logo-restart

Ενημερωτική εκδήλωση «Από το γραμμικό μοντέλο στο κυκλικό – Ενδυνάμωση της επόμενης γενιάς επιχειρηματιών» από την DAISSy-ΕΑΠ, στο πλαίσιο του έργου RE-START

logo-restartΗ Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) προσκαλεί στην ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Από το γραμμικό μοντέλο στο κυκλικό – Ενδυνάμωση της επόμενης γενιάς επιχειρηματιών », που διοργανώνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου RE-START – Reinforcing the circular economy model for START-ups, το οποίο υλοποιείται από την DAISSy, ως εταίρος στην Ελλάδα. Η δράση πραγματοποιείται την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023 στις 11.00, στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) του Πανεπιστημίου Πατρών (Κτίριο ΔΕΤβ, αίθουσα ΔΕΤβ0.1 –  Δ/νση: Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Συγκρότημα Πανεπιστημίου Πατρών, περιοχή Κουκούλι).

Συγκεκριμένα, η εκδήλωση απευθύνεται σε φοιτητές/φοιτήτριες και προσφάτως αποφοίτους Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανεξαρτήτως γνωστικού αντικειμένου, συμβούλους επιχειρήσεων, εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες και οποιοδήποτε άτομο ή φορέα επιθυμεί να γνωρίσει και να εξοικειωθεί με το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας. Πραγματεύεται τη μετάβαση από το γραμμικό επιχειρηματικό μοντέλο στο κυκλικό και τα διαθέσιμα εργαλεία για την επίτευξη της μετάβασης αυτής.

Για το σκοπό αυτό, η εκδήλωση εστιάζει στην παρουσίαση του κυκλικού επιχειρηματικού μοντέλου, των καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων και του εκπαιδευτικού προγράμματος κυκλικής επιχειρηματικότητας του έργου RE-START, τα οποία έχουν αναπτυχτεί με τη συμμετοχή της DAISSy-ΕΑΠ στο πλαίσιο του έργου.

Ειδκότερα:

 • Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοικτή προς όλες/όλους
 • Δεν απαιτείται προεγγραφή

Το RE-START είναι ένα διετές έργο που χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ και στοχεύει στο να ενθαρρύνει και να καθοδηγήσει τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ώστε να αναπτύξουν μία κυκλική νεοφυή επιχείρηση ή να μετατρέψουν την επιχειρηματική τους ιδέα σε κυκλική, ακολουθώντας τον ορισμό των κυκλικών νεοφυών επιχειρήσεων, βάσει του οποίου χαρακτηρίζονται ως επιχειρηματικά μοντέλα, που στηρίζονται στην εφαρμογή μίας τουλάχιστον εκ των πέντε (5) στρατηγικών της Κυκλικής Οικονομίας: Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση, Ανακύκλωση, Ανάκαμψη και Αναγέννηση.

Το έργο υλοποιείται από μια κοινοπραξία έξι (6) εταίρων που εκπροσωπούν πέντε (5) ευρωπαϊκές χώρες (Κύπρος, Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, Πολωνία). Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ, ο Έλληνας εταίρος, συμμετέχει σε όλα τα παραδοτέα του έργου RESTART και έχει την ευθύνη για την υλοποίηση της Εργαλειοθήκης Κυκλικού Επιχειρηματικού Σχεδίου.

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο RESTART, καθώς κι άλλες δράσεις της Ερευνητικής Ομάδας DAISSy:

update-logo

Ενημερωτική εκδήλωση «Η αξιοποίηση των ψηφιακών λύσεων στην επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση» από την DAISSy-ΕΑΠ, στο πλαίσιο του έργου UPDATE

update-logoΗ Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) προσκαλεί στην ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Η αξιοποίηση των ψηφιακών λύσεων στην επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση», που διοργανώνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου UPDATE- User-friendly Practical Distance Active Training Experience. , το οποίο υλοποιείται από την DAISSy, ως εταίρος στην Ελλάδα. Η δράση πραγματοποιείται την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023 στις 18.00, στην  Πάτρα (Ξενοδοχείο «Moxy Patra Marina»), με δυνατότητα συμμετοχής διαδικτυακά, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας zoom.

Συγκεκριμένα, η εκδήλωση απευθύνεται σε παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμβούλους μαθητείας, εκπαιδευτικούς στην επαγγελματική κατάρτιση, φορείς που λαμβάνουν αποφάσεις, ερευνητές/ερευνήτριες και επαγγελματίες της εκπαίδευσης.

Για το σκοπό αυτό, η εκδήλωση εστιάζει στην αποτελεσματική ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία κυρίως σε αντικείμενα πρακτικού/χειρωνακτικού περιεχομένου, και παρουσίαση των παραδοτέων του έργου UPDATE, τα οποία έχουν αναπτυχτεί με ευθύνη της DAISSy-ΕΑΠ στο πλαίσιο του έργου, και συμβάλλουν σε αυτή την κατεύθυνση υποστηρίζοντας παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες και εκπαιδευτικούς.

Ειδικότερα:

 • Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοικτή προς όλες/όλους
 • Δεν απαιτείται προεγγραφή
 • Δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής εξ αποστάσεως, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom, χρησιμοποιώντας το παρακάτω link.

Το UPDATE στοχεύει στην ενίσχυση και εφαρμογή ενός ψηφιακού οικοσυστήματος για την επαγγελματική κατάρτιση με τη συλλογή και ανάπτυξη ψηφιακών και τεχνολογικών λύσεων και την ενίσχυση της επικαιροποίησης των ψηφιακών δεξιοτήτων των καθηγητών / καθηγητριών και εκπαιδευτών/ εκπαιδευτριών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ο γενικός στόχος του έργου είναι να βελτιωθεί η ποιότητα της επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχεται από τους οργανισμούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης – με σκοπό την αύξηση των ευκαιριών μάθησης, της ένταξης και της επιτυχίας της κατάρτισης των εκπαιδευομένων, καθώς και της απασχολησιμότητάς τους – ενισχύοντας τις ικανότητες των εκπαιδευτών/εκπαιδευτριών και των διδασκόντων/διδασκουσών να εφαρμόζουν μορφές μικτής και εξ αποστάσεως διδασκαλίας και να εφαρμόζουν τις νέες τεχνολογίες στις δραστηριότητες επαγγελματικής κατάρτισης με υψηλό πρακτικό περιεχόμενο.

Το έργο  UPDATE είναι διετές, συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υλοποιείται από μια κοινοπραξία τεσσάρων (4) εταίρων που εκπροσωπούν τέσσερις (4) ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Εσθονία, Δανία), με την Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ ως Έλληνας εταίρος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο UPDATE , καθώς κι άλλες δράσεις της Ερευνητικής Ομάδας DAISSy:

ad2023-1

Η Ερευνητική ομάδα DAISSy συμμετείχε στη διεθνή εκδήλωση ALL DIGITAL Summit 2023

Η Ερευνητική ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) συμμετείχε στις εργασίες της 16ης ALL DIGITAL Summit 2023, η οποία έλαβε χώρα στo Ζάγκρεμπ της Κροατίας στις 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2023. Η ALL DIGITAL Summit αποτελεί διεθνή εκδήλωση, η οποία διοργανώνεται σε ετήσια βάση από τον Ευρωπαϊκό φορέα ALL DIGITAL (AD), ένα πρωτοπόρο πανευρωπαϊκό Δίκτυο με έδρα τις Βρυξέλλες, το οποίο εκπροσωπεί οργανισμούς-μέλη από όλη την Ευρώπη, οι οποίοι με τη σειρά τους συνεργάζονται με 25.000 κέντρα ανάπτυξης ψηφιακών ικανοτήτων. Επιδίωξη του δικτύου AD είναι κάθε Ευρωπαία/ Ευρωπαίος να μπορεί να εκμεταλλευτεί τα οφέλη και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται από το ψηφιακό μετασχηματισμό. Η Ερευνητική ομάδα DAISSy αποτελεί μέλος του δικτύου από το 2016. 

Η 16η AD Summit 2023 είχε τον τίτλο «Δεξιότητες για το ψηφιακό μέλλον». Το πρόγραμμα περιελάμβανε προσκεκλημένες ομιλίες, πάνελ, εργαστήρια και ενημερωτικές συνεδρίες στις οποίες συμμετείχαν πάνω από 200 συμμετέχουσες/ συμμετέχοντες που παρακολούθησαν τις εργασίες από κοντά, και ακόμα μεγαλύτερος αριθμός μέσω απευθείας διαδικτυακών μεταδόσεων. Υπεύθυνες/ Υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, ενδιαφερόμενοι φορείς ψηφιακής εκπαίδευσης, εκπαιδευτές/ εκπαιδεύτριες και εκπαιδευτικοί, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών και της αγοράς, συμμετείχαν στις συνεδρίες τις οποίες η ομάδα της DAISSy παρακολούθησε, αλλά και στις οποίες συμμετείχε ενεργά.

Συγκεκριμένα, η DAISSy, συμμετείχε:

 • Στο εκπαιδευτικό εργαστήριο (Workshop) για το ευρωπαϊκό έργο «CrAL: Creative Audiovisual Lab for the Promotion of Critical Thinking and Media Literacy», στο πλαίσιο του οποίου η κα Ελένη Γεωργακάκου, Υπεύθυνη Διαχείρισης της ομάδας έργου του ΕΑΠ, παρουσίασε την εκπαιδευτική πλατφόρμα που ανέπτυξε η DAISSy και η οποία λειτουργεί σε δικό της server διαδικτυακών μαθημάτων και πλατφορμών.
 • Στo πρόγραμμα ομιλιών-αστραπή, στο πλαίσιο του οποίου η κα Ναταλία Σπυροπούλου, Υπεύθυνη Διαχείρισης της ομάδας έργου του ΕΑΠ και κύρια ερευνήτρια, παρουσίασε τα σημαντικά αποτελέσματα των ευρωπαϊκών έργων «Spice: Special Education STEAM Academy» και «The SEER: STEAM Education European Roadmap». H DAISSy είναι ο φορέας που συντονίζει το πρώτο έργο, ενώ στο δεύτερο είναι υπεύθυνη για την διεξαγωγή πανευρωπαϊκής έρευνας με αντικείμενο την εκπαίδευση STEAM.
 • Στο World Café, στο πλαίσιο του οποίου ο Δρ. Αχιλλέας Καμέας, Καθηγητής ΕΑΠ, συντόνισε το τραπέζι με θέμα «Ψηφιακή Κοινωνική Καινοτομία» και στόχο την παραγωγή ιδεών.

Επιπλέον, η DAISSy, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, διατηρούσε θέση στην «Αγορά», μέσω της οποίας προέβαλλε ενεργά το έργο της.

Περισσότερες πληροφορίες για την 16η ALL DIGITAL Summit 2023, όπως και τις βιντεοσκοπημένες ομιλίες, μπορείτε να βρείτε στο: https://all-digital.org/all-digital-summit-2023/.

ad2023-2 ad2023-1

edify-edu-logo

Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ ολοκλήρωσε την Έκθεση για την Ελλάδα με θέμα «Ισότητα, Διαφορετικότητα, Συμπερίληψη για τη Βελτίωση της Ποιότητας της Εκπαίδευσης στον τομέα της Διοίκησης»

edify-edu-logoΗ Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ολοκλήρωσε την Έκθεση σε εθνικό επίπεδο αναφορικά με το χάσμα δεξιοτήτων στην εκπαίδευση και στον εργασιακό χώρο σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων για τις ικανότητες σχετικές με την Ισότητα, τη Διαφορετικότητα και τη Συμπερίληψη (ΙΔΣ) στην Ελλάδα. Η Έκθεση παρουσιάζει τα ευρήματα της έρευνας που έχει διεξαχθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου «Equality, Diversity, Inclusion For improving the qualitY of Management EDUcation, training and professions (EDIFY-EDU) / Ισότητα, Διαφορετικότητα, Συμπερίληψη για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, και των επαγγελμάτων σχετικών με τη Διαχείριση». Η έρευνα έλαβε χώρα από τη DAISSy-ΕΑΠ, τον ακαδημαϊκό εταίρο από την Ελλάδα, σε συνεργασία με την Αχαϊκή Επιμελητηριακή Ανάπτυξη (ΑΧ.ΕΠ.ΑΝ.), τον εταίρο στον τομέα της επιχειρηματικότητας από την Ελλάδα.

Ειδικότερα, τα ευρήματα είναι αποτέλεσμα έρευνας που πραγματοποιήθηκε από καθέναν από τους εταίρους του έργου σε κάθε εθνικό επίπεδο, με την εφαρμογή διαφόρων μεθόδων και με βάση συγκεκριμένη, κοινή μεθοδολογία. Στην Ελλάδα, η DAISSy-ΕΑΠ πραγματοποίησε ημι-συστηματική ανασκόπηση των προπτυχιακών μαθημάτων σχετικών με Διοίκηση (EQF level 6), και εντόπισε τριάντα (30) Προγράμματα/ Μαθήματα πτυχίου (Bachelor), που σχετίζονται με τη διοίκηση, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την επιστήμη της διοίκησης και συναφείς τομείς.  Επιπλέον, η DAISSy-ΕΑΠ διοργάνωσε τέσσερεις (4) εστιασμένες ομάδες: τρεις (3) ομάδες με επαγγελματίες από την αγορά εργασίας με μερικές/ μερικούς από αυτές/ αυτούς να είναι και Διδάκτορες/ Διδακτόρισσες, καθώς και μία (1) ομάδα με μεταπτυχιακούς φοιτητές/ φοιτήτριες «Διοίκησης Επιχειρήσεων» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Επιπρόσθετα, η DAISSY-ΕΑΠ πήρε συνέντευξη από έντεκα (11) συμμετέχοντες/ συμμετέχουσες, ενώ η ΑΧ.ΕΠ.ΑΝ. πραγματοποίησε πέντε (5) συνεντεύξεις σε θέματα σχετικά με τις ΙΔΣ, με στόχο την επισκόπηση υφιστάμενων βέλτιστων πρακτικών.

Συνολικά, η Έκθεση για την Ελλάδα συνοψίζει τις ικανότητες που εντοπίστηκαν κατά την ανάλυση έρευνας γραφείου, σε σχέση με μαθήματα Διοίκησης, αλλά και τις ικανότητες που αναγνωρίζονται ως οι πιο σημαντικές από τα ποιοτικά ευρήματα των εις βάθος συνεντεύξεων και των ομάδων εστίασης σε θέματα ΙΔΣ και σε σύνδεση με τα ευρωπαϊκά πλαίσια EntreComp, DigComp και LifeComp.

Στα αποτελέσματα της, η Έκθεση υπογραμμίζει την ανάγκη για βελτίωση της εκπαίδευσης στη Διοίκηση σε προπτυχιακό επίπεδο, όπως αυτή περιγράφεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που να ενσωματώνει τις αρχές ΙΔΣ και μπορεί να συμβάλει στην άμβλυνση των υφιστάμενων πρακτικών διακρίσεων στην αγορά και στο χώρο εργασίας. Επίσης, παρέχει πληροφορίες για τον κοινωνικό αντίκτυπο των υφιστάμενων και αναδυόμενων νόμων και πολιτικών για την αγορά εργασίας και διαπραγματεύεται τις αποκλίσεις μεταξύ των υφισταμένων πολιτικών και πρακτικών παρέχοντας μια προτεινόμενη σειρά ικανοτήτων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση θεμάτων ΙΔΣ στο χώρο εργασίας. Αυτές οι ικανότητες ευθυγραμμίζονται με τα ευρωπαϊκά πλαίσια (EntreComp, LifeComp και DigComp) και έχουν ληφθεί υπόψη κατά το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των ενοτήτων για το επικείμενο Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα (Massive Open Online Course-MOOC) του έργου EDIFY-EDU.

Το ευρωπαϊκό έργο EDIFY-EDU έχει τριετή διάρκεια, συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ERASMUS Lump Sum Grant της Ε.Ε. και συντονίζεται από το φορέα DUN LAOGHAIRE IADT-Institute of Art, Design and Technology (Ιρλανδία) με έντεκα (11) εταίρους σε έξι (6) κράτη-μέλη της Ε.Ε. (Ιρλανδία, Αυστρία, Φινλανδία, Γερμανία, Ιταλία, Ελλάδα) και τρεις (3) συνδεδεμένους φορείς συνεργάτες σε Γερμανία, Ιταλία και Βέλγιο. Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ και η ΑΧ.ΕΠ.ΑΝ. είναι οι δύο φορείς-εταίροι που συνεργάζονται για την αποτελεσματική υλοποίηση των δράσεων του έργου στην Ελλάδα, εμπλέκοντας παράλληλα μια σειρά συναφών ενδιαφερομένων φορέων, με στόχο την πολλαπλή αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου και τον πολλαπλασιασμό του αντίκτυπου του.

Σύντομη περίληψη της Έκθεσης για την Ελλάδα, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του έργου: https://www.edifyeduproject.eu/wp-content/uploads/2023/10/GREECE-Executive-Summary-of-the-National-Report.pdf

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο EDIFY-EDU καθώς κι άλλες δράσεις της DAISSy-ΕΑΠ:

eadtu-1

H Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ συμμετείχε στο ετήσιο Συνέδριο των Ανοικτών Πανεπιστημίων της Ευρώπης “I·HE2023: Innovating Higher Education”

Η “European Association of Distance Teaching Universities (EADTU)” είναι η Ένωση των Πανεπιστημίων της Ευρώπης που παρέχουν εκπαίδευση από απόσταση και στο πλαίσιο αυτό επιδιώκει την καινοτομία στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η EADTU διοργανώνει ετήσιο συνέδριο, το οποίο επικεντρώνεται σε θέματα που αφορούν νέες τάσεις αλλά και παράγοντες που επηρεάζουν την παγκόσμια και ευρωπαϊκή Ανώτατη Εκπαίδευση. Πάνω από 25 χώρες συμμετέχουν στις εργασίες του Συνεδρίου ανά έτος, ενώ πέρυσι για πρώτη φορά έλαβε χώρα στην Ελλάδα, σε συνδιοργάνωση με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), το οποίο αποτελεί πλήρες μέλος της EADTU. Για το 2023, το Συνέδριο διεξήχθη στην Κωνσταντινούπολη από 04 έως 06 Οκτωβρίου με κεντρικό θέμα «Accelerating towards a digital and inclusive campus: Empowering Learners: Microcredentials, Generative AI, and Equity”.

H Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ είχε ενεργή παρουσία καθώς τέσσερις επιστημονικές εργασίες, αποτέλεσμα των υψηλού επιπέδου εργασιών και των διεθνών συνεργειών της, έγιναν δεκτές και παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο. Οι τρεις από αυτές παρουσιάστηκαν από την κα Ελένη Γεωργακάκου, Υπεύθυνη Διαχείρισης έργων και Ερευνήτρια της DAISSY-ΕΑΠ. Οι εργασίες παρουσίασαν αποτελέσματα ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων, στα οποία συμμετέχει η DAISSy, υπό τον  Επιστημονικό Συντονισμό του Καθηγητή της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΕΑΠ κ. Αχιλλέα Καμέα, και αφορούσαν επίκαιρα και διαχρονικά ζητήματα που απασχολούν την Τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως η ενίσχυση της ισότητας, της συμπεριληπτικότητας, της σταδιοδρομίας κα.. Ο κατάλογος των παρουσιάσεων περιλαμβάνει τις εργασίες:

 1. «Accelerating towards an inclusive Management Education: Empowering learners on the Equality, Diversity and Inclusion principles», σε συνεργασία των Eleni Georgakakou και Achilles Kameas με τις Δρ. Audrey Stenson και Καθ. Josephine Browne από το DUN LAOGHAIRE Institute of Art, Design and Technology της Ιρλανδίας.
 2. «Critical visual literacy in Higher Education: addressing bias and manipulation in the digital era», σε συνεργασία των Eleni Georgakakou και Achilles Kameas με τη Δρ. Simona Pezzanο και τον Καθ. Andrea Miconi από το Libera Università di Lingue e Comunicazione (IUML) της Ιταλίας.
 3. «Implementing teacher training model in HE to support adolescents’ career planning: The NEFELE Erasmus+ project», σε συνεργασία των: Ioannis Kalemis και Achilles Kameas με τις/ τους: Alessandra Antonaci (EADTU), Anna Parola (University of Naples), Rosa Banos (University of Valencia), Jenny Marcionetti (SUPSI), Luigia Simona Sica (University of Naples).
 4. «Supporting Equality, Diversity and Inclusion in Higher Education Institutions: Data informed policy recommendations on gender & LGBT+ educational inclusion», σε συνεργασία των: Eleni Georgakakou, Konstantinos Mantzos και Achilles Kameas με τις Καθ. Anna Lisa Amodeo από το University of Naples Federico II και κα Camilla Esposito, Κέντρο Sinapsis του University of Naples Federico II.

eadtu-1 eadtu-2

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με έργα και δράσεις της DAISSy:

 • Website   : http://daissy.eap.gr/en
 • Facebook : @DAISSyResearchGroup
 • Linkedin   : https://www.linkedin.com/in/daissyresearchgroup
 • Twitter     : https://twitter.com/daissy_research
 • Instagram: @daissy_researchgroup
 • Email        : info@daissy.eap.gr
edifyedu-post

H Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ παρουσίασε το έργο «EDIFY-EDU» στο 16οετήσιο Διεθνές Συνέδριο για την Εκπαίδευση, Έρευνα και Καινοτομία

edifyedu-postΤο 16o ετήσιο Διεθνές Συνέδριο για την Εκπαίδευση, Έρευνα και Καινοτομία (International Conference of Education, Research and InnovationICERI) διεξήχθη από 13 έως 15 Νοεμβρίου 2023 στη Σεβίλλη (Ισπανία) με κεντρικό θέμα «Transforming Education, Transforming Lives». Το Συνέδριο αποτέλεσε μια μοναδική ευκαιρία, γενικότερα για την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ εμπειρογνωμόνων καθώς και ειδικότερα για την παρουσίαση του ευρωπαϊκού έργου «Equality, Diversity, Inclusion For improving the qualitY of Management EDUcation, training and professions (EDIFY-EDU)» που υλοποιείται από την Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ως τον ακαδημαϊκό εταίρο του έργου στην Ελλάδα.

Το εν λόγω Συνέδριο διοργανώνεται από την International Academy of Technology, Education and Development (IATED) ετησίως τα τελευταία δεκαέξι συναπτά χρόνια. Είναι ένα Συνέδριο που έχει αναδειχτεί σε εξέχον εκπαιδευτικό γεγονός παγκόσμιας εμβέλειας και φέτος προσέλκυσε επτακόσιους ογδόντα (780) συνέδρους από εξήντα (60) χώρες.

H DAISSy-ΕΑΠ είχε ενεργή παρουσία στο Διεθνές Συνέδριο ΙCERI 2023 με πέντε επιστημονικές εργασίες, αποτέλεσμα των υψηλού επιπέδου εργασιών και των διεθνών συνεργειών της. Οι εν λόγω εργασίες ανέδειξαν αποτελέσματα ευρωπαϊκών έργων, που παράγουν καινοτόμες μεθοδολογίες και εργαλεία στον τομέα της εκπαίδευσης στη ψηφιακή εποχή, τα οποία υλοποιεί η DAISSy-ΕΑΠ υπό τον  Επιστημονικό Συντονισμό του Καθηγητή της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΕΑΠ και Διευθυντή της DAISSy, κ. Αχιλλέα Καμέα.

Ειδικότερα, στον άξονα της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) και της αγοράς εργασίας, έλαβε χώρα η εργασία και παρουσίαση με θέμα «A Research Methodology that includes UniversityIndustry Cooperation for the Identification of Stakeholdersexperiences on Equality, Diversity and Inclusion in applied Business Management and undergraduate Business Education», η οποία βασίστηκε στο ευρωπαϊκό έργο EDIFY-EDU και συντάχτηκε/ κατατέθηκε από τις/ τους κ.κ. Ελένη Γεωργακάκου (ΕΑΠ-Ελλάδα), Audrey Stenson (DUN LAOGHAIRE Institute of Art, Design and Technology-Ιρλανδία), H. Ikävalko (Πανεπιστήμιο Aalto-Φινλανδία), Josephine Browne (DUN LAOGHAIRE Institute of Art, Design and Technology-Ιρλανδία) και Αχιλλέα Καμέα (ΕΑΠ-Ελλάδα). Την προετοιμασία της παρουσίασης επιμελήθηκαν οι κ.κ. Audrey Stenson και Ελένη Γεωργακάκου και την παρουσίαση καθαυτή πραγματοποίησε διαδικτυακά η κα Audrey Stenson.

Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ εκπροσωπήθηκε στο Διεθνές Συνέδριο ICERI 2023 από τον κ. Αχιλλέα Καμέα, Καθηγητή ΕΑΠ και Διευθυντή της DAISSy, και την κα Ελένη Γεωργακάκου, Υπεύθυνη Διαχείρισης έργων και Ερευνήτρια, που συμμετείχαν/ παρακολούθησαν αριθμό επιμέρους συνεδριών ανταλλάσσοντας γνώσεις  και αναπτύσσοντας το δίκτυο επαφών της ομάδας.

Το έργο EDIFYEDU έχει τριετή διάρκεια και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υλοποιείται από δώδεκα (12) εταίρους σεέξι (6) κράτη-μέλη της Ε.Ε. μαζί με επιπλέον τρεις συνδεδεμένους φορείς.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το EDIFYEDU καθώς κι άλλες δράσεις της Ερευνητικής Ομάδας DAISSy του ΕΑΠ:

logo-learnInc

H DAISSy-ΕΑΠ ανακοινώνει φοιτητικό διαγωνισμό για τις σύγχρονες κοινωνικο-οικονομικές προκλήσεις μέσω του έργου «Learn.Inc»!

logo-learnIncΗ Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) με μεγάλη χαρά ανακοινώνει τη διεξαγωγή φοιτητικού διαγωνισμού με θέμα «Αξιοποιώντας το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιβάλλον για την επίλυση των σύγχρονων κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων (Challenge Based Learning-CBL)» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου «Learn.Inc: Learning Incubator for Project-based Teaching and Training through Research».

Συγκεκριμένα, ο φοιτητικός διαγωνισμός CBL (Challenge Based Learning) του έργου Learn.Inc:

 • Απευθύνεται σε όλες/όλους τις/τους φοιτητές/φοιτήτριες μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών των Ελληνικών Πανεπιστημίων.
 • Πραγματοποιείται σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια Lucian Blaga University of Sibiu (Ρουμανία), Sofia University St. Kliment Ohridski (Βουλγαρία), Canakkale Onsekiz Mart Universitesi (Τουρκία) και το Ίδρυμα Research & Training Point Foundation (Βουλγαρία).

Στόχος του φοιτητικού διαγωνισμού είναι να αναδειχθούν καινοτόμες ιδέες, ώστε να επιλυθούν προβλήματα αιχμής της κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας. Φέρνοντας τη μάθηση και την τυπική εκπαίδευση πιο κοντά στην ατζέντα της κοινωνίας και των τοπικών κοινοτήτων, το έργο επιδιώκει να δημιουργήσει ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για πρωτοβουλίες «από κάτω προς τα πάνω«, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι φοιτητές/φοιτήτριες, ώστε να αναπτύσσουν τη γνώση με ευέλικτο τρόπο. Παράλληλα, η έρευνα αποτελεί βασικό στοιχείο της όλης διαδικασίας, όπου οι φοιτητές/φοιτήτριες θα ακολουθούν εξατομικευμένες μαθησιακές διαδρομές που θα τους οδηγούν στα δικά τους αποτελέσματα και επιτεύγματα. Η ανάγκη για διασύνδεση των φοιτητών/φοιτητριών τόσο με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις όσο και με τους κοινωνικούς φορείς, δίνει το έναυσμα για τη διενέργεια του φοιτητικού διαγωνισμού.

Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες φοιτητές/φοιτήτριες στο διαγωνισμό CBL, καλούνται να αναπτύξουν σύντομα μια ιδέα, κατά την οποία η μάθηση λαμβάνει χώρα μέσω του εντοπισμού,  της ανάλυσης και του σχεδιασμού μιας λύσης σε ένα πραγματικό κοινωνικό, τεχνικό ή επιχειρηματικό πρόβλημα. Αναζητώντας απαντήσεις στα παραπάνω στάδια, οι φοιτητές/φοιτήτριες καλούνται να παρουσιάσουν τις επιστημονικές προτάσεις τους στην Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους της ομάδας έργου του Learn.Inc και των συνδεδεμένων φορέων-συνεργατών.

Ως αποτέλεσμα, οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες στο φοιτητικό διαγωνισμό θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε μία δημιουργική διαδικασία συμπεριληπτικής εκπαίδευσης (σε συνεργασία με άλλους χρήστες και ομάδες της Πανεπιστημιακής και επιχειρηματικής κοινότητας) για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, με στόχο να μπορέσουν να δουν την ιδέα τους να αποκτά υπόσταση και να μετασχηματίζεται σε μια ολοκληρωμένη εφαρμογή. Η ανταλλαγή μεταξύ των επιμέρους ιδεών (pitching) θα είναι μέρος του διαγωνισμού, ο οποίος θα ολοκληρωθεί με αξιολόγηση από την κριτική επιτροπή και βράβευση των πιο καινοτόμων προτάσεων.

Τα στάδια του φοιτητικού διαγωνισμού CBL του έργου Lean.Inc είναι τα εξής:

 • Υποβολή αιτήσεων: 23 Νοεμβρίου – 4 Δεκεμβρίου 2023 (σύνδεσμος: https://www.learn-inc.eu/en/profile)
 • Επιλογή υποψηφίων: 4 έως 8 Δεκεμβρίου 2023
 • Υλοποίηση του διαγωνισμού: Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2023

Το έργο Learn.Inc έχει τριετή διάρκεια και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ / Key Action 2 Sector: Partnerships for Cooperation in a field of Higher Education. Υλοποιείται από μια κοινοπραξία πέντε (5) εταίρων από τέσσερεις (4) χώρες (Βουλγαρία, Ρουμανία, Τουρκία, Ελλάδα) με την Ερευνητική ομάδα DAISSy του ΕΑΠ ως Έλληνα εταίρο, υπεύθυνη για την υλοποίηση όλων των δράσεων στην  χώρα μας, συμμετέχουσα σε όλα τα πνευματικά προϊόντα του.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο Learn.Inc και άλλες δράσεις της DAISSy-ΕΑΠ:

edify-edu-logo

H Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ παρουσίασε το έργο «EDIFY-EDU» στο ετήσιο Συνέδριο των Ανοικτών Πανεπιστημίων της Ευρώπης

edify-edu-logoΤο ετήσιο Συνέδριο των Ανοικτών Πανεπιστημίων της Ευρώπης διεξήχθη από 04 έως 06 Οκτωβρίου 2023 στην Κωνσταντινούπολη (Τουρκία) με κεντρικό θέμα «Accelerating towards a digital and inclusive campus: Empowering Learners: Microcredentials, Generative AI, andEquity» και αποτέλεσε εξαιρετικό πλαίσιο για την παρουσίαση του Ευρωπαϊκού έργου «Equality, Diversity, Inclusion For improving the qualitY of Management EDUcation, training and professions (EDIFY-EDU)», από την Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), τον ακαδημαϊκό εταίρο του έργου στην Ελλάδα.

Το εν λόγω Συνέδριο διοργανώνεται ετησίως από την European Association of Distance Teaching Universities (EADTU), η οποία είναι η Ένωση των Πανεπιστημίων της Ευρώπης που παρέχουν εκπαίδευση από απόσταση και στο πλαίσιο αυτό επιδιώκει την καινοτομία στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ανώτατης Εκπαίδευσης (AE). Ετήσια, το Συνέδριο επικεντρώνεται σε θέματα που αφορούν νέες τάσεις αλλά και παράγοντες που επηρεάζουν την παγκόσμια και ευρωπαϊκή AE. Είναι αξιοσημείωτο, ότι άνω των είκοσι-πέντε (25) χωρών συμμετέχουν στις εργασίες του Συνεδρίου των Ανοικτών Πανεπιστημίων της Ευρώπης ετησίως, ενώ πέρυσι (2022) για πρώτη φορά έλαβε χώρα στην Ελλάδα, σε συνδιοργάνωση με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, το οποίο αποτελεί μέλος της EADTU.

H Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ είχε ενεργή παρουσία στο Συνέδριο της EADTU για το 2023 καθώς τέσσερις επιστημονικές συνεργασίες, αποτέλεσμα των υψηλού επιπέδου εργασιών και των διεθνών συνεργειών της έγιναν δεκτές και παρουσιάστηκαν. Οι παρουσιάσεις ανέδειξαν αποτελέσματα ευρωπαϊκών έργων στα οποία συμμετέχει η DAISSy υπό τον  Επιστημονικό Συντονισμό του Καθηγητή της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΕΑΠ και Διευθυντή της DAISSy, κ. Αχιλλέα Καμέα, και αφορούσαν επίκαιρα και διαχρονικά ζητήματα που απασχολούν την ΑΕ.

Στον άξονα της ενίσχυσης της συμπεριληπτικότητας, παρουσιάστηκε η εργασία με θέμα «Accelerating towards an inclusive Management Education: Empowering learners on the Equality, Diversity and Inclusion principles», η οποία βασίστηκε στο EDIFY-EDU και συντάχτηκε/ κατατέθηκε από τις/ τους κ.κ. Ελένη Γεωργακάκου (ΕΑΠ), Audrey Stenson και  Josephine Browne (DUN LAOGHAIRE Institute of Art, Design and Technology) και Αχιλλέα Καμέα (ΕΑΠ).

Συγκεκριμένα, η παρουσίαση έλαβε χώρα από την κα Ελένη Γεωργακάκου, Υπεύθυνη Διαχείρισης έργων της DAISSY-ΕΑΠ, η οποία ανέλυσε τη μεθοδολογία και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου EDIFY-EDU, εστιάζοντας στα εκπαιδευτικά εργαλεία της εξ αποστάσεως, μικτής μάθησης που αναπτύσσονται με στόχο την προώθηση των αρχών της Ισότητας, της Διαφορετικότητας και της Συμπερίληψης (Equality, Diversity, InclusionEDI) και την επιτάχυνση προς μία Συμπεριληπτική Εκπαίδευση στον τομέα της Διοίκησης/ Διαχείρισης (Management).

Το έργο EDIFYEDU έχει τριετή διάρκεια και υλοποιείται από δώδεκα (12) φορείς σε έξι (6) κράτη-μέλη της Ε.Ε. (με αλφαβητική σειρά: Αυστρία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία και Φινλανδία. Η DAISSy και η Αναπτυξιακή Επιχείρηση του Επιμελητηρίου Αχαίας είναι οι δύο φορείς-εταίροι που συνεργάζονται στενά για την αποτελεσματική υλοποίηση των δράσεων του έργου στην Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το EDIFYEDU καθώς κι άλλες δράσεις της Ερευνητικής Ομάδας DAISSy-ΕΑΠ:

D-ChallengHE-post

Κέρδισε το ενδιαφέρον η εκδήλωση διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου D-ChallengHE από την Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ

logo-D-ChallengHEΚέρδισε το ενδιαφέρον η εκδήλωση διάχυσης των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού έργου «DChallengHEDigital Challenge in Higher Education», με θέμα «Προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης για επαγγελματική ανάπτυξη». Η δράση εντάχθηκε στο πλαίσιο της ευρύτερης ενημερωτικής εκδήλωσης με αντικείμενο την «Ανάπτυξη δεξιοτήτων στην ψηφιακή εποχή», πραγματοποιήθηκε δια ζώσης, την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2023, ώρα 18:00 – 20:00 (ξενοδοχείο «MyWay», Πάτρα) και διοργανώθηκε από την Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), εταίρο του D-ChalengHE στην Ελλάδα.

Βασικός στόχος του έργου D-ChallengHE είναι να αναδείξει τις εμπειρίες, τις πρακτικές και τις ικανότητες του διδακτικού και ακαδημαϊκού προσωπικού στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτό, συμπεριλαμβάνεται η διάδοση των βέλτιστων πρακτικών στην ηλεκτρονική μάθηση, η ψηφιοποίηση του εκπαιδευτικού περιεχομένου, η κατάρτιση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων για διαδικτυακή και μικτή μάθηση, η αυξημένη χρήση ψηφιακών πόρων και η ανοικτή, και εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Η εκδήλωση διάχυσης των αποτελεσμάτων του D-ChallengHE διήρκεσε μία ώρα και σε αυτή συμμετείχαν πενήντα (50) άτομα, παρακολουθώντας εργασίες, κατηγοριοποιημένες σε δύο τμήματα. Συγκεκριμένα, το πρώτο μέρος της εκδήλωσης ήταν αφιερωμένο στην παρουσίαση του έργου D-ChallengHE, με ανάλυση των βασικών στοιχείων του (όπως π.χ. πλαίσιο, στόχοι, εταιρικό σχήμα, κλπ.) καθώς και των αποτελεσμάτων του, μέχρι σήμερα.

Ειδικότερα, δόθηκε έμφαση στο D-ChallengHE πιλοτικό πρόγραμμα διαδικτυακής μάθησης για διδασκαλία στην Ανώτατη Εκπαίδευση, με αναλυτική περιγραφή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης, της δομής της και ενδεικτικά, των περιεχομένων των μαθημάτων που περιλαμβάνει. Παρουσιάστηκε το χρονοδιάγραμμα και το μοντέλο εκπαίδευσης, τα κριτήρια επιλεξιμότητας των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών εκπαιδευομένων, καθώς και ενδεικτικές ημερομηνίες εγγραφής των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα αυτό.

Κατά το δεύτερο τμήμα της εκδήλωσης, οι εργασίες επικεντρώθηκαν στην παρουσίαση δραστηριοτήτων της DAISSy-ΕΑΠ σε άλλα Ευρωπαϊκά έργα, τα οποία είναι επίσης σε φάση υλοποίησης στον άξονα της ανάπτυξης δεξιοτήτων, με στόχο την διασύνδεση τόσο μεταξύ τους όσο και με το D-ChallengHE, και την επίτευξη πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων.

Είναι αξιοσημείωτο, ότι η συζήτηση με τους/τις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες κατά το πέρας της εκδήλωσης, ανέδειξε τη θετική άποψή τους για τον επιδιωκόμενο αντίκτυπο του έργου, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών δράσεων του. Παράλληλα, εκδηλώθηκε έντονο ενδιαφέρον για τον τρόπο ενημέρωσης και το χρόνο ενεργοποίησης της δυνατότητας εγγραφής στο D-ChallengHE πιλοτικό πρόγραμμα διαδικτυακής μάθησης για διδασκαλία στην Ανώτατη Εκπαίδευση, καθώς και η επιθυμία τους για συμμετοχή σε μελλοντικές δράσεις διάχυσης αποτελεσμάτων του έργου αυτού καθώς κι άλλων πρωτοβουλιών της DAISSy-ΕΑΠ.

Το D-ChallengHE είναι ένα διετές έργο, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ και υλοποιείται από μία κοινοπραξία έξι (6) εταίρων σε πέντε (5) χώρες κράτη-μέλη της Ε.Ε. (Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβενία, Ρουμανία και Λιθουανία), με την Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ, ως εταίρο στην Ελλάδα.

D-ChallengHE-post

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο DChallengHE καθώς κι άλλες δράσεις της Ερευνητικής Ομάδας DAISSy:

choice-1

Προς μια πράσινη κουλτούρα σε αστικό επίπεδο: Επιτυχής η εκδήλωση για τη Διδασκαλία Πράσινων Δεξιοτήτων σε μαθητές/μαθήτριες, από την Ερευνητική Ομάδα DAISSy

Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy διοργάνωσε με επιτυχία την ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Προς μια πράσινη κουλτούρα σε αστικό επίπεδο: Διδασκαλία πράσινων δεξιοτήτων στους μαθητές», η οποία έλαβε χώρα δια ζώσης την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023, στην Πάτρα (ξενοδοχείο «My Way»). Αποτελεί εκδήλωση διάχυσης των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού έργου «CHOICE: CitizensHip cOmpetences to tackle clImateChangEs», που υλοποιείται με την DAISSy μέσω του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ως εταίρο στην Ελλάδα, και σηματοδοτεί την  ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων του έργου.

Το έργο CHOICE στοχεύει στο να υποστηρίξει την ανάπτυξη των ικανοτήτων του πολίτη σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να συμβάλουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής μέσω της υιοθέτησης βιώσιμων συμπεριφορών.

Η εκδήλωση απευθυνόταν σε μαθητές/μαθήτριες, φοιτητές/φοιτήτριες, εκπαιδευτικούς, καθηγητές/καθηγήτριες Δευτεροβάθμιας και  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Τοπικούς φορείς, Πανεπιστήμια, Ινστιτούτα Εκπαίδευσης και  είχε μεγάλη απήχηση, προσελκύοντας τη συμμετοχή περισσότερων των σαράντα (40) ατόμων από τις ομάδες-στόχους και τους τομείς ενδιαφέροντος του έργου.

Οι εργασίες ξεκίνησαν με χαιρετισμό από τον Χρήστο Πιερρακέα, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών, Υποδιευθυντή της DAISSy, ο οποίος παρουσίασε τις δράσεις της Ερευνητικής Ομάδας, δίνοντας έμφαση στο όραμα και την αποστολή της.

Ακολούθως, o Βύρων Δαμασιώτης, Ερευνητής της DAISSy, παρουσίασε το έργο CHOICE, αναλύοντας τις δράσεις, τους στόχους και τα αποτελέσματά του, καθώς και τον ειδικότερο ρόλο της Ερευνητικής Ομάδας. Σημειώνεται, ότι ο ρόλος περιλαμβάνει τον προσδιορισμό  των δεξιοτήτων – ικανοτήτων που θα πρέπει να αποκτήσει ένας/μία νέος/μία πολίτης από την μαθητική του/της ηλικία  για να συμβάλει θετικά στην  αντιμετώπιση του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής, την ανάπτυξη σχετικού εκπαιδευτικού υλικού με θέμα την κατανόηση της έννοιας και ενίσχυσης δράσεων του Green IT από τους/τις μαθητές/μαθήτριες, την ανάπτυξη και συντήρηση της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης του έργου. Στο πλαίσιο αυτό, αναλύθηκε και η δια ζώσης δράση εκπαίδευσης εκπαιδευτών/εκπαιδευτριών (Train the Trainers) διάρκειας έξι (6) ημερών, που διοργάνωσε η DAISSy, δίνοντας τη δυνατότητα παρουσίασης, εφαρμογής και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού υλικού CHOICE για την εκπαίδευση εκπαιδευτών/εκπαιδευτριών, σε ένα σύνολο δεκαεννέα (19) εκπαιδευτικών, ως τμήμα των βασικών ομάδων-στόχων του έργου.

Οι ομιλίες συνεχίστηκαν από Εκπαιδευτικούς απο σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Αχαΐας και της Ηλείας, που παρουσίασαν καλές πρακτικές για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Έμφαση δόθηκε στη διασύνδεση του «CHOICE» με τα Ευρωπαϊκά έργα «GoodDeeds» και «Agile2Learn», με συναφή αλληλένδετα αντικείμενα, που βρίσκονται επίσης σε φάση υλοποίησης από την DAISSy ως εταίρος, και τα οποία παρουσίασαν οι αρμόδιοι Ερευνητές της DAISSy, αναλύοντας το περιεχόμενό τους.

Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με αναστοχασμό της δράσης και γόνιμη συζήτηση καθώς και τους τρόπους παρακίνησης των εκπαιδευτικών και μαθητών/μαθητριών,  ώστε να υιοθετήσουν βιώσιμες συμπεριφορές. Το κλίμα ήταν ευχάριστο και τα σχόλια θετικά, για την υλοποίηση τέτοιων έργων και την προθυμία για ενεργό συμμετοχή σε μελλοντικές πρωτοβουλίες αυτού του είδους.

Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy  επιθυμεί να ευχαριστήσει θερμά τους συμμετέχοντες/συμμετέχουσες καθώς και όσες επιχειρήσεις συνέβαλαν με την υποστήριξή τους, στην επιτυχία της εκδήλωσης διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου.

Το έργο CHOICE είναι διετές και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ . Υλοποιείται από μια κοινοπραξία επτά (7) εταίρων, από πέντε (5) χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Τουρκία, Ρουμανία και Πολωνία), με την Ερευνητική Ομάδα DAISSy, μέσω του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, ως εταίρο στην Ελλάδα.

choice-2 choice-1

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο CHOICE καθώς κι άλλες δράσεις της Ερευνητικής Ομάδας DAISSy: