Η ερευνητική ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου συμμετείχε στην 2η Διακρατική Συνάντηση Εταίρων του έργου «Innovation Station» στη Βαρσοβία

Innovation Station -logoΣτις 29 και 30 Μαρτίου 2023 πραγματοποιήθηκε στη Βαρσοβία (Πολωνία), η 2η Διακρατική Συνάντηση των Εταίρων (ΔΣΕ) του Ευρωπαϊκού έργου «Innovation station: A new approach towards online and blended education, με οικοδεσπότη το IF, φορέα-εταίρο του έργου.

Βασικός στόχος του έργου είναι να διασυνδέσει μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικούς σε όλη την Ευρώπη και να ενώσει τις δυνάμεις τους για την εξεύρεση λύσεων σε καθημερινές προκλήσεις της διαδικτυακής και μικτής μάθησης.

Κατά την έναρξη της ΔΣΕ, ο OBESSU, Συντονιστής φορέας του Innovation Station, έκανε μια συνολική επισκόπηση των εργασιών και της διαχείρισης του έργου. Στο πλαίσιο αυτό, επανεξετάστηκαν και συζητήθηκαν τα διοικητικά και οικονομικά ζητήματα του έργου και παρουσιάστηκαν τόσο η πρόοδος όσον αφορά στη διασφάλιση της ποιότητας όσο και οι δραστηριότητες διάχυσης και προώθησης του έργου.

Ακολούθησε συζήτηση σχετικά με το περιεχόμενο των κατευθυντηρίων γραμμών και την εκπαίδευση (training) των εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, το Euroclio, εταίρος του έργου, παρουσίασε το προσχέδιο των κατευθυντηρίων γραμμών για εκπαιδευτικούς, για το οποίο οι υπόλοιποι εταίροι αναμένεται να υποβάλουν τα σχόλια τους.

Στην συνέχεια, η ΕGInA, εταίρος του έργου, παρουσίασε τα στάδια της επιλογής και εκπαίδευσης (training) των εκπαιδευτικών, όπως τα κριτήρια επιλογής των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών και την ατζέντα των εργασιών του επιμορφωτικού προγράμματος.

Επιπλέον, ο IF, εταίρος του έργου και επικεφαλής του Πακέτου Εργασίας 4, παρουσίασε την πλατφόρμα του Μαζικού Ανοικτού Διαδικτυακού Μαθήματος (Massive Open Online Course-MOOC), περιγράφοντας το υλικό και τα στοιχεία του περιεχομένου του, όπως για παράδειγμα ηχογραφημένα βίντεο, υπότιτλους, ηχητικά αρχεία σε όλες τις γλώσσες των εταίρων της κοινοπραξίας κ.α. Μέσα από έναν πολύ παραγωγικό καταιγισμό ιδεών και συζητήσεων, όλοι οι εταίροι συμφώνησαν σχετικά με το γενικό πλαίσιο και τη δομή της πλατφόρμας MOOC και καθόρισαν τις μελλοντικές προθεσμίες.

Τελευταίο σημαντικό σημείο της συνάντησης ήταν η αναφορά στα βήματα για την δημιουργία προτάσεων χάραξης πολιτικής για πιο αποτελεσματική διαδικτυακή εκπαίδευση και διδασκαλία, δίνοντας έμφαση ώστε οι προτάσεις να είναι  αξιόπιστες και ολοκληρωμένες.

innstation-2nd-meeting

Η συνάντηση ήταν επιτυχής!

Όλοι οι εταίροι συμμετείχαν στις διήμερες συζητήσεις με μεγάλη προσοχή και πνεύμα συνεργασίας. Η ΔΣΕ αποτέλεσε μια ευκαιρία για τους εταίρους να συναντηθούν ξανά, μετά την πρώτη διακρατική συνάντηση στις Βρυξέλλες (Βέλγιο).

Η ερευνητική ομάδα DAISSy-ΕΑΠ, ο Έλληνας εταίρος, εκπροσωπήθηκε από την κ. Παναγιώτα Ζαφειροπούλου, Διαχειρίστρια Έργου και Ερευνήτρια της DAISSy, η οποία συμμετείχε ενεργά κατά τη διάρκεια των εργασιών της 2ης ΔΣΕ και των επιμέρους συζητήσεων για την πορεία υλοποίησης του έργου.

Το έργο «Innovation station» είναι διετές και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο της δράσης «Συμπράξεις συνεργασίας στην εκπαίδευση». Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) είναι ο Έλληνας εταίρος της κοινοπραξίας, η οποία αποτελείται συνολικά από πέντε (5) εταίρους από το Βέλγιο, την Ιταλία, την Πολωνία, την Ολλανδία και την Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο “Innovation station” καθώς και άλλες δραστηριότητες της DAISSy:

Posted in News & Events and tagged .