OLMEdu-event-2023

To Διεθνές Συνέδριο του Ευρωπαϊκού έργου OLMEdu, που διοργάνωσε η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ, κεντρίζει το ενδιαφέρον!

Η ερευνητική ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) διοργάνωσε με επιτυχία το υβριδικό Διεθνές Συνέδριο με θέμα το Ευρωπαϊκό έργο «Open Lab for the up-skilling of higher educational staff in on-line Management Education-OLMEdu», το οποίο πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023, στην έδρα του ΕΑΠ στην Πάτρα (10.00 – 16.00).

Βασικός στόχος του διεθνούς συνεδρίου ήταν να παρουσιαστούν τόσο οι ψηφιακές δεξιότητες στον άξονα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), που πρέπει να διαθέτει το ανώτερο ακαδημαϊκό προσωπικό (Higher Education Staff – HES), έτσι ώστε να υποστηρίξει την  ηλεκτρονική μάθηση με ολοκληρωμένο τρόπο, όσο  και τα ψηφιακά εργαλεία που θα βοηθήσουν το εν λόγω προσωπικό στο διδακτικό έργο του.

Την έναρξη του συνεδρίου κήρυξε ο κ. Αχιλλέας Καμέας, Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας και Καθηγητής του ΕΑΠ,  Διευθυντής της ερευνητικής ομάδας DAISSy και Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου OLMEdu. Στο πρώτο μέρος, το πρόγραμμα  ξεκίνησε με μια παρουσίαση για την Εκπαίδευση στο πεδίο του Μάνατζμεντ στην περίοδο του Covid -19. Συγκεκριμένα, ο καθηγητής του ΕΑΠ κ. Μανώλης Κουτούζης, Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, Υπεύθυνος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Εκπαίδευση Ενηλίκων του ΕΑΠ, παρουσίασε τους τρόπους με τους οποίους ένα Ανοικτό Πανεπιστήμιο εφάρμοσε την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στις νέες συνθήκες. Η δεύτερη ομιλήτρια, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Νίκλεια Ετεοκλέους, Επικεφαλής της Επιτροπής Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Frederick Κύπρου, αναφέρθηκε στο πώς ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα αντιμετώπισε τη μετάβαση σε διαδικτυακά μαθήματα, και αναφέρθηκε στα ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποίησαν για την ανάπτυξη του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού.

Ακολούθησε το δεύτερο μέρος του συνεδρίου, το οποίο ξεκίνησε με την ομιλία του κ. Αχιλλέα Καμέα αναφορικά με τα αποτελέσματα του ΟLMEdu και συνεχίστηκε στο ίδιο πλαίσιο, με τις αντίστοιχες παρουσιάσεις από τους λοιπούς εταίρους του έργου, σχετικά με τα προϊόντα και τα παραδοτέα του. Στη συνέχεια, η κ. Φωτεινή Γατομάτη, Υπεύθυνη Διαχείρισης έργων στην DAISSy και Διαχειρίστρια του έργου OLMEdu, παρουσίασε το ΟLMEdu Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα (Massive Open Online Course – MOOC), το οποίο θα αξιοποιηθεί από το προσωπικό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αναφορικά με την  Εκπαίδευση στο πεδίο του Μάνατζμεντ, έτσι ώστε το προσωπικό να αναπτύξει τις ψηφιακές δεξιότητες που είναι απαραίτητες στο πλαίσιο της παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου παρουσιάστηκαν τα περιεχόμενα και οι μαθησιακοί στόχοι αυτού από τον Δρ Χαριτωμένο Τσιόρδα, Πανεπιστήμιο Πατρών, και την Δρ Ουράνιο Αναστασίου, Grandexperts Consulting Limited  Κύπρου, η οποία ανέλυσε το εκπαιδευτικό περιεχόμενο.

OLMEdu-event-2023

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στα τεχνικά αποτελέσματα του έργου OLMEdu. Συγκεκριμένα, ο Δρ Αχιλλέας Αχιλλέως, Λέκτορας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Frederik Κύπρου, παρουσίασε μία σειρά εργαλείων για την ανάπτυξη διαδικτυακών προσομοιώσεων στην Εκπαίδευση στο πεδίο του Μάνατζμεντ, αρχικά θεωρητικά και στη συνέχεια πρακτικά, σε μία διαδραστική δραστηριότητα που προσέλκυσε την προσοχή του κοινού. Τα μέλη της ερευνητικής ομάδας DAISSy του ΕΑΠ, κ.κ. Φωτεινή Γατομάτη και Γεράσιμος Βονιτσάνος, παρουσίασαν το διαδικτυακό αποθετήριο και τα αποτελέσματα της αξιολόγησής του.

Το διεθνές συνέδριο παρακολούθησαν εξήντα πέντε (65) άτομα αυτοπροσώπως και πέντε (5) άτομα εξ αποστάσεως (μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  Zoom), τα οποία ήταν φοιτητές/φοιτήτριες, εκπαιδευτικοί, ερευνητές/ερευνήτριες και επαγγελματίες στον τομέα της εκπαίδευσης, της ψηφιακής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και πάροχοι κατάρτισης και υπεύθυνες/υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων στον τομέα της εκπαίδευσης.

Είναι γεγονός, ότι το συνέδριο πέτυχε να αποτελέσει μια ανοιχτή πλατφόρμα όπου συζητήθηκαν οι τελευταίες καινοτομίες, τάσεις και ανησυχίες, πρακτικές προκλήσεις και ψηφιακές λύσεις που υιοθετήθηκαν στην Εκπαίδευση στο πεδίο του Μάνατζμεντ. Πραγματοποιήθηκε στην αγγλική γλώσσα, ήταν ανοικτό στο ευρύ κοινό, χωρίς κόστος συμμετοχής και με δυνατότητα απόκτησης Πιστοποιητικού Παρακολούθησης.

Το έργο OLMEdu έχει διετή διάρκεια, συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+, Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης, Δράση KA2. και υλοποιείται με Συντονιστή το Πανεπιστήμιο Frederick Κύπρου  και εταίρους την Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ και το Πανεπιστήμιο Πατρών (Ελλάδα), το Πανεπιστήμιο Tor Vergata της Ρώμης (Ιταλία) και την GrantXpert Consulting (Κύπρος).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο OLMEdu καθώς κι άλλες δράσεις της Ερευνητικής Ομάδας DAISSy:

tega-event-2023 (1)

Αξιοποιώντας τα επιτραπέζια παιχνίδια στην εκπαίδευση – Ενημερωτική εκδήλωση και εργαστήριο του έργου TEGA από την DAISSY-EΑΠ

Την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023, έλαβε χώρα δια ζώσης στην Πάτρα, η ενημερωτική εκδήλωση του Ευρωπαϊκού έργου TEGA – Training the Educators to facilitate the teaching and assessment of abstract syllabus by the use of serious GAmes. Η δράση περιλάμβανε επιμέρους παρουσιάσεις αναφορικά με τα προϊόντα του έργου μέχρι σήμερα, καθώς και πρακτικό εργαστήριο εφαρμογής της μεθοδολογίας LEGO® Serious PlayTM στην εκπαίδευση.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, που συμμετέχει στο έργο TEGA ως εταίρος. Η εκδήλωση είχε μεγάλη απήχηση, με ενεργή συμμετοχή περισσότερων των σαράντα (40) εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Την έναρξη των εργασιών έκανε ο Διευθυντής της DAISSy και Καθηγητής του ΕΑΠ κ. Αχιλλέας Καμέας, απευθύνοντας χαιρετισμό και παρουσιάζοντας της δράσεις της Ερευνητικής Ομάδας, με έμφαση στο όραμα και την αποστολή της.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους της εκδήλωσης, παρουσιάστηκε το έργο TEGA από τη Συντονίστρια του έργου, κ. Βίκυ Μαράτου, Υπεύθυνη Διαχείρισης έργων στην DAISSy, η οποία ανέλυσε τους στόχους και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματά του. Ακολούθησε παρουσίαση της εργαλειοθήκης TEGA για την εφαρμογή της παιγνιώδους μάθησης στην εκπαίδευση, από τον κ. Ρίζο Χαλιαμπάλια, Ερευνητή στην DAISSy, με βασικό ρόλο στην έρευνα που εκπονήθηκε, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου.

Η προσκεκλημένη ομιλήτρια, κ. Χαρά Κόκκινου, Λογοπεδικός, παρουσίασε τη χρήση επιτραπέζιων παιχνιδιών σε τάξεις μικτών ικανοτήτων και η κ. Ναταλία Σπυροπούλου, Ερευνήτρια στην DAISSy, παρουσίασε το έργο «SPICE- Special Education STEAM Academy», το οποίο αφορά στην ενίσχυση των ικανοτήτων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την εφαρμογή της εκπαίδευσης STE(A)M στη συμπερίληψη μαθητριών/μαθητών με ήπιες αναπηρίες.

Το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης ξεκίνησε, με σύντομη παρουσίαση της μεθοδολογίας LEGO Serious PlayTM από την κ. Μαράτου και ακολούθησε το πρακτικό εργαστήριο με τη συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών. Η εκδήλωση έκλεισε με αναστοχασμό της δράσης και γόνιμη συζήτηση.

Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ επιθυμεί να ευχαριστήσει θερμά τον κ. Σπύρο Παπαδάκη, Οργανωτικό Συντονιστή του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.ΚΕ.Σ.) Δυτικής Ελλάδας, για την υποστήριξη του Κέντρου και τη συμβολή στην επιτυχία της εκδήλωσης.

Είναι αξιοσημείωτο, ότι στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου TEGA αναπτύχθηκαν ο Μεθοδολογικός Οδηγός/Εργαλειοθήκη για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της παιγνιώδους μάθησης στην εκπαίδευση καθώς και το Μαζικό Ανοιχτό Διαδικτυακό Μάθημα (Massive Open Online Course-MOOC) για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις πρακτικές αυτές. Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy ανέπτυξε τη διαδικτυακή πλατφόρμα Κοινότητας Πρακτικής TEGA, η οποία θα διευκολύνει τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού δικτύου ανθρώπων που αναπτύσσουν παίγνια και εφαρμόζουν εκπαιδευτικές πρακτικές παιγνιώδους μάθησης.

Το έργο TEGA έχει διάρκεια τριάντα (30) μήνες και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+, Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Βασική Δράση 2. Υλοποιείται από κοινοπραξία τεσσάρων (4) Πανεπιστημίων από τέσσερεις (4) χώρες (Αγγλία, Λιθουανία, Πορτογαλία, Ελλάδα) με την ερευνητική ομάδα DAISSy-ΕΑΠ ως Έλληνα εταίρο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο TEGA καθώς κι άλλες δράσεις της Ερευνητικής Ομάδας DAISSy:

biblio-logo

Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ εντοπίζει το θετικό αντίκτυπο του έργου BIBLIO στον τομέα της Βιβλιοθήκης στην Ελλάδα

biblio-logoΗ Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), εταίρος του έργου «BIBLIO-Boosting digital skills and competences for librarians in Europe» στην Ελλάδα, παρακολουθεί τον αντίκτυπο του πλαισίου ευκαιριών εκπαίδευσης και κατάρτισης των επαγγελματιών στον τομέα της Βιβλιοθήκης στην Ελλάδα και τα ευρήματα είναι πολύτιμα! Ειδικότερα:

 • Πολυάριθμοι επαγγελματίες στον τομέα των Βιβλιοθηκών, που συμμετείχαν στις δραστηριότητες του BIBLIO στην Ελλάδα, ήδη αναζήτησαν μια νέα δεύτερη φάση του έργου.
 • Το έργο μπορεί να μην επηρέασε εκτενώς τον τρόπο εκπαίδευσης των Βιβλιοθηκονόμων στα δημόσια Πανεπιστήμια στην Ελλάδα, αλλά σίγουρα επηρέασε ισχυρά τη θέληση των επαγγελματιών του τομέα, για περαιτέρω εξέλιξη και προσωπική ανάπτυξη.
 • Το BIBLIO παρουσίασε ένα νέο πλαίσιο για τη διαμόρφωση μιας σταθερής σχέσης μεταξύ τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης στον άξονα της βιβλιοθηκονομίας στην ψηφιακή εποχή.

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου BIBLIO, ολοκληρώθηκε η διαμόρφωση των προσόντων σχετικά με το επάγγελμα του/της Βιβλιοθηκονόμου στο δημόσιο τομέα στην Ελλάδα. Αυτό εντάσσεται στην ενιαία ρύθμιση του θέματος της αξιοκρατικής κατάταξης σε πίνακες αξιολόγησης των υποψηφίων προς πρόσληψη, για εργασία σε δημόσιους φορείς της χώρας. Οι αντίστοιχες νομικές ρυθμίσεις θωράκισαν το επάγγελμα του/της Βιβλιοθηκονόμου και περιόρισαν τα τυχόν προβλήματα που εγείρονται, σχετικά με τα απαιτούμενα προσόντα για τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας σε Βιβλιοθήκες, μέσω ανοιχτών δημοσίων διαγωνισμών πρόσληψης προσωπικού.

Όλοι οι επαγγελματίες στον τομέα της Βιβλιοθήκης, που συμμετείχαν στις δραστηριότητες του έργου στην Ελλάδα, έχουν αναγνωρίσει ότι το BIBLIO πρόσφερε νέες ευκαιρίες και ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για την επίτευξη βιώσιμων αποτελεσμάτων!

Αναμένεται ότι οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες στο αρθρωτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα BIBLIO, οι οποίοι θα λάβουν μέρος στην επικείμενη διακρατική εκδήλωση του έργου BIBLIO, που διοργανώνεται στις 28 Μαρτίου 2023 διαδικτυακά, θα έχουν τη δυνατότητα να αναφερθούν στην ανωτέρω θετική εμπειρία τους.

Το έργο «BIBLIO-Boosting digital skills and competences for librarians in Europe»  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το συμφωνητικό επιχορήγησης αρ. 612411-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA2-SSA, και στοχεύει να αντιμετωπίσει το χάσμα δεξιοτήτων στον τομέα της Βιβλιοθήκης εξαιτίας του ψηφιακού μετασχηματισμού που αλλάζει το ρόλο των Βιβλιοθηκών και των επαγγελματιών στον τομέα αυτό. Υλοποιείται από την Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ ως φορέα εταίρο στην Ελλάδα, με την  Εξ Αποστάσεως Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του ΕΑΠ ως βασικό συνεργάτη.

Ü Μείνετε συντονισμένοι, συντονισμένες και μάθετε περισσότερα για το έργο BIBLIO καθώς κι άλλες δράσεις της Ερευνητικής Ομάδας DAISSy:

CLIP-logo

Η ερευνητική ομάδα DAISSy του ΕΑΠ ξεκίνησε την υλοποίηση του ευρωπαϊκού έργου «CLIP» σχετικά με το γραμματισμό στα οπτικά μέσα επικοινωνίας και την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης

CLIP-logoΤο “CLIP: Critical visual media Literacy and emPowerment” αποτελεί ένα πρόσφατα εγκεκριμένο ευρωπαϊκό έργο το οποίο αφορά το ψηφιακό μετασχηματισμό ως προς την ανάπτυξη ψηφιακών και πράσινων δεξιοτήτων ετοιμότητας, ανθεκτικότητας και κριτικής ικανότητας στον τομέα των οπτικών μέσων επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Συγκεκριμένα, το έργο CLIP στοχεύει στην ενίσχυση των ψηφιακών ικανοτήτων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση: 1. υποστηρίζοντας την ανθεκτικότητα της στον καταιγισμό πληροφοριών, τη χειραγώγηση και την πόλωση, μετριάζοντας τους κινδύνους μεροληψίας στις οπτικές αναπαραστάσεις, και παρέχοντας στα νέα άτομα (εντός και εκτός εκπαιδευτικού συστήματος) την ικανότητα να κατανοούν με κριτική σκέψη τα μέσα ενημέρωσης και τις εικόνες, καθώς και τον τρόπο που αυτά χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση, τις ειδήσεις και τις διαδικτυακές αφηγήσεις. Ειδικότερα:

Το έργο CLIP έχει ήδη ξεκινήσει την υλοποίηση των δράσεων σχετικά με τη συλλογή καλών πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αναφορικά με το ψηφιακό γραμματισμό στα οπτικά μέσα επικοινωνίας και την παρακολούθηση της παραπληροφόρησης μέσω εικόνων.

Σε συνέχεια της επεξεργασίας, οι καλές πρακτικές που εντοπίστηκαν και η διαβούλευση μέσω δομημένων συνεντεύξεων με ειδικούς και επαγγελματίες, θα οδηγήσουν στη σύνταξη Αναφοράς για τον Γραμματισμό στα Οπτικά Μέσα επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Ευρώπη, καθώς και στις προτάσεις για τη δομή, το περιεχόμενο και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα ακολουθήσει. Συγκεκριμένα, το Εστιασμένο Μάθημα CLIP στον κριτικό Γραμματισμό και Επιδεξιότητα στα Οπτικά Μέσα Επικοινωνίας θα περιλαμβάνει 40 ώρες εκπαίδευσης και θα απευθύνεται σε φοιτήτριες/ φοιτητές στον τομέα της Δημοσιογραφίας και Επικοινωνίας, με δυνατότητα συμμετοχής σε κάθε ενδιαφερόμενο/ ενδιαφερόμενη. Θα παρέχει στους εκπαιδευόμενους/ στις εκπαιδευόμενες τη δυνατότητα  κατανόησης της σημασίας των εικόνων στις σημερινές κοινωνίες, καθώς και ανάπτυξης δεξιοτήτων για τον εντοπισμό προκαταλήψεων και στερεοτύπων στις εικόνες και τα εικονογραφήματα τέχνης.

Τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) εκπαιδευόμενες/ εκπαιδευόμενοι από τις τρεις (3) χώρες που συμμετέχουν στο CLIP, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, θα εμπλακούν στη διαδικασία εφαρμογής του Μαθήματος και θα λάβουν εφόδια για την προηγμένη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι πολιτισμικές προκαταλήψεις και τα στερεότυπα ενσωματώνονται στη φαινομενική και υποτιθέμενη ουδετερότητα των εικόνων. Επίσης, εν συνεχεία θα συνταχθεί αντίστοιχος κατάλογος επιχειρησιακών εργαλείων που θα συνοψίζει τα ευρήματα από την εκπαιδευτική διαδικασία, ο οποίος θα διαχυθεί και θα προβληθεί ευρέως.

Ο απώτερος σκοπός είναι να ενσωματωθούν οι στρατηγικές μάθησης για τον γραμματισμό στα οπτικά μέσα επικοινωνίας στην εκπαιδευτική διαδικασία στον τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε άλλα μαθησιακά περιβάλλοντα (από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έως την άτυπη και τη μη τυπική εκπαίδευση σε ψηφιακές δεξιότητες), προκειμένου να ενθαρρυνθεί η κριτική σκέψη και η συμβολή στη διαμόρφωση κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς και προκαταλήψεις.

Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) είναι o εταίρος του έργου στην Ελλάδα και συμμετέχει ενεργά σε όλα τα παραδοτέα του CLIP. Επιπλέον, η DAISSy, με την πολυετή εμπειρία της, θα είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη συντήρηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης και θα συντονίσει τη σύνταξη του περιεχομένου του μαθήματος με τη συνεισφορά όλων των εταίρων. Επιπλέον, θα είναι ένας από τους εταίρους με ευθύνη για την πιλοτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος στο φορέα και την αντίστοιχη διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησής του.

Τέλος, η DAISSy θα συμβάλει πλήρως στην ανάπτυξη μιας σειράς από Οδηγίες, Προτάσεις και Εργαλεία για την υποστήριξη του ακαδημαϊκού προσωπικού στην εφαρμογή στρατηγικών μάθησης για το γραμματισμό στα οπτικά μέσα επικοινωνίας. Αυτό θα επιτευχθεί με την ανάπτυξη Εργαλειοθήκης (στην Αγγλική, Ιταλική και Ελληνική γλώσσα) που θα είναι διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο/ ενδιαφερόμενη, και θα περιλαμβάνει λειτουργικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης του γραμματισμού στα οπτικά μέσα επικοινωνίας, στο πλαίσιο της μάθησης που προσφέρει η Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

To έργο CLIP έχει διάρκεια δεκαοκτώ μήνες, συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ERASMUS+/KA220-HED – Cooperation partnerships in higher education της Ε.Ε. και συντονίζεται από το φορέα UNIMED – UNIONE DELLE UNIVERSITA DEL MEDITERRANEO (Ιταλία), με εταίρους το LIBERA UNIVERSITA DILINGUE E COMUNICAZIONE (Ιταλία), το ALL DIGITAL (Βέλγιο) και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ελλάδα). Η  DAISSy σχεδιάζει να αξιοποιήσει το διευρυμένο δίκτυο επαφών που διατηρεί σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και να εμπλέξει παράλληλα μια σειρά συναφών ενδιαφερομένων φορέων, με στόχο την πολλαπλή διάχυση και αειφορία των αποτελεσμάτων του έργου και του αντίκτυπου του.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο CLIP καθώς κι άλλες δράσεις της ερευνητικής ομάδας DAISSy:

CRISIS Project logo

Το CRISIS MOOC για Στελέχη Ανθεκτικών και Έξυπνων Πόλεων ξεκινά με την υποστήριξη της DAISSy-ΕΑΠ Η συμμετοχή είναι δωρεάν και η εγγραφή είναι ανοικτή!

Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ανακοινώνει την έναρξη του CRISIS Μαζικού Ανοικτού Διαδικτυακού Μαθήματος (Massive Open Online Course-MOOC) στις 20 Μαρτίου 2023!

Το MOOC αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου «CRISIS-Competences for Resilient Smart Cities’ Staff», που προτείνει μια ολιστική προσέγγιση για την επαγγελματική ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ανθεκτικών και έξυπνων πόλεων, μέσω της ανάπτυξης ενός νέου προφίλ εργασίας για τα στελέχη τους και της πιστοποίησης της πρώτης ομάδας στελεχών ανθεκτικών και έξυπνων πόλεων.

Το CRISIS MOOC περιλαμβάνει είκοσι (20) εκπαιδευτικές ενότητες και στοχεύει στην απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στον ψηφιακό μετασχηματισμό πόλεων, το σχεδιασμό, την παρακολούθηση και τη διαχείριση ανθεκτικότητας έξυπνων πόλεων, και, μεταξύ άλλων, την εγκαθίδρυση μηχανισμών ασφαλείας και οικονομικής υποστήριξης για ανθεκτικές έξυπνες πόλεις. Έμφαση δίνεται στη δικτύωση των εκπαιδευομένων με ομότιμους από όλη την Ευρώπη (και όχι μόνο).

Το CRISIS MOOC ξεκινά στις 20 Μαρτίου 2023 και διατίθεται σε τέσσερις (4) γλώσσες (Αγγλικά, Γερμανικά, Πορτογαλικά και Ελληνικά).

Οι εκπαιδευόμενες/εκπαιδευόμενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς το CRISIS MOOC, θα λάβουν Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και εθνικά πλαίσια προσόντων και το ευρωπαϊκό σύστημα πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση.

Το έργο CRISIS έχει διάρκεια είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ και υλοποιείται από μία κοινοπραξία πέντε (5) εταίρων σε τέσσερεις (4) χώρες κράτη-μέλη της Ε.Ε. (Ελλάδα, Κύπρος, Γερμανία και Πορτογαλία), με την Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ, ως εταίρο στην Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο CRISIS καθώς κι άλλες δράσεις της Ερευνητικής Ομάδας DAISSy:

crisis-1

Απολογισμός εκπαιδευτικών δράσεων έργου CRISIS με τη συμμετοχή της ομάδας DAISSy

CRISIS Project logoΗ Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) συμμετείχε στις εκπαιδευτικές δράσεις που διοργανώθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου «CRISISCompetences for Resilient Smart CitiesStaff» και έλαβαν χώρα από 6 ως 10 Φεβρουαρίου 2023, στη Φρανκφούρτη (Γερμανία). Οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν διά ζώσης στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου FernUniversität, που είναι το δημόσιο Πανεπιστήμιο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στη Γερμανία. Το CRISIS προτείνει μια ολιστική προσέγγιση για την επαγγελματική ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού ανθεκτικών και έξυπνων πόλεων μέσω τόσο της ανάπτυξης ενός νέου προφίλ εργασίας για τα στελέχη τους, όσο και της σχεδίασης, της ανάπτυξης και της προσφοράς ενός πιλοτικού εκπαιδευτικού προγράμματος, για την πιστοποίηση της πρώτης ομάδας στελεχών ανθεκτικών και έξυπνων πόλεων.

Προς αυτή την κατεύθυνση, προσδιορίστηκαν οι είκοσι (20) πιο σημαντικές δεξιότητες για στελέχη ανθεκτικών και έξυπνων πόλεων, ως αποτέλεσμα βιβλιογραφικής έρευνας, καθώς και ερωτηματολογίων, τα οποία διανεμήθηκαν σε υπαλλήλους και αιρετούς Δήμων και Περιφερειών στις χώρες-εταίρους του έργου CRISIS.  Στη συνέχεια, οι εν λόγω είκοσι (20) δεξιότητες ταξινομήθηκαν σε τρεις (3) κατηγορίες και σε εννέα (9) τομείς δυνατοτήτων ανθεκτικότητας έξυπνων πόλεων. Επιπλέον, αναπτύχτηκε ένα εργαλείο αυτό-αξιολόγησης γνώσεων και ικανοτήτων ανθεκτικών έξυπνων πόλεων στη βάση των επιπέδων επάρκειας του Ευρωπαϊκού προτύπου ψηφιακών ικανοτήτων DigComp. Με στόχο τη δημιουργία ενός προγράμματος επαγγελματικής ανάπτυξης, διαμορφώθηκε ένα αρθρωτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει τέσσερις (4) φάσεις και επιπλέον, καθορίστηκαν τα μαθησιακά αποτελέσματα ανά δεξιότητα, τα οποία καθοδήγησαν την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού.

Κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων ημερών υλοποίησης των εκπαιδευτικών δράσεων, οι εμπειρογνώμονες που ανέπτυξαν το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό, επικεντρώθηκαν στην ανάλυση του περιεχομένου των μαθησιακών ενοτήτων που αντιπροσωπεύουν τις είκοσι (20) πιο σημαντικές δεξιότητες των στελεχών ανθεκτικών και έξυπνων πόλεων. Στόχος ήταν η ενημέρωση και η συζήτηση, η ανταλλαγή σχολίων και αποριών μεταξύ των δημιουργών του εκπαιδευτικού υλικού και των εκπαιδευτών/εκπαιδευτριών όλων των εταίρων του έργου, δεδομένης της πιλοτικής προσφοράς του εκπαιδευτικού προγράμματος του έργου CRISIS, σε τέσσερις (4) γλώσσες (Αγγλικά, Γερμανικά, Πορτογαλικά και Ελληνικά).

Την Ερευνητική Ομάδα DAISSy-ΕΑΠ εκπροσώπησε ο Δρ Θεόδωρος Παναγιωτακόπουλος, Διαχειριστής του έργου CRISIS – Ερευνητής της DAISSy, ο οποίος παρουσίασε την ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης του έργου, περιγράφοντας τις επιμέρους λειτουργίες της. Στη συνέχεια, συζητήθηκε ο τρόπος εγγραφής και αυτο-αξιολόγησης καθώς και ο τρόπος συμμετοχής των εκπαιδευομένων στο CRISIS Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα (Massive Open Online Course-MOOC). Επιπρόσθετα, αναλύθηκε το χρονοδιάγραμμα του πιλοτικού εκπαιδευτικού προγράμματος και δόθηκαν λεπτομέρειες για κάθε μία εκ των τεσσάρων φάσεών του.

Ακολούθως, την πέμπτη και τελευταία ημέρα των δράσεων, οι εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες ενημερώθηκαν λεπτομερώς για το μηχανισμό υποστήριξης των εκπαιδευομένων κατά την πιλοτική προσφορά του CRISIS MOOC, ο οποίος περιλαμβάνει π.χ. σύγχρονες διαδικτυακές συναντήσεις, χρήση φόρουμ, διαδικασία αξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων, κλπ. Παράλληλα, αναλύθηκαν οι πρακτικές εργασίες του μαθήματος καθώς και ο ενδεδειγμένος τρόπος αξιολόγησης και παροχής ανατροφοδότησης.

Το έργο CRISIS έχει διάρκεια είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ και υλοποιείται από μία κοινοπραξία πέντε (5) εταίρων σε  τέσσερεις (4) χώρες κράτη-μέλη της Ε.Ε. (Ελλάδα, Κύπρος, Γερμανία και Πορτογαλία), με την Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ, ως εταίρο στην Ελλάδα.

crisis-1

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο CRISIS καθώς κι άλλες δράσεις της Ερευνητικής Ομάδας DAISSy:

CLIP-logo

H ερευνητική ομάδα DAISSy του ΕΑΠ συμμετείχε στην εναρκτήρια διακρατική συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου «CLIP: Critical visual media Literacy and emPowerment»

CLIP-logoΗ πρώτη διακρατική συνάντηση των εταίρων του ευρωπαϊκού έργου Critical visual media Literacy and emPowerment (CLIP) έλαβε χώρα στις 3 και 4 Νοεμβρίου 2022, στη Ρώμη, σηματοδοτώντας και την έναρξη της υλοποίησής του. 

Το έργο CLIP στοχεύει στην ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, υποστηρίζοντας  την ανθεκτικότητα της στον καταιγισμό πληροφοριών, τη χειραγώγηση και την πόλωση, μετριάζοντας τους κινδύνους μεροληψίας στις οπτικές αναπαραστάσεις και παρέχοντας στα νέα άτομα (εντός και εκτός εκπαιδευτικού ιδρύματος) την ικανότητα να κατανοούν, με κριτική σκέψη, τα μέσα ενημέρωσης και τις εικόνες, καθώς και τον τρόπο, που αυτά χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση, τις ειδήσεις και τις διαδικτυακές αφηγήσεις. 

Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), ο εταίρος του έργου στην Ελλάδα, συμμετείχε στη διακρατική συνάντηση όπου κι εκπροσωπήθηκε από τον Διευθυντή της και Καθηγητή του ΕΑΠ, κ. Αχιλλέα Καμέα, ο οποίος παρουσίασε αναλυτικά τις δράσεις σχετικά με το Εστιασμένο Μάθημα CLIP στον κριτικό Γραμματισμό και Επιδεξιότητας στα Οπτικά Μέσα Επικοινωνίας για το οποίο η DAISSy θα είναι ο υπεύθυνος εταίρος. Ειδικότερα, ο κ. Καμέας ανέλυσε το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη συντήρηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης και περιέγραψε το συντονισμό των ενεργειών για την ανάπτυξη του περιεχομένου του Μαθήματος, με τη συνεισφορά όλων των εταίρων του έργου. Η DAISSy θα αποτελέσει επίσης έναν από τους εταίρους με ευθύνη για την πιλοτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος στο φορέα και την αντίστοιχη διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησής του.

clip

Η συνάντηση διοργανώθηκε από το Συντονιστή φορέα UNIMED – UNIONE DELLE UNIVERSITA DEL MEDITERRANEO (Ιταλία)  και φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις του δεύτερου Ιταλού εταίρου, LIBERA UNIVERSITA DI LINGUE E COMUNICAZIONE, με τη συμμετοχή της ALL DIGITAL (Βέλγιο) και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ελλάδα), επίσης εταίρων του έργου.

Οι εκπρόσωποι των εταίρων είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν δια ζώσης και να συζητήσουν διεξοδικά τους στόχους του έργου, οι οποίοι είναι:

 • Η ευαισθητοποίηση σχετικά με το ρόλο που διαδραματίζει η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη ώστε να διασφαλίσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό με δίκαιο και διαλλακτικό τρόπο, και σχετικά με την παρακολούθηση της παραπληροφόρησης και της μεροληψίας στην οπτική επικοινωνία μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.
 • Η αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων και της κριτικής σκέψης των φοιτητών και φοιτητριών στις Ευρωπαϊκές σχολές σχετικά με τα οπτικά μέσα, τόσο εντός των κοινοτήτων που μελετούν την επικοινωνία όσο και οριζόντια μεταξύ των επιμέρους θεμάτων, με καλλιέργεια συμπεριφορών που αντιστέκονται στην παραπληροφόρηση και με παροχή πρακτικών δεξιοτήτων για τον εντοπισμό προκαταλήψεων μέσω των εικόνων καθώς και στερεοτύπων στα εικονογραφήματα τέχνης.
 • Η παροχή δυνατοτήτων στο ακαδημαϊκό προσωπικό, στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη και στο προσωπικό υπεύθυνο σε θέματα επικοινωνίας των Πανεπιστημίων, για την ανάπτυξη βιώσιμων στρατηγικών ως προς την ενσωμάτωση του γραμματισμού στα οπτικά μέσα επικοινωνίας, σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης που προσφέρουν.

Οι εταίροι είχαν εκτεταμένη ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το περιεχόμενο των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων και την κατανομή των καθηκόντων τους, και συγκεκριμένα σχετικά με:

 • Την εις βάθος ανάλυση του γραμματισμού στα οπτικά μέσα επικοινωνίας ως μέρος της Αναφοράς για τον Γραμματισμό στα Οπτικά Μέσα επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Ευρώπη, σχετικά με τη μη προκατειλημμένη οπτική επικοινωνία που συμβάλει στη συμπερίληψη και την κοινωνική ευθύνη.
 • Το εστιασμένο μάθημα στον κριτικό Γραμματισμό στα οπτικά μέσα επικοινωνίας καθώς και την επιδεξιότητα για τον εντοπισμό μεροληψίας μέσω της εικόνας και στερεοτύπων μέσω των εικονογραφημάτων τέχνης.
 • Την εργαλειοθήκη σχετικά με την επέκταση και τη δυνατότητα μεταφοράς τεχνογνωσίας, που περιλαμβάνει πρακτικές ιδέες και συστάσεις για την ανάπτυξη σχετικών πρωτοβουλιών ως προς το γραμματισμό στα οπτικά μέσα επικοινωνίας στην Ευρώπη.

To έργο CLIP έχει διάρκεια δεκαοκτώ μήνες και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ERASMUS+/KA220-HED – Cooperation partnerships in higher education της Ε.Ε. Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ θα διασφαλίσει την αποτελεσματική υλοποίηση των δράσεων του έργου στην Ελλάδα, δίνοντας έμφαση στη δικτύωση και την εμπλοκή συναφών ενδιαφερομένων φορέων, με στόχο την πολλαπλή αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου και του αντίκτυπου του.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο CLIP καθώς κι άλλες δράσεις της ερευνητικής ομάδας DAISSy:

logo-workingsmart

3η διακρατική συνάντηση των εταίρων του έργου Working Smart στη Ρώμη

logo-workingsmartΣτις 2-3 Φεβρουαρίου 2023, πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη της Ιταλίας η 3η Διακρατική Συνάντηση του έργου WorkingSmart Erasmus+.

Με οικοδεσπότη την aiComply, 12 άτομα συμμετείχαν στη διήμερη συνάντηση (11 άτομα με φυσική παρουσία στα γραφεία της aiComply και 1 άτομο συνδεδεμένο on-line) εκπροσωπώντας όλους τους εταίρους του έργου από 5 ευρωπαϊκές χώρες – Γαλλία (IPRA), Ελλάδα (HOU), Ιταλία (aiComply), Σλοβενία (CPU GZS) και Ισπανία (InMedia και UOC).

Η συνάντηση επικεντρώθηκε σε ορισμένα από τα κύρια θέματα του έργου, όπως το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών ενοτήτων και η εφαρμογή τους στην εικονική πλατφόρμα, αλλά είχε επίσης ως στόχο την επανεξέταση διοικητικών και οικονομικών θεμάτων και την παρουσίαση της προόδου όσον αφορά τη διασφάλιση της ποιότητας καθώς και τις δραστηριότητες διάχυσης και προώθησης.

Η συνάντηση ήταν επιτυχής. Όλοι οι εταίροι συμμετείχαν στις διήμερες συζητήσεις με μεγάλη προσοχή και συνεργασία, προσφέροντας μια προστιθέμενη αξία που έγινε αντιληπτή από όλους τους συμμετέχοντες. Η συνάντηση αποτέλεσε επίσης μια ευκαιρία για τους εταίρους να συναντηθούν ξανά μετά τις προηγούμενες διακρατικές συναντήσεις στη Λυών και τη Λιουμπλιάνα, ενισχύοντας όλο και περισσότερο τις σχέσεις που έχουν δομηθεί και το αίσθημα συνεργασίας και σύνδεσης μεταξύ όλων μας.

Κατά την πρώτη ημέρα, επικεντρωθήκαμε σε θέματα διοικητικής διαχείρισης και διαχείρισης του έργου, παρακολούθησης της ποιότητας του έργου και των δραστηριοτήτων διάχυσης και προώθησης, συμπεριλαμβανομένων στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη συστηματική επισκεψιμότητα της σελίδας LinkedIn και τη στρατηγική επικοινωνίας για την τελευταία περίοδο του έργου.

Εστιάσαμε στη συνέχεια στις ενότητες κατάρτισης, συγκεκριμένα οι εταίροι παρουσίασαν τις ενότητές τους, την πρόοδό τους και τους στόχους τους για την ολοκλήρωση του περιεχομένου, οδηγώντας σε συζήτηση και συμφωνία σχετικά με ορισμένες πτυχές του πακέτου κατάρτισης.

Η δεύτερη ημέρα ξεκίνησε με μια επίδειξη της πλατφόρμας μάθησης από την aiComply και ήταν η ευκαιρία για όλους τους εταίρους να υποβάλουν προτάσεις σχετικά με τις πιθανές απόψεις που θα προκύψουν εν όψει των ενοτήτων κατάρτισης στην πλατφόρμα. Η aiComply παρουσίασε επίσης μια επίδειξη των χαρακτηριστικών του παιχνιδιού που βασίζεται σε σενάρια. Μέσα από έναν πολύ παραγωγικό καταιγισμό ιδεών και συζητήσεων, όλοι μαζί συμφωνήσαμε τελικά στο γενικό πλαίσιο και τη δομή του και καθορίσαμε τις επόμενες προθεσμίες για το έργο.

Η συνάντηση ήταν επίσης μια ευκαιρία για την ενίσχυση της σχέσης μεταξύ των εταίρων. Η aiComply προσκάλεσε επίσης στις δραστηριότητες εκτός συνάντησης ορισμένους εκπροσώπους της ομάδας στην οποία ανήκει – γεγονός που ενίσχυσε την πολύ αξιόλογη πολιτιστική ανταλλαγή και την ευρύτερη διάδοση του έργου. 

Αυτή η διακρατική συνάντηση αποδείχθηκε και πάλι πολύ επιτυχημένη και ένα βήμα πιο κοντά στο να φέρουμε ένα ποιοτικό πρόγραμμα κατάρτισης στον τομέα της έξυπνης εργασίας σε μια φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα, η οποία είναι προσβάσιμη δωρεάν, με στόχο να βοηθήσει τους διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού, τους μάνατζερ και τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της έξυπνης εργασίας στους οργανισμούς τους.

logo-olmedu

Υβριδικό Διεθνές Συνέδριο

logo-olmeduΗ Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) σας προσκαλεί να συμμετάσχετε σε υβριδικό Διεθνές Συνέδριο που υποστηρίζεται από το έργο OLMEdu και θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2023 στο αμφιθέατρο του ΕΑΠ (ώρα έναρξης 10.00 EEST). Μπορείτε να συμμετάσχετε στο Συνέδριο δια ζώσης ή εξ αποστάσεως (zoom link). Η γλώσσα του Συνεδρίου είναι η αγγλική. Το συνέδριο είναι ανοιχτό σε όλους. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Θα απονεμηθούν πιστοποιητικά συμμετοχής.

Το Συνέδριο θα περιλαμβάνει την παρουσίαση των αποτελεσμάτων και παραδοτέων του έργου OLMEdu και θα αποτελέσει μια ανοικτή πλατφόρμα για τη συζήτηση των πιο πρόσφατων καινοτομιών, τάσεων και προβληματισμών, καθώς και των πρακτικών προκλήσεων και των ψηφιακών λύσεων που υιοθετούνται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο μετασχηματισμός αποτελεί μία ανάγκη για την υποστήριξη και κατάρτιση του προσωπικού τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ώστε να αποκτήσει τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες ΤΠΕ, για να υποστηρίξει επιτυχώς την ηλεκτρονική μάθηση.

Το συνέδριο απευθύνεται στο εκπαιδευτικό προσωπικό της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και στους  υπεύθυνους χάραξης της εκπαιδευτικής πολιτικής, σε οργανισμούς που ασχολούνται με την κατάρτιση, καθώς και σε  Εμπειρογνώμονες της βιομηχανίας/εκπρόσωπους επιχειρήσεων, που επιθυμούν να αναβαθμίσουν την ψηφιακή εκπαίδευση.

Το έργο Open Lab for the up-skilling of higher educational staff in on-line MAnagement EDucation – OLMEdu χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +/ KA2/ Strategic Partnerships for Higher Education. Το έργο συντονίζεται από Πανεπιστήμιο Frederick της Κύπρου (Συντονιστής Εταίρος) σε συνεργασία με την ομάδα Daissy του ΕΑΠ, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πανεπιστήμιο της Ρώμης Tor Vergata και το GrantXpert Consulting στην Κύπρο. Το έργο OLMEdu ανέπτυξε ένα Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα που θα χρησιμοποιεί το προσωπικό Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Εκπαιδευτική Διοίκηση, για να αυξήσει τις ψηφιακές του δεξιότητες στα πλαίσια της χρήσιμης και χρηστικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Εάν ενδιαφέρεστε, παρακαλείστε να εγγραφείτε στην ηλεκτρονική φόρμα. Πληροφορίες για το Συνέδριο: info@daissy.eap.gr

Διαβάστε το πρόγραμμα εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο OLMEdu και άλλες δράσεις της ερευνητικής ομάδας DAISSy:

 • Website: http://www.project-delta.eu/ – http://daissy.eap.gr
 • Facebook: @projectdeltaeu – @DAISSyResearchGroup
 • Twitter: @deltaprojecteu – @daissy_research
 • Email: info@daissy.eap.gr

H Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ υλοποιεί το έργο TOUR-X με στόχο την αριστεία στη βιομηχανία του Τουρισμού!

tourx-logoΤο TOUR-X είναι ένα πρόσφατα εγκεκριμένο έργο στο πλαίσιο των Κέντρων Επαγγελματικής Αριστείας του Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ στον τομέα της βιομηχανίας του Τουρισμού. Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της ικανότητας των παρόχων εκπαίδευσης στην προσαρμογή και την ανάπτυξη δεξιοτήτων στις διαρκώς μεταβαλλόμενες οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες, δημιουργώντας Τρίγωνα Γνώσης με τη συμμετοχή παρόχων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ), εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου και δημοσίων φορέων, έτσι ώστε να συνεργάζονται αποτελεσματικότερα μεταξύ τους στον τομέα του Τουρισμού, συμβάλλοντας στην περιφερειακή ανάπτυξη.

Αυτό θα επιτευχθεί με την υλοποίηση μιας εφαρμογής από κάτω προς τα πάνω, στην οποία θα συμμετέχουν είκοσι τρεις έμπειροι φορείς-εταίροι που εκπροσωπούν μεγάλους παρόχους ΕΕΚ στον τομέα του Τουρισμού καθώς και Περιφερειακές Αρχές από τις επτά χώρες που συμμετέχουν στο έργο – Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία, Βέλγιο, Πορτογαλία και Κίνα. Η Ελλάδα θεωρείται μία από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές χώρες στον τομέα του Τουρισμού και είναι μία από τις τέσσερις χώρες του έργου (μαζί με την Ιταλία, την Ισπανία και τη Γερμανία) στις οποίες θα δημιουργηθούν Τρίγωνα Γνώσης, με στόχο την επιτάχυνση της τουριστικής ανάπτυξης σε περιφερειακό επίπεδο.

Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) είναι ένας από τους εταίρους του έργου στην Ελλάδα, συμμετέχοντας ενεργά σε όλα τα παραδοτέα του έργου TOUR-X. Αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία της και την αξιόλογη τεχνογνωσία της, η DAISSy-ΕΑΠ θα συμβάλει στη δημιουργία του Διακρατικού Οικοσυστήματος TOUR-X για την αριστεία στον Τουρισμό, το σχεδιασμό του εργαλείου αριστείας  των «εργαστηρίων φιλοξενίας», την ανάπτυξη σύγχρονων δεξιοτήτων στην Τουριστική βιομηχανία, θα προβάλει τις δραστηριότητες του TOUR-X, διαχέοντας τα παραδοτέα του έργου μέσω δικών της δικτύων συνεργαζόμενων φορέων και διαύλων επικοινωνίας.

 

tourx-1

 

Αξιοσημείωτο παράδειγμα και ενδιαφέρουσα δράση προβολής του έργου αποτελεί η σύνδεση που πέτυχε η DAISSy-ΕΑΠ μεταξύ του έργου TOUR-X και του Ευρωπαϊκού θεσμού «ERASMUS DAYS 2022»! Ειδικότερα, το έργο TOUR-X παρουσιάστηκε στην ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Οι ψηφιακές δεξιότητες σε ρόλο αιχμής για τους επαγγελματίες του Πολιτισμού και του Τουρισμού», που διοργάνωσε η DAISSy-ΕΑΠ διαδικτυακά, την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2022, 19.00-20.30 στην ελληνική γλώσσα. Η δράση επικεντρώθηκε στα οφέλη του ψηφιακού μετασχηματισμού στους τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού καθώς και στον αντίκτυπο που θα έχει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των επαγγελματιών στους δύο  τομείς.

 • Η Φωτεινή Γατομάτη ως ερευνήτρια της DAISSy-ΕΑΠ και διαχειρίστρια του έργου TOUR-X, ανέλυσε τους πυλώνες υλοποίησης του έργου, πετυχαίνοντας εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα στους συμμετέχοντες και προσελκύοντας το ενδιαφέρον ακαδημαϊκών, ερευνητών και επαγγελματιών από διαφορετικούς τομείς όπως την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τον τουρισμό και τοπικούς φορείς κλπ. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, για την παρουσίαση του Ευρωπαϊκού θεσμού των ERASMUS DAYS 2022. Πρόκειται για μια καινοτόμο πρωτοβουλία της Ερευνητικής Ομάδας, η οποία διαθέτει αξιόλογη πολυετή εμπειρία στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών έργων, χρηματοδοτουμένων μέσω του Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+.
 • Το έργο TOUR-X έχει τετραετή διάρκεια και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS-EDU-2021-PEX-COVE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συντονίζεται από το φορέα «AKMΗ ANΩNΥMΗ EKΠAIΔEΥTIKΗ ETAIΡIA ΑΕ» (Ελλάδα) με την συμμετοχή είκοσι δύο εταίρων από έξι χώρες της Ε.Ε. (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία, Βέλγιο, Πορτογαλία) καθώς και την Κίνα.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο TOUR-X καθώς κι άλλες δράσεις της Ερευνητικής Ομάδας DAISSy βρίσκονται στο: