D-ChallengHE-post

Κέρδισε το ενδιαφέρον η εκδήλωση διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου D-ChallengHE από την Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ

logo-D-ChallengHEΚέρδισε το ενδιαφέρον η εκδήλωση διάχυσης των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού έργου «DChallengHEDigital Challenge in Higher Education», με θέμα «Προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης για επαγγελματική ανάπτυξη». Η δράση εντάχθηκε στο πλαίσιο της ευρύτερης ενημερωτικής εκδήλωσης με αντικείμενο την «Ανάπτυξη δεξιοτήτων στην ψηφιακή εποχή», πραγματοποιήθηκε δια ζώσης, την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2023, ώρα 18:00 – 20:00 (ξενοδοχείο «MyWay», Πάτρα) και διοργανώθηκε από την Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), εταίρο του D-ChalengHE στην Ελλάδα.

Βασικός στόχος του έργου D-ChallengHE είναι να αναδείξει τις εμπειρίες, τις πρακτικές και τις ικανότητες του διδακτικού και ακαδημαϊκού προσωπικού στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτό, συμπεριλαμβάνεται η διάδοση των βέλτιστων πρακτικών στην ηλεκτρονική μάθηση, η ψηφιοποίηση του εκπαιδευτικού περιεχομένου, η κατάρτιση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων για διαδικτυακή και μικτή μάθηση, η αυξημένη χρήση ψηφιακών πόρων και η ανοικτή, και εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Η εκδήλωση διάχυσης των αποτελεσμάτων του D-ChallengHE διήρκεσε μία ώρα και σε αυτή συμμετείχαν πενήντα (50) άτομα, παρακολουθώντας εργασίες, κατηγοριοποιημένες σε δύο τμήματα. Συγκεκριμένα, το πρώτο μέρος της εκδήλωσης ήταν αφιερωμένο στην παρουσίαση του έργου D-ChallengHE, με ανάλυση των βασικών στοιχείων του (όπως π.χ. πλαίσιο, στόχοι, εταιρικό σχήμα, κλπ.) καθώς και των αποτελεσμάτων του, μέχρι σήμερα.

Ειδικότερα, δόθηκε έμφαση στο D-ChallengHE πιλοτικό πρόγραμμα διαδικτυακής μάθησης για διδασκαλία στην Ανώτατη Εκπαίδευση, με αναλυτική περιγραφή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης, της δομής της και ενδεικτικά, των περιεχομένων των μαθημάτων που περιλαμβάνει. Παρουσιάστηκε το χρονοδιάγραμμα και το μοντέλο εκπαίδευσης, τα κριτήρια επιλεξιμότητας των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών εκπαιδευομένων, καθώς και ενδεικτικές ημερομηνίες εγγραφής των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα αυτό.

Κατά το δεύτερο τμήμα της εκδήλωσης, οι εργασίες επικεντρώθηκαν στην παρουσίαση δραστηριοτήτων της DAISSy-ΕΑΠ σε άλλα Ευρωπαϊκά έργα, τα οποία είναι επίσης σε φάση υλοποίησης στον άξονα της ανάπτυξης δεξιοτήτων, με στόχο την διασύνδεση τόσο μεταξύ τους όσο και με το D-ChallengHE, και την επίτευξη πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων.

Είναι αξιοσημείωτο, ότι η συζήτηση με τους/τις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες κατά το πέρας της εκδήλωσης, ανέδειξε τη θετική άποψή τους για τον επιδιωκόμενο αντίκτυπο του έργου, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών δράσεων του. Παράλληλα, εκδηλώθηκε έντονο ενδιαφέρον για τον τρόπο ενημέρωσης και το χρόνο ενεργοποίησης της δυνατότητας εγγραφής στο D-ChallengHE πιλοτικό πρόγραμμα διαδικτυακής μάθησης για διδασκαλία στην Ανώτατη Εκπαίδευση, καθώς και η επιθυμία τους για συμμετοχή σε μελλοντικές δράσεις διάχυσης αποτελεσμάτων του έργου αυτού καθώς κι άλλων πρωτοβουλιών της DAISSy-ΕΑΠ.

Το D-ChallengHE είναι ένα διετές έργο, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ και υλοποιείται από μία κοινοπραξία έξι (6) εταίρων σε πέντε (5) χώρες κράτη-μέλη της Ε.Ε. (Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβενία, Ρουμανία και Λιθουανία), με την Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ, ως εταίρο στην Ελλάδα.

D-ChallengHE-post

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο DChallengHE καθώς κι άλλες δράσεις της Ερευνητικής Ομάδας DAISSy:

D-ChallengHE-post1

Επιτυχής η διοργάνωση από την DAISSy-ΕΑΠ των εκπαιδευτικών δράσεων του έργου D-ChallengΗΕ

logo-D-ChallengHEΗ Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) διοργάνωσε με επιτυχία τις εκπαιδευτικές δράσεις στο πλαίσιο της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου «DChallengHEDigital Challenge in Higher Education». Οι δράσεις απευθύνθηκαν στους/στις εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες μέλη του ανθρώπινου δυναμικού των εταίρων του D-ChallengHE και πραγματοποιήθηκαν δια ζώσης από 20 ως 22 Σεπτεμβρίου 2023, στην έδρα του ΕΑΠ στην Πάτρα.

Βασικός στόχος του έργου D-ChallengHE είναι να αναδείξει τις εμπειρίες, τις πρακτικές και τις ικανότητες του διδακτικού και ακαδημαϊκού προσωπικού στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτό, συμπεριλαμβάνεται η διάδοση των βέλτιστων πρακτικών στην ηλεκτρονική μάθηση, η ψηφιοποίηση του εκπαιδευτικού περιεχομένου, η κατάρτιση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων για διαδικτυακή και μικτή μάθηση, η αυξημένη χρήση ψηφιακών πόρων και η ανοικτή, και εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Αναλυτικά, η πρώτη ημέρα των εκπαιδευτικών δράσεων περιλάμβανε σειρά ομιλιών από εμπειρογνώμονες που ανταποκρίθηκαν στο σχετικό κάλεσμα της DAISSy-ΕΑΠ. Συγκεκριμένα, ο κ. Χρήστος Ζώτος ανέλυσε το θέμα «Η Τεχνητή Νοημοσύνη στο μυαλό των μαθητών: Αντίληψη και Ηθική», ο Δρ Παναγιώτης Κουστουμπάρδης, ο κ. Νίκος Ανατολιοτάκης και ο κ. Δημήτρης Τζουβελέκης παρουσίασαν την «εκπαίδευση STEAM μέσω της Ρομποτικής για την προώθηση της πανεπιστημιακής γνώσης στην κοινωνία», ο Δρ. Χάρης Τσιχουρίδης, καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών και ο κ. Νίκος Μήτρακας μίλησαν για τις «Καινοτόμες μεθοδολογίες και εργαλεία διδασκαλίας» και ο Δρ Αλέξανδρος Μικρογιαννίδης, καθηγητής στο Open UK, περιέγραψε τη «Γεννητική Τεχνητή Νοημοσύνη στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση». Οι δράσεις της πρώτης ημέρας ολοκληρώθηκαν με την παρουσίαση του ρόλου του «Διαδικτύου των Πραγμάτων στην εκπαίδευση STEM» από το Δρ Γεράσιμο Βονιτσάνο.

Στη συνέχεια, κατά τη δεύτερη μέρα των εκπαιδευτικών δράσεων, συζητήθηκε το περιβάλλον διαδικτυακής μάθησης, τα διαδικτυακά μαθήματα και το εκπαιδευτικό υλικό, οι τρόποι υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος του έργου, καθώς και τα εργαλεία αξιολόγησης των μαθημάτων, της εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά και της ικανοποίησης των εκπαιδευομένων.

Τέλος, κατά την τρίτη και τελευταία μέρα των εργασιών, δόθηκε έμφαση στο ρόλο των σοβαρών παιγνίων στην τεχνολογικά ενισχυμένη μάθηση και παρουσιάστηκε μία προσέγγιση συγγραφής ιστοριών, καθώς και ένα εργαλείο ανάπτυξης σοβαρών παιγνίων. Ακολούθως, οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες χωρίστηκαν σε ομάδες με στόχο την εκπαίδευσή τους στη χρήση του εργαλείου ανάπτυξης σοβαρών παιγνίων μέσα από την υλοποίηση ενός συγκεκριμένου σεναρίου και την κατάλληλη καθοδήγηση για την ολοκλήρωσή του.

Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ, διοργανωτής της τριήμερης εκπαιδευτικής δράσης, εκπροσωπήθηκε από τον Δρ Θεόδωρο Παναγιωτακόπουλο, Διαχειριστή έργων και Ερευνητή της DAISSy, ο οποίος παρουσίασε το εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες του μαθήματος «Διαδικτυακές μεθοδολογίες διδασκαλίας» του D-ChallengHE καθώς και προτάσεις για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος του έργου.

Το DChallengHE είναι ένα διετές έργο, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ και υλοποιείται από μία κοινοπραξία έξι (6) εταίρων σε πέντε (5) χώρες κράτη-μέλη της Ε.Ε. (Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβενία, Ρουμανία και Λιθουανία), με την Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ, ως εταίρο στην Ελλάδα.

 

D-ChallengHE-post1

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο DChallengHE καθώς κι άλλες δράσεις της Ερευνητικής Ομάδας DAISSy: