήμονες και ειδικούς από εκπαιδευτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις.

Την Τετάρτη 13/9/2017 μεταξύ 20:00 και 21:00, το ΕΑΠ φιλοξενεί ερευνητές του έργου UMI-Sci-Ed στο περίπτερό του στη ΔΕΘ (pav. 14, stand 19). Σενάρια εκπαίδευσης, εργαλεία και εφαρμογές σε συνδυασμό με ένα εργαστήριο UMI τεχνολογιών, θα δώσουν τη δυνατότητα στους παρευρισκόμενους εκπαιδευτικούς και μαθητές να κάνουν το πρώτο έξυπνο βήμα μιας UMIQUE καριέρας συμμετέχοντας στις επόμενες δραστηριότητες του έργου!

Πρόγραμμα

20:00   BE UMIQUE, BE SMART: Τεχνολογίες UMI και το έργο UMI-Sci-Ed

20:10   Εκπαιδευτικά Σενάρια: Η εκπαιδευτική προσέγγιση και τα εργαλεία του UMI-Sci-Ed

20:30   UMI hands on: Εργαστήρι υλοποίησης εφαρμογών UMI

BE UMIQUE, BE SMART: Join us!!

Κατεβάστε το φυλλάδιο από εδώ!

*This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710583

SDY_summerschool 2017 (3)

Δελτίο Τύπου 3ου Θερινού Σχολείου Διάχυτου Υπολογισμού

Επιτυχημένη διεξαγωγή του 3ου Θερινού Σχολείου Διάχυτου Υπολογισμού με τίτλο «Emerging Technologies for 5G and Internet of Things»

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία στη Θεσσαλονίκη το 3ο Θερινό Σχολείο (ΘΣ-ΣΔΥ) με θέμα «Emerging Technologies for 5G and Internet of Things» (http://sdy.eap.gr/summerschool2017), συνολικής διάρκειας 11 ημερών. Το 3o ΘΣ-ΔΥ συνδιοργανώθηκε από το Εργαστήριο Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού, Ποιότητας και Περιρρέουσας Νοημοσύνης του ΕΑΠ, το ΠΜΣ «Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού (ΣΔΥ)» του ΕΑΠ και το Ερευνητικό Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών, Ασφάλειας και Δικτύων (ΣΥΑΔ) του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, με την υποστήριξη της IEEE Communication Society (Education and Services Board) και του OK!THESS το οποίο διέθεσε τις εγκαταστάσεις του για την πραγματοποίηση των δια ζώσης διαλέξεων.

Ο κύριος σκοπός της σειράς των Σχολείων Διάχυτου Υπολογισμού είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να εμβαθύνουν στα γνωστικά αντικείμενα που άπτονται του σχεδιασμού και της ανάπτυξης Συστημάτων Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού (ΚΔΥ). Φέτος δόθηκε έμφαση στις Προηγμένες Τεχνολογίες Επικοινωνιών 5ης Γενιάς (5G) και στο Διαδίκτυο των Αντικειμένων (Internet of Things – IoT).

Το πρόγραμμα περιελάμβανε (α) μελέτη από απόσταση επιλεγμένου εκπαιδευτικού υλικού, (β) διαλέξεις και συνεδρίες hands-on από 11 ομιλητές από Πανεπιστήμια και εταιρίες της Ελλάδας και της αλλοδαπής και (γ) τη διεθνή Ημερίδα IEEE 5G Greece με ομιλητές περισσότερα από 35 διακεκριμένα στελέχη εταιριών τηλεπικοινωνιών, ερευνητές και ακαδημαϊκούς από την αλλοδαπή και την Ελλάδα.

Το 3ο ΘΣ-ΣΔΥ παρακολούθησαν 25 εκπαιδευόμενοι, στην πλειοψηφία τους ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες, πτυχιούχοι/φοιτητές Τμημάτων Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ ή άλλων συναφών ειδικοτήτων. Την επιστημονική ευθύνη είχαν οι Αχιλλέας Καμέας (kameas@eap.gr), Αν. Καθηγητής ΕΑΠ, Δντης ΠΜΣ ΣΔΥ και Περικλής Χατζημίσιος (pchatzimisios@ieee.org), Αν. Καθηγητής ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, μέλος ΣΕΠ ΠΜΣ ΣΔΥ.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο http://sdy.eap.gr/summerschool2017/

SDY_summerschool 2017 (3) SDY_summerschool 2017 (2) SDY_summerschool 2017 (1)

 

IEEE Greece 5G Summit 2017 (1)

Δελτίο τύπου “IEEE Greece 5G Summit” Θεσσαλονίκη 2017

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), το Ερευνητικό Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών, Ασφάλειας και Δικτύων (ΣΥΑΔ) του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης συνδιοργάνωσαν με μεγάλη επιτυχία τη διεθνούς εμβέλειας Ημερίδα IEEE Greece 5G Summit την Τρίτη 11 Ιουλίου 2017 στη Θεσσαλονίκη. Η Ημερίδα IEEE Greece 5G Summit είχε την υποστήριξη διεθνών επιστημονικών φορέων όπως τα Communications Society και 5G Initiative του Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) και διοργανώθηκε παράλληλα με το 3ο Θερινό Σχολείο Διάχυτου Υπολογισμού (ΘΣ-ΣΔΥ), το οποίο φέτος εστίασε σε θέματα σχετικά με «Emerging Technologies for 5G and Internet of Things».

Κύριος στόχος της Ημερίδας, η οποία πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, προσελκύοντας σημαντικό διεθνές ενδιαφέρον και προβολή, ήταν η ανάδειξη θεμάτων έρευνας και καινοτομίας καθώς και των προκλήσεων σχετικά με τις Προηγμένες Τεχνολογίες Επικοινωνιών 5ης Γενιάς (5G) οι οποίες αναμένονται να αναπτυχθούν τα αμέσως επόμενα χρόνια. Το πρόγραμμα της Ημερίδας περιελάμβανε ομιλίες από 37 διακεκριμένα στελέχη εταιριών τηλεπικοινωνιών, ερευνητές και ακαδημαϊκούς από το εξωτερικό και την Ελλάδα. Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο της Τράπεζας Πειραιώς και την παρακολούθησαν περισσότεροι από 120 ερευνητές, ακαδημαϊκοί, στελέχη εταιριών καθώς και πολλοί πτυχιούχοι/φοιτητές Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.

Την Ημερίδα άνοιξαν με σύντομη ομιλία οι Prof. Ramjee Prasad, Καθηγητής του Aarhus University και η Δρ. Αγγελική Σγώρα (εκπροσωπώντας τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκο Παππά). Σύντομο χαιρετισμό απεύθυναν οι General co-Chairs του IEEE 5G Greece Summit, Δρ. Περικλής Χατζημίσιος και Δρ. Αθανάσιος Ιωσηφίδης, Αναπληρωτές Καθηγητές στο Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (ο πρώτος υπηρετεί και ως Καθηγητής-Σύμβουλος στο ΠΜΣ «Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού» του ΕΑΠ). Στην συνέχεια το πρόγραμμα της Ημερίδας περιελάμβανε panel ομιλητών με θέμα “The Global 5G Vision, Standardization and Telecommunication Policies” καθώς και 3 συνεδρίες που εστίασαν στα θέματα “The Network and Verticals Perspective”, “The 5G eco-system and IoT” και “The Radio Perspective for 5G”. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με την συνεδρία “European Research Projects on 5G ” στην οποία παρουσιάστηκαν οι στόχοι, η πρόοδος και τα αποτελέσματα 12 Ερευνητικών Έργων σε 5G (Phase I και II του 5G-PPP) χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τους ομιλητές μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της Ημερίδας (http://www.5gsummit.org/greece)

IEEE Greece 5G Summit 2017 (4) IEEE Greece 5G Summit 2017 (3) IEEE Greece 5G Summit 2017 (2) IEEE Greece 5G Summit 2017 (1)
icare_photo

Ημερίδα “i-Care about impact”

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο διοργανώνει τη Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017, ώρα 12.30 μ.μ., στο ξενοδοχείο Βυζαντινό (Ρήγα Φεραίου 106, Πάτρα) την τελική Ημερίδα διάχυσης των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Έργου i-Care με τίτλο i-Care about impact.icare_photo

Η Ημερίδα απευθύνεται στην κοινωνία των πολιτών, τις οργανώσεις υγείας και κοινωνικής μέριμνας καθώς και άτυπους και τυπικούς φροντιστές ηλικιωμένων ατόμων ή χρόνιων πασχόντων και διοργανώνεται από την ερευνητική ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (http://daissy.eap.gr), που αποτελεί εταίρο φορέα του έργου. Σκοπός του έργου i-Care (www.i-care-project.eu/) είναι να αναπτύξει το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, προκειμένου οι τυπικοί και άτυποι φροντιστές να αποκτήσουν ή/και να ενισχύσουν τις βασικές, κοινωνικές και ψηφιακές τους δεξιότητες (και τις βασικές δεξιότητες φροντίδας της υγείας, όσον αφορά τους άτυπους φροντιστές) καθώς και να παρέχει ανοικτή πρόσβαση σε καινοτόμους ηλεκτρονικούς εκπαιδευτικούς πόρους.

Κατά την διάρκεια της ημερίδας θα γίνει παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου και ιδιαίτερα της διαδικτυακής πλατφόρμας εκπαίδευσης τυπικών και άτυπων φροντιστών. Θα παρουσιαστεί επίσης το πλαίσιο συνεργασίας της Διεύθυνσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Αχαΐας, ΠΔΕ με τους φορείς του προγράμματος από Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία και Κύπρο, με σκοπό τη διάχυσή του στην τοπική κοινότητα.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν. Στους συμμετέχοντες θα απονεμηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διοργάνωση της Ημερίδας μπορείτε να απευθυνθείτε στη διεύθυνση info@daissy.eap.gr. Για το περιεχόμενο της εκδήλωσης μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα. Μαρία Ζαφειροπούλου, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Αναπληρώτρια Διοικήτρια Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Άγιος Ανδρέας», στη διεύθυνση marozafir@gmail.com.

Διαβάστε:

Το έργο i-Care (n° 2015-1-EL01-KA202-014051) χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Erasmus+ Key Action 2, Cooperation for innovation and the exchange of good practices, Strategic Partnerships”

post-photo

3ο Θερινό Σχολείο Διάχυτου Υπολογισμού

Emerging Technologies for 5G and IoT

1-13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Θεσσαλονίκη

http://sdy.eap.gr/summerschool2017/

Τα Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού (ΣΔΥ) (Mobile and Pervasive Computing Systems) επιτρέπουν την πρόσβαση και χρήση πληροφοριών και υπηρεσιών οπουδήποτε, οποτεδήποτε και με τον καταλληλότερο τρόπο, ενισχύοντας σημαντικά τις ανθρώπινες δραστηριότητες και τροποποιώντας δραματικά κάθε πτυχή της καθημερινής μας ζωής. Οι υπηρεσίες που παρέχουν τα συστήματα αυτά είναι «εξαφανισμένες» μέσα στο περιβάλλον στο οποίο διεξάγονται οι δραστηριότητες τις οποίες εξυπηρετούν – παρέχονται δε με τρόπο έξυπνο, προσαρμοζόμενο, διαρκή, διακριτικό και ασφαλή.

Το 3ο Θερινό Σχολείο Διάχυτου Υπολογισμού (ΘΣ-ΔΥ) με θέμα «Emerging Technologies for 5G and Internet of Things» συνδιοργανώνεται από το Εργαστήριο Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού, Ποιότητας και Περιρρέουσας Νοημοσύνης του ΕΑΠ, το ΠΜΣ «Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού (ΣΔΥ)» του ΕΑΠ και το Ερευνητικό Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών, Ασφάλειας και Δικτύων (ΣΥΑΔ) του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Το ΘΣ-ΔΥ υποστηρίζεται από το IEEE Communication Society Education and Services Board (ESB).

Το 3ο ΘΣ-ΔΥ θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη κατά το διάστημα 1-11 Ιουλίου 2017 με στόχο να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να εμβαθύνουν στα γνωστικά αντικείμενα που άπτονται του σχεδιασμού και της ανάπτυξης Συστημάτων Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού, δίνοντας φέτος έμφαση στις Προηγμένες Τεχνολογίες Επικοινωνιών 5ης Γενιάς (5G) και στο Διαδίκτυο των Αντικειμένων (Internet of Things – IoT).

Θα γίνουν δεκτοί το πολύ τριάντα (30) εκπαιδευόμενοι, με βάση τη χρονολογική σειρά καταβολής της συμμετοχής. Το κόστος συμμετοχής είναι σε 100 Ευρώ και περιλαμβάνει πακέτο εκπαιδευόμενου και το δικαίωμα χρήσης της ψηφιακής πλατφόρμας εκπαίδευσης & τηλεδιάσκεψης CENTRA του ΕΑΠ.

Το 3ο ΘΣ-ΔΥ διαρκεί συνολικά 11 ημέρες, υιοθετεί τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων και συνδυάζει μελέτη από απόσταση (1-7 Ιουλίου) επιλεγμένου εκπαιδευτικού υλικού που θα διατεθεί μέσω της πλατφόρμας Moodle και δια ζώσης διαλέξεις (8-10 Ιουλίου).

Το πρόγραμμα του ΘΣ περιλαμβάνει διαλέξεις και συνεδρίες hands-on από 11 ομιλητές από Πανεπιστήμια και εταιρίες της Ελλάδας και της αλλοδαπής. Επίσης, περιλαμβάνει και την παρουσίαση Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών οι οποίες έχουν εκπονηθεί στο ΠΜΣ ΣΔΥ του ΕΑΠ και το ΠΜΣ “Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου” του ΑΤΕΙΘ και είναι σχετικές με τη θεματολογία του ΘΣ.

Κατά την τελευταία ημέρα (11 Ιουλίου), θα διεξαχθεί η διεθνούς εμβέλειας ημερίδα IEEE 5G Summit για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με περισσότερους από 15 διακεκριμένους προσκεκλημένους ερευνητές από την Ευρώπη.

Το 3ο ΘΣ-ΔΥ θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του OK!THESS (Κομοτηνής 2, 54655, Θεσσαλονίκη). Στους συμμετέχοντες θα απονεμηθούν, σε όσους ολοκληρώσουν επιτυχώς την αξιολόγηση, 2 διδακτικές μονάδες ECTS καθώς και πιστοποιητικά συμμετοχής κατά το πρότυπο του ΕΑΠ.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο http://sdy.eap.gr/summerschool2017/

Διοργάνωση ΘΣ

Αχιλλέας Καμέας (kameas@eap.gr), Αν. Καθηγητής ΕΑΠ, Δντης ΠΜΣ ΣΔΥ

Περικλής Χατζημίσιος (pchatzimisios@ieee.org), Αν. Καθηγητής ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, μέλος ΣΕΠ ΠΜΣ ΣΔΥ

Πληροφορίες

Για το πρόγραμμα εκπαίδευσης στους διοργανωτές

Για διαχειριστικά θέματα και ζητήματα σχετικά με την εγγραφή στην κα Σπυριδούλα Κούνα

(info@daissy.eap.gr)

mooq_post

OpenEDU4ALL: Interactive Workshop at EC-TEL Conference 2017

OpenEDU4ALL organized by ICORE and MOOQ have launched the Open Call for Papers: “We welcome and encourage all researchers and practitioners to submit their papers for the OpenEDU4ALL Workshop until 20th of June 2017“, underlines Christian M. Stracke, OpenEDU4ALL organizer and ICDE Chair in OER from the Open University of the Netherlands. ICORE and MOOQ are joining forces again and inviting to the OpenEDU4ALL Workshop 2017. It is an interactive workshop on “Open Education for All” continuing the successful workshop from last year: OpenEDU4ALL 2017 will take place at the European Conference EC-TEL on Wednesday, 13th of September 2017 in Tallinn, Estonia.

The Open Call and all submission details are available here: www.mooc-quality.eu/OpenEDU4ALL-on-open-education-at-ec-tel-2017

All submitted papers will go through a double-blind peer review and selected papers will be presented in the OpenEDU4ALL Workshop and published in the OpenEDU4ALL proceedings as special issue of CEUR series with gold Open Access, ISBN, unique identifier and indexing.

The interactive OpenEDU4ALL Workshop 2017 is dedicated for sharing and discussing the latest research as well as practical needs and future of Open Education and how to improve it with openness for all. Thus, it is designed in two sessions: One on “Scientific research and policies for Open Education” and one on “Practical needs and future of Open Education”.

The first session “Scientific research and policies for Open Education” will combine short introductory input speeches from ICORE, UNESCO IITE, OEC and CC as leading organizations supporting OpenEDU4ALL 2017 followed by the presentation of the selected scientific papers. Main goal of the first session is the development of a declaration on Open Education for All that will be elaborated in working groups based on the presentations as well as the results from an online survey for all participants of OpenEDU4ALL.

The second session “Practical needs and future of Open Education” will focus quality dimensions and indicators required for Open Education for All. OpenEDU4ALL participants will elaborate them in the format of an interactive World Café and with the involvement of input from a live twitter stream.

Registration for OpenEDU4ALL 2017 is mandatory as seats are limited: It is free and open for all EC-TEL 2017 conference participants and interested experts and practitioners. All details about the registration and the Open Call for Papers can be found on the OpenEDU4ALL 2017 website: www.mooc-quality.eu/OpenEDU4ALL-on-open-education-at-ec-tel-2017

The vision and overall objective of OpenEDU4ALL is the launch of a global joint initiative to facilitate and improve Open Education. An important milestone would be the re-establishment of openness as default as in the 60ies years of the 20th century: Supported by UNESCO IITE, OEC and other organizations from Open Education, ICORE, the International Community for Open Research and Education (www.ICORE-online.org) and MOOQ, the European initiative for the quality of MOOCs and Open Education (www.mooc-quality.eu) are inviting all interested citizens and organizations worldwide sharing this vision to join forces.

As a further step, ICORE and MOOQ are joining forces organizing a joint interactive Workshop at EC-TEL 2017 to continue the first ICORE and MOOQ Workshops at ICDE Global Conference 2015 in South Africa, OE Global 2016 in Poland, EC-TEL 2016 in Lyon and OE Global 2017 in Cape Town.

OpenEDU4ALL 2017 is co-organized by Christian M. Stracke and Esther Tan from the Open University of the Netherlands, Alexander Khoroshilov (UNESCO IITE), Stavros Panagiotis Xanthopoylos (OEC, tbc) and Cable Green (CC, tbc) supported by an international Programme Committee.

Important dates:

17th of May 2017:            Call for Papers is open

20th of June 2017:           Deadline for paper submissions

15th of July 2017:             Notification of paper acceptance

30th of July 2017:             Deadline for EC-TEL early bird registration

31st of Aug. 2017:            Deadline for OpenEDU4ALL registration

13th of Sept. 2017:          OpenEDU4ALL Workshop 2017

OpenEDU4ALL 2017 website:

www.mooc-quality.eu/OpenEDU4ALL-on-open-education-at-ec-tel-2017

For background and history of OpenEDU4ALL 2016:

http://mooc-quality.eu/mooq-workshop-on-quality-of-moocs-at-ec-tel

mooc inovative

MOOC: Innovative Collaborative Learning with ICT

University of Valladolid (Spain)
University Pompeu Fabra Barcelona

Designing and implementing collaborative learning with Information and Communication Technology (ICT) is a challenge for both novel and experienced teachers in face to face and online contexts. It requires a good understanding of social learning and hands on experience. This course offers a pragmatic approach to the use of ICT tools for supporting Collaborative Learning in everyday teaching practice. The course introduces well-known Collaborative Learning techniques as well as a web-based community environment for facilitating the design and enactment of those techniques using widely-used technological tools (Virtual Learning Environments such as Moodle, web 2.0 tools as Google Drive, etc.).

Objectives

 • To know and apply well-known strategies for structuring Collaborative Learning situations.
 • To design “non-trivial” Collaborative Learning situations with the help of purpose-specific ICT tools.
  • Beyond the use of a discussion forum or the collaborative writing of reports).
  • Design support tool: INTEGRATED LEARNING DESIGN ENVIRONMENT (ILDE)
 • To implement (and test) Collaborative Learning situations using existing ICT tools.
  • Virtual Learning Environments (e.g., Moodle).
  • Web 2.0 tools (e.g., Google Drive).
 • To reflect and discuss about the barriers and emerging problems that arise when trying to apply Collaborative Learning strategies using ICT tools.

The course is offered in both Spanish and English.

Target Audience: The course is especially aimed at innovative Secondary and Higher Education teachers (both in-service and pre-service). Nevertheless, teachers from other educational levels/domains are also welcome. Indeed, everybody interested in the innovative use of technology for learning is welcome!

Course is offered by Universidad de Valladolid and Universitat Pompeu Fabra Barcelona.

Click here to enroll the course!