logo-seer

Πρόσκληση από την DAISSy-ΕΑΠ για συμμετοχή στην έρευνα με θέμα τη «Διαμόρφωση της εκπαίδευσης σε Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνες και Μαθηματικά [STE(A)M] στην Ευρώπη»

logo-seerΗ Ερευνητική ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην έρευνα για τη «Διαμόρφωση της εκπαίδευσης σε Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνες και Μαθηματικά [STE(A)M] στην Ευρώπη», που διεξάγεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου “STE(A)M Education European Roadmap project-SEER, με την Ερευνητική Ομάδα, ως Έλληνα εταίρο.

Στόχος της εκπαίδευσης STE(A)M είναι να γεφυρώσει το χάσμα που υπάρχει μεταξύ των απαιτήσεων της βιομηχανίας και των γνώσεων και δεξιοτήτων των αποφοίτων της εκπαίδευσης, προάγοντας έτσι την αρμονική ευθυγράμμιση μεταξύ των Προγραμμάτων Σπουδών της εκπαίδευσης και των αναγκών της βιομηχανίας και των οργανισμών.

Ως αποτέλεσμα, η συμμετοχή επαγγελματιών από διάφορους κλάδους στο ανωτέρω πλαίσιο, είναι απαραίτητη, κι έτσι η DAISSy-ΕΑΠ απευθύνεται σε αυτή την ομάδα-στόχο και τους/τις προσκαλεί να υποδείξουν το κρίσιμο σύνολο δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτείται να έχουν στον οργανισμό (βιομηχανία, εταιρεία κ.λπ.) στον οποίο εργάζονται. Βάσει της εξειδικευμένης εμπειρίας και της κεκτημένης γνώσης τους, αναμένεται να συνεισφέρουν στον τρόπο σύνδεσης του οργανισμού τους,  με την εκπαίδευση STE(A)M.

Επιπλέον, είναι αναγκαίο να διαπιστωθεί η επίδραση της έλλειψης απόφοιτων STE(Α)M στον εκάστοτε οργανισμό και εάν και πώς ο αντίστοιχος κλάδος/οργανισμός θα μπορούσε να υποστηρίξει τους/τις μαθητές/μαθήτριες αλλά και τους/τις εκπαιδευτικούς στην απόκτηση των δεξιοτήτων αυτών.

Ειδικότερα:

 • Η έρευνα είναι διεθνής.
 • Διεξάγεται μέσω ενός σύντομου, ειδικά διαμορφωμένου ερωτηματολογίου, στον υπερσύνδεσμο: https://survey.daissy.eap.gr/index.php/221217?lang=en
 • Ξεκινά την Παρασκευή 17 Μαΐου και λήγει την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2024.
 • Προαιρετικά, μετά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, ακολουθεί μία σύντομη συνέντευξη, ενθαρρύνοντας την ανταλλαγή και την υποστήριξη της DAISSy-EAΠ για το σχηματισμό ολοκληρωμένης άποψης επί των ανωτέρω ζητημάτων.

Απώτερος στόχος της έρευνας είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς το τι απαιτείται, προκειμένου να βελτιωθεί το επίπεδο της συνεργασίας μεταξύ της βιομηχανίας και της εκπαίδευσης STE(Α)M, καθώς και ως προς τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να υλοποιηθεί αποτελεσματικότερα, η εκπαίδευση σε Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνες και Μαθηματικά [STE(A)M] σε κάθε επίπεδο και τύπο εκπαίδευσης, στο μέλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο «The SEER» καθώς και άλλες δράσεις της DAISSy-ΕΑΠ:

 

logo-seer

Πρόσκληση από την DAISSy-ΕΑΠ στο διαδικτυακό σεμινάριο “Progress and results towards a European Roadmap on STE(A)M education” του έργου “The SEER”

logo-seerΗ Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) σας προσκαλεί να λάβετε μέρος στο διαδικτυακό σεμινάριο “STE(A)M Education European Roadmap (the SEER) Seminar: Progress and results towards a European Roadmap on STE(A)M education”, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024 (16:00 – 17:15 CET). Πρόκειται για δράση του Ευρωπαϊκού έργου “STE(A)M Education European Roadmap (the SEER)”, που υλοποιείται από την DAISSy-ΕΑΠ, ως Έλληνα εταίρο.

Μέσω του εν λόγω διαδραστικού διαδικτυακού σεμιναρίου, η ομάδα του SEER θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα του έργου μέχρι σήμερα, ενώ ταυτόχρονα θα ενεργοποιήσει τη συζήτηση με ενδιαφερόμενους/ενδιαφερόμενες από τον τομέα της εκπαίδευσης, σχετικά με τη διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα των πόρων για την εκπαίδευση STE(A)M καθώς και τις ευκαιρίες για τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Επιπρόσθετα, προβλέπονται άλλα φιλοξενούμενα έργα, που θα προσφέρουν επιπλέον προοπτικές σχετικά με την διδασκαλία και την μάθηση STE(A)M, τα οποία σε συνδυασμό με το έργο «The SEER», θα παρέχουν στο κοινό μια συνεκτική εικόνα της πορείας προς την ενσωμάτωση της εκπαίδευσης STE(A)M στην Ευρώπη.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε δασκάλους/δασκάλες, εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη συζήτηση σχετικά με την ποικιλομορφία και την αξία των πρακτικών της εκπαίδευσης STE(A)M και την διαθεσιμότητα των πόρων και ευκαιριών επαγγελματικής ανάπτυξης για τους/τις εκπαιδευτικούς.

Συγκεκριμένα:

 • Το διαδικτυακό σεμινάριο διεξάγεται στην Αγγλική γλώσσα και είναι δωρεάν.
 • Η εγγραφή είναι υποχρεωτική και γίνεται εδώ.
 • Το πρόγραμμα της δράσης είναι διαθέσιμο εδώ.
 • Πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο του έργου «The SEER» και τα μέχρι σήμερα κομβικά παραδοτέα, μπορείτε να βρείτε εδώ .

Είναι αξιοσημείωτο, ότι στο σεμινάριο θα προβληθεί “Η Νέα Ιδέα για τον χάρτη πορείας της εκπαίδευσης STE(A)M στην Ευρώπη”, ένα βασικό παραδοτέο του έργου που δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο του 2024 και εστιάζει στη διαδικασία και τη μεθοδολογία που οδήγησαν στον σχηματισμό της κεντρικής ιδέας και στην δομή του σχετικού «οδικού χάρτη». Με αυτό το εργαλείο, το έργο «The SEER» σκοπεύει να συντονίσει τους ενδιαφερόμενους φορείς στον τομέα της εκπαίδευσης, να ενισχύσει την εκπαιδευτική πολιτική, να ενθαρρύνει τις συνεργασίες μεταξύ των τομέων της εκπαίδευσης και της βιομηχανίας, και να υποστηρίξει τις υψηλού επιπέδου μεθόδους διδασκαλίας για να βελτιωθεί η εκπαίδευση STE(A)M στην Ευρώπη. Επιπλέον, θα διευκολύνει τη συνεργασία και το συντονισμό μεταξύ του έργου «The SEER» και των δύο άρρηκτα συναφών έργων, του «Sense» και του «Road Steamer», προκειμένου να οδηγήσει εν τέλει στην ανάπτυξη ενός «Άτλαντα Οδικών Χαρτών».

Μείνετε συντονισμένοι/συντονισμένες με τα επιτεύγματα του έργου «The SEER» και προωθείστε τα, προκειμένου να συνεισφέρετε στην αποστολή του έργου για τον μετασχηματισμό της εκπαίδευσης STE(A)M στην Ευρώπη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο «The SEER» καθώς και άλλες δράσεις της DAISSy-ΕΑΠ:

seer-1

Η DAISSy-ΕΑΠ συμμετείχε στην 2η Διακρατική Συνάντηση Εταίρων του Ευρωπαϊκού Έργου «SEER», στις Βρυξέλλες (Βέλγιο)

logo-seerΣτις 9 και 10 Νοεμβρίου 2023, πραγματοποιήθηκε η 2η Διακρατική Συνάντηση  Εταίρων (ΔΣΕ)  του ευρωπαϊκού έργου «SEER-The STE(A)M Education European Roadmap«, που υλοποιείται με την Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), ως  τον Έλληνα εταίρο. Οι εργασίες φιλοξενήθηκαν στην έδρα του Ευρωπαϊκού Σχολικού Δικτύου, Συντονιστή του έργου, στις Βρυξέλλες (Βέλγιο).

Ειδικότερα, στόχος του έργου SEER είναι να δημιουργήσει έναν οδικό χάρτη που θα συμβάλλει στην εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης εκπαίδευσης STE(A)M στην Ευρώπη. Αυτό θα επιτευχθεί, μέσω μελέτης της τρέχουσας κατάστασης της εκπαίδευσης STE(A)M, με βάση τις υφιστάμενες πρακτικές και πολιτικές, καθώς και μέσω αξιοποίησης της πλατφόρμας Scientix, η οποία απευθύνεται στις/στους αντίστοιχες/αντίστοιχους εκπαιδευτικούς, επισημαίνοντας τις ελλείψεις και τις ανάγκες στο εν λόγω πεδίο εκπαίδευσης.

Η 2η ΔΣΕ αποδείχτηκε εξαιρετικά επιτυχημένη, δίνοντας την ευκαιρία στους εταίρους να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση του έργου και τα επιτεύγματα του, μέχρι σήμερα. Κύριο άξονα των συζητήσεων αποτέλεσε η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός των STE(A)M μαθημάτων, ώστε να ανταποκριθούν στα δεδομένα και τις προκλήσεις, της σύγχρονης εποχής

Στην συνάντηση συμμετείχαν όλοι οι  εταίροι του έργου SEER ,  και ειδικότερα η Ερευνητική Ομάδα DAISSy εκπροσωπήθηκε από τον κ. Αχιλλέα Καμέα, Καθηγητή του ΕΑΠ και Διευθυντή της DAISSy , την κ.Ναταλία Σπυροπούλου, Διαχειρίστρια έργων και Ερευνήτρια της DAISSy. Κύριος άξονας των εργασιών ήταν η ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης των παραδοτέων του έργου από κάθε αρμόδιο εταίρο. Συζητήθηκαν εκτενώς η σχεδίαση των ερευνητικών δράσεων του SEER, τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα, καθώς και οι τρόποι δημιουργίας εργαλείων αξιολόγησης και πιστοποίησης, που συμπεριλαμβάνονται στα παραδοτέα του έργου. Επίσης, ορίστηκαν μελλοντικές δράσεις του έργου, όπως σεμινάρια, συναντήσεις εργασίας και παρουσιάσεις, ενώ αναλύθηκαν οι πτυχές ως προς τη δημιουργία του οδικού χάρτη, με κατεύθυνση της ολοκλήρωσης της STE(A)M εκπαίδευσης.

Η 2η Διακρατική Συνάντηση των Εταίρων του έργου SEER ήταν επιτυχημένη, ενθαρρύνοντας το ομαδικό πνεύμα, τη ζωηρή ανταλλαγή απόψεων και τη συμφωνία στα επόμενα βήματα υλοποίησης του έργου.

Το έργο SEER είναι τριετές και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα HORIZON της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υλοποιείται από κοινοπραξία με έξι (6) εταίρους σε έξι (6) ευρωπαϊκές χώρες (Bέλγιο, Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρο, Γερμανία, Ολλανδία), με την DAISSy-ΕΑΠ ως τον Έλληνα εταίρο, συμμετέχουσα σε όλα τα παραδοτέα του έργου και έχουσα την ευθύνη της ανάλυσης των αναγκών και των επιπτώσεων για την εκπαίδευση STEAM.

seer-1

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο SEER καθώς και άλλες δράσεις της DAISSy-ΕΑΠ:

logo-seer

Η ερευνητική ομάδα DAISSy του ΕΑΠ προσκαλεί σε συμμετοχή στην έρευνα για τη διαμόρφωση της εκπαίδευσης STE(A)M στην Ευρώπη

logo-seerΗ  ερευνητική ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) υλοποιεί το Ευρωπαϊκό έργο “STE(A)M Education European Roadmap project-SEER” ως ο Έλληνας εταίρος, το οποίο επιδιώκει την ενίσχυση της εκπαίδευσης STE(A)M στην Ευρώπη και χρειάζεται τις γνώσεις για την τρέχουσα κατάσταση της εκπαίδευσης STE(A)M σε όλα τα επίπεδα και τους τύπους εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, ο κύριος στόχος του έργου SEER είναι να παρέχει ένα σύνολο οδικών χαρτών για να ανοίξει ο δρόμος για τις πολιτικές και θεσμικές αλλαγές, που είναι απαραίτητες για τη μεγάλης κλίμακας εφαρμογή και ενσωμάτωση της εκπαίδευσης STE(A)M σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Για το σκοπό αυτό, είναι σε εξέλιξη η διεξαγωγή έρευνας, μέσω ειδικά διαμορφωμένου  ερωτηματολογίου, με στόχο να αναδείξει τις τρέχουσες στάσεις αλλά και ανάγκες των εν ενεργεία αλλά και μελλοντικών εκπαιδευτικών ως προς την υλοποίηση της εκπαίδευσης STE(A)M σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα και τύπους εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ερευνητική Ομάδα DAISSy-ΕΑΠ καλεί:

 • Υποψήφιους – μελλοντικούς εκπαιδευτικούς ή συναφείς φοιτητές/τριες
 • Εν ενεργεία εκπαιδευτικούς ή εκπαιδευτές/τριες όλων των βαθμίδων και τύπων εκπαίδευσης
 • Διευθυντές/ντριες ή Προϊσταμένους-ες εκπαιδευτικών οργανισμών όλων των βαθμίδων και τύπων εκπαίδευσης

να συμμετέχουν στην έρευνα, συνεισφέροντας στη διαμόρφωση του Οδικού Χάρτη για το μέλλον της εκπαίδευσης STE(A)M.

 • Η έρευνα διατίθεται στην Ελληνική, Αγγλική, Γερμανική, Ολλανδική και Ιταλική γλώσσα
 • Η έρευνα ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου 2023
 • Η συμμετοχή πραγματοποιείται μέσω του ακόλουθου συνδέσμου.

Το έργο SEER είναι τριετές και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα HORIZON  (HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-70 – HORIZON-CSA), της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υλοποιείται από κοινοπραξία με έξι (6) εταίρους σε έξι (6) ευρωπαϊκές χώρες (Bέλγιο, Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρο, Γερμανία, Ολλανδία), με την DAISSy-ΕΑΠ ως Έλληνας εταίρος, συμμετέχουσα σε όλα τα παραδοτέα του έργου και έχουσα την ευθύνη της ανάλυσης των αναγκών και των επιπτώσεων για την εκπαίδευση STEAM.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο SEER καθώς κι άλλες δράσεις της Ερευνητικής Ομάδας DAISSy: