mile-logo-300x215

H Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) συμμετέχει στην Ομάδα Εργασίας για τον Τομέα της Εκπαίδευσης της UNICEF

mile-logoΣτο πλαίσιο του έργου MILE – Migrants Integration in the Labor Market in Europe project, η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) συμμετέχει ενεργά στις συναντήσεις της Ομάδας Εργασίας για τον Τομέα της Εκπαίδευσης που διοργανώνει η UNICEF (Ελλάδας) με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού ενδιαφερόμενων φορέων, οι οποίοι ασχολούνται ενεργά σε δράσεις σχετικά με θέματα προσφύγων και μεταναστών.

Στόχοι της Ομάδας Εργασίας είναι η ενημέρωση και ο συντονισμός των συμμετεχόντων για τα σχετικά θέματα σε εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα, κύριοι στόχοι της Ομάδας Εργασίας είναι ο συντονισμός των δράσεων των φορέων που ασχολούνται με θέματα Τυπικής, Μη Τυπικής κα Άτυπης εκπαίδευσης σχετικά με πρόσφυγες και μετανάστες στην Ελλάδα, καθώς και η διάδοση και ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών.

Από την έναρξη της πανδημίας του COVID 19 και του lockdown, και σε μία προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι πολλαπλές προκλήσεις που παρουσιάστηκαν κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, οι συναντήσεις, οι οποίες λάμβαναν  χώρα σε περιοδική βάση (ανά εβδομάδα ή ανά δύο εβδομάδες), άρχισαν να λαμβάνουν χώρα διαδικτυακά. Από τις 16 Μαρτίου μέχρι σήμερα πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 15 διαδικτυακές συναντήσεις της Ομάδας Εργασίας. Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy έχει συμμετάσχει στο σύνολο των συναντήσεων, σε μια προσπάθεια να ενημερώνεται συνεχώς για την κατάσταση στην Ελλάδα, καθώς και να προωθεί όλες τις σχετικές δράσεις του έργου MILE.

mile-logo

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ συμμετοχής ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ στο πλαίσιο του έργου MILE – Migrants Integration in the Labor Market in Europe

mile-logoH Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) απευθύνει Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ στο πλαίσιο του έργου MILE. H Πρόσκληση αφορά:

α. τη συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας Πολλαπλών Ενδιαφερομένων σε θέματα απασχολησιμότητας προσφύγων και μεταναστών – Multiskateholder Working Group on Migrants and Refugees Employment issues, ή/και

β. τη συμμετοχή στη φάση επιδοτούμενης εργασίας (job placement) στο φορέας σας

Κάθε συμμετέχων φορέας θα προβληθεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο στο πλαίσιο του έργου MILE.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά παρακαλούμε συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα εγγραφής-επικοινωνίας: https://forms.gle/Xb3VR8QM9Dx8v6jGA.

Η φόρμα θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων συμμετοχής. Το έργο MILE συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στοχεύει στην ανάπτυξη, εφαρμογή και ευρύτερη αξιοποίηση ενός αποτελεσματικού μοντέλου για την ένταξη μεταναστών και προσφύγων στην αγορά εργασίας, με βάση τη συνεργασία πολλών ενδιαφερομένων μερών. Οι δράσεις του MILE αναπτύσσονται με γνώμονα τόσο τις ανάγκες των εργοδοτών όσο και των μεταναστών. Δείτε περισσότερα στο ενημερωτικό φυλλάδιο.

mile-logo

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ συμμετοχής στο πλαίσιο του έργου MILE – Migrants Integration in the Labor Market in Europe

mile-logoH Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) απευθύνει Ανοικτή Πρόσκληση Συμμετοχής στο πλαίσιο του έργου MILE. H Πρόσκληση αφορά την παροχή ενός προσαρμοσμένου προγράμματος κατάρτισης και υποστήριξης εργασίας για μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο στην Αττική και περιλαμβάνει:

α. διαδικασία αξιολόγησης δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του εργαλείου προφίλ δεξιοτήτων της ΕΕ για υπηκόους τρίτων χωρών.

β. συμβουλευτική υποστήριξή για την ανάπτυξη μαλακών δεξιοτήτων όπως:

  •  επικοινωνία
  • ομαδική εργασία
  • πληροφορική
  • καταπολέμηση των διακρίσεων
  • τοπική αγορά εργασίας και νομοθεσία για την απασχόληση στην Ελλάδα, κλπ.
γ. τεχνική κατάρτιση, για όσους συμμετέχοντες καταστεί δυνατή η διασύνδεση με την αγορά εργασίας

Φόρμα εγγραφής: https://forms.gle/2BBAdQ3bkaf7ZYUU9

Η Φόρμα εγγραφής θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων συμμετοχής. Στόχος των παρεμβάσεων συνολικά στην Ελλάδα είναι να προσφερθούν υπηρεσίες καθοδήγησης και επιμόρφωσης σε 120 μετανάστες και πρόσφυγες ώστε να καταστούν απασχολήσιμοι. Επιπρόσθετα προβλέπεται η επιδότηση της απασχόλησης 30 συνολικά μεταναστών και προσφύγων για ένα μήνα.

Το έργο MILE συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στοχεύει στην ανάπτυξη, εφαρμογή και ευρύτερη αξιοποίηση ενός αποτελεσματικού μοντέλου για την ένταξη μεταναστών και προσφύγων στην αγορά εργασίας, με βάση τη συνεργασία πολλών ενδιαφερομένων μερών. Οι δράσεις του MILE αναπτύσσονται με γνώμονα τόσο τις ανάγκες των εργοδοτών όσο και των μεταναστών. Δείτε περισσότερα στο ενημερωτικό φυλλάδιο.

mile-logo-300x215

Εγχειρίδιο Εργοδοτών «ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»

mile-logoΈνα ολοκληρωμένο σύνολο διεργασιών με στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων για εργοδότες ώστε να ενισχυθούν οι δεξιότητες, οι γνώσεις και οι ικανότητες των συμμετεχόντων στη διαχείριση της διαφορετικότητας και κατ’ επέκταση η ένταξη των Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας έλαβε χώρα στις χώρες που συμμετέχουν στο έργο #MILE (Ιταλία, Αυστρία, Ελλάδα και Ισπανία) μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου 2019.

Τα αποτελέσματα των διεργασιών αυτών αποτυπώθηκαν σε μορφή εγχειριδίου, με περιεχόμενα σχετικά με την ανάπτυξη ικανοτήτων για εργοδότες σε θέματα οικονομικής ενσωμάτωσης των μεταναστών καθώς και την ποικιλομορφία στον χώρο εργασίας.

Μπορείτε να βρείτε το εγχειρίδιο στην ελληνική γλώσσα στον παρακάτω σύνδεσμο: https://projectmile.eu/wp-content/uploads/2020/03/Handbook-GRE.pdf

Το έργο «Migrants Integration in the Labour market in Europe» (MILE) συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ελλάδα υλοποιείται με υπεύθυνο φορέα την Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) σε συνεργασία με την Ολυμπιακή Εκπαιδευτική (ΟΕ).

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το MILE και άλλες δράσεις της ερευνητικής ομάδας DAISSy:

mile-logo-300x215

Εκδήλωση έργου MILE

mile-logo-300x215Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην εκδήλωση “Ενσωμάτωση μεταναστών στην αγορά εργασίας: προκλήσεις για τους εργοδότες” με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων για εργοδότες και εκπαιδευτές, που θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019 ώρα 9:30 – 13:30 (για εργοδότες) και την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019 ώρα 9:30- 13:30 (για εκπαιδευτές), στην Πάτρα (Επιμελητήριο Αχαϊας, Ρήγα Φεραίου 58, Πάτρα).

Την εκδήλωση διοργανώνει η Ερευνητική ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης εδώ: