mile-logo-300x215

H Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) συμμετέχει στην Ομάδα Εργασίας για τον Τομέα της Εκπαίδευσης της UNICEF

mile-logoΣτο πλαίσιο του έργου MILE – Migrants Integration in the Labor Market in Europe project, η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) συμμετέχει ενεργά στις συναντήσεις της Ομάδας Εργασίας για τον Τομέα της Εκπαίδευσης που διοργανώνει η UNICEF (Ελλάδας) με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού ενδιαφερόμενων φορέων, οι οποίοι ασχολούνται ενεργά σε δράσεις σχετικά με θέματα προσφύγων και μεταναστών.

Στόχοι της Ομάδας Εργασίας είναι η ενημέρωση και ο συντονισμός των συμμετεχόντων για τα σχετικά θέματα σε εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα, κύριοι στόχοι της Ομάδας Εργασίας είναι ο συντονισμός των δράσεων των φορέων που ασχολούνται με θέματα Τυπικής, Μη Τυπικής κα Άτυπης εκπαίδευσης σχετικά με πρόσφυγες και μετανάστες στην Ελλάδα, καθώς και η διάδοση και ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών.

Από την έναρξη της πανδημίας του COVID 19 και του lockdown, και σε μία προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι πολλαπλές προκλήσεις που παρουσιάστηκαν κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, οι συναντήσεις, οι οποίες λάμβαναν  χώρα σε περιοδική βάση (ανά εβδομάδα ή ανά δύο εβδομάδες), άρχισαν να λαμβάνουν χώρα διαδικτυακά. Από τις 16 Μαρτίου μέχρι σήμερα πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 15 διαδικτυακές συναντήσεις της Ομάδας Εργασίας. Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy έχει συμμετάσχει στο σύνολο των συναντήσεων, σε μια προσπάθεια να ενημερώνεται συνεχώς για την κατάσταση στην Ελλάδα, καθώς και να προωθεί όλες τις σχετικές δράσεις του έργου MILE.

mile-logo

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ συμμετοχής ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ στο πλαίσιο του έργου MILE – Migrants Integration in the Labor Market in Europe

mile-logoH Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) απευθύνει Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ στο πλαίσιο του έργου MILE. H Πρόσκληση αφορά:

α. τη συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας Πολλαπλών Ενδιαφερομένων σε θέματα απασχολησιμότητας προσφύγων και μεταναστών – Multiskateholder Working Group on Migrants and Refugees Employment issues, ή/και

β. τη συμμετοχή στη φάση επιδοτούμενης εργασίας (job placement) στο φορέας σας

Κάθε συμμετέχων φορέας θα προβληθεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο στο πλαίσιο του έργου MILE.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά παρακαλούμε συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα εγγραφής-επικοινωνίας: https://forms.gle/Xb3VR8QM9Dx8v6jGA.

Η φόρμα θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων συμμετοχής. Το έργο MILE συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στοχεύει στην ανάπτυξη, εφαρμογή και ευρύτερη αξιοποίηση ενός αποτελεσματικού μοντέλου για την ένταξη μεταναστών και προσφύγων στην αγορά εργασίας, με βάση τη συνεργασία πολλών ενδιαφερομένων μερών. Οι δράσεις του MILE αναπτύσσονται με γνώμονα τόσο τις ανάγκες των εργοδοτών όσο και των μεταναστών. Δείτε περισσότερα στο ενημερωτικό φυλλάδιο.

mile-logo

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ συμμετοχής στο πλαίσιο του έργου MILE – Migrants Integration in the Labor Market in Europe

mile-logoH Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) απευθύνει Ανοικτή Πρόσκληση Συμμετοχής στο πλαίσιο του έργου MILE. H Πρόσκληση αφορά την παροχή ενός προσαρμοσμένου προγράμματος κατάρτισης και υποστήριξης εργασίας για μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο στην Αττική και περιλαμβάνει:

α. διαδικασία αξιολόγησης δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του εργαλείου προφίλ δεξιοτήτων της ΕΕ για υπηκόους τρίτων χωρών.

β. συμβουλευτική υποστήριξή για την ανάπτυξη μαλακών δεξιοτήτων όπως:

  •  επικοινωνία
  • ομαδική εργασία
  • πληροφορική
  • καταπολέμηση των διακρίσεων
  • τοπική αγορά εργασίας και νομοθεσία για την απασχόληση στην Ελλάδα, κλπ.
γ. τεχνική κατάρτιση, για όσους συμμετέχοντες καταστεί δυνατή η διασύνδεση με την αγορά εργασίας

Φόρμα εγγραφής: https://forms.gle/2BBAdQ3bkaf7ZYUU9

Η Φόρμα εγγραφής θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων συμμετοχής. Στόχος των παρεμβάσεων συνολικά στην Ελλάδα είναι να προσφερθούν υπηρεσίες καθοδήγησης και επιμόρφωσης σε 120 μετανάστες και πρόσφυγες ώστε να καταστούν απασχολήσιμοι. Επιπρόσθετα προβλέπεται η επιδότηση της απασχόλησης 30 συνολικά μεταναστών και προσφύγων για ένα μήνα.

Το έργο MILE συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στοχεύει στην ανάπτυξη, εφαρμογή και ευρύτερη αξιοποίηση ενός αποτελεσματικού μοντέλου για την ένταξη μεταναστών και προσφύγων στην αγορά εργασίας, με βάση τη συνεργασία πολλών ενδιαφερομένων μερών. Οι δράσεις του MILE αναπτύσσονται με γνώμονα τόσο τις ανάγκες των εργοδοτών όσο και των μεταναστών. Δείτε περισσότερα στο ενημερωτικό φυλλάδιο.

Xeniaonlinemeeting27.08.20

Συμμετοχή στη δεύτερη διαδικτυακή συνάντηση της Επιτροπής Διαχείρισης του ευρωπαϊκού έργου «XENIA»

Xeniaonlinemeeting27.08.20Το σύνολο των εταίρων της κοινοπραξίας του XENIA συμμετείχε στη δεύτερη διακρατική συνάντηση του έργου. Λόγω της πανδημίας COVID-19, η συνάντηση, που είχε αρχικά προγραμματιστεί στο Δουβλίνο, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά βάσει μιας ατζέντας που αναπτύχθηκε και διαμορφώθηκε από κοινού από όλους τους εταίρους.
Μετά τους χαιρετισμούς που έλαβαν χώρα από το Συντονιστή φορέα «Sinapsi», οι εταίροι συζήτησαν τόσο για τις δράσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί στο πλαίσιο του 1ου Πακέτου Εργασίας (WP1), όσο και αυτές που θα λάβουν χώρα για το 2ο Πακέτο Εργασίας (WP2). Συγκεκριμένα, εκτενής συζήτησης έλαβε χώρα σχετικά με τη στάθμιση των Δεικτών για τον πίνακα αντικειμενικών αξιών (objective matrix), καθώς και την ανάπτυξη Δεικτών για την καταγραφή των αντιλήψεων των φοιτητών και του προσωπικού σχετικά με την ένταξη στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Προσεχώς, οι εταίροι θα πραγματοποιήσουν με ακρίβεια ένα τεχνικό έργο στο πλαίσιο του οποίου θα αποδοθούν τιμές σε όλους τους  Δείκτες, καθιερώνοντας ιεραρχίες συνάφειας και σημαντικότητας για κάθε έναν από αυτούς,  σε σχέση με την αρχή «Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) χωρίς αποκλεισμούς» στη βάση του φύλου και του γενετήσιου προσανατολισμού.

Εν συνεχεία, ένας από τους Ισπανούς εταίρους, ο φορέας «Internet Web Solutions», εξήγησε τη δομή της ICT ανάπτυξης του Αλγόριθμου του Δείκτη XENIA καθώς και ενημέρωσε σχετικά με τις δράσεις προώθησης του έργου και τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα. Συνολικά, το XENIA έχει ως στόχο τουλάχιστον 2.955.196 άτομα, τα οποία αναμένεται να ωφεληθούν από τις δράσεις προβολής των εταίρων κατά το σύνολο της διάρκειας των 36 μηνών υλοποίησης του έργου.
Συνοπτικά, κατά τους προσεχείς μήνες το έργο θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη Δεικτών για τον πίνακα αντικειμενικών αξιών (objective matrix) και τη συλλογή υποκειμενικών Δεικτών (subjective indicators) για τον καλύτερο εντοπισμό των κενών μεταξύ των δράσεων των Α.Ε.Ι. για την προώθηση της ένταξης και του πραγματικού αντίκτυπου αυτών στο κοινό. Εν συνεχεία, ο Δείκτης Ένταξης (Inclusiveness Index) XENIA θα φορτωθεί στην πλατφόρμα του έργου και θα αποτελέσει τον πυρήνα αυτού.
Το XENIA συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υλοποιείται από κοινοπραξία επτά εταίρων από πέντε χώρες (Ιρλανδία, Ιταλία, Ελλάδα, Σλοβενία και Ισπανία).
Το έργο αποσκοπεί στην καταπολέμηση του στίγματος στο πλαίσιο της κοινωνικής και εκπαιδευτικής ένταξης ομάδων που διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού, καθώς επί του παρόντος δεν υπάρχουν ειδικά εργαλεία ούτε μηχανισμοί για τη συστηματική αντιμετώπιση του στίγματος κατά του φύλου και των σεξουαλικών μειονοτήτων ή/και των περιθωριοποιημένων ομάδων, και στην προώθηση της κοινωνικής και εκπαιδευτικής ένταξης των ΛΟΑΤ+ και των cisgender γυναικών στα Α.Ε.Ι. εντός της Ε.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο XENIA και άλλες δράσεις της Ερευνητικής Ομάδας DAISSy:

Instagram: @daissy_researchgroup
Email         : info@daissy.eap.gr
xenia-logo

Η Ιστοσελίδα του έργου XENIA είναι εδώ!

xenia-logoΣτον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να δείτε και να πλοηγηθείτε στην Ιστοσελίδα του έργου ΧΕΝΙΑ: HEIs Inclusiveness Index: https://www.xeniaindex.eu.

Η Ιστοσελίδα περιλαμβάνει την περιγραφή του έργου, μια σύντομη παρουσίαση του Εταιρικού Σχήματος καθώς και των Συνεργαζόμενων Φορέων που σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο συνεργάζονται στο πλαίσιο του έργου, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα Πακέτα Εργασίας που θα ολοκληρωθούν επίσης στο πλαίσιο του κι άλλα ενδιαφέροντα σημεία.

Το @XENIA συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα #Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (#ΕΕ), (Key Action 3), και υλοποιείται στην Ελλάδα από την Ερευνητική Ομάδα DAISSy (@DAISSyResearchGroup) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ).

Κύριος στόχος του έργου είναι  να αναπτύξει ένα καινοτόμο εργαλείο το οποίο θα υποστηρίξει τα Ευρωπαϊκά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (HEIs):

α. στην αξιολόγηση του πραγματικού επιπέδου συμπεριληπτικότητας τους και

β. στον προσδιορισμό των προσπαθειών που μπορούν να καταβληθούν τόσο για την καλύτερη προώθηση των αναγκών περιθωριοποιημένων λόγω σεξουαλικής προτίμησης ή/και ταυτότητας φύλου ατόμων/ομάδων, όσο και στην εξασφάλιση της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ακαδημαϊκών ευκαιριών των ατόμων/ομάδων αυτών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο XENIA και άλλες δράσεις της DAISSy:

Website    : http://daissy.eap.grhttps://www.xeniaindex.eu/
Facebook : DAISSyResearchGroupXENIA Erasmus+ Project
Linkedin   : https://www.linkedin.com/in/daissyresearchgroup/
Twitter      : https://twitter.com/daissy_research
Instagram: @daissy_researchgroup
Email        : info@daissy.eap.gr

xenia-logo

Η Κοινοπραξία του έργου XENIA συμμετείχε στο πρώτο Ευρωπαϊκό Pride μετά την απαγόρευση κυκλοφορίας λόγω covid

xenia-logoΗ Κοινοπραξία του έργου XENIA συμμετείχε στο πρώτο Ευρωπαϊκό Pride μετά την απαγόρευση κυκλοφορίας λόγω covid

Το πρώτο Ευρωπαϊκό Pride μετά την απαγόρευση κυκλοφορίας λόγω covid πραγματοποιήθηκε στη Νάπολη στις 27 Ιουνίου. Το “Neapolitan Flash Mob Pride 2020” ήταν αφιερωμένο στη Sarah Hegazi, μια λεσβία και άθεη Αιγύπτια γυναίκα, η οποία αυτοκτόνησε στον Καναδά, από όπου είχε ζητήσει άσυλο για τον σεξουαλικό προσανατολισμό της στις 14 Ιουνίου.

Στη Νάπολη, σε μία γεμάτη ΛΟΑΤΚΙ+ χρώματα Πλατεία Plebiscito, οι σημαίες του ουράνιου τόξου υψώθηκαν στη μνήμη της Sarah και όλων των αιτούντων άσυλο και ΛΟΑΤΚΙ+ προσφύγων ακτιβιστών που συνελήφθησαν, βασανίστηκαν και σκοτώθηκαν εξ αιτίας της ομο-αμφι-τρανσφοβίας. Η Διεθνής Κοινοπραξία του έργου XENIA συμμετείχε στην εκδήλωση υψώνοντας συμβολικά μια «ψηφιακή» σημαία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη μνήμη της Sarah.

Το έργο XENIA, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμμετείχε στην πρωτοβουλία η οποία αντικατοπτρίζει και τον κύριο στόχο του έργου που διεξάγει η συγκεκριμένη κοινοπραξία επτά διεθνών εταίρων από όλη την Ευρώπη: να υπάρχει αποδοχή και σεβασμός ως προς τις σεξουαλικές μειονότητες και τις περιθωριοποιημένες ομάδες, με στόχο την υποστήριξη της πολυπλοκότητας της ταυτότητας όλων των ανθρώπων στον κόσμο και τη διασφάλιση της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ευκαιριών τους.

Τον Οκτώβριο του 2017 η Sarah και ένας φίλος της ύψωσαν μια σημαία ουράνιου τόξου στη συναυλία της Mashrou Leila, μιας διάσημης λιβανέζικης μπάντας της οποίας o τραγουδιστής είναι ανοιχτά γκέι. Για το λόγο αυτό, και οι δύο συνελήφθησαν. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη φυλακή, η Sarah υπέστη σωματική και ψυχολογική βία, και μόλις αφέθηκε ελεύθερη, συνέχισε να είναι αποδέκτης προσβολών για το γεγονός ότι ήταν λεσβία και άθεη.

Γι’ αυτό το λόγο, αποφάσισε να εγκαταλείψει την πατρίδα της και να υποβάλει αίτηση για διεθνή προστασία στον Καναδά, όπου συνέχισε να υποστηρίζει και να ζητά την απελευθέρωση άλλων ΛΟΑΤΚΙ+ ακτιβιστών στη χώρα της. Έχουσα αγωνιστεί με όλες της τις δυνάμεις, η Sarah Hegazi τελικά αυτοκτόνησε στις 13 Ιουνίου 2020 στο Τορόντο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το XENIA και άλλες δράσεις της ερευνητικής ομάδας DAISSy:

 

xenia-logo

Το έργο “XENIA: HΕ Inclusiveness Index” για τη Διεθνή Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, της Αμφιφοβίας και της Τρανσφοβίας (IDAHOBIT)

xenia-logoΗ Διεθνής Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, της Αμφιφοβίας και της Τρανσφοβίας (IDAHOBIT) είναι μια επέτειος  που αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη και εορτάζεται, από το 2004, στις 17 Μαΐου κάθε χρόνο.  Στόχος της ημέρας είναι η προώθηση και ο συντονισμός διεθνών εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και την καταπολέμηση του φαινομένου της ομοφοβίας-αμφιφοβίας-τρανσφοβίας.

Η 17η Μαΐου είναι μια πολύ σημαντική ημερομηνία για την κοινότητα των ΛΟΑΤΚΙ+, καθώς στις 17 Μαΐου 1990 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) αφαίρεσε την ομοφυλοφιλία από το Διεθνές Στατιστικό Ταξινομικό Εγχειρίδιο Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας (ICD).

Τριάντα χρόνια μετά από αυτήν την ημέρα, στο πλαίσιο του έργου XENIA Erasmus+,  πραγματοποιήθηκε εκστρατεία κοινωνικής ευαισθητοποίησης, κατά την οποία άτομα, ενώσεις και οργανισμοί που ήθελαν να υποστηρίξουν τον αγώνα κατά της ομοφοβίας-αμφιφοβίας-τρανσφοβίας μοιράστηκαν μια φωτογραφία ή ένα βίντεο στα κοινωνικά τους δίκτυα με το hashtag #XENIAagainstHomoBiTransphobia.

Η καμπάνια αποτέλεσε μια μεγάλη επιτυχία, προσεγγίζοντας περίπου 1.800 άτομα στο Facebook σε μια εβδομάδα, με συμμετέχοντες από περισσότερες από δέκα χώρες να λαμβάνουν μέρος. Η Vladimir Luxuria, η πρώτη τρανσέξουαλ γυναίκα μέλος του Κοινοβουλίου ενός ευρωπαϊκού κράτους, συμμετείχε επίσης στην εκστρατεία ευαισθητοποίησης που προωθήθηκε από το  έργο ΧΕΝΙΑ. Το video της έχει προσεγγίσει μέχρι στιγμής περίπου 11.000 άτομα.

Το έργο XENIA υλοποιείται από μια κοινοπραξία 7 Εταίρων από 5 Ευρωπαϊκές χώρες: Ιταλία, Ιρλανδία, Σλοβενία, Ελλάδα – Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) – και Ισπανία.

Στόχος του ΧΕΝΙΑ είναι να αναπτύξει ένα καινοτόμο εργαλείο το οποίο θα υποστηρίξει τα Ευρωπαϊκά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (HEIs) α. στην αξιολόγηση του πραγματικού επιπέδου συμπεριληπτικότητας τους και β. στον προσδιορισμό των προσπαθειών που μπορούν να καταβληθούν τόσο για την καλύτερη προώθηση των αναγκών περιθωριοποιημένων λόγω σεξουαλικής προτίμησης ή/και ταυτότητας φύλου ατόμων/ομάδων, όσο και στην εξασφάλιση της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ακαδημαϊκών ευκαιριών των ατόμων/ομάδων αυτών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το XENIA και άλλες δράσεις της ερευνητικής ομάδας DAISSy:

roman-r2

Συμμετοχή στη διαδικτυακή συνάντηση των εταίρων του έργου All Routes Lead to Rome

Στις 7 Μαΐου 2020 η ερευνητική ομάδα DAISSy συμμετείχε στη δεύτερη συνάντηση των εταίρων του έργου All Routes Lead to Rome. Λόγω της πανδημίας του COVID-19, η συνάντηση, που είχε αρχικά προγραμματιστεί να διεξαχθεί στις Βρυξέλλες, έλαβε χώρα διαδικτυακά βάσει ατζέντας που αναπτύχθηκε από κοινού και διαμοιράστηκε σε όλους τους εταίρους.

Στη συνάντηση οι εταίροι συζήτησαν την πρόοδο του έργου και τις παρατάσεις των προθεσμιών λόγω του COVID-19. Συγκεκριμένα, επικεντρώθηκαν στην εξέλιξη της ανάπτυξης της πλατφόρμας Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων η οποία είναι ήδη διαδικτυακά διαθέσιμη στο https://romanroutes.eu/index.php. Επιπλέον, οι εταίροι παρουσίασαν τη χαρτογράφηση των επιχειρηματικών προοπτικών των Ρωμαϊκών διαδρομών, όπως υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Πνευματικού Προϊόντος 2.

Στους επόμενους μήνες οι εργασίες θα επικεντρωθούν στην ανάπτυξη του υλικού κατάρτισης που θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα προκειμένου να προσφερθούν μαθήματα μη τυπικής εκπαίδευσης για την τουριστική επιχειρηματικότητα και τις προοπτικές των Ρωμαϊκών διαδρομών, απευθυνόμενα και σε μειονεκτούντα άτομα.

Η ερευνητική ομάδα DAISSy συμβάλλει σε όλες τις φάσεις του έργου, όπως η έρευνα πεδίου και η χαρτογράφηση των Ρωμαϊκών δρόμων στην Ελλάδα, η δημιουργία ανοικτού εκπαιδευτικού περιεχομένου για την Ανοικτή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, η πιλοτική εφαρμογή, η διάδοση και η αξιοποίηση των προϊόντων του έργου.

Το έργο All Routes Lead to Rome συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συμπεριλαμβάνει μια κοινοπραξία 8 εταίρων από 5 χώρες (Βέλγιο, Ιταλία, Ελλάδα, Βόρεια Μακεδονία και Ισπανία).

Στόχος του έργου είναι να δοθεί η δυνατότητα σε φοιτητές να εντοπίσουν και να εφαρμόσουν τις καλύτερες δυνατές στρατηγικές για τη μεγιστοποίηση της οικονομικής απόδοσης του δικτύου των αρχαίων Ρωμαϊκών δρόμων, να αναπτύξουν βασικές και εγκάρσιες δεξιότητες όπως αυτοπεποίθηση, ηγετικές ικανότητες, καθώς και ικανότητες ομαδικής εργασίας, ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, ψηφιακές δεξιότητες και πολυγλωσσία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της ερευνητικής ομάδας DAISSy:

roman-routes-logo

Η Αυτο-Απασχολησιμότητα στους αρχαίους Ρωμαϊκούς Δρόμους τώρα διαδικτυακά!

roman-routes-logoΤο έργο ALL ROUTES LEAD TO ROME – ‘Ολοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη – είναι προσβάσιμο διαδικτυακά στο https://romanroutes.eu/. Περιέχει όλες τις πληροφορίες του έργου, την υλοποίηση, τους στόχους και το ιστορικό του, καθώς και μια ειδική ενότητα που περιγράφει τους εμπλεκόμενους εταίρους. Επιπλέον, όλα τα αποτελέσματα και τα προϊόντα του έργου θα διατίθενται ελεύθερα στον ιστότοπο.

Το έργο ALL ROUTES LEAD TO ROME συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συμπεριλαμβάνει μια κοινοπραξία 8 εταίρων από 5 χώρες (Βέλγιο, Ιταλία, Ελλάδα, Βόρεια Μακεδονία και Ισπανία).

Στόχος του έργου είναι να δοθεί η δυνατότητα σε φοιτητές να εντοπίσουν και να εφαρμόσουν τις καλύτερες δυνατές στρατηγικές για τη μεγιστοποίηση της οικονομικής απόδοσης του δικτύου των αρχαίων Ρωμαϊκών δρόμων, να αναπτύξουν βασικές και εγκάρσιες δεξιότητες όπως αυτοπεποίθηση, ηγετικές ικανότητες, καθώς και ικανότητες ομαδικής εργασίας, ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, ψηφιακές δεξιότητες και πολυγλωσσία.

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο συμμετέχει στο έργο με την ερευνητική ομάδα DAISSy (Dynamic Ambient Intelligent Sociotechnical Systems) της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας. Η DAISSy πραγματοποιεί εκπαιδευτική και τεχνολογική έρευνα με επίκεντρο την κοινωνία, αναπτύσσει διαδικτυακές πλατφόρμες μάθησης και Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOCs), υποστηρίζει την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, προωθεί την κοινωνική ένταξη και την πολυπολιτισμικότητα και υιοθετεί πρότυπα όπως e-CF, DigComp, ECTS, ECVET, EQAVET, κτλ. Η ερευνητική ομάδα DAISSy θα συμβάλει σε όλες τις φάσεις του έργου, όπως η έρευνα πεδίου, η δημιουργία ανοικτού εκπαιδευτικού περιεχομένου για την Ανοικτή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, η πιλοτική εφαρμογή, η διάδοση και η αξιοποίηση των προϊόντων του έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις του ALL ROUTES LEAD TO ROME και άλλες πρωτοβουλίες της ερευνητικής ομάδας DAISSy:

Facebook: @DAISSyResearchGroup
Twitter: @daissy_research
Website: http://daissy.eap.gr
Email: info@daissy.eap.gr

musa--

Δείτε ξανά το διαδικτυακό σεμινάριο του EADTU στη μικτή και διαδικτυακή εκπαίδευση!

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων της EMPOWER του EADTU διοργάνωσε μια σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων 1 ώρας στην εβδομάδα σεμιναρίου 7-9 Απριλίου 2020. Σε αυτήν την εβδομάδα διαδικτυακού σεμιναρίου διερευνήθηκαν οι καλές πρακτικές και οι νέες εξελίξεις στον τομέα της μικτής και διαδικτυακής εκπαίδευσης. Μπορείτε να παρακολουθήσετε ξανά τη διάλεξη με θέμα «Ανάπτυξη δεξιοτήτων μελέτης μέσω διαδικτυακών διαδραστικών εργαστηρίων» που έδωσε η κυρία Karen Foley από το Open University του Ηνωμένου Βασιλείου. Και τη διάλεξη του Καθηγητή Αχιλλέα Καμέα, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο με θέμα «Η συνδυασμένη χρήση MOOC, εξ αποστάσεως μάθησης και εκμάθησης στο χώρο εργασίας για την υποστήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης – η περίπτωση του έργου Mu.SA«.