logo-tega

H Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ συμμετείχε στην τελική διακρατική συνάντηση των εταίρων του έργου TEGA στο Λονδίνο

logo-tegaΣτις 4 & 5 Απριλίου 2023, οι εταίροι του Ευρωπαϊκού έργου TEGA Training the Educators to facilitate the teaching and assessment of abstract syllabus by the use of serious GAmes συναντήθηκαν στο Λονδίνο, φιλοξενούμενοι του London South Bank University (LSBU), Συντονιστή του έργου. Σε αυτή την τελευταία Διακρατική Συνάντηση των Εταίρων (ΔΣΕ), έγινε ο απολογισμός του έργου και των παραδοτέων και ορίστηκε το πλάνο εργασιών για την προετοιμασία της τελικής έκθεσης του έργου.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της ΔΣΕ ο κ. Joel Balkwill παρουσίασε σειρά καλών πρακτικών σχετικά με τις δράσεις της κοινότητας SPIRAL. Επίσης, παρουσιάστηκαν περιπτώσεις εκπαίδευσης μέσω παιγνίων από τους κ.κ. Dan Barnard, Dorota Uptas-Tworek και Mark Winter, καθηγητές του LSBU. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ήταν και η διαδραστική εφαρμογή που αναπτύχθηκε για το TEGA Τoolkit, η οποία παρουσιάστηκε από τον κ. Theodor Smith, φοιτητή του LSBU. Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ, εταίρος του έργου, συμμετείχε στην τελική ΔΣΕ και εκπροσωπήθηκε από τον κ. Ρίζο Χαλιαμπάλια, Ερευνητή στη DAISSy και την κ. Βίκυ Μαράτου, Διαχειρίστρια έργων και Ερευνήτρια στη DAISSy, με παρουσιάσεις σχετικά με τη διαδικτυακή πλατφόρμα της Κοινότητας Πρακτικής TEGA.

Το έργο TEGA ολοκληρώθηκε στις 18 Απριλίου 2023 και ο κύριος στόχος του ήταν να αναπτύξει μια στρατηγική διδασκαλίας βασισμένη σε παίγνια, προκειμένου να αλλάξει τις παραδοσιακές παιδαγωγικές πρακτικές στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Η προσέγγιση αυτή, αναμένεται να βελτιώσει τις ακαδημαϊκές δεξιότητες των διδασκόντων/διδασκουσών στα Πανεπιστήμια, καθώς και τη μαθησιακή διαδικασία των φοιτητριών/φοιτητών τους.

Όλα τα παραδοτέα του TEGA είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του έργου και συγκεκριμένα στη σελίδα Results. Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ ανέπτυξε τη διαδικτυακή πλατφόρμα της Κοινότητας Πρακτικής TEGA, η οποία διευκολύνει τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού δικτύου ανθρώπων που αναπτύσσουν παίγνια και εφαρμόζουν εκπαιδευτικές πρακτικές παιγνιώδους μάθησης. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η συμμετοχή στην Κοινότητα Πρακτικής TEGA είναι δωρεάν και πραγματοποιείται με μια απλή εγγραφή. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε εγγεγραμμένο μέλος έχει στη συνέχεια τη δυνατότητα να πλοηγηθεί ελεύθερα στο ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό της πλατφόρμας, να συμμετάσχει σε επικοινωνίες με άλλα μέλη και να λάβει υλικό.

Το έργο TEGA είχε διάρκεια τριάντα (30) μήνες και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+, «Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Βασική Δράση 2». Υλοποιήθηκε από κοινοπραξία τεσσάρων (4) Πανεπιστημίων από τέσσερεις (4) χώρες (Αγγλία, Λιθουανία, Πορτογαλία, Ελλάδα) με την ερευνητική ομάδα DAISSy-ΕΑΠ ως Έλληνα εταίρο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο TEGA καθώς και άλλες δράσεις της Ερευνητικής Ομάδας DAISSy:

tega-event-2023 (1)

Αξιοποιώντας τα επιτραπέζια παιχνίδια στην εκπαίδευση – Ενημερωτική εκδήλωση και εργαστήριο του έργου TEGA από την DAISSY-EΑΠ

Την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023, έλαβε χώρα δια ζώσης στην Πάτρα, η ενημερωτική εκδήλωση του Ευρωπαϊκού έργου TEGA – Training the Educators to facilitate the teaching and assessment of abstract syllabus by the use of serious GAmes. Η δράση περιλάμβανε επιμέρους παρουσιάσεις αναφορικά με τα προϊόντα του έργου μέχρι σήμερα, καθώς και πρακτικό εργαστήριο εφαρμογής της μεθοδολογίας LEGO® Serious PlayTM στην εκπαίδευση.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, που συμμετέχει στο έργο TEGA ως εταίρος. Η εκδήλωση είχε μεγάλη απήχηση, με ενεργή συμμετοχή περισσότερων των σαράντα (40) εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Την έναρξη των εργασιών έκανε ο Διευθυντής της DAISSy και Καθηγητής του ΕΑΠ κ. Αχιλλέας Καμέας, απευθύνοντας χαιρετισμό και παρουσιάζοντας της δράσεις της Ερευνητικής Ομάδας, με έμφαση στο όραμα και την αποστολή της.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους της εκδήλωσης, παρουσιάστηκε το έργο TEGA από τη Συντονίστρια του έργου, κ. Βίκυ Μαράτου, Υπεύθυνη Διαχείρισης έργων στην DAISSy, η οποία ανέλυσε τους στόχους και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματά του. Ακολούθησε παρουσίαση της εργαλειοθήκης TEGA για την εφαρμογή της παιγνιώδους μάθησης στην εκπαίδευση, από τον κ. Ρίζο Χαλιαμπάλια, Ερευνητή στην DAISSy, με βασικό ρόλο στην έρευνα που εκπονήθηκε, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου.

Η προσκεκλημένη ομιλήτρια, κ. Χαρά Κόκκινου, Λογοπεδικός, παρουσίασε τη χρήση επιτραπέζιων παιχνιδιών σε τάξεις μικτών ικανοτήτων και η κ. Ναταλία Σπυροπούλου, Ερευνήτρια στην DAISSy, παρουσίασε το έργο «SPICE- Special Education STEAM Academy», το οποίο αφορά στην ενίσχυση των ικανοτήτων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την εφαρμογή της εκπαίδευσης STE(A)M στη συμπερίληψη μαθητριών/μαθητών με ήπιες αναπηρίες.

Το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης ξεκίνησε, με σύντομη παρουσίαση της μεθοδολογίας LEGO Serious PlayTM από την κ. Μαράτου και ακολούθησε το πρακτικό εργαστήριο με τη συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών. Η εκδήλωση έκλεισε με αναστοχασμό της δράσης και γόνιμη συζήτηση.

Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ επιθυμεί να ευχαριστήσει θερμά τον κ. Σπύρο Παπαδάκη, Οργανωτικό Συντονιστή του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.ΚΕ.Σ.) Δυτικής Ελλάδας, για την υποστήριξη του Κέντρου και τη συμβολή στην επιτυχία της εκδήλωσης.

Είναι αξιοσημείωτο, ότι στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου TEGA αναπτύχθηκαν ο Μεθοδολογικός Οδηγός/Εργαλειοθήκη για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της παιγνιώδους μάθησης στην εκπαίδευση καθώς και το Μαζικό Ανοιχτό Διαδικτυακό Μάθημα (Massive Open Online Course-MOOC) για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις πρακτικές αυτές. Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy ανέπτυξε τη διαδικτυακή πλατφόρμα Κοινότητας Πρακτικής TEGA, η οποία θα διευκολύνει τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού δικτύου ανθρώπων που αναπτύσσουν παίγνια και εφαρμόζουν εκπαιδευτικές πρακτικές παιγνιώδους μάθησης.

Το έργο TEGA έχει διάρκεια τριάντα (30) μήνες και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+, Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Βασική Δράση 2. Υλοποιείται από κοινοπραξία τεσσάρων (4) Πανεπιστημίων από τέσσερεις (4) χώρες (Αγγλία, Λιθουανία, Πορτογαλία, Ελλάδα) με την ερευνητική ομάδα DAISSy-ΕΑΠ ως Έλληνα εταίρο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο TEGA καθώς κι άλλες δράσεις της Ερευνητικής Ομάδας DAISSy:

tega-meeting-3

Η πρώτη διακρατική εκπαιδευτική δράση του έργου TEGA και η διακρατική συνάντηση εταίρων στην Αθήνα

Στις 20-22 Ιουνίου 2022, στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στην Αθήνα, η ομάδα DAISSy διοργάνωσε την 1η διακρατική εκπαιδευτική δράση του Ευρωπαϊκού έργου TEGA – Training the Educators to Facilitate the Teaching and Assessment of Abstract Syllabus by the Use of Serious Games.

Συμμετείχαν συνολικά 18 εκπαιδευόμενοι, οι οποίοι ήταν διδάσκοντες ή/και ερευνητές στα εξής Πανεπιστήμια: Lusófona University, London South Bank University (LSBU), Vilnius University και Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Κατά τη διάρκεια της τριήμερης εκπαίδευσης, οι εκπαιδευόμενοι συμμετείχαν σε εργαστήριο Lego Serious Play το οποίο οργάνωσε και συντόνισε ο συνεργάτης της DAISSy, κ. Βύρων Δαμασιώτης. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε η πρώτη έκδοση του TEGA Toolkit από τους εταίρους στο LSBU και, με βάση την προτεινόμενη μεθοδολογία, οι εκπαιδευόμενοι ανά ομάδες πραγματοποίησαν πρακτικές εφαρμογές σχεδιασμού αναλογικών παιγνίων, αξιολογώντας ταυτόχρονα το TEGA Toolkit. Επιπλέον, ο συνεργάτης της ομάδας DAISSy, κ. Ρίζος Χαλιαμπάλιας, παρουσίασε και εξήγησε τους μηχανισμούς που εντοπίζονται στα επιτραπέζια παίγνια, ενώ οι εταίροι από το Lusófona University παρουσίασαν το ειδικό θέμα του συμπεριληπτικού σχεδιασμού των επιτραπέζιων παιγνίων. Η εκπαίδευση έκλεισε με συνεδρίες χρήσης συγκεκριμένων επιτραπέζιων παιγνίων και αξιολόγησή τους ως προς τον βαθμό της συμπεριληπτικότητάς τους.

Στις 23 & 24 Ιουνίου έλαβε χώρα η 3η διακρατική συνάντηση των εταίρων του έργου κατά την οποία συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα στην ανάπτυξη των παραδοτέων, ορίστηκαν ρόλοι και προθεσμίες.

Ο κύριος στόχος του έργου TEGA είναι να αναπτύξει μια στρατηγική διδασκαλίας βασισμένη στο παιχνίδι, με σκοπό να επιφέρει αλλαγή στις παραδοσιακές παιδαγωγικές πρακτικές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αυτή η προσέγγιση αναμένεται να ενισχύσει τις ακαδημαϊκές δεξιότητες των εκπαιδευτικών στα Πανεπιστήμια, καθώς και τη μαθησιακή διαδικασία των φοιτητών.

Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (@DAISSyResearchGroup), συμμετέχει σε όλα τα Πακέτα Εργασίας, αναλαμβάνοντας την υλοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα υποστηρίξει την Κοινότητα Πρακτικής του έργου, ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο ανθρώπων που αναπτύσσουν παίγνια και τα εντάσσουν στην εκπαιδευτική διαδικασία.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο TEGA και τις δράσεις της ομάδας DAISSy: