tourx-3rd

H Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ συμμετείχε στη 3η Διακρατική Συνάντηση των Εταίρων (ΔΣΕ) του έργου TOUR-X

tourx-3rdΗ Ερευνητική Ομάδα DAISSy  του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου συμμετείχε στην Διακρατική Συνάντηση των Εταίρων (ΔΣΕ) του Ευρωπαϊκού έργου “TOUR-X”, που έλαβε χώρα στις 21 και 22 Μαΐου 2024, από την “European Association of Institutes for Vocational Training (EVBB)”,  εταίρο του έργου, στις Βρυξέλλες (Βέλγιο). Η DAISSy-ΕΑΠ εκπροσωπήθηκε στη ΔΣΕ από τον Αχιλλέα Καμέα, Καθηγητή του ΕΑΠ και Διευθυντή της DAISSy, καθώς και από την Παναγιώτα Πολυμεροπούλου, Ανώτερη Ερευνήτρια της DAISSy.

Η ΔΣΕ παρείχε μια ευνοϊκή βάση για τη συζήτηση σχετικά με τις τρέχουσες ενέργειες καθώς και τις δραστηριότητες που προβλέπονται σε όλα τα πακέτα εργασίας (WPs) του έργου, δίνοντας έμφαση σε κρίσιμες παραμέτρους επιτυχίας. Πιο συγκεκριμένα, η DAISSy-ΕΑΠ, ως ένας από τους πέντε Έλληνες εταίρους του έργου, είναι επικεφαλής των εργασιών για την ανάπτυξη του εργαλείου «Quality Box» που σχετίζεται με την αύξηση της ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ), μέσω βρόχων ανατροφοδότησης και συστημάτων παρακολούθησης αποφοίτων. Επίσης, έχει την ευθύνη για τη δημιουργία και συντήρηση του συστήματος «Watch Tower» αναφορικά με τις ανάγκες σε περιφερειακό επίπεδο ως προς τις δεξιότητες στον τομέα του Τουρισμού.

Επίσης, η Ερευνητική Ομάδα συμμετέχει ενεργά σε όλα τα παραδοτέα του TOUR-X, έχει την ευθύνη των δραστηριοτήτων του έργου στην Ελλάδα, και ως μέλος του Ελληνικού Τριγώνου Γνώσης (Greek Knowledge Triangle) ηγείται της ανάπτυξης της εκπαιδευτικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Μαζικού Ανοικτού Διαδικτυακού Μαθήματος (Massive Open Online Course-MOOC), καθώς και της ανάπτυξης και συντήρησης του Συστήματος Παρακολούθησης Μεταπτυχιακών Φοιτητών/Φοιτητριών Τουρισμού (Graduate Students’ Tracking System-GSTS).

Ειδικότερα αναφορικά με την 3η ΔΣΕ, η Παναγιώτα Πολυμεροπούλου, Ανώτερη Ερευνήτρια της DAISSy, παρουσίασε τα χαρακτηριστικά του εργαλείου «Quality Box» για την αύξηση της ποιότητας στην ΕΕΚ μέσω βρόχων ανατροφοδότησης και ανάπτυξης συστημάτων παρακολούθησης αποφοίτων, καθώς και τη διαδικτυακή πλατφόρμα του συστήματος GSTS , επισημαίνοντας τα ορόσημα και τις ειδικές δράσεις των εμπλεκομένων εταίρων, που είναι καθοριστικά για την επίτευξη των βασικών δεικτών του έργου. Σημειώνεται, ότι ο κύριος σκοπός του συστήματος GSTS του έργου TOUR-X είναι η συλλογή ανατροφοδότησης από τους/τις σπουδαστές/σπουδάστριες της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) και των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ), τους/τις αποφοίτους καθώς και τους/τις τελειόφοιτους προπτυχιακούς/προπτυχιακές φοιτητές/φοιτήτριες. Το σύστημα αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών σχετικά με την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των παρόχων εκπαίδευσης και των εργοδοτών και την υποστήριξη της συνεχούς βελτίωσης των προγραμμάτων κατάρτισης και των υπηρεσιών, στον τομέα του τουρισμού.

Το έργο TOUR-X έχει τετραετή διάρκεια (Ιούνιος 2022-Μάιος 2026), συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS+  της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και σκοπεύει να δημιουργήσει Αριστεία στον Τουρισμό μέσω μιας προσέγγισης από κάτω προς τα πάνω, όπου οι πάροχοι εκπαίδευσης, εταίροι της κοινοπραξίας, θα ενισχύσουν την ικανότητά τους να προσαρμόζουν την παροχή δεξιοτήτων στις διαρκώς μεταβαλλόμενες σύγχρονες οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες. Πρόκειται για ένα έργο Κέντρου Επαγγελματικής Αριστείας (Center of Vocational Excellence-COVE) για την Τουριστική Βιομηχανία, το οποίο συγκεντρώνει είκοσι τρεις (23) έμπειρους εταίρους, οι οποίοι εκπροσωπούν τους σημαντικότερους παρόχους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, τον τομέα του Τουρισμού, καθώς και Περιφερειακές Αρχές από έξι (6) Ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Βέλγιο, Γερμανία) και την Κίνα.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο TOUR-X καθώς κι άλλες δράσεις της DAISSy-ΕΑΠ:

adweekes24

Ενημερωτική εκδήλωση «Η επιχειρηματικότητα ως εργαλείο ένταξης: Η περίπτωση του έργου WINBIZ» από την DAISSy-ΕΑΠ, στο πλαίσιο του έργου WINBIZ

winbiz-posterΗ Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) προσκαλεί στην ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Η επιχειρηματικότητα ως εργαλείο ένταξης: Η περίπτωση του έργου WINBIZ», που διοργανώνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου WINBIZ: Women’s Innovative Business Incubation Zone, το οποίο υλοποιείται από την DAISSy, ως εταίρο στην Ελλάδα. Η δράση πραγματοποιείται την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2024 στις 18.00, στην Πάτρα (ξενοδοχείο «Βυζαντινό», δ/νση: Ρήγα Φεραίου 106), και με δυνατότητα συμμετοχής διαδικτυακά.

Συγκεκριμένα, η εκδήλωση απευθύνεται σε φορείς επιχειρηματικής υποστήριξης, φορείς υποστήριξης μεταναστών, φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων, συμβούλους επιχειρήσεων, φορείς παροχής επιχειρηματικής εκπαίδευσης κ.α., καθώς και σε μετανάστριες και μετανάστες οι οποίες/οποίοι αναζητούν τρόπους ένταξης/επανένταξης στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.

Η εκδήλωση εστιάζει στο ρόλο που μπορεί να παίξει η επιχειρηματικότητα στη διαδικασία της ευρύτερης ένταξης μεταναστριών/μεταναστών (οικονομικής, κοινωνικής κ.α.) στις χώρες διαμονής τους, συστήνει τις ιδιαιτερότητες της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας, και εξηγεί πώς τα αναπτυχθέντα παραδοτέα του έργου WINBIZ δύνανται να διευκολύνουν την διαδρομή προς την επιχειρηματικότητα και εν τέλει στην ένταξη.

Παράλληλα, η εκδήλωση εντάσσεται στην εκστρατεία ALL DIGITAL Weeks 2024, που στοχεύει στην προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων για ένταξη, ενδυνάμωση και απασχόληση σε όλη την Ευρώπη. Συγκεκριμένα, η καμπάνια εξελίσσεται από τις 13 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2024 και διοργανώνεται από το Ευρωπαϊκό δίκτυο ALL DIGITAL.

Η DAISSy-ΕΑΠ, είναι μέλος του δικτύου και Εθνικός Συντονιστής της καμπάνιας ALL DIGITAL Weeks 2024, υποστηρίζοντας την εν λόγω πρωτοβουλία, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή κι άλλων φορέων  και ενισχύοντας την προβολή καθώς και τη διάχυση συναφών καλών πρακτικών στην Ελλάδα, πετυχαίνοντας πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα.

Ειδκότερα:

 • Διάβασε το πρόγραμμα της εκδήλωσης
 • Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοικτή προς όλες/όλους
 • Δεν απαιτείται προεγγραφή
 • Δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής εξ αποστάσεως, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom, χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία (link)

Είναι αξιοσημείωτο, ότι το έργο WINBIZ αφορά την επιχειρηματική εκπαίδευση και υποστήριξη μεταναστριών από χώρες εκτός Ε.Ε., με μεσαία-υψηλά επίπεδα εκπαίδευσης, με στόχο την απόκτηση και ανάπτυξη προσωπικών, οριζόντιων και εξειδικευμένων δεξιοτήτων, απαραίτητων για την πλήρη ένταξη και επανένταξη τους στην Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, δημιουργώντας έτσι ευημερία, τόσο για τις ίδιες όσο και για τη κοινωνία στην οποία ζουν.

Το WINBIZ είναι ένα τριετές έργο που χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ και υλοποιείται από μια κοινοπραξία έξι (6) εταίρων που εκπροσωπούν έξι (6) ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιταλία, Ρουμανία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και Γερμανία), με την Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ, ως εταίρο στην Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο WINBIZ καθώς κι άλλες δράσεις της Ερευνητικής Ομάδας DAISSy:

logo-adedu-md

Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ προσκαλεί Εκπαιδευτικούς και Επαγγελματίες Εκπαίδευσης σε σύντομη έρευνα σχετικά με την «Προσβάσιμη Ψηφιακή Εκπαίδευση» – 2η Παράταση Προθεσμίας Συμμετοχής

logo-adedu-mdΗ Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) προσκαλεί σε μια σύντομη έρευνα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενου έργου «Accessible Digital EDUcation (ADEDU)» το οποίο υλοποιεί ως ο μοναδικός ακαδημαϊκός εταίρος.

Συγκεκριμένα, η έρευνα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και συναφείς επαγγελματίες που είναι πρόθυμες/πρόθυμοι να συμβάλουν στην κατανόηση των προκλήσεων και των απαιτήσεων ως προς την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών, στο πλαίσιο εκπαιδευτικών μεθοδολογιών.

Γι’ αυτό το σκοπό, θα συλλεχθούν πληροφορίες αναφορικά με αντίστοιχες εμπειρίες και οπτικές, σε σχέση με την εργασία τους με μαθήτριες/μαθητές που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες, όπως είναι ο εντοπισμός συγκεκριμένων μαθησιακών δυσκολιών, ο αντίκτυπός τους στις διδακτικές πρακτικές και η αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων συστημάτων υποστήριξης.

Οι γνώσεις των εκπαιδευτικών και των επαγγελματιών εκπαίδευσης θα βοηθήσουν στην κατανόηση του υπάρχοντος εκπαιδευτικού τοπίου, στη χάραξη στρατηγικών για την καλύτερη υποστήριξη των μαθητριών/ μαθητών, καθώς και στην ενίσχυση πρακτικών συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.

Η ανωνυμία είναι εγγυημένη και όλες οι απαντήσεις θα αντιμετωπίζονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα.

 • Η ολοκλήρωση της έρευνας υπολογίζεται σε 10 λεπτά.
 • Η προθεσμία για την υποβολή είναι την Τρίτη 28 Μαΐου 2024.
 • Η πρόσβαση στην έρευνα γίνεται μέσω του παρακάτω συνδέσμου.
 • Τυχόν ερωτήσεις μπορούν να τεθούν με αποστολή μηνύματος προς elli.nikolakopoulou@iasismed.eu.

Το ADEDU είναι έργο διάρκειας τριάντα μηνών, το οποίο υλοποιείται από μια κοινοπραξία πέντε (5) εταίρων από τρεις (3) χώρες και συγκεκριμένα τους: «All Digital» (Συντονιστής) και «European Association of Service providers for Persons with Disabilities (EASPD)» (Βέλγιο), «Media Education Centre (MEC)» (Σερβία), ΜΚΟ «IASIS» και DAISSy-ΕΑΠ (Ελλάδα). Η DAISSy-ΕΑΠ συμμετέχει σε όλες τις δραστηριότητες του έργου και είναι υπεύθυνη για την τεχνική ανάπτυξη και υποστήριξη τόσο της Ιστοσελίδας του έργου όσο και της πλατφόρμας του Διαδικτυακού Μαθήματος ADEDU καθώς και για την υλοποίηση των δράσεων Διασφάλισης Ποιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο ADEDU καθώς και άλλα έργα και δράσεις της DAISSy-ΕΑΠ:

 • Ιστοσελίδα: http://daissy.eap.gr/, https://ad-edu.eu/
 • Facebook: @DAISSyResearchGroup
 • Linkedin:             https://www.linkedin.com/in/daissyresearchgroup/
 • Χ: https://twitter.com/daissy_research
 • Instagram: @daissy_researchgroup
 • Email:             info@daissy.eap.gr
adweekes24

Ενημερωτική εκδήλωση «#Hate Out!: Χτίζοντας κοινωνική ανθεκτικότητα ενάντια στο διαδικτυακό μίσος» από την DAISSy-ΕΑΠ, στο πλαίσιο του έργου LEAD-Online και της καμπάνιας ALL DIGITAL Weeks 2024

Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) και το Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» σας προσκαλούν στην ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «#Hate Out!: Χτίζοντας κοινωνική ανθεκτικότητα ενάντια στο διαδικτυακό μίσος».

Η εκδήλωση πραγματοποιείται διαδικτυακά, την Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024 στις 18.00 και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, εκπροσώπους της Κοινωνίας των Πολιτών, δημοσιογράφους, ακτιβιστές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και οποιοδήποτε άτομο ή φορέα επιθυμεί και δύναται να λάβει ενεργό ρόλο στην πρόληψη και την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού έργου LEAD-Online: Learn, Engage, Act: Digital Tools to Prevent and Counter Hate Speech Online, που υλοποιήθηκε από την DAISSy-ΕΑΠ ως Έλληνα εταίρο, ως βάση για μία στρατηγική αντιμετώπισης της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο.  Ως εκ τούτου, η εκδήλωση εστιάζει στην παρουσίαση των καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων «Παιχνίδι Hate Out!» και «Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Ρητορικής Μίσους», τα οποία έχουν αναπτυχθεί με ευθύνη της DAISSy-ΕΑΠ στο πλαίσιο του έργου LEAD-Online και αφορούν αφενός την αύξηση της επίγνωσης σε σχέση με το επίπεδο συνειδητής ή ασυνείδητης χρήσης ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο και αφετέρου την εκπαίδευση σε σχέση με τους τρόπους αναφοράς, αντιμετώπισης και στήριξης των θυμάτων.

adweekes24

Παράλληλα, η εκδήλωση εντάσσεται στην εκστρατεία ALL DIGITAL Weeks 2024, που στοχεύει στην προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων για ένταξη, ενδυνάμωση και απασχόληση σε όλη την Ευρώπη. Συγκεκριμένα, η καμπάνια εξελίσσεται από τις 13 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2024 και διοργανώνεται από το Ευρωπαϊκό δίκτυο ALL DIGITAL. Η DAISSy-ΕΑΠ, είναι μέλος του δικτύου και Εθνικός Συντονιστής της καμπάνιας ALL DIGITAL Weeks 2024, υποστηρίζοντας την εν λόγω πρωτοβουλία, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή κι άλλων φορέων  και ενισχύοντας την προβολή καθώς και τη διάχυση συναφών καλών πρακτικών στην Ελλάδα, πετυχαίνοντας πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα.

Ειδικότερα, αναφορικά με την ενημερωτική εκδήλωση:

 • Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοικτή προς όλες/όλους.
 • Δεν απαιτείται προεγγραφή.
 • Θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom, με τα παρακάτω στοιχεία σύνδεσης.
 • Διαβάστε το πρόγραμμα της εκδήλωσης εδώ.

Είναι αξιοσημείωτο, ότι το έργο LEAD-Online θέτει το ζήτημα της ανάγκης ενδυνάμωσης της κριτικής σκέψης και των ψηφιακών δεξιοτήτων νέων ανθρώπων που φαίνεται να σχετίζονται αιτιακά με το χαμηλό επίπεδο αναφοράς αλλά και την «κανονικοποίηση» της Ρητορικής Μίσους στο διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, το έργο πέτυχε να ενδυναμώσει νέες/νέους, εκπαιδευτικούς, ακτιβιστές/ακτιβίστριες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ) αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να γίνουν ενεργοί φορείς αλλαγής στάσεων και συμπεριφορών.

Το έργο  LEAD-Online συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα CERV της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υλοποιείται από μια κοινοπραξία επτά (7) εταίρων που εκπροσωπούν επτά (7) ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Βουλγαρία, Ιταλία, Αυστρία, Κύπρος, Ρουμανία, Κροατία), με την Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ, ως Έλληνα εταίρο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο LEAD-Online , καθώς κι άλλες δράσεις της Ερευνητικής Ομάδας DAISSy:

logo-seer

Πρόσκληση από την DAISSy-ΕΑΠ για συμμετοχή στην έρευνα με θέμα τη «Διαμόρφωση της εκπαίδευσης σε Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνες και Μαθηματικά [STE(A)M] στην Ευρώπη»

logo-seerΗ Ερευνητική ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην έρευνα για τη «Διαμόρφωση της εκπαίδευσης σε Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνες και Μαθηματικά [STE(A)M] στην Ευρώπη», που διεξάγεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου “STE(A)M Education European Roadmap project-SEER, με την Ερευνητική Ομάδα, ως Έλληνα εταίρο.

Στόχος της εκπαίδευσης STE(A)M είναι να γεφυρώσει το χάσμα που υπάρχει μεταξύ των απαιτήσεων της βιομηχανίας και των γνώσεων και δεξιοτήτων των αποφοίτων της εκπαίδευσης, προάγοντας έτσι την αρμονική ευθυγράμμιση μεταξύ των Προγραμμάτων Σπουδών της εκπαίδευσης και των αναγκών της βιομηχανίας και των οργανισμών.

Ως αποτέλεσμα, η συμμετοχή επαγγελματιών από διάφορους κλάδους στο ανωτέρω πλαίσιο, είναι απαραίτητη, κι έτσι η DAISSy-ΕΑΠ απευθύνεται σε αυτή την ομάδα-στόχο και τους/τις προσκαλεί να υποδείξουν το κρίσιμο σύνολο δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτείται να έχουν στον οργανισμό (βιομηχανία, εταιρεία κ.λπ.) στον οποίο εργάζονται. Βάσει της εξειδικευμένης εμπειρίας και της κεκτημένης γνώσης τους, αναμένεται να συνεισφέρουν στον τρόπο σύνδεσης του οργανισμού τους,  με την εκπαίδευση STE(A)M.

Επιπλέον, είναι αναγκαίο να διαπιστωθεί η επίδραση της έλλειψης απόφοιτων STE(Α)M στον εκάστοτε οργανισμό και εάν και πώς ο αντίστοιχος κλάδος/οργανισμός θα μπορούσε να υποστηρίξει τους/τις μαθητές/μαθήτριες αλλά και τους/τις εκπαιδευτικούς στην απόκτηση των δεξιοτήτων αυτών.

Ειδικότερα:

 • Η έρευνα είναι διεθνής.
 • Διεξάγεται μέσω ενός σύντομου, ειδικά διαμορφωμένου ερωτηματολογίου, στον υπερσύνδεσμο: https://survey.daissy.eap.gr/index.php/221217?lang=en
 • Ξεκινά την Παρασκευή 17 Μαΐου και λήγει την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2024.
 • Προαιρετικά, μετά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, ακολουθεί μία σύντομη συνέντευξη, ενθαρρύνοντας την ανταλλαγή και την υποστήριξη της DAISSy-EAΠ για το σχηματισμό ολοκληρωμένης άποψης επί των ανωτέρω ζητημάτων.

Απώτερος στόχος της έρευνας είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς το τι απαιτείται, προκειμένου να βελτιωθεί το επίπεδο της συνεργασίας μεταξύ της βιομηχανίας και της εκπαίδευσης STE(Α)M, καθώς και ως προς τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να υλοποιηθεί αποτελεσματικότερα, η εκπαίδευση σε Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνες και Μαθηματικά [STE(A)M] σε κάθε επίπεδο και τύπο εκπαίδευσης, στο μέλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο «The SEER» καθώς και άλλες δράσεις της DAISSy-ΕΑΠ:

 

logo-adedu-md

Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ προσκαλεί Εκπαιδευτικούς και Επαγγελματίες Εκπαίδευσης σε σύντομη έρευνα σχετικά με την «Προσβάσιμη Ψηφιακή Εκπαίδευση»

logo-adedu-mdΗ Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) προσκαλεί σε μια σύντομη έρευνα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενου έργου «Accessible Digital EDUcation (ADEDU)» το οποίο υλοποιεί ως ο μοναδικός ακαδημαϊκός εταίρος.

Συγκεκριμένα, η έρευνα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και συναφείς επαγγελματίες που είναι πρόθυμες/πρόθυμοι να συμβάλουν στην κατανόηση των προκλήσεων και των απαιτήσεων ως προς την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών, στο πλαίσιο εκπαιδευτικών μεθοδολογιών.

Γι’ αυτό το σκοπό, θα συλλεχθούν πληροφορίες αναφορικά με αντίστοιχες εμπειρίες και οπτικές, σε σχέση με την εργασία τους με μαθήτριες/μαθητές που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες, όπως είναι ο εντοπισμός συγκεκριμένων μαθησιακών δυσκολιών, ο αντίκτυπός τους στις διδακτικές πρακτικές και η αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων συστημάτων υποστήριξης.

Οι γνώσεις των εκπαιδευτικών και των επαγγελματιών εκπαίδευσης θα βοηθήσουν στην κατανόηση του υπάρχοντος εκπαιδευτικού τοπίου, στη χάραξη στρατηγικών για την καλύτερη υποστήριξη των μαθητριών/ μαθητών, καθώς και στην ενίσχυση πρακτικών συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.

Η ανωνυμία είναι εγγυημένη και όλες οι απαντήσεις θα αντιμετωπίζονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα.

 • Η ολοκλήρωση της έρευνας υπολογίζεται σε 10 λεπτά.
 • Η προθεσμία για την υποβολή είναι την Δευτέρα 20 Μαΐου 2024.
 • Η πρόσβαση στην έρευνα γίνεται μέσω του παρακάτω συνδέσμου.
 • Τυχόν ερωτήσεις μπορούν να τεθούν με αποστολή μηνύματος προς elli.nikolakopoulou@iasismed.eu.

Το ADEDU είναι έργο διάρκειας τριάντα μηνών, το οποίο υλοποιείται από μια κοινοπραξία πέντε (5) εταίρων από τρεις (3) χώρες και συγκεκριμένα τους: «All Digital» (Συντονιστής) και «European Association of Service providers for Persons with Disabilities (EASPD)» (Βέλγιο), «Media Education Centre (MEC)» (Σερβία), ΜΚΟ «IASIS» και DAISSy-ΕΑΠ (Ελλάδα). Η DAISSy-ΕΑΠ συμμετέχει σε όλες τις δραστηριότητες του έργου και είναι υπεύθυνη για την τεχνική ανάπτυξη και υποστήριξη τόσο της Ιστοσελίδας του έργου όσο και της πλατφόρμας του Διαδικτυακού Μαθήματος ADEDU καθώς και για την υλοποίηση των δράσεων Διασφάλισης Ποιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο ADEDU καθώς και άλλα έργα και δράσεις της DAISSy-ΕΑΠ:

 • Ιστοσελίδα: http://daissy.eap.gr/, https://ad-edu.eu/
 • Facebook: @DAISSyResearchGroup
 • Linkedin:             https://www.linkedin.com/in/daissyresearchgroup/
 • Χ: https://twitter.com/daissy_research
 • Instagram: @daissy_researchgroup
 • Email:             info@daissy.eap.gr
logo-adedu-md

Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ προσκαλεί Εκπαιδευτικούς και Επαγγελματίες Εκπαίδευσης σε σύντομη έρευνα σχετικά με την «Προσβάσιμη Ψηφιακή Εκπαίδευση»

logo-adedu-mdΗ Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) προσκαλεί σε μια σύντομη έρευνα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενου έργου «Accessible Digital EDUcation (ADEDU)» το οποίο υλοποιεί ως ο μοναδικός ακαδημαϊκός εταίρος.

Συγκεκριμένα, η έρευνα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και συναφείς επαγγελματίες που είναι πρόθυμες/πρόθυμοι να συμβάλουν στην κατανόηση των προκλήσεων και των απαιτήσεων ως προς την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών, στο πλαίσιο εκπαιδευτικών μεθοδολογιών.

Γι’ αυτό το σκοπό, θα συλλεχθούν πληροφορίες αναφορικά με αντίστοιχες εμπειρίες και οπτικές, σε σχέση με την εργασία τους με μαθήτριες/μαθητές που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες, όπως είναι ο εντοπισμός συγκεκριμένων μαθησιακών δυσκολιών, ο αντίκτυπός τους στις διδακτικές πρακτικές και η αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων συστημάτων υποστήριξης.

Οι γνώσεις των εκπαιδευτικών και των επαγγελματιών εκπαίδευσης θα βοηθήσουν στην κατανόηση του υπάρχοντος εκπαιδευτικού τοπίου, στη χάραξη στρατηγικών για την καλύτερη υποστήριξη των μαθητριών/ μαθητών, καθώς και στην ενίσχυση πρακτικών συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.

Η ανωνυμία είναι εγγυημένη και όλες οι απαντήσεις θα αντιμετωπίζονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα.

 • Η ολοκλήρωση της έρευνας υπολογίζεται σε 10 λεπτά.
 • Η προθεσμία για την υποβολή είναι την Τετάρτη 15 Μαΐου 2024.
 • Η πρόσβαση στην έρευνα γίνεται μέσω του παρακάτω συνδέσμου.
 • Τυχόν ερωτήσεις μπορούν να τεθούν με αποστολή μηνύματος προς elli.nikolakopoulou@iasismed.eu.

Το ADEDU είναι έργο διάρκειας τριάντα μηνών, το οποίο υλοποιείται από μια κοινοπραξία πέντε (5) εταίρων από τρεις (3) χώρες και συγκεκριμένα τους: «All Digital» (Συντονιστής) και «European Association of Service providers for Persons with Disabilities (EASPD)» (Βέλγιο), «Media Education Centre (MEC)» (Σερβία), ΜΚΟ «IASIS» και DAISSy-ΕΑΠ (Ελλάδα). Η DAISSy-ΕΑΠ συμμετέχει σε όλες τις δραστηριότητες του έργου και είναι υπεύθυνη για την τεχνική ανάπτυξη και υποστήριξη τόσο της Ιστοσελίδας του έργου όσο και της πλατφόρμας του Διαδικτυακού Μαθήματος ADEDU καθώς και για την υλοποίηση των δράσεων Διασφάλισης Ποιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο ADEDU καθώς και άλλα έργα και δράσεις της DAISSy-ΕΑΠ:

 • Ιστοσελίδα: http://daissy.eap.gr/, https://ad-edu.eu/
 • Facebook: @DAISSyResearchGroup
 • Linkedin:             https://www.linkedin.com/in/daissyresearchgroup/
 • Χ: https://twitter.com/daissy_research
 • Instagram: @daissy_researchgroup
 • Email:             info@daissy.eap.gr
logo-DigCompHub

Πρόσκληση για συμμετοχή στο «2ο Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και τις Δυνατότητες Συμβουλευτικής Υποστήριξης στο πλαίσιο DigComp» από την DAISSy-ΕΑΠ

Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου σας προσκαλεί να λάβετε μέρος στο «2ο Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και τις Δυνατότητες Συμβουλευτικής Υποστήριξης στο πλαίσιο DigComp», που αποτελούν τμήμα του Ευρωπαϊκού έργου «DigComp HUB”, το οποίο υλοποιείται από την DAISSy-ΕΑΠ ως Έλληνα εταίρο, και ξεκινούν την Δευτέρα 29 Απριλίου 2024.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέχεται ως Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα (Massive Open Online Course-MOOC) και προσφέρει μια εξαιρετική, δημόσια προσβάσιμη ευκαιρία για την εξερεύνηση του πλαισίου DigComp καθώς και των εφαρμογών του στον άξονα της εκπαίδευσης ενηλίκων και όχι μόνο. Το πρόγραμμα ξεκινά με δύο εισαγωγικές ενότητες που καλύπτουν την προέλευση, τα χαρακτηριστικά και τις τυπικές χρήσεις του πλαισίου DigComp. Οι επόμενες ενότητες παρέχουν πρακτικές πληροφορίες για το πώς το πλαίσιο DigComp μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά στην εκπαίδευση ενηλίκων. Ειδικότερα, οι ενότητες αυτές περιλαμβάνουν μεθόδους για την αναγνώριση των εκπαιδευτικών αναγκών των χρηστών/χρηστριών, την ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών, το διδακτικό σχεδιασμό και την αξιολόγηση και αναγνώριση των αποτελεσμάτων μάθησης.

Είναι αξιοσημείωτο ότι:

 • Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν και είναι ανοικτό για όλους/ όλες.
 • Η γλώσσα διεξαγωγής είναι η αγγλική.
 • Περιλαμβάνει 12-14 ώρες εκπαίδευσης, που οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες τις διαχειρίζονται όπως επιθυμούν (οι εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες είναι διαθέσιμοι/διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος).
 • Ξεκινά τη Δευτέρα 29 Απριλίου 2024 και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 27 Μαΐου 2024.
 • Προσφέρεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ALL DIGITAL ACADEMY, και γι΄ αυτό είναι προαπαιτούμενη η δημιουργία σχετικού λογαριασμού εκεί, με χρήση του ακόλουθου συνδέσμου: https://platform.alldigitalacademy.eu/registration/
 • Η εγγραφή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα γίνεται μέσω συμπλήρωσης αντίστοιχης φόρμας [εδώ]
 • Απονέμεται Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης στους/στις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες που ολοκληρώνουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, επιτυχώς.

Επιπλέον, η εκπαίδευση συνοδεύεται από δραστηριότητες συμβουλευτικής υποστήριξης, που θα υλοποιηθούν μετά το πέρας του προγράμματος, σε μικρές ομάδες που τις διαχειρίζονται οι εταίροι του έργου και σε θέματα που εξετάζονται στο πρόγραμμα και βασίζονται στις ανάγκες των εκπαιδευομένων. Σχετική ανακοίνωση θα συζητηθεί κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, έτσι ώστε να διευκρινιστούν οι στόχοι και το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων συμβουλευτικής υποστήριξης, καθώς και ο τρόπος συμμετοχής σε αυτές. Οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες που επιθυμούν να λάβουν μέρος σε αυτήν την αξιόλογη, πρόσθετη δραστηριότητα του έργου «DigComp HUB», που παρέχεται επίσης δωρεάν, μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους πριν το πέρας του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Το «DigComp HUB» είναι ένα διετές έργο, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+. Υλοποιείται από μια κοινοπραξία τεσσάρων (4) εταίρων από τρία (3) κράτη-μέλη της ΕΕ (Βέλγιο, Ελλάδα και Ιταλία), με την Eρευνητική Oμάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ως Έλληνα εταίρο.

 

digicomp-reg

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο “DigComp HUB” καθώς και άλλα έργα και δράσεις της DAISSy-ΕΑΠ:

clip-meet-2

Η DAISSy-EAΠ συμμετείχε στην τελική Διακρατική Συνάντηση των Εταίρων και στο Experts’ Validation Workshop που σηματοδότησαν την ολοκλήρωση του έργου «CLIP»

CLIP-logoΗ Ερευνητική ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ)  συμμετείχε στην τελική Διακρατική Συνάντηση των Εταίρων (ΔΣΕ) του ευρωπαϊκού έργου “Critical visual media literacy and empowerment (CLIP)”, που διοργανώθηκε στις 21 και 22 Μαρτίου 2024, από τον εταίρο ALL DIGITAL, στις Βρυξέλλες (Βέλγιο). Η Ερευνητική Ομάδα εκπροσωπήθηκε στη ΔΣΕ από τον κ. Αχιλλέα Καμέα, Καθηγητή στο ΕΑΠ και Διευθυντή της DAISSy-ΕΑΠ, και την κα Ελένη Γεωργακάκου, Διαχειρίστρια έργων και Ερευνήτρια της DAISSy-ΕΑΠ.

Η τελική ΔΣΕ παρείχε μια ευνοϊκή βάση για συζήτηση σχετικά με τα βασικά αποτελέσματα που αναπτύχτηκαν από την κοινοπραξία του έργου συμπεριλαμβάνοντας την έκθεση σχετικά με τον Οπτικό Γραμματισμό στα Μέσα στην Ευρώπη και το μάθημα Μικροδιδασκαλίας για τον Κριτικό Οπτικό Γραμματισμό και την Ευχέρεια Χρήσης των Μέσων. Επίσης, οι εταίροι συζήτησαν και εμπλούτισαν τις Κατευθυντήριες Γραμμές και Συστάσεις που εκπονήθηκαν για την υποστήριξη του ακαδημαϊκού ανθρώπινου δυναμικού, του προσωπικού και των εκπαιδευτών/ εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη βιώσιμων στρατηγικών για την ενσωμάτωση του Οπτικού Γραμματισμού στα Μέσα στις μαθησιακές τους προτάσεις και τη συνεργασία με ομοϊδεάτισσες/ ομοϊδεάτες επαγγελματίες σε θέματα Οπτικού Γραμματισμού στα Μέσα, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και κατάρτισης.

Απόλυτα συνδεδεμένο με τη ΔΣΕ ήταν το εργαστήριο Expert Consultation on Visual Media Literacy in Education, το οποίο και σηματοδότησε την τελική φάση του έργου CLIP. Διοργανώθηκε δια ζώσης κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας της ΔΣΕ, στις 21 Μαρτίου, στα γραφεία της Περιφέρειας της Απουλίας στις Βρυξέλλες, και επαναλήφθηκε και διαδικτυακά, στις 28 Μαρτίου 2024, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας zoom. Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ συμμετείχε και στις δύο εκδόσεις του εργαστηρίου τις οποίες παρακολούθησαν, ακαδημαϊκό προσωπικό που ενδιαφέρεται για τον Οπτικό Γραμματισμό στα Μέσα, εμπειρογνώμονες, υπεύθυνες/νοι χάραξης πολιτικής και ενδιαφερόμενες/ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενα άτομα από ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σχολεία, ΜΚΟ, ακαδημαϊκά δίκτυα και οποιοσδήποτε/οποιαδήποτε/οποιοδήποτε άτομο ενδιαφέρεται να διερευνήσει τις ευκαιρίες που μπορεί να προσφέρει ο Οπτικός Γραμματισμός στα Μέσα. Τα εργαστήρια περιλάμβαναν παρουσιάσεις σχετικά με τα βασικά παραδοτέα του έργου, συμπεριλαμβανομένου του μαθήματος CLIP το οποίο  παρουσίασε η κα Ελένη Γεωργακάκου από την DAISSy-ΕΑΠ, κι έδωσαν έμφαση στις Κατευθυντήριες Γραμμές και Συστάσεις ενσωματώνοντας και μια σειρά από στρογγυλές τράπεζες συζητήσεων μεταξύ εμπειρογνωμόνων που ήταν αφιερωμένες στα κύρια χαρακτηριστικά αυτού του Παραδοτέου/εργαλείου του έργου.

To έργο CLIP είχε διάρκεια δεκαοκτώ (18) μήνες και συγχρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα ERASMUS+/KA220-HED – Συμπράξεις συνεργασίας στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συντονίστηκε από το φορέα UNIMED – Unione  Delle Universita Del Mediterraneo (Ιταλία) με το Libera Universita Di Lingue e Comunicazione (Ιταλία), την ALL DIGITAL (Βέλγιο) και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Ερευνητική Ομάδα DAISSY (Ελλάδα) ως εταίρους. Οι εταίροι υλοποίησαν όλες τις προβλεπόμενες δραστηριότητες και παρέδωσαν όλα τα προγραμματισμένα Παραδοτέα με επιτυχία, παρέχοντας πολύτιμη εμπειρία, νέες γνώσεις και καινοτόμα εργαλεία στο θέμα του Οπτικού Γραμματισμού στα Μέσα.

Η DAISSy-ΕΑΠ συμμετείχε σε όλα τα Παραδοτέα του έργου, έχουσα την ευθύνη για τις δραστηριότητες του CLIP στην Ελλάδα και ούσα επικεφαλής της ανάπτυξης της διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας CLIP καθώς και του Διαδικτυακού Μαθήματος «Κριτικός Οπτικός Γραμματισμός και Ευχέρεια στα Μέσα».

clip-meet-2 clip-meet-1

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο CLIP καθώς και άλλα έργα και δραστηριότητες της DAISSy-ΕΑΠ:

inted-1

Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ συμμετείχε στο 18ο «Διεθνές Συνέδριο Τεχνολογίας, Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης» με έξι εργασίες

Το 18ο ετήσιο Διεθνές Συνέδριο Τεχνολογίας, Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης (18th annual International Technology, Education and Development (INTED))  πραγματοποιήθηκε από τις 04 έως τις 06 Μαρτίου 2024 στη Βαλένθια (Ισπανία). Το Συνέδριο αποτέλεσε μια μοναδική ευκαιρία για επιστημονικές ανταλλαγές με ένα ευρύ κοινό ειδικών από πολλές χώρες και για την παρουσίαση εργασιών που παρουσιάζουν τα αποτελέσματα έρευνας ενός αριθμού από τα ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα έργα στα οποία συμμετέχει η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ).

Η Διεθνής Ακαδημία Τεχνολογίας, Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης – International Academy of Technology, Education and Development (IATED) διοργανώνει το INTED ετησίως για δεκαοκτώ (18) συνεχόμενα έτη. Το INTED αναγνωρίζεται πλέον ως ένα σημαντικό φόρουμ που συγκεντρώνει εκπαιδευτικούς, υπεύθυνες/ υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και άλλους ενδιαφερόμενους/ ενδιαφερόμενες που χρησιμοποιούν ή ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία σε εκπαιδευτικές πρακτικές, με έμφαση στις ψηφιακές τεχνολογίες. Ως εκ τούτου, η παρουσία της DAISSy-ΕΑΠ στο Συνέδριο αύξησε σημαντικά τον αντίκτυπο της έρευνας που διεξάγεται από την Ερευνητική Ομάδα. 

Συγκεκριμένα, η DAISSy-EAΠ συμμετείχε ενεργά στο Συνέδριο INTED 2024 συνεισφέροντας έξι (6) επιστημονικές εργασίες, αποτέλεσμα της υψηλής ποιότητας εργασίας και των διεθνών συνεργασιών της ομάδας. Οι εργασίες παρουσίασαν αποτελέσματα ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων τα οποία παράγουν καινοτόμες μεθοδολογίες και εργαλεία σχετικά με την εκπαίδευση στη ψηφιακή εποχή και υλοποιούνται από τη DAISSy-ΕΑΠ με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθ. κ. Αχιλλέα Καμέα. Η λίστα των εργασιών-παρουσιάσεων:

 • Design and Evaluation of a MOOC on the Internet of Things to upskill Adult Educators, σε συγγραφή της ομάδας από το ΕΑΠ, Φώτη Λαζαρίνη, Θεόδωρου Παναγιωτακόπουλου και Αχιλλέα Καμέα, εργασία η οποία πρόβαλε τα αποτελέσματα του έργου ADA και παρουσιάστηκε από τον κ. A. Kαμέα.
 • A Model for assessing the effective Integration of Technology into Educational Practice from a Pedagogical perspective, σε συγγραφή της ομάδας από το ΕΑΠ, Παναγιώτας Πολυμεροπούλου, Κώστα Πότση και Αχιλλέα Καμέα, εργασία η οποία πρόβαλε τα αποτελέσματα του έργου UpDATE και παρουσιάστηκε από τον κ. A. Kαμέα.
 • Equality, Diversity and Inclusion in the business management education, training and professions: A study about the state-of-the art in Greece σε συγγραφή της ομάδας από το ΕΑΠ, Παναγιώτας Πολυμεροπούλου, Κώστα Μάντζου, Ελένης Γεωργακάκου και Αχιλλέα Καμέα, εργασία η οποία πρόβαλε τα αποτελέσματα του έργου Equality, Diversity and Inclusion in the business management education, training and professions (EDIFY-EDU) και παρουσιάστηκε από την κα Γεωργακάκου.
 • Tools for enhancing Equality, Diversity and Inclusion in Higher Education Institutions: Supporting the gender & LGBT+ inclusion in tertiary education, σε συγγραφή της ομάδας από το ΕΑΠ, Κώστα Μάντζου, Ελένης Γεωργακάκου και Αχιλλέα Καμέα, εργασία η οποία πρόβαλε τα αποτελέσματα του έργου XENIA: HEI Inclusiveness Index και παρουσιάστηκε από την κα Γεωργακάκου.
 • Bridging STEAM and Inclusive education in the SpicE project, σε συγγραφή της ομάδας από το ΕΑΠ, Ναταλίας Σπυροπούλου, Γεωργίας Σακελλαροπούλου και Αχιλλέα Καμέα, εργασία η οποία πρόβαλε τα αποτελέσματα του έργου SPICE και παρουσιάστηκε από την κα N. Σπυροπούλου.
 • A methodology for developing training and mentoring programs: empowering instructional designers to create courses aligned with the Digcomp framework, σε συγγραφή της ομάδας από το ΕΑΠ, Ναταλίας Σπυροπούλου, Αχιλλέα Καμέα, Ροζαλίας Καλανζή και Γεράσιμου Βονιτσάνου, εργασία η οποία πρόβαλε τα αποτελέσματα του έργου DigCompHub και παρουσιάστηκε από την κα N. Σπυροπούλου.

H DAISSy-ΕΑΠ εκπροσωπήθηκε στο Συνέδριο INTED 2024 από τον Kαθ. κ. Αχιλλέα Καμέα, Διευθυντή της DAISSy, την κα Ναταλία Σπυροπούλου, Υπεύθυνη Έργων και Ερευνήτρια, και την κα Ελένη Γεωργακάκου, επίσης Υπεύθυνη Έργων και Υπεύθυνη Ερευνών στη θεματική «Ισότητα, Διαφορετικότητα κι Ένταξη» της DAISSy-ΕΑΠ, οι οποίες/ οποίοι παρουσίασαν τις αντίστοιχες εργασίες και συμμετείχαν σε αρκετές συνεδρίες κι άλλες δραστηριότητες ομαδικής μάθησης και δικτύωσης. Τέλος, η κα Γεωργακάκου είχε προσκληθεί και συντόνισε τη συνεδρία «Ισότητα, Διαφορετικότητα και Ένταξη».

inted-1 inted-2 inted-3

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με έργα κι άλλες δράσεις της DAISSy-ΕΑΠ: