MOOC_OpenDCOvisual

Ξενικά το OpenDCO MOOC για Ανοικτά Δεδομένα Έξυπνων Πόλεων με την υποστήριξη της DAISSy-ΕΑΠ Η συμμετοχή είναι δωρεάν και η εγγραφή είναι ανοικτή!

logo-openDCOΗ Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ανακοινώνει την έναρξη του OpenDCO Μαζικού Ανοικτού Διαδικτυακού Μαθήματος (Massive Open Online Course-MOOC) στις 19 Μαρτίου 2024!

Το MOOC αναπτύχτηκε στο πλαίσιο της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου «OpenDCOOpen Data City Officer», με την DAISSy-ΕΑΠ ως Έλληνα εταίρο, το οποίο στοχεύει να αναπτύξει ένα επαγγελματικό προφίλ με επίκεντρο τα ανοικτά δεδομένα των έξυπνων πόλεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και ένα αρθρωτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που θα καλύπτει όλες τις διαφορετικές πτυχές του εργασιακού ρόλου της/του Υπεύθυνης/Υπεύθυνου Ανοικτών Δεδομένων Πόλης.

Το OpenDCO MOOC περιλαμβάνει είκοσι (20) εκπαιδευτικές ενότητες και στοχεύει στην απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στις έξυπνες πόλεις και τα ανοικτά δεδομένα, καθώς και στη διαχείριση και την αξιοποίηση των ανοικτών δεδομένων, με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών σε ένα πλήθος τομέων, όπως είναι η εκπαίδευση, οι μεταφορές και η υγεία.

Το OpenDCO MOOC ξεκινά στις 19 Μαρτίου 2024 και διατίθεται σε τέσσερις (4) γλώσσες (Αγγλικά, Γερμανικά, Πορτογαλικά και Ελληνικά).

 • Η συμμετοχή στο OpenDCO MOOC είναι δωρεάν και η εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής γίνεται μέσω της φόρμας εγγραφής [εδώ].
 • Aναλυτικά στοιχεία για το πρόγραμμα και τα περιεχόμενα του OpenDCO MOOC, περιλαμβάνονται εδώ: https://www.opendatacity.eu/about-the-mooc/

Οι εκπαιδευόμενες/εκπαιδευόμενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς το OpenDCO MOOC, θα λάβουν Πιστοποιητικό επιτυχούς ολοκλήρωσης, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και εθνικά πλαίσια προσόντων και το ευρωπαϊκό σύστημα πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση.

Το έργο OpenDCO έχει διετή διάρκεια, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ και υλοποιείται από μία κοινοπραξία πέντε (5) εταίρων σε τέσσερεις (4) χώρες κράτη-μέλη της Ε.Ε. (Ελλάδα, Κύπρος, Γερμανία και Πορτογαλία), με την Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ, ως εταίρο στην Ελλάδα.
 

MOOC_OpenDCOvisual

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο OpenDCO καθώς κι άλλες δράσεις της Ερευνητικής Ομάδας DAISSy:

logo-nefele

Η DAISSy-EΑΠ ανακοινώνει τον δεύτερο κύκλο του MOOC NEFELE: Η εγγραφή είναι ανοικτή για δήλωση συμμετοχής!

logo-nefeleΗ Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ανακοινώνει το δεύτερο κύκλο υλοποίησης του Μαζικού Ανοικτού Διαδικτυακού Μάθηματος (Massive Open Online Course-MOOC) με τίτλο «Προώθηση της επαγγελματικής ανάπτυξης των μαθητών/τριών στο σχολείο«, το οποίο αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού έργου «Neet prevention in Educational systems through positive Future vision Enhancing Learning and teacher Education-NEFELE», που βρίσκεται σε εξέλιξη από την DAISSy-ΕΑΠ ως Έλληνα εταίρο. Πρόκειται για ένα σύγχρονο MOOC, που στοχεύει στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών στον κρίσιμο ρόλο τους να υποστηρίζουν την επαγγελματική ανάπτυξη των μαθητών/τριών. Ο πρώτος κύκλος υλοποίησης του MOOC ολοκληρώθηκε με επιτυχία- το ίδιο MOOC ξεκινά και πάλι, ώστε να ανταποκριθεί στο ενδιαφέρον όσων έχασαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε αυτό, στο πρόσφατο παρελθόν.

Συγκεκριμένα, το MOOC περιλαμβάνει τέσσερεις (4) εκπαιδευτικές ενότητες που βασίζονται στο θεωρητικό πλαίσιο της ανάπτυξης σταδιοδρομίας και θετικής ψυχολογίας, σε σύνδεση με πρακτικά παραδείγματα για τους εκπαιδευτικούς, έτσι ώστε να μπορούν να προωθήσουν τον σχεδιασμό της σταδιοδρομίας των μαθητών-τριών τους,  στην τάξη. Επίσης, έχει μια (1)  εκπαιδευτική ενότητα που βασίζεται στο NEFELE BOX, το οποίο αποτελεί την εργαλειοθήκη για την απτή διεπαφή χρήστη/χρήστριας, που μπορεί να αξιοποιήσει ο/η εκπαιδευτικός με τους/τις μαθητές/μαθήτριες, υποστηρίζοντας τη διαμόρφωση του μελλοντικού μονοπατιού της σταδιοδρομίας τους. Διανθίζεται με βίντεο, παρουσιάσεις και υλικό ανάγνωσης καθώς και σύντομα κουίζ (στο τέλος κάθε ενότητας), ώστε οι εκπαιδευόμενοι/ες να μπορούν να αξιολογούν την πρόοδό τους.

Ειδικότερα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης του έργου NEFELE σχεδιάστηκε και αναπτύχτηκε στην αγγλική, ιταλική, ελληνική, ισπανική και ολλανδική γλώσσα. Ενισχύει τη συνεργασία των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών και την ανταλλαγή, καθώς περιλαμβάνει φόρουμ και πεδία συζητήσεων. Το μαθησιακό περιεχόμενο του MOOC στην αγγλική γλώσσα [π.χ. ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι (Open Education Resources-OERs), διαλέξεις, σενάρια βίντεο, παρουσιάσεις] συλλέχτηκε, αναπτύχτηκε και βάσει αυτού δημιουργήθηκαν τα βίντεο του MOOC. Είναι αξιοσημείωτο, ότι το μαθησιακό υλικό, ταξινομημένο σε ενότητες, διατίθεται σε πέντε (5) γλώσσες, βάσει του εταιρικού σχήματος του έργου NEFELE.

Ολοκληρώνοντας επιτυχώς το MOOC, οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα γνωρίζουν:

 • Τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις που σχετίζονται με τον κόσμο της εργασίας
 • Κύριες πτυχές και κύριες θεωρίες της ανάπτυξης της σταδιοδρομίας από την παιδική έως την εφηβική ηλικία
 • Πώς ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη της σταδιοδρομίας και την ευημερία των μαθητών/μαθητριών στο σχολικό περιβάλλον
 • Κύριες θεωρίες θετικής ψυχολογίας για την ευημερία
 • Τρόπους παρέμβασης θετικής εκπαίδευσης στο σχολικό περιβάλλον
 • Τι είναι οι απτές διεπαφές χρήστη/χρήστριας
 • Τι είναι η ψηφιακή αφήγηση καριέρας
 • Πώς να χρησιμοποιήσουν το Nefele Box για την προώθηση της ανάπτυξης σταδιοδρομίας και της ευημερίας στην τάξη

Αξίζει να σημειωθούν τα εξής:

 • Τo NEFELE MOOC ξεκινά στις 20 Mαρτίου 2024, διαρκεί πέντε (5) εβδομάδες και ολοκληρώνεται στις 24 Απριλίου 2024.
 • Παρέχεται δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο-η, σε διεθνές επίπεδο.
 • Η δήλωση συμμετοχής είναι προ-απαιτούμενο και γίνεται μέσω υποβολής σχετικής αίτησης, στον ακόλουθο σύνδεσμο.
 • Προθεσμία υποβολής δήλωσης συμμετοχής είναι η 17η Μαρτίου 2024.
 • Οι συμμετέχοντες/ουσες οι οποίοι/ες ολοκληρώνουν επιτυχώς το MOOC, θα λαμβάνουν Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης.

Το NEFELE είναι ένα έργο διάρκειας 30 μηνών (1η Δεκεμβρίου 2021-31η Μαΐου 2024), χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Erasmus+ της ΕΕ, το οποίο υλοποιείται από μια κοινοπραξία έξι (6) εταίρων από πέντε (5) χώρες (Ισπανία, Ιταλία, Ελβετία, Ολλανδία, Ελλάδα), με Έλληνα εταίρο την  DAISSy-ΕΑΠ.  Η Ερευνητική Ομάδα έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη του MOOC και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης – διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στην ανάπτυξη MOOC και έχει εργαστεί  εντατικά ώστε να προσφέρει ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό εργαλείο, που θα εξυπηρετεί αποτελεσματικά τις ανάγκες των εκπαιδευτικών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο NEFELE καθώς κι άλλες δράσεις της Ερευνητικής Ομάδας DAISSy:

logo-seer

Πρόσκληση από την DAISSy-ΕΑΠ στο διαδικτυακό σεμινάριο “Progress and results towards a European Roadmap on STE(A)M education” του έργου “The SEER”

logo-seerΗ Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) σας προσκαλεί να λάβετε μέρος στο διαδικτυακό σεμινάριο “STE(A)M Education European Roadmap (the SEER) Seminar: Progress and results towards a European Roadmap on STE(A)M education”, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024 (16:00 – 17:15 CET). Πρόκειται για δράση του Ευρωπαϊκού έργου “STE(A)M Education European Roadmap (the SEER)”, που υλοποιείται από την DAISSy-ΕΑΠ, ως Έλληνα εταίρο.

Μέσω του εν λόγω διαδραστικού διαδικτυακού σεμιναρίου, η ομάδα του SEER θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα του έργου μέχρι σήμερα, ενώ ταυτόχρονα θα ενεργοποιήσει τη συζήτηση με ενδιαφερόμενους/ενδιαφερόμενες από τον τομέα της εκπαίδευσης, σχετικά με τη διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα των πόρων για την εκπαίδευση STE(A)M καθώς και τις ευκαιρίες για τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Επιπρόσθετα, προβλέπονται άλλα φιλοξενούμενα έργα, που θα προσφέρουν επιπλέον προοπτικές σχετικά με την διδασκαλία και την μάθηση STE(A)M, τα οποία σε συνδυασμό με το έργο «The SEER», θα παρέχουν στο κοινό μια συνεκτική εικόνα της πορείας προς την ενσωμάτωση της εκπαίδευσης STE(A)M στην Ευρώπη.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε δασκάλους/δασκάλες, εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη συζήτηση σχετικά με την ποικιλομορφία και την αξία των πρακτικών της εκπαίδευσης STE(A)M και την διαθεσιμότητα των πόρων και ευκαιριών επαγγελματικής ανάπτυξης για τους/τις εκπαιδευτικούς.

Συγκεκριμένα:

 • Το διαδικτυακό σεμινάριο διεξάγεται στην Αγγλική γλώσσα και είναι δωρεάν.
 • Η εγγραφή είναι υποχρεωτική και γίνεται εδώ.
 • Το πρόγραμμα της δράσης είναι διαθέσιμο εδώ.
 • Πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο του έργου «The SEER» και τα μέχρι σήμερα κομβικά παραδοτέα, μπορείτε να βρείτε εδώ .

Είναι αξιοσημείωτο, ότι στο σεμινάριο θα προβληθεί “Η Νέα Ιδέα για τον χάρτη πορείας της εκπαίδευσης STE(A)M στην Ευρώπη”, ένα βασικό παραδοτέο του έργου που δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο του 2024 και εστιάζει στη διαδικασία και τη μεθοδολογία που οδήγησαν στον σχηματισμό της κεντρικής ιδέας και στην δομή του σχετικού «οδικού χάρτη». Με αυτό το εργαλείο, το έργο «The SEER» σκοπεύει να συντονίσει τους ενδιαφερόμενους φορείς στον τομέα της εκπαίδευσης, να ενισχύσει την εκπαιδευτική πολιτική, να ενθαρρύνει τις συνεργασίες μεταξύ των τομέων της εκπαίδευσης και της βιομηχανίας, και να υποστηρίξει τις υψηλού επιπέδου μεθόδους διδασκαλίας για να βελτιωθεί η εκπαίδευση STE(A)M στην Ευρώπη. Επιπλέον, θα διευκολύνει τη συνεργασία και το συντονισμό μεταξύ του έργου «The SEER» και των δύο άρρηκτα συναφών έργων, του «Sense» και του «Road Steamer», προκειμένου να οδηγήσει εν τέλει στην ανάπτυξη ενός «Άτλαντα Οδικών Χαρτών».

Μείνετε συντονισμένοι/συντονισμένες με τα επιτεύγματα του έργου «The SEER» και προωθείστε τα, προκειμένου να συνεισφέρετε στην αποστολή του έργου για τον μετασχηματισμό της εκπαίδευσης STE(A)M στην Ευρώπη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο «The SEER» καθώς και άλλες δράσεις της DAISSy-ΕΑΠ:

logo-learnInc

H DAISSy-ΕΑΠ ανακοινώνει τον 2ο φοιτητικό διαγωνισμό για τις σύγχρονες κοινωνικο-οικονομικές προκλήσεις μέσω του έργου «Learn.Inc»!

logo-learnIncΗ Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) με μεγάλη χαρά ανακοινώνει τη διεξαγωγή του 2ου φοιτητικού διαγωνισμού με θέμα «Αξιοποιώντας το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιβάλλον για την επίλυση των σύγχρονων κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων (Challenge Based Learning-CBL)» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου «Learn.Inc: Learning Incubator for Project-based Teaching and Training through Research».

Συγκεκριμένα, ο φοιτητικός διαγωνισμός CBL (Challenge Based Learning) του έργου Learn.Inc:

 • Απευθύνεται σε όλες/όλους τις/τους φοιτητές/φοιτήτριες μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών των Ελληνικών Πανεπιστημίων.
 • Πραγματοποιείται σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια Lucian Blaga University of Sibiu (Ρουμανία), Sofia University St. Kliment Ohridski (Βουλγαρία), Canakkale Onsekiz Mart Universitesi (Τουρκία) και το Ίδρυμα Research & Training Point Foundation (Βουλγαρία).

Στόχος του φοιτητικού διαγωνισμού είναι να αναδειχθούν καινοτόμες ιδέες, ώστε να επιλυθούν προβλήματα αιχμής της κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας. Φέρνοντας τη μάθηση και την τυπική εκπαίδευση πιο κοντά στην ατζέντα της κοινωνίας και των τοπικών κοινοτήτων, το έργο επιδιώκει να δημιουργήσει ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για πρωτοβουλίες «από κάτω προς τα πάνω«, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι φοιτητές/φοιτήτριες, ώστε να αναπτύσσουν τη γνώση με ευέλικτο τρόπο. Παράλληλα, η έρευνα αποτελεί βασικό στοιχείο της όλης διαδικασίας, όπου οι φοιτητές/φοιτήτριες θα ακολουθούν εξατομικευμένες μαθησιακές διαδρομές που θα τους οδηγούν στα δικά τους αποτελέσματα και επιτεύγματα. Η ανάγκη για διασύνδεση των φοιτητών/φοιτητριών τόσο με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις όσο και με τους κοινωνικούς φορείς, δίνει το έναυσμα για τη διενέργεια του φοιτητικού διαγωνισμού.

Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες φοιτητές/φοιτήτριες στο διαγωνισμό CBL, καλούνται να αναπτύξουν σύντομα μια ιδέα, κατά την οποία η μάθηση λαμβάνει χώρα μέσω του εντοπισμού,  της ανάλυσης και του σχεδιασμού μιας λύσης σε ένα πραγματικό κοινωνικό, τεχνικό ή επιχειρηματικό πρόβλημα. Αναζητώντας απαντήσεις στα παραπάνω στάδια, οι φοιτητές/φοιτήτριες καλούνται να παρουσιάσουν τις επιστημονικές προτάσεις τους στην Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους της ομάδας έργου του Learn.Inc και των συνδεδεμένων φορέων-συνεργατών.

Ως αποτέλεσμα, οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες στο φοιτητικό διαγωνισμό θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε μία δημιουργική διαδικασία συμπεριληπτικής εκπαίδευσης (σε συνεργασία με άλλους χρήστες και ομάδες της Πανεπιστημιακής και επιχειρηματικής κοινότητας) για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, με στόχο να μπορέσουν να δουν την ιδέα τους να αποκτά υπόσταση και να μετασχηματίζεται σε μια ολοκληρωμένη εφαρμογή. Η ανταλλαγή μεταξύ των επιμέρους ιδεών (pitching) θα είναι μέρος του διαγωνισμού, ο οποίος θα ολοκληρωθεί με αξιολόγηση από την κριτική επιτροπή και βράβευση των πιο καινοτόμων προτάσεων.

Τα στάδια του φοιτητικού διαγωνισμού CBL του έργου Lean.Inc είναι τα εξής:

 • Υποβολή αιτήσεων: 4 Μαρτίου 2024 – 11 Μαρτίου 2024 (σύνδεσμος: https://www.learn-inc.eu/en/profile)
 • Επιλογή υποψηφίων: 12-15 Μαρτίου 2024
 • Υλοποίηση του διαγωνισμού: Μάρτιος 2024

Το έργο Learn.Inc έχει τριετή διάρκεια και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ / Key Action 2 Sector: Partnerships for Cooperation in a field of Higher Education. Υλοποιείται από μια κοινοπραξία πέντε (5) εταίρων από τέσσερεις (4) χώρες (Βουλγαρία, Ρουμανία, Τουρκία, Ελλάδα) με την Ερευνητική ομάδα DAISSy του ΕΑΠ ως Έλληνα εταίρο, υπεύθυνη για την υλοποίηση όλων των δράσεων στην  χώρα μας, συμμετέχουσα σε όλα τα πνευματικά προϊόντα του.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο Learn.Inc και άλλες δράσεις της DAISSy-ΕΑΠ:

CLIP-logo

Πρόσκληση από τη DAISSy-ΕΑΠ στην εκδήλωση με θέμα «Expert Consultation on Visual Media Literacy in Education» του έργου CLIP

CLIP-logoΤο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) και η Ερευνητική Ομάδα DAISSy σας προσκαλούν στην εκδήλωση με θέμα «Expert Consultation on Visual Media Literacy in Education», η οποία διοργανώνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «Critical visual media literacy and empowerment (CLIP)».  Η εκδήλωση θα λάβει χώρα την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024 (14:00-17:30, CEST), στα γραφεία της Apulia Region, στις Βρυξέλλες (διεύθυνση: Rue du Trône 62).

Συγκεκριμένα, οι κύριοι στόχοι της εκδήλωσης είναι:

 • Να παρουσιαστούν τα βασικά αποτελέσματα που αναπτύχθηκαν από την κοινοπραξία CLIP, δηλαδή την  Έκθεση για τον Οπτικό Γραμματισμό στα Μέσα στη Ευρώπη (Report on Visual Media Literacy in Europe) και το μάθημα μικροδιδασκαλίας για τον κριτικό οπτικό γραμματισμό και την ευχέρεια χρήσης των μέσων.
 • Να συζητηθούν και να εμπλουτιστούν οι Κατευθυντήριες Γραμμές και οι Συστάσεις που εκπονήθηκαν για την υποστήριξη του ακαδημαϊκού προσωπικού και των εκπαιδευτικών, στην ανάπτυξη βιώσιμων στρατηγικών για την ενσωμάτωση του Οπτικού Γραμματισμού στα Μέσα, στις μαθησιακές τους προτάσεις.
 • Να συνεργαστούν ομοϊδεάτες επαγγελματίες σε θέματα Οπτικού Γραμματισμού στα Μέσα, διδακτικών προγραμμάτων και κατάρτισης.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε ακαδημαϊκό προσωπικό που ενδιαφέρεται για τον Οπτικό Γραμματισμό στα Μέσα, σε εμπειρογνώμονες, υπεύθυνους/υπεύθυνες χάραξης πολιτικής και ενδιαφερόμενους/ενδιαφερόμενες από ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σχολεία, ΜΚΟ, ακαδημαϊκά δίκτυα και σε οποιονδήποτε/οποιαδήποτε ενδιαφέρεται να διερευνήσει τις ευκαιρίες που μπορεί να προσφέρει ο Οπτικός Γραμματισμός στα Μέσα.

Ειδικότερα:

 • Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Αγγλική γλώσσα.
 • Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοικτή σε όλες/ όλους/ όλα τα άτομα.
 • Η εγγραφή είναι ανοικτή και γίνεται με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης φόρμας στο https://forms.gle/JR1RqpPPhtx62AZT8, μέχρι την ημέρα της εκδήλωσης.
 • Διοργανώνεται δια ζώσης.
 • Σύντομα θα πραγματοποιηθεί και διαδικτυακή συνεδρίαση!
 • Η ατζέντα της εκδήλωσης είναι διαθέσιμη εδώ.

To έργο CLIP έχει διάρκεια δεκαοκτώ (18) μήνες και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ERASMUS+/KA220-HED – Συμπράξεις συνεργασίας στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συντονίζεται από το φορέα UNIMED – Unione  Delle Universita Del Mediterraneo (Ιταλία) με το Libera Universita Di Lingue e Comunicazione (Ιταλία), την ALL DIGITAL (Βέλγιο) και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Ερευνητική Ομάδα DAISSY (Ελλάδα) ως εταίρους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο CLIP και άλλα έργα και δραστηριότητες της DAISSy:

logo-cral

Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ σας προσκαλεί να εγγραφείτε στην πλατφόρμα «CrAL» με στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων εκπαιδευτικών στα ψηφιακά μέσα και την κριτική σκέψη

logo-cralΚαλώς ήρθατε στην ηλεκτρονική Πλατφόρμα CrAL, έναν χώρο ιδίως για εκπαιδευτικούς και  κοινότητες σχολείων αναφορικά με τη θεματική της δημιουργικής οπτικοακουστικής ανάγνωσης, γραφής και παραγωγής με στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων εκπαιδευτικών και μαθητών / μαθητριών στα ψηφιακά μέσα ενημέρωσης και την κριτική σκέψη. Είναι αξιοσημείωτο, ότι η πλατφόρμα αναπτύχθηκε από την Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «Creative Audiovisual Lab for the Promotion of Critical Thinking and Visual Media Literacy (CrAL)», στο οποίο η DAISSy-ΕΑΠ συμμετέχει ως ο μοναδικός Έλληνας εταίρος.

Πράγματι, η πλατφόρμα CrAL είναι άκρως ενδιαφέρουσα και σας προτρέπουμε να εγγραφείτε! Συγκεριμένα:

1. Διαδικτυακό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς

Η πλατφόρμα προσφέρει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αποτελείται από δέκα (10) ενότητες που καλύπτουν τεχνικές, ψηφιακές και δημιουργικές δεξιότητες. Το μάθημα είναι διαθέσιμο σε επιμέρους γλώσσες: Αγγλική, Ιταλική, Ισπανική, Κροατική, Λιθουανική και Ελληνική. Μέσα από διαφορετικές εκπαιδευτικές ενότητες θα έχετε την ευκαιρία να κατανοήσετε τη μεθοδολογία CrAL και να μάθετε πώς να τη χρησιμοποιείτε για να ενισχύσετε τον δημιουργικό οπτικοακουστικό γραμματισμό των νέων.

2. Έκθεση οπτικοακουστικού υλικού που έχει παραχθεί από νέους/ νέες

Νέα άτομα μαζί με τις/ τους εκπαιδευτικούς τους που συμμετείχαν στην εφαρμογή της μεθοδολογίας CrAL στην Κροατία, την Ιταλία, τη Λιθουανία την Ισπανία και την Ελλάδα, δημιούργησαν οπτικοακουστικό υλικό. Στην πλατφόρμα θα βρείτε μια συλλογή από αυτό το υλικό, καθώς και τα βίντεο που κέρδισαν τους εθνικούς διαγωνισμούς. Δείτε πώς έκαναν πράξη τη μεθοδολογία CrAL, πώς αντιμετώπισαν διαφορετικά κοινωνικά ζητήματα και έκαναν πράξη τη δημιουργικότητά τους: https://platform.cral-lab.eu/videos/

3. Διαδικτυακή Κοινότητα βασισμένη σε κοινές πρακτικές

Εκτός από το μάθημα και το έτοιμο προς χρήση υλικό, η πλατφόρμα CrAL προσφέρει έναν χώρο όπου μπορείτε να μοιραστείτε τις σκέψεις σας, να ξεκινήσετε συζητήσεις και να συνδεθείτε με εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές/ εκπαιδεύτριες από όλη την Ευρώπη. Είτε αναζητάτε έμπνευση, συμβουλές ή χώρο για να συμμετάσχετε σε ουσιαστικές συζητήσεις σχετικά με την εκπαίδευση, αυτή η πλατφόρμα είναι ένα εξαιρετικό μέρος για να ξεκινήσετε! 

Θέλετε να δείτε περισσότερα; Ακολουθείστε τις απλές οδηγίες εγγραφής:

 • Μεταβείτε στη σελίδα εγγραφής: https://platform.cral-lab.eu/registration/
 • Προσθέστε τις πληροφορίες.
 • Αφού συμπληρώσετε τα απαιτούμενα πεδία, επιλέξτε το κουμπί «εγγραφή».

Η εγγραφή σας έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς κι είστε πλέον επίσημα μέλος της κοινότητας CrAL!

Σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος σήμερα και να μοιραστείτε τις σκέψεις σας σχετικά με τη δημιουργική παιδεία στα οπτικοακουστικά μέσα στο φόρουμ του CrAL !

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο CrAL και άλλες δράσεις της Eρευνητικής Oμάδας DAISSy:

nefele-1

«Υποστήριξη της επαγγελματικής εξέλιξης των φοιτητών/φοιτητριών» Επιτυχής η διοργάνωση από την DAISSy-ΕΑΠ της Εκδήλωσης Διάχυσης των Αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού έργου «NEFELE» (13.02.2024, Πάτρα)

Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) διοργάνωσε με επιτυχία την ενημερωτική εκδήλωση με θέμα « Υποστήριξη της επαγγελματικής εξέλιξης των φοιτητών/φοιτητριών », η οποία έλαβε χώρα δια ζώσης την Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2024, στην Πάτρα (ξενοδοχείο «Bυζαντινό»). Αποτελεί εκδήλωση διάχυσης των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού έργου «Neet prevention in Educational systems through positive Future vision Enhancing Learning and teacher EducationNEFELE», που υλοποιείται με την DAISSy-ΕΑΠ, ως εταίρο στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, το έργο NEFELE στοχεύει στο να ενδυναμώσει τις/τους εκπαιδευτικούς και τις/τους συμβούλους σταδιοδρομίας με τα εργαλεία και τις γνώσεις για την ολοκληρωμένη προσέγγιση και για την ενίσχυση της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των μαθητών/μαθητριών. Το έργο έχει στόχο να δημιουργήσει το εκπαιδευτικό μοντέλο NEFELE, όπου περιλαμβάνονται το Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα (Massive Open Online Course-MOOC) NEFELE, το ψηφιακό παιχνίδι NEFELE, ένα καινοτόμο παιχνίδι, ειδικά σχεδιασμένο για τη σταδιοδρομία καθώς και η πλατφόρμα NEFELE η οποία εμπεριέχει τα παραπάνω καθώς και την δημιουργία εκ νέου σεναρίων από εκπαιδευτικούς.

Η εν λόγω εκδήλωση διάχυσης απευθύνθηκε σε εκπαιδευτικούς που προετοιμάζονται και εργάζονται στο πεδίο, εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες εκπαιδευτικών, συμβούλους σταδιοδρομίας, ψυχολόγους. Ήταν ανοικτή σε όλους/όλες κι είχε ικανοποιητική απήχηση, προσελκύοντας τη συμμετοχή περισσότερων των εικοσιπέντε (25) ατόμων από τις ομάδες-στόχους και τους τομείς ενδιαφέροντος του έργου.

Οι εργασίες ξεκίνησαν με χαιρετισμό από τον Αχιλλέα Καμέα, Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΕΑΠ και Διευθυντή της DAISSy, και παρουσίαση των δράσεων της Ερευνητικής Ομάδας, με έμφαση στο όραμα και την αποστολή της.

Ακολούθως, η Βασιλική Τακούλη, Διαχειρίστρια έργων της DAISSy, παρουσίασε  το έργο ΝΕFELE και ανέλυσε τις δράσεις, τους στόχους και τα αποτελέσματά του, καθώς και τον ειδικότερο ρόλο της DAISSy, η οποία ανέπτυξε το NEFELE MOOC και την ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης και εργάστηκε εντατικά ώστε να προσφέρει ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό εργαλείο, που εξυπηρετεί αποτελεσματικά τις ανάγκες των εκπαιδευτικών.

Οι ομιλίες συνεχίστηκαν με την Χαρά Κόκκινου, Ερευνήτρια της DAISSy, η οποία παρουσίασε αναλυτικά το περιεχόμενο του NEFELE MOOC, αναλύοντας τον τρόπο δημιουργίας και σκέψης πίσω από το επιθυμητό προφίλ καθώς και τον στόχο του.

Ακολούθησε παρουσίαση από τον Ρίζο Χαλιαμπάλια, Ερευνητή της DAISSy, σχετικά με το ψηφιακό παιχνίδι NEFELE BOX το οποίο συγκαταλέγεται στα αποτελέσματα του έργου, για την εκπαίδευση των υποψηφίων. Μετά το πέρας της παρουσίασης του παιχνιδιού, οι εκπαιδευτικοί με την καθοδήγηση του κ.Χαλιαμπάλια, έπαιξαν το παιχνίδι και δοκίμασαν να δημιουργήσουν δικά τους σενάρια.

Έμφαση δόθηκε στη διασύνδεση του NEFELE με το Lead-Online, συναφές Ευρωπαϊκό έργο που βρίσκεται επίσης σε φάση υλοποίησης από την DAISSy-ΕΑΠ ως εταίρο, τo οποίο παρουσίασε ο Κωνσταντίνος Πότσης, Διαχειριστής έργων και Ερευνητής της DAISSy, αναλύοντας το περιεχόμενό του.

Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με αναστοχασμό της δράσης και γόνιμη συζήτηση για την εισαγωγή αυτού του μοντέλου εκπαίδευσης στα σχολεία και τα οφέλη του τόσο για τις/τους εκπαιδευτικούς όσο και για τις/τους μαθήτριες/μαθητές. Το κλίμα ήταν ευχάριστο και τα σχόλια θετικά, για την υλοποίηση τέτοιων έργων και την προθυμία για ενεργό συμμετοχή σε μελλοντικές πρωτοβουλίες αυτού του είδους.

Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ επιθυμεί να ευχαριστήσει θερμά τους συμμετέχοντες/ουσες που συνέβαλαν με την υποστήριξή τους, στην επιτυχία της εκδήλωσης διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου.

Το NEFELE είναι έργο διάρκειας τριάντα (30) μηνών (1η Δεκεμβρίου 2021-31η Μαΐου 2024), χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Erasmus+ της ΕΕ, το οποίο υλοποιείται από μια κοινοπραξία έξι (6) εταίρων από πέντε (5) χώρες (Ισπανία, Ιταλία, Ελβετία, Ολλανδία, Ελλάδα), με την Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ, ως Έλληνα εταίρο.

nefele-1 nefele-3 nefele-2

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο NEFELE καθώς κι άλλες δράσεις της Ερευνητικής Ομάδας DAISSy:

musa-banner

Η DAISSy-ΕΑΠ παρουσίασε τα αποτελέσματα του έργου Mu.SA στο Διεθνές Συνέδριο με θέμα ‘’DIGITAL TRANSFORMATION IN MUSEUMS: CHALLENGES, ACHIEVEMENTS, IDEAS’’

musa-banner

Αναμφίβολα, το σύγχρονο μουσείο έχει γίνει κέντρο εκπαίδευσης, επικοινωνίας, πολιτιστικής πληροφόρησης και δημιουργικής καινοτομίας – ένας κόμβος όπου η πνευματική ενασχόληση συνδυάζει στοιχεία ψυχαγωγικού περιεχομένου. Αντανακλά επίσης τις βασικές τάσεις στην ανάπτυξη της σύγχρονης κοινωνίας.

Το διεθνές συνέδριο με θέμα ‘’DIGITAL TRANSFORMATION IN MUSEUMS: CHALLENGES, ACHIEVEMENTS, IDEAS’’, που διοργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά από τη Γαλλική εταιρεία Trend and training, υλοποιήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2024. Στο πλαίσιο αυτό, συγκεντρώθηκαν διευθυντές/διευθύντριες, επιμελητές/επιμελήτριες και υψηλόβαθμα στελέχη διεθνών πολιτιστικών ιδρυμάτων για να συζητήσουν θέματα που άπτονται του ψηφιακού μετασχηματισμού των μουσείων. Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), διαθέτοντας πολύτιμη εμπειρία στον ψηφιακό μετασχηματισμό του πολιτιστικού τομέα, συμμετείχε στην μεγάλης κλίμακας εκδήλωση και εκπροσωπήθηκε από την κυρία Παναγιώτα Πολυμεροπούλου, Επικεφαλής Ερευνήτρια της DAISSy, ως προσκεκλημένη ομιλήτρια, η οποία παρουσίασε τα αποτελέσματα του έργου «Museum Sector Alliance-Mu.SA«, δίνοντας έμφαση στις κρίσιμες ψηφιακές δεξιότητες για τις/τους επαγγελματίες του τομέα των μουσείων.

Το συνέδριο προσέφερε μια μοναδική ευκαιρία στις συμμετέχουσες/τους συμμετέχοντες να ενισχύσουν την αναγνωρισιμότητά τους, να παρουσιάσουν τα ερευνητικά τους ευρήματα και να αποκτήσουν γνώσεις από τους κορυφαίους εκπροσώπους της μουσειακής κοινότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά τις δράσεις της DAISSy-ΕΑΠ:

 • Ιστοσελίδα : http://daissy.eap.gr/en
 • Facebook : @DAISSyResearchGroup
 • LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/daissyresearchgroup/
 • Twitter : @daissy_research
 • Instagram: @daissy_researchgroup
 • Email : info@daissy.eap.gr

 

GREELCO webinar

Το διαδικτυακό σεμινάριο GREELCO που αναπτύχθηκε από την DAISSy-ΕΑΠ στο πλαίσιο του έργου «Green Learning Community», είναι προσβάσιμο μέσω της πλατφόρμας GREELCO!

Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ανακοινώνει την έναρξη διάθεσης του διαδικτυακού σεμιναρίου GREELCO, το οποίο έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου “Green Learning Community (GREELCO)”, που υλοποιείται από την DAISSy-ΕΑΠ ως τον Έλληνα εταίρο.

Το διαδικτυακό σεμινάριο GREELCO αναπτύχθηκε για να καλύψει τις ανάγκες των νηπιαγωγών, των εκπαιδευτικών, των διευθυντών/διευθυντριών προσχολικής εκπαίδευσης και των επαγγελματιών της εκπαίδευσης και φροντίδας στην προσχολική ηλικία (Early Childhood Education and Care-ECEC) σε όλη την Ευρώπη. Το διαδικτυακό σεμινάριο εφοδιάζει τους συμμετέχοντες/ τις συμμετέχουσες με βασικές γνώσεις, κατευθυντήριες γραμμές και τεχνικές οδηγίες για την ανάπτυξη βίντεο παιδαγωγικής πρακτικής στα νηπιαγωγεία τους.

Περιλαμβάνει εκπαιδευτικό βίντεο διάρκειας δύο ωρών, με βάση το περιεχόμενο της τριήμερης διαδικτυακής εκπαίδευσης με θέμα «Εκπαίδευση στην παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου» (και διάρκεια είκοσι τέσσερις παιδαγωγικές ώρες), η οποία διοργανώθηκε από την Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ). Το διαδικτυακό σεμινάριο, το οποίο επιμελήθηκε η Ελισάβετ Πηρούνια, Παραγωγός και Επιμελήτρια βίντεο της DAISSy, καλύπτει ποικίλα θέματα, όπως:

 1. Εμπνευσμένες πρακτικές της εκπαίδευσης και φροντίδας στην προσχολική ηλικία σε βίντεο, με επικεφαλής τις εκπαιδεύτριες Petra Zgonec, Mateja Mlinar και Petra Bozovičar, Ερευνήτριες στο Educational Research Institute (ERI), Συντονιστή του έργου GREELCO.
 2. Πρακτικές της εκπαίδευσης και φροντίδας στην προσχολική ηλικία με γνώμονα την ποιότητα, με επικεφαλής τον Aljosa Rudas, υπεύθυνο προγράμματος στον ISSA-International Step by Step Association, εταίρο του έργου.
 3. Θεωρία και πρακτική εφαρμογή των εργαλείων μοντάζ στην παραγωγή βίντεο, που παρουσιάστηκε από την Ελισάβετ Πηρούνια, Παραγωγό και Επιμελήτρια βίντεο στην DAISSy-ΕΑΠ, εταίρο του έργου.

Το διαδικτυακό σεμινάριο του GREELCO είναι ανοικτό σε όλες τις ενδιαφερόμενες ομάδες και είναι προσβάσιμο μέσω της πλατφόρμας GREELCO μετά από εγγραφή. Η πλατφόρμα είναι εύκολα προσβάσιμη, ανοικτή για το κοινό και χρησιμεύει ως ένα διαδικτυακό εργαλείο επικοινωνίας και συνεργασίας, που συνδέει τις/τους επαγγελματίες της Προσχολικής Αγωγής και Φροντίδας (ECEC) σε όλη την Ευρώπη.

Το GREELCO είναι ένα διετές έργο, συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα ERASMUS+/ KA220-HED της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κοινοπραξία του περιλαμβάνει τρεις (3) κύριους εταίρους από τρία (3) κράτη-μέλη της ΕΕ, και συγκεκριμένα τους: Educational Research Institute-ERI (Σλοβενία), το International Step by Step Association-ISSA (Ολλανδία), και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο-ΕΑΠ (Ελλάδα). Επιπλέον, συμμετέχουν οκτώ (8) Νηπιαγωγεία, από οκτώ (8) Ευρωπαϊκές χώρες, και συγκεκριμένα τα: Elmer (Βέλγιο), Kindergarten Šestajovice (Τσεχική Δημοκρατία), Tartu Lasteaed Pääsupesa (Εσθονία), Pitypangos Közösségért Alapítvány (Ουγγαρία), JUODG Femo Kulakov (Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας), Granidita CU Program Prelungit nr. 22 Botosani (Ρουμανία), Vrtec Bled (Σλοβενία), Predskolska Ustanova «Cukarica» (Σερβία). Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ, Έλληνας εταίρος, συμμετέχει σε όλα τα παραδοτέα του έργου, έχοντας την ευθύνη για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αποτελεσματική λειτουργία της πλατφόρμας GRRELCO εξασφαλίζοντας την ενεργό συνεργασία των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών και παρέχοντας τεχνική υποστήριξη (όποτε χρειάζεται).

 

GREELCO webinar

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο GREELCO καθώς και άλλα έργα και δράσεις της DAISSy:

 • Ιστοσελίδες : http://daissy.eap.gr/en και  https://www.greelco.eu/
 • Facebook : @DAISSyResearchGroup
 • LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/daissyresearchgroup/
 • Twitter : @daissy_research
 • Instagram: @daissy_researchgroup
 • Email : info@daissy.eap.gr
seer-1

Η DAISSy-ΕΑΠ συμμετείχε στην 2η Διακρατική Συνάντηση Εταίρων του Ευρωπαϊκού Έργου «SEER», στις Βρυξέλλες (Βέλγιο)

logo-seerΣτις 9 και 10 Νοεμβρίου 2023, πραγματοποιήθηκε η 2η Διακρατική Συνάντηση  Εταίρων (ΔΣΕ)  του ευρωπαϊκού έργου «SEER-The STE(A)M Education European Roadmap«, που υλοποιείται με την Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), ως  τον Έλληνα εταίρο. Οι εργασίες φιλοξενήθηκαν στην έδρα του Ευρωπαϊκού Σχολικού Δικτύου, Συντονιστή του έργου, στις Βρυξέλλες (Βέλγιο).

Ειδικότερα, στόχος του έργου SEER είναι να δημιουργήσει έναν οδικό χάρτη που θα συμβάλλει στην εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης εκπαίδευσης STE(A)M στην Ευρώπη. Αυτό θα επιτευχθεί, μέσω μελέτης της τρέχουσας κατάστασης της εκπαίδευσης STE(A)M, με βάση τις υφιστάμενες πρακτικές και πολιτικές, καθώς και μέσω αξιοποίησης της πλατφόρμας Scientix, η οποία απευθύνεται στις/στους αντίστοιχες/αντίστοιχους εκπαιδευτικούς, επισημαίνοντας τις ελλείψεις και τις ανάγκες στο εν λόγω πεδίο εκπαίδευσης.

Η 2η ΔΣΕ αποδείχτηκε εξαιρετικά επιτυχημένη, δίνοντας την ευκαιρία στους εταίρους να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση του έργου και τα επιτεύγματα του, μέχρι σήμερα. Κύριο άξονα των συζητήσεων αποτέλεσε η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός των STE(A)M μαθημάτων, ώστε να ανταποκριθούν στα δεδομένα και τις προκλήσεις, της σύγχρονης εποχής

Στην συνάντηση συμμετείχαν όλοι οι  εταίροι του έργου SEER ,  και ειδικότερα η Ερευνητική Ομάδα DAISSy εκπροσωπήθηκε από τον κ. Αχιλλέα Καμέα, Καθηγητή του ΕΑΠ και Διευθυντή της DAISSy , την κ.Ναταλία Σπυροπούλου, Διαχειρίστρια έργων και Ερευνήτρια της DAISSy. Κύριος άξονας των εργασιών ήταν η ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης των παραδοτέων του έργου από κάθε αρμόδιο εταίρο. Συζητήθηκαν εκτενώς η σχεδίαση των ερευνητικών δράσεων του SEER, τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα, καθώς και οι τρόποι δημιουργίας εργαλείων αξιολόγησης και πιστοποίησης, που συμπεριλαμβάνονται στα παραδοτέα του έργου. Επίσης, ορίστηκαν μελλοντικές δράσεις του έργου, όπως σεμινάρια, συναντήσεις εργασίας και παρουσιάσεις, ενώ αναλύθηκαν οι πτυχές ως προς τη δημιουργία του οδικού χάρτη, με κατεύθυνση της ολοκλήρωσης της STE(A)M εκπαίδευσης.

Η 2η Διακρατική Συνάντηση των Εταίρων του έργου SEER ήταν επιτυχημένη, ενθαρρύνοντας το ομαδικό πνεύμα, τη ζωηρή ανταλλαγή απόψεων και τη συμφωνία στα επόμενα βήματα υλοποίησης του έργου.

Το έργο SEER είναι τριετές και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα HORIZON της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υλοποιείται από κοινοπραξία με έξι (6) εταίρους σε έξι (6) ευρωπαϊκές χώρες (Bέλγιο, Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρο, Γερμανία, Ολλανδία), με την DAISSy-ΕΑΠ ως τον Έλληνα εταίρο, συμμετέχουσα σε όλα τα παραδοτέα του έργου και έχουσα την ευθύνη της ανάλυσης των αναγκών και των επιπτώσεων για την εκπαίδευση STEAM.

seer-1

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο SEER καθώς και άλλες δράσεις της DAISSy-ΕΑΠ: