1

Eκδήλωση σχετικά με την εκπαίδευση επαγγελματιών των μουσείων και την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων

Τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019, στο ξενοδοχείο Electra Metropolis, στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία εκδήλωση με αντικείμενο την εκπαίδευση επαγγελματιών των μουσείων και την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την ερευνητική ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και συμμετείχαν με ομιλίες το Ελληνικό Τμήμα του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM) και το ΙΕΚ ΑΚΜΗ, εταίροι του έργου Mu.SA. Αντικείμενο της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση των δράσεων εκπαίδευσης που διοργανώνονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου Mu.SA – Museum Sector Alliance, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+/Sector Skills Alliance και συντονίζεται από την ερευνητική ομάδα DAISSy του ΕΑΠ.

Σκοπός του έργου Mu.SA είναι να καλύψει το χάσμα ανάμεσα στην τυπική εκπαίδευση και την αγορά εργασίας που έχει προκύψει εξαιτίας της ολοένα αυξανόμενης εισόδου των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον χώρο των μουσείων και τη συνακόλουθη εμφάνιση νέων ειδικοτήτων. Με στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των επαγγελματιών των μουσείων και του τομέα του πολιτισμού, στο πλαίσιο του έργου σχεδιάστηκαν και υλοποιούνται στοχευμένες δράσεις εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν ένα MOOC, τέσσερα σεμινάρια μικτής κατάρτισης και πρακτική άσκηση. Η πιστοποίηση βασίζεται στα Ευρωπαϊκά πρότυπα δεξιοτήτων DigComp και European eCompetences Framework (e-CF). Το έργο αποτελεί μοναδική περίπτωση συνδυασμού διαφορετικών πλαισίων ικανοτήτων και ήδη εμφανίζεται διεθνώς ως καλή πρακτική κατάρτισης.

Την εκδήλωσε άνοιξε ο Αχιλλέας Καμέας, Καθηγητής του ΕΑΠ, Διευθυντής της ερευνητικής ομάδας DAISSy και Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου Mu.SA. Κατόπιν η κυρία Τέτη Χατζηνικολάου, Πρόεδρος Ελληνικού Τμήματος ICOM απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό της εκδήλωσης.

Η πρώτη ενότητα της Ημερίδας περιελάμβανε παρουσίαση των αποτελεσμάτων του εργου Mu.SA. Αρχικά, ο κύριος Καμέας παρουσίασε το έργο και αναφέρθηκε στην εκπαίδευση επαγγελματιών των μουσείων με στόχο την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων. Στη συνέχεια, η Παναγιώτα Πολυμεροπούλου, Αρχαιολόγος – Μουσειολόγος MSc. και Ερευνήτρια στην ομάδα DAISSy, παρουσίασε αναλυτικά τα τέσσερα επαγγελματικά προφίλ (Digital Strategy manager, Digital Collections Curator, Interactive Experience Developer και Online Community Manager) τα οποία σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν στο έργο. Η πρώτη ενότητα έκλεισε με την παρουσίαση του Σπυρίδωνα Μπορώτη, Επιστημονικού Διαχειριστή του έργου Mu.SA και Ερευνητή της ομάδας DAISSy, ο οποίος έκανε τον απολογισμό του Μαζικού Ανοικτού Διαδικτυακού Μαθήματος (MOOC) του Mu.SA. με τίτλο ‘’Essential skills for Museum Professionals, το οποίο προσφέρθηκε το πρώτο τρίμηνο του έτους 2019 με περισσότερες από 5000 συμμετοχές επαγγελματιών από το χώρο του πολιτισμού και των μουσείων, παγκοσμίως.

Ακολούθησε η απονομή των Πιστοποιητικών επιτυχούς παρακολούθησης σε όσους/όσες εκπαιδευόμενους/ες ολοκλήρωσαν με επιτυχία το Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα (MOOC).

Η δεύτερη ενότητα της Ημερίδας περιελάμβανε ομιλίες από εκπροσώπους πολιτισμικών φορέων. Ο Φίλιππος Μαζαράκης-Αινιάν, Επιμελητής Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, Αντιπρόεδρος Ελληνικού Τμήματος ICOM, μίλησε για τον αντίκτυπο του έργου Mu.SA στο χώρο του μουσείου και τον τρόπο που θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τα μουσεία τη νέα τεχνολογία. Η Μαρία-Ξένη Γαρέζου, Προϊσταμένη του Τμήματος Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και Αρχαιολογικού Κτηματολογίου, Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, εξέφρασε τις σκέψεις της γύρω από την επαγγελματική κατάρτιση στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ελλάδα: ανάγκες και πραγματικότητα. Η κυρία Γαρέζου μας ανέφερε σημαντικά δεδομένα για το πολιτιστικό απόθεμα της Ελλάδας που πρέπει να ψηφιοποιηθεί και την ανάγκη εκπαίδευσης και κατάρτισης στον χώρο του πολιτισμού προκειμένου τα επαγγέλματα του πολιτισμού να γίνουν πιο ανταγωνιστικά στην αγορά εργασίας. Η Ελευθυερία (Έλια) Βλάχου, Γεν. Γραμματέας της ΑΜΚΕ «Υπ’ ατμόν: Ελληνικό Ινστιτούτο Ατμού» μας μίλησε για την αναγκαιότητα της διαρκούς επιμόρφωσης, για το πώς τα τέσσερα προφίλ ρόλου που προκύπτουν από το έργο Mu.SA μπορούν να αξιοποιηθούν στην ελληνική πραγματικότητα και για τη σημασία της χρήσης των ΤΠΕ σε κάθε μουσείο με βάση την πολιτική και τη στρατηγική του μουσείου.

Η δεύτερη ενότητα της εκδήλωσης έκλεισε με την παρουσίαση με τίτλο «Αναβάθμιση των δεξιοτήτων σας: Mu.SA Specialization Courses» από την Ελένη Δαμιανού, Project Manager, ΑΚΜΗ S.A. Η κυρία Δαμιανού παρουσίασε στο κοινό το περιεχόμενο και τους σκοπούς της εξειδίκευσης σε καθένα από τα 4 προφίλ του έργου Mu.SA μέσα από τα Specialization courses που θα διατεθούν για 120 επιλεχθέντες από Ελλάδα, Ιταλία και Πορτογαλία. Ακολούθησε σύντομη συζήτηση με το κοινό.

Συμπερασματικά, η εκδήλωση σημείωσε σημαντική επιτυχία, προσελκύοντας περισσότερους από 70 συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ιδέες και πρακτικές γύρω από την επαγγελματική και οργανωτική ανάπτυξη των φορέων πολιτισμού, την αντιμετώπιση της έλλειψης ψηφιακών δεξιοτήτων, τη σημαντικότητα ύπαρξης προγραμμάτων κατάρτισης όπως αυτό που προσφέρθηκε από το Mu.SA και την ανάγκη συνέχισης του συγκεκριμένου προγράμματος στα επόμενα χρόνια λόγω της μεγάλης απήχησης του.

Την Ημερίδα παρακολούθησαν επαγγελματίες των μουσείων, φοιτητές και απόφοιτοι προγραμμάτων σπουδών σχετικών με τον πολιτισμό, επιστήμονες, ερευνητές καθώς και εργαζόμενοι από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η εκδήλωση βιντεοσκοπήθηκε και θα διατεθεί μέσω του YouTube channel της DAISSy, μαζί με μίνι συνεντεύξεις που έγιναν με εκπαιδευόμενους που ολοκλήρωσαν με επιτυχία το MOOC.

MuSA_final

MuSA – Εκδήλωση απονομής πιστοποιητικών MOOC

poster-greece-2019Επιπλέον, το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει παρουσιάσεις των αποτελεσμάτων του έργου, ενημέρωση για τα νέα επαγγελματικά προφίλ που παρήχθησαν από το έργο και παρουσιάσεις από στελέχη μουσείων σχετικά με τις ανάγκες που αυτά καλύπτουν, απολογισμό του MOOC και ενημέρωση για τις επόμενες δράσεις εκπαίδευσης, στις οποίες περιλαμβάνονται 4 Specialization courses, ένα για κάθε προφίλ, τα οποία θα λάβουν χώρα από το Σεπτέμβριο 2019 και συμπεριλαμβάνουν μάθηση στο χώρο εργασίας.

Διαβάστε το πρόγραμμα της εκδήλωσης και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

All-Digital-Week-logo-gradient

Το έργο WEMIN διασυνδέθηκε με την ALL DIGITAL WEEK 2019

all-digital-banner

Το έργο WEMIN προβλήθηκε μέσω της ALL DIGITAL WEEK 2019 δεδομένου ότι προωθεί την ψηφιακές δεξιότητες των μεταναστριών και γυναικών προσφύγων μέσω της κατάρτισης, της ενδυνάμωσης και της αξιοποίησης της διαδραστικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε «εδώ«

All-Digital-Week-logo-gradient

Η ερευνητική ομάδα DAISSy διοργανώτρια της All Digital Week 2019 στην Ελλάδα!

All-Digital-Week-logo-gradientΜε το σύνθημα “Ψηφιακές Δεξιότητες για Όλους” η ερευνητική ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου συνεργάζεται με φορείς από όλη την Ελλάδα για την προσφορά εκπαιδευτικών δράσεων από 25 Μαρτίου έως 7 Απριλίου 2019. Οι δράσεις στόχο έχουν να προωθήσουν την ιδέα ότι η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων  είναι προς όφελος του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται στην πανευρωπαϊκή εκπαιδευτική εκστρατεία All Digital Week που λαμβάνει χώρα από το 2010, κατά τη διάρκεια της οποίας σχολεία, πανεπιστήμια, βιβλιοθήκες και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις προσφέρουν κάθε χρόνο σε 100.000 Ευρωπαίους πολίτες δραστηριότητες με αντικείμενο τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τα αποτελέσματά του. Η συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες είναι δωρεάν. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων ενημερώνεται διαρκώς και είναι διαθέσιμο στο https://alldigitalweek.eu/events/.

Η εκστρατεία All Digital Week στόχο έχει να ευαισθητοποιήσει τους Ευρωπαίους πολίτες ώστε να συμμετάσχουν ενεργά στον ψηφιακό μετασχηματισμό, δηλαδή την καινοφανή χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας για την επίλυση παραδοσιακών προβλημάτων, προκειμένου να επωφεληθούν από αυτόν. Είναι γεγονός ότι η σχετική ανάγκη σε όλη την Ευρώπη είναι πολύ μεγάλη.  Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους:

  • Το 43% των Ευρωπαίων πολιτών στερούνται βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων.
  • Το 35% του εργατικού δυναμικού στην Ευρώπη έχει ανεπαρκές επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων.
  • Το 17% των Ευρωπαίων πολιτών δεν έχει ποτέ χρησιμοποιήσει το Internet.
  • Το 49% των Ευρωπαίων πολιτών δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο για να διασταυρώσει πληροφορίες και ειδήσεις.
  • Το 72% του εργατικού δυναμικού στην Ευρώπη πιστεύει ότι τα ρομπότ θα καταλάβουν τις θέσεις εργασίας τους.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Εκπαίδευση, το Πολιτισμό, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό, κύριος Tibor Navracsics, δήλωσε σχετικά: “Στη σημερινή κοινωνία, για να θεωρηθεί κάποιος εγγράμματος, θα πρέπει να έχει αναπτύξει ψηφιακές δεξιότητες με ολοκληρωμένο τρόπο. Η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων ισοδυναμεί με κοινωνικό αποκλεισμό, η ανάπτυξή τους αποτελεί ισχυρή συνιστώσα ισότιμης συμμετοχής στο κοινωνικό γίγνεσθαι”.

epale-img

Massive Open Online Course for Intergenerational Learning

epale-imgThe Massive Open Online Course (MOOC) «Together Old and Young: An Intergenerational Approach» is one of the main outputs of the Erasmus+ project TOY PLUS: Together Old and Young – Practitioners Learning and Upscaling Skills that started on the 1st of November 2016 and finished on the 31st October 2018.

The online course addresses intergenerational learning issues, especially focusing on the age groups of young children from 0-8 years old and older people in the age of retirement. It can help anyone who wishes to participate in continuing professional development opportunities in intergenerational learning and discover practical ways to create good quality and sustainable intergenerational learning activities.

The online course is relevant for early childhood education and care practitioners, primary school teachers (working with 4 to 8 year-olds), social care practitioners working with older adults, community development workers i.e. practitioners and volunteers working in community groups such as those linked to community social and cultural centres, sports clubs, scouting or religious institutions, practitioners and volunteers working in libraries and museums, educational specialists in non-formal learning, etc.

Up until now, the online course has run twice and has successfully trained more than 150 adult learners from Europe and around the world. The online course is free of charge and will be available again, on the 4th March 2019. Registrations are open until Sunday, 3rd March 2019.

The MOOC platform has been developed and is supported by the DAISSy Group from Hellenic Open University, whereas the educational material has been developed by the experts in intergenerational learning, that is the Dublin Institute of Technology, the Beth Johnson Foundation/Linking Generations Northern Ireland and the International Child Development Initiatives.

epale-img

Mu.SA MOOC as good practice example in the EPALE community

epale-imgThe project “Mu.SA: Museum Sector Alliance” (ongoing project) is approved in the European Framework of Erasmus+ / Sector Skills Alliances. It aims to address the increasing disconnection between formal education and training and the world of work because of the emergence of new job roles due to the quickening pace of the adoption of ICT in the museum sector. Mu.SA addresses directly the shortage of digital and transferable skills identified in the museum sector.

The partnership consists of eleven partners from four Countries: Hellas, Italy, Portugal and Belgium with coordinator the Hellenic Open University – DAISSy Research Group, Hellas.

Mu.SA – Museum Sector Alliance project opens a series of online and offline learning opportunities to develop essential digital skills for museum professionals.

The online course “Essential Digital Skills for Museum Professionals” (MOOC) is especially designed for the museum community, both for professionals as well as students, volunteers or unemployed, who want to pursue their future career in the museum sector. The aim is to support these groups to improve their digital competences and apply them in their daily work at the museums.

The Mu.SA MOOC is a flexible, self-paced course that requires learner’s engagement for at most 10 hours per week. The course is organized in modules that allows students to develop a complete set of digital and transferable competences required for the museum sector.

The MOOC aims at enhancing the digital skills and 21st century skills of museum and cultural professionals. It consists of training modules based on the European e-competences framework (e-CF), DigComp and P21 – the course is a unique combination of these standards, and for this reason it is considered as best practice at European level. The instructional design was based on learning outcomes and is modular in order to allow each trainee to study based on his / her pace and availability.

The MOOC extends to 8 weeks of training and requires a total of 80 hours of training and study. Each week, it focuses on 1 e-CF competence (a European standard of IT skills) and combines competences from DigComp (the global standard of digital literacy of the average citizen) and P21 (a 21st century skill model) frameworks. For each competence, a separate training module has been designed, the material of which is grouped in units. Each unit includes presentations, videos and study material related to a set of learning outcomes that are assessed at the end.

Online tutors monitor, assist and facilitate learners’ training procedure. Once enrolled, students have guided access to all videos, quizzes, and assignments. The course is designed as to facilitate active participation, peer-learning and open discussion among the course participants.

The training platform was developed by the DAISSy team of HOU.

After the completion of this course, learners will be able to develop and use digital and transferable competences necessary for professionals working in the museum sector.
Beyond the ability to develop digital strategy, digital content or use digital tools and platforms, students will also advance skills like time management, communication, team-working, leadership and creative thinking.

The course is free and open for all, already running since the 7th of January 2019! The main language of the training is English and videos are subtitled in Greek, Italian and Portuguese.
Up to now, more than 5,200 people have registered in the course from all around the world!

Learners who will complete the MOOC and succeed in at least 80% of graded activities are eligible to continue their learning journey by applying for an advanced, six-month specialization course. Selected students can choose focused trainings in one of the emerging job profiles: Digital Strategy Manager, Digital Collections Curator, Digital Interactive Experience Developer and Online Community Manager. Selected group, who has successfully finished both the MOOC and specialization training, will get the work-based learning in one of the European museums.

More information about the MOOC in here and the Mu.SA project in here.

Read the article here!

STD-TOY-Course-2019-no-link

Εγγραφές ξεκίνησαν για το ΤΟΥ MOOC

STD-TOY-Course-2019-no-link

Το Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα (MOOC) του ΤΟΥ διατίθεται για 2η φορά! Η συμμετοχή στο MOOC είναι δωρεάν!

Οι εγγραφές είναι ανοικτές μέσω αυτής της σελίδας.

Στις 4 Μαρτίου 2019 και για 6 εβδομάδες, θα διατεθεί και πάλι το MOOC με αντικείμενο τη Διαγενεακή Μάθηση (Intergenerational Learning), το οποίο αναπτύχθηκε από την ερευνητική ομάδα DAISSy του ΕΑΠ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου ΤΟΥ+ .

Το MOOC απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς λειτουργούς και γενικότερα όσους εργάζονται ή ενδιαφέρονται να εργαστούν με παιδιά και ηλικιωμένους. Περισσότερες πληροφορίες για το MOOC θα βρείτε εδώ

divina-logo

Διοργανώθηκε με επιτυχία το Διεθνές Συνέδριο με θέμα Diversity in Adult Education: Community, Integration, Governance

divina-logoΗ ερευνητική ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) διοργάνωσε το Διεθνές συνέδριο με τίτλο  «Diversity In Adult Education: Community, Integration, Governance» στις 12 & 13 Δεκεμβρίου 2018 στο ξενοδοχείο Electra στην Αθήνα. Το συνέδριο  πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του διακρατικού Ευρωπαϊκού έργου DIVINA-EDU: Diversity in Adult Education.

Το Συνέδριο διερεύνησε τους δεσμούς μεταξύ κατανόησης και διαχείρισης της ετερότητας στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων και ανέδειξε τις ευρύτερες συνέπειες που «εκπαιδευτικές» πρακτικές και προσεγγίσεις με άξονα τη διαφορετικότητα μπορεί να έχουν όσον αφορά γενικότερα ζητήματα, όπως αυτά της συγκρότησης κοινοτήτων, της κοινωνικής ενσωμάτωσης, της διαχείρισης της ετερότητας κλπ.

Περισσότερα για το περιεχόμενο του συνεδρίου μπορείτε να διαβάσετε στο Δελτίο Τύπου εδώ.

E4W-post-3

E4W: ένα νέο έργο που προωθεί την γυναικεία επιχειρηματικότητα

E4W-post-3

Αν και οι γυναίκες αποτελούν περισσότερο από το 50% του ευρωπαϊκού πληθυσμού, παραδοσιακά υπο-εκπροσωπούνται στην αγορά εργασίας και πλήττονται από την ανεργία περισσότερο από τους άνδρες. Σύμφωνα με την Eurostat, στις αρχές του 2018, το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ ήταν 8,6% (περίπου 18 εκατομμύρια άνθρωποι) και οι μισοί από αυτούς ήταν άνεργοι για περισσότερο από ένα χρόνο. Ωστόσο, το ποσοστό των γυναικών μεταξύ των πολιτών της ΕΕ χωρίς απασχόληση υπερβαίνει το 50%.

Το έργο Entrepreneurship for Woman (E4W) στοχεύει στην αύξηση εκείνων των ικανοτήτων των γυναικών που σχετίζονται με την απασχόληση. Σήμερα, η επίλυση προβλημάτων, η ομαδική εργασία, η δημιουργικότητα, η οργάνωση, η επικοινωνία, η ηγεσία και οι ψηφιακές ικανότητες αποτελούν μερικές από τις βασικές δεξιότητες που απαιτεί η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Το σχέδιο θα αναπτύξει μια εκπαιδευτική οδό επιχειρηματικότητας για τις μειονεκτούσες γυναίκες μέσω της τεχνικής μάθησης που βασίζεται σε έργα (project-based), η οποία θα ενσωματώνει ΤΠΕ και θα είναι δυνατό να εφαρμοστεί ιδρύματα που παρέχουν μη-τυπική εκπαίδευση ενηλίκων. Κατά τη διάρκεια των δύο ετών της διάρκειας του έργου, το μάθημα θα δοκιμαστεί με εκπαιδευτικούς τέτοιων ιδρυμάτων και γυναίκες που θα ήθελαν να βελτιώσουν τις δεξιότητες ΤΠΕ και διαχείρισης έργων.

Το E4W είναι μια Στρατηγική Σύμπραξη που συντονίζεται από τον φορέα Rural Internet Access Points (Λιθουανία) και υλοποιείται με τη συμμετοχή της ερευνητικής ομάδας DAISSy του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» από την Ελλάδα, του φορέα Simbioza Genesis από τη Σλοβενία ​​και του φορέα Stiftung Digitale Chancen από τη Γερμανία. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + / KA2.

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο στις 17-18 Δεκεμβρίου 2018. Εκπρόσωποι των τεσσάρων εταίρων του έργου συμμετείχαν στη συνάντηση που φιλοξένησε η SDC. Υπό τη διαχείριση της συντονίστριας του έργου Laura Grineviciute από την RIAP, αρκετές εξομαλύνθηκαν λεπτομέρειες σχετικά με την εκτέλεση και το συντονισμό αυτού του πολυεθνικού έργου.

Η πρώτη ημέρα της συνεδρίασης ξεκίνησε με την παρουσίαση της εμπειρίας των εταίρων και την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και εκμάθησης στους τομείς της επιχειρηματικότητας, των ΤΠΕ και της διαχείρισης έργων. Η δεύτερη ημέρα ήταν προσανατολισμένη στη λεπτομερή περιγραφή των δραστηριοτήτων όλων των πακέτων εργασίας του έργου, δίνοντας έμφαση στην εκπαιδευτική στρατηγική, το πρώτο αποτέλεσμα του έργου, το οποίο θα είναι διαθέσιμο αυτό το Μάιο.

larissa-4

Ημερίδα «Η διαχείριση της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς και οι ψηφιακές δεξιότητες για τους επαγγελματίες του Μουσείου»

larissa-3Την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018, στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η Ημερίδα με θέμα: «Η διαχείριση της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς και οι ψηφιακές δεξιότητες για τους επαγγελματίες του Μουσείου». Η Ημερίδα διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της ερευνητικής ομάδας DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, με την υποστήριξη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας, της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και Επιστημών του Δήμου Λαρισαίων, του Συλλόγου «ο Ιπποκράτης στη Λάρισα» και της πρωτοβουλίας «Λάρισα – Πόλη που Μαθαίνει», στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου Mu.SA. Σημαντική συμβολή στην επιτυχία της Ημερίδας είχε το προσωπικό του τμ. Δημοσίων Σχέσεων και του Παραρτήματος Λάρισας του ΕΑΠ.

Το έργο Mu.SA – Museum Sector Alliance χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+/Sector Skills Alliance και συντονίζεται από την ερευνητική ομάδα DAISSy του ΕΑΠ. Η κοινοπραξία περιλαμβάνει συνολικά 11 εταίρους από 4 χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Βέλγιο). Σκοπός του έργου Mu.SA είναι να καλύψει το χάσμα ανάμεσα στην τυπική εκπαίδευση και την αγορά εργασίας που έχει προκύψει εξαιτίας της ολοένα αυξανόμενης εισόδου των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας στον χώρο των μουσείων και τη συνακόλουθη εμφάνιση νέων ειδικοτήτων. Με στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των επαγγελματιών των μουσείων και του τομέα του πολιτισμού, στο πλαίσιο του έργου σχεδιάστηκαν και υλοποιούνται στοχευμένες δράσεις εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν ένα MOOC, τέσσερα σεμινάρια μεικτής κατάρτισης και πρακτική άσκηση. Η πιστοποίηση βασίζεται στα Ευρωπαϊκά πρότυπα δεξιοτήτων DigComp και European eCompetences Framework (e-CF). Το έργο αποτελεί μοναδική περίπτωση συνδυασμού διαφορετικών πλαισίων ικανοτήτων και ήδη παρουσιάζεται ως καλή πρακτική κατάρτισης.

Την Ημερίδα άνοιξε ο Καθηγητής του ΕΑΠ και Διευθυντής της ερευνητικής ομάδας DAISSy κύριος Αχιλλέας Καμέας, Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου Mu.SA. Σύντομο χαιρετισμό απηύθυναν η Προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας και Διευθύντρια του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας κυρία Σταυρούλα Σδρόλια, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Επιστημών Δήμου Λαρισαίων κύριος Πάνος Σάπκας και ο Διευθυντής  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας κύριος Ιωάννης Καψάλης.

larissa-1Το Πρόγραμμα της Ημερίδας περιελάμβανε στο πρώτο μέρος την παρουσίαση από τον Καθηγητή ΣΘΕΤ ΕΑΠ κύριο Αχιλλέα Καμέα, του έργου Mu.SA καθώς και άλλων Ευρωπαϊκών έργων στα οποία συμμετέχει ως συντονιστής ή εταίρος η ερευνητική ομάδα DAISSy. Ακολούθησε η περιγραφή των πρώτων ερευνητικών αποτελεσμάτων του έργου από την κυρία Παναγιώτα Πολυμεροπούλου, Αρχαιολόγο – Μουσειολόγο MSc. και Ερευνήτρια στην ομάδα DAISSy. Η κα Πολυμεροπούλου παρουσίασε αναλυτικά τα τέσσερα επαγγελματικά προφίλ που σχεδιάστηκαν στο έργο και το πρόγραμμα κατάρτισης που θα αναπτυχθεί και το οποίο περιλαμβάνει ένα αρχικό Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα (MOOC), με αντικείμενο τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες που απαιτείται να αποκτήσουν οι επαγγελματίες των μουσείων, εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης και πρακτική άσκηση.

Στην πρώτη ενότητα της ημερίδας συμμετείχε με εισήγηση ο κύριος Δημήτριος Καρακίτσιος, Μηχανικός Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών MSc., από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας, ο οποίος μίλησε για το ψηφιακό Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας, την προσπάθεια του μουσείου να ακολουθήσει τις νέες τεχνολογικές τάσεις, να βελτιώσει την ψηφιακή του παρουσία και να προσφέρει σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες στους επισκέπτες του, για το ποια ήταν η αρχική προσέγγιση, τι έχει γίνει έως τώρα και ποια είναι τα σχέδια για το μέλλον.

Την πρώτη ενότητα έκλεισε η κυρία Ιωάννα Δεληγιάννη, Ιστορικός Ευρωπαϊκού Πολιτισμού – Ειδικός Πολιτιστικής Διαχείρισης MSc., από τη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι Κατσίγρα, η οποία αναφέρθηκε στην αδιάλειπτη προσπάθεια της Δημοτικής Βιβλιοθήκης ως πολιτιστικός φορέας, να εναρμονίζεται με τα νέα ψηφιακά δεδομένα, όπως η ψηφιακή μεταφορά των μουσειακών χώρων σε εικονικό περιβάλλον (Virtual Reality – VR) και η ψηφιοποίηση ενός μέρους συλλογών του μουσείου.

Η δεύτερη ενότητα της Ημερίδας με τίτλο «Η διαχείριση της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς» περιελάμβανε ομιλίες από εκπροσώπους πολιτισμικών φορέων του δήμου Λαρισαίων και  των όμορων δήμων.

Ο κύριος Ρίζος Χαλιαμπάλιας, Πρόεδρος του Συλλόγου «ο Ιπποκράτης στη Λάρισα» παρουσίασε το Σύλλογο και τους βασικούς στόχους της δράσης του Συλλόγου, όπως είναι η προβολή του έργου του Ιπποκράτη, η ανάδειξη της σχέσης που είχε ο Πατέρας της Ιατρικής με τη Λάρισα αλλά και η ανάδειξη του Μνημείου του Ιπποκράτη που βρίσκεται στην πόλη. Επίσης παρουσίασε δράσεις που υλοποίησε ο Σύλλογος σε συνεργασία με σχολεία, το Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας και άλλους φορείς.

larissa-2Η κυρία Γεωργία Τσιάνα, Προϊσταμένη της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Λάρισας «Κων/νος Κούμας», μίλησε για τις ψηφιακές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης, η οποία εκσυγχρονίζεται, αναβαθμίζει τις υποδομές της, και αξιοποιεί τις ψηφιακές εφαρμογές μέσω της διαρκούς εκπαίδευσης του προσωπικού. Κύριο μέλημα είναι να γίνεται όλο και πιο προσιτή η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας μέσω διάφορων δραστηριοτήτων και ψηφιακών εφαρμογών, ώστε όλο και περισσότεροι πολίτες να έρθουν πιο κοντά στο βιβλίο.

Ακολούθως, η κυρία Κωνσταντίνα Κόντσα, Αρχαιολόγος, από το Μουσείο Σιτηρών και Αλεύρων της Λάρισας, μας παρουσίασε το νεοσύστατο μουσείο που αποτελεί και το πρώτο βιομηχανικό μουσείο της πόλης. Στην εισήγηση, επιχείρησε μία σύντομη παρουσίαση του μουσείου και μία πρώτη αποτίμηση της αλληλεπίδρασης των επισκεπτών με τα ψηφιακά και διαδραστικά εκθέματα της μόνιμης έκθεσης.

Η κυρία Ιουλία Πεντάζου, Διδάκτωρ του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ερευνήτρια του έργου DEMUCIV, από το Μουσείο της Πόλης του Βόλου, παρουσίασε παραδείγματα σύγχρονων μουσείων του δυτικού κόσμου, όπου τα ψηφιακά εκθέματα συνυπάρχουν, συμπληρώνουν ή αντικαθιστούν τα φυσικά εκθέματα, με διαφορετικούς τρόπους και σε διαφορετικό βαθμό. Στην παρουσίαση της εξηγεί τον τρόπο που το «ίχνος» του παρελθόντος συμπληρώνεται, συνομιλεί, επικαλύπτεται και αντιπαραβάλλεται με μια «κατασκευή» του παρόντος στα μουσεία της ψηφιακής εποχής.

Ο κύριος Κωνσταντίνος Βουζαξάκης, Αρχαιολόγος και Προϊστάμενος του Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας, έκανε συνοπτική παρουσίαση των ψηφιακών μέσων και εφαρμογών που χρησιμοποιεί η Εφορεία για την προβολή και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής, τη διαχείριση των διοικητικών πληροφοριών, την εξυπηρέτηση των πολιτών, την ψηφιοποίηση και καταγραφή των αρχαιολογικών ευρημάτων και του πολιτιστικού αποθέματος καθώς και τη διαχείρισης και προστασίας των αρχαιολογικών χώρων.

Η κυρία Ευαγγελία Ντάφη, Αρχαιολόγος και Προϊσταμένη του Τμήματος Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων, παρουσίασε τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Εφορείας με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, φέρνοντας ως παράδειγμα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στον αρχαιολογικό χώρο Αρχαίας Τρίκκης. Στο πλαίσιο συμμετοχής της ΕΦΑ Τρικάλων στη δράση των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς που πραγματοποιεί το ΥΠΠΟΑ, με θεματικό τίτλο για το 2017/18: «ΠΟΛ(ε)ΙΣ», παρουσίασε μια διαδραστική περιήγηση σχολικών ομάδων, στην οποία συνδυάζεται η γνωριμία με τα διαχρονικά μνημεία της πόλης με τη χρήση της τεχνολογίας.

larissa-4Η δεύτερη ενότητα της Ημερίδας ολοκληρώθηκε με την ομιλία του κυρίου Βασίλη Καραχρήστου, Αρχαιολόγου από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Βόλου, ο οποίος παρουσίασε τον ιστότοπο της Εφορείας και το περιεχόμενο αυτού, δίνοντας έμφαση στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία, τα μουσεία, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις δημοσιεύσεις αλλά και τη σημασία της παρουσίας της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας στον ψηφιακό κόσμο.

Την Ημερίδα παρακολούθησαν επαγγελματίες του μουσείου, φοιτητές και απόφοιτοι προγραμμάτων σπουδών σχετικών με τον πολιτισμό, επιστήμονες, ερευνητές, εκπαιδευτικοί καθώς και εργαζόμενοι από τις Εφορείες Αρχαιοτήτων Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας και Μαγνησίας. Ίσως για πρώτη φορά εκπρόσωποι και από τις τέσσερις Εφορείες συμμετείχαν ταυτόχρονα σε εκδήλωση με αντικείμενο τις νέες τεχνολογίες στα μουσεία και την ανάπτυξη των ανάλογων δεξιοτήτων από τους εργαζόμενους σε αυτά. Με τις παρεμβάσεις τους, οι εκπρόσωποι των Εφορειών και οι υπόλοιποι ομιλητές γνωστοποίησαν το σημαντικό έργο που παράγεται στις υπηρεσίες και του φορείς πολιτισμού και εκπαίδευσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας και κατέδειξαν τις κατευθύνσεις ανάπτυξης και τις ανάγκες των εργαζομένων.

Συμπερασματικά, η Ημερίδα σημείωσε σημαντική επιτυχία, προσελκύοντας περισσότερους από 80 συμμετέχοντες, ενώ έτυχε σημαντικής προβολής και στα τοπικά μέσα. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ιδέες και πρακτικές γύρω από την επαγγελματική και οργανωτική ανάπτυξη των φορέων πολιτισμού και τη σύνδεσή τους με την εκπαίδευση, να συζητήσουν για τα οφέλη των σχετικών δράσεων και για τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν και να δημιουργήσουν συνέργειες με στόχο την αντιμετώπιση αυτών. Η Ημερίδα ολοκληρώθηκε με σύντομη ξενάγηση στα εκθέματα του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας, ενός από τα πιο σύγχρονα μουσεία της χώρας.