logo-instruction

Ολοκλήρωση έργου INSTRUCTION στο οποίο συμμετείχε η ερευνητική ομάδα DAISSy του ΕΑΠ

logo-instructionΣτις 31 Μαρτίου 2022 ολοκληρώθηκε επιτυχώς το έργο INSTRUCTION (Upskilling school teachers for educationwork transition), στο οποίο συμμετείχε η ερευνητική ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Η διάρκεια του έργου ήταν δύο έτη και χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ / KA2 / Στρατηγικές Συνεργασίες για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η κοινοπραξία του έργου περιλάμβανε 6 εταίρους από 4 Ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία και Ρουμανία) και στόχευε στη δημιουργία ενός καινοτόμου μοντέλου διδασκαλίας για τη διευκόλυνση της μετάβασης των μαθητών από την εκπαίδευση στον κόσμο της εργασίας·και την ενδυνάμωση του δεσμού μεταξύ σχολείων και επιχειρήσεων.

Η ερευνητική ομάδα DAISSy κατασκέυασε το καινοτόμο μοντέλο διδασκαλίας για την υποστήριξη της πρακτικής άσκησης/μαθητείας και συμμετείχε στην ανάπτυξη της μεθοδολογίας εφαρμογής του στο σχολικό περιβάλλον μέσα από μία διαδικασία έξι βημάτων. Συμμετείχε στο σχεδιασμό του προγράμματος κατάρτισης 20 εκπαιδευτικών από τις χώρες-εταίρους του έργου και σχεδίασε και ανέπτυξε την ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης που χρησιμοποιήθηκε τόσο στο πρόγραμμα κατάρτισης των εκπαιδευτικών όσο και στην πιλοτική εφαρμογή του καινοτόμου μοντέλου διδασκαλίας σε 5 Ευρωπαϊκά σχολεία Β/θμιας εκπαίδευσης. Βάσει των αποτελεσμάτων των πιλοτικών δράσεων, η ερευνητική ομάδα DAISSy αποτύπωσε ένα σύνολο προοπτικών ενσωμάτωσης του καινοτόμου μοντέλου διδασκαλίας σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Τέλος, είχε καίρια συνεισφορά στη συγγραφή μίας επιστημονικής εργασίας για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου.

Η ανάδραση των εκπαιδευτικών, των μαθητών, αλλά και εκπροσώπων από το χώρο των επιχειρήσεων ανέδειξε τη χρησιμότητα και τη συμβατότητα του προτεινόμενου μοντέλου σε διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα. Τα ευρήματα της αξιολόγησης των πιλοτικών δράσεων υπογράμμισαν την πληρότητα στην κάλυψη των απαιτούμενων δεξιοτήτων από τους εκπαιδευτικού, την ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού, την αποδοτικότητα και την εφαρμοσιμότητα του μοντέλου διαδασκαλίας, αλλά και την αποτελεσματικότητα της μεθοδολογίας εφαρμογής του για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών και την υποστήριξη των μαθητών για τη μετάβαση στο χώρο της εργασίας. Οι μαθητές ένιωσαν ότι ήταν πιο ενημερωμένοι και κατανοούσαν καλύτερα τον σκοπό και τις δραστηριότητες των διαφόρων σταδίων της πρακτικής άσκησης/μαθητείας περιγράφοντας ένα αίσθημα ασφάλειας που αναπτύχθηκε καθώς έλαβαν επαρκή υποστήριξη και καθοδήγηση ειδικά κατά το στάδιο της προετοιμασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο INSTRUCTION και άλλα έργα και δράσεις της DAISSy:

proj-instr-event

Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου παρουσίασε το έργο “Creative Audiovisual Lab for the promotion of critical thinking and media literacy“ στην δια ζώσης εκδήλωση με θέμα: «Έργο INSTRUCTION-Αναβάθμιση δεξιοτήτων εκπαιδευτικών σχολείων για την υποστήριξη μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία»

proj-instr-eventH Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), παρουσίασε το ευρωπαϊκό έργο Creative Audiovisual Lab for the promotion of critical thinking and media literacy (CrAL) στην εκδήλωση διάχυσης του έργου «INSTRUCTION-Αναβάθμιση δεξιοτήτων εκπαιδευτικών σχολείων για την υποστήριξη μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία«. Η διαζώσης εκδήλωση διοργανώθηκε από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)- Ερευνητική Ομάδα DAISSy και έλαβε χώρα στις 25 Νοεμβρίου 2021, στο Ξενοδοχείο BYZANTINO στην Πάτρα, προσελκύοντας περισσότερους/ες από 20-30 εκπροσώπους εκπαίδευσης, πολιτισμού και χάραξης πολιτικής στην Ελλάδα και παρά τα ισχύοντα περιοριστικά μέτρα λόγω της πανδημίας του Covid.

Κατά την διάρκεια της παρουσίασης με τίτλο Γραμματισμός στα Μέσα Επικοινωνίας και Συμπεριληπτική Εκπαίδευση στο πλαίσιο του έργου CrAL παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του έργου, η ανάπτυξη της πλατφόρμας CrAL από την Ερευνητική Ομάδα DAISSY του ΕΑΠ και γενικότερα οι δράσεις που στοχεύουν στην εκπαιδευτική κοινότητα. Επίσης, παρουσιάστηκαν ο κύριος στόχος του έργου, δηλαδή η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων, της δημιουργικότητας, της ενεργού συμμετοχής στα μέσα, της κριτικής σκέψης και του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας εκπαιδευτικών, μαθητών/ μαθητριών μέσω της καινοτόμου μεθοδολογίας “Oπτικο-ακουστική δημιουργική γραφή και ανάγνωση”,  καθώς επίσης η ανάπτυξη της συνεργασίας, οι ομάδες-στόχοι, τα οφέλη για την εκπαιδευτική κοινότητα και όλα τα άλλα κύρια στοιχεία του έργου.

Η παρουσίαση του CrAL έλαβε πολύ θετικά σχόλια τόσο από τους συμμετέχοντες & τις συμμετέχουσες, όσο και από τους συντονιστές της εκδήλωσης, ενώ αρκετοί φορείς εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους να μάθουν περισσότερα και να συμμετάσχουν στις εκπαιδεύσεις που θα ακολουθήσουν στο πλαίσιο του έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο CrAL και άλλες δράσεις της ερευνητικής ομάδας DAISSy: