logo-adedu-md

Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ προσκαλεί Εκπαιδευτικούς και Επαγγελματίες Εκπαίδευσης σε σύντομη έρευνα σχετικά με την «Προσβάσιμη Ψηφιακή Εκπαίδευση»

logo-adedu-mdΗ Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) προσκαλεί σε μια σύντομη έρευνα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενου έργου «Accessible Digital EDUcation (ADEDU)» το οποίο υλοποιεί ως ο μοναδικός ακαδημαϊκός εταίρος.

Συγκεκριμένα, η έρευνα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και συναφείς επαγγελματίες που είναι πρόθυμες/πρόθυμοι να συμβάλουν στην κατανόηση των προκλήσεων και των απαιτήσεων ως προς την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών, στο πλαίσιο εκπαιδευτικών μεθοδολογιών.

Γι’ αυτό το σκοπό, θα συλλεχθούν πληροφορίες αναφορικά με αντίστοιχες εμπειρίες και οπτικές, σε σχέση με την εργασία τους με μαθήτριες/μαθητές που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες, όπως είναι ο εντοπισμός συγκεκριμένων μαθησιακών δυσκολιών, ο αντίκτυπός τους στις διδακτικές πρακτικές και η αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων συστημάτων υποστήριξης.

Οι γνώσεις των εκπαιδευτικών και των επαγγελματιών εκπαίδευσης θα βοηθήσουν στην κατανόηση του υπάρχοντος εκπαιδευτικού τοπίου, στη χάραξη στρατηγικών για την καλύτερη υποστήριξη των μαθητριών/ μαθητών, καθώς και στην ενίσχυση πρακτικών συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.

Η ανωνυμία είναι εγγυημένη και όλες οι απαντήσεις θα αντιμετωπίζονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα.

 • Η ολοκλήρωση της έρευνας υπολογίζεται σε 10 λεπτά.
 • Η προθεσμία για την υποβολή είναι την Τετάρτη 15 Μαΐου 2024.
 • Η πρόσβαση στην έρευνα γίνεται μέσω του παρακάτω συνδέσμου.
 • Τυχόν ερωτήσεις μπορούν να τεθούν με αποστολή μηνύματος προς elli.nikolakopoulou@iasismed.eu.

Το ADEDU είναι έργο διάρκειας τριάντα μηνών, το οποίο υλοποιείται από μια κοινοπραξία πέντε (5) εταίρων από τρεις (3) χώρες και συγκεκριμένα τους: «All Digital» (Συντονιστής) και «European Association of Service providers for Persons with Disabilities (EASPD)» (Βέλγιο), «Media Education Centre (MEC)» (Σερβία), ΜΚΟ «IASIS» και DAISSy-ΕΑΠ (Ελλάδα). Η DAISSy-ΕΑΠ συμμετέχει σε όλες τις δραστηριότητες του έργου και είναι υπεύθυνη για την τεχνική ανάπτυξη και υποστήριξη τόσο της Ιστοσελίδας του έργου όσο και της πλατφόρμας του Διαδικτυακού Μαθήματος ADEDU καθώς και για την υλοποίηση των δράσεων Διασφάλισης Ποιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο ADEDU καθώς και άλλα έργα και δράσεις της DAISSy-ΕΑΠ:

 • Ιστοσελίδα: http://daissy.eap.gr/, https://ad-edu.eu/
 • Facebook: @DAISSyResearchGroup
 • Linkedin:             https://www.linkedin.com/in/daissyresearchgroup/
 • Χ: https://twitter.com/daissy_research
 • Instagram: @daissy_researchgroup
 • Email:             info@daissy.eap.gr
logo-DigCompHub

Πρόσκληση για συμμετοχή στο «2ο Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και τις Δυνατότητες Συμβουλευτικής Υποστήριξης στο πλαίσιο DigComp» από την DAISSy-ΕΑΠ

Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου σας προσκαλεί να λάβετε μέρος στο «2ο Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και τις Δυνατότητες Συμβουλευτικής Υποστήριξης στο πλαίσιο DigComp», που αποτελούν τμήμα του Ευρωπαϊκού έργου «DigComp HUB”, το οποίο υλοποιείται από την DAISSy-ΕΑΠ ως Έλληνα εταίρο, και ξεκινούν την Δευτέρα 29 Απριλίου 2024.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέχεται ως Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα (Massive Open Online Course-MOOC) και προσφέρει μια εξαιρετική, δημόσια προσβάσιμη ευκαιρία για την εξερεύνηση του πλαισίου DigComp καθώς και των εφαρμογών του στον άξονα της εκπαίδευσης ενηλίκων και όχι μόνο. Το πρόγραμμα ξεκινά με δύο εισαγωγικές ενότητες που καλύπτουν την προέλευση, τα χαρακτηριστικά και τις τυπικές χρήσεις του πλαισίου DigComp. Οι επόμενες ενότητες παρέχουν πρακτικές πληροφορίες για το πώς το πλαίσιο DigComp μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά στην εκπαίδευση ενηλίκων. Ειδικότερα, οι ενότητες αυτές περιλαμβάνουν μεθόδους για την αναγνώριση των εκπαιδευτικών αναγκών των χρηστών/χρηστριών, την ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών, το διδακτικό σχεδιασμό και την αξιολόγηση και αναγνώριση των αποτελεσμάτων μάθησης.

Είναι αξιοσημείωτο ότι:

 • Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν και είναι ανοικτό για όλους/ όλες.
 • Η γλώσσα διεξαγωγής είναι η αγγλική.
 • Περιλαμβάνει 12-14 ώρες εκπαίδευσης, που οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες τις διαχειρίζονται όπως επιθυμούν (οι εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες είναι διαθέσιμοι/διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος).
 • Ξεκινά τη Δευτέρα 29 Απριλίου 2024 και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 27 Μαΐου 2024.
 • Προσφέρεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ALL DIGITAL ACADEMY, και γι΄ αυτό είναι προαπαιτούμενη η δημιουργία σχετικού λογαριασμού εκεί, με χρήση του ακόλουθου συνδέσμου: https://platform.alldigitalacademy.eu/registration/
 • Η εγγραφή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα γίνεται μέσω συμπλήρωσης αντίστοιχης φόρμας [εδώ]
 • Απονέμεται Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης στους/στις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες που ολοκληρώνουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, επιτυχώς.

Επιπλέον, η εκπαίδευση συνοδεύεται από δραστηριότητες συμβουλευτικής υποστήριξης, που θα υλοποιηθούν μετά το πέρας του προγράμματος, σε μικρές ομάδες που τις διαχειρίζονται οι εταίροι του έργου και σε θέματα που εξετάζονται στο πρόγραμμα και βασίζονται στις ανάγκες των εκπαιδευομένων. Σχετική ανακοίνωση θα συζητηθεί κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, έτσι ώστε να διευκρινιστούν οι στόχοι και το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων συμβουλευτικής υποστήριξης, καθώς και ο τρόπος συμμετοχής σε αυτές. Οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες που επιθυμούν να λάβουν μέρος σε αυτήν την αξιόλογη, πρόσθετη δραστηριότητα του έργου «DigComp HUB», που παρέχεται επίσης δωρεάν, μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους πριν το πέρας του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Το «DigComp HUB» είναι ένα διετές έργο, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+. Υλοποιείται από μια κοινοπραξία τεσσάρων (4) εταίρων από τρία (3) κράτη-μέλη της ΕΕ (Βέλγιο, Ελλάδα και Ιταλία), με την Eρευνητική Oμάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ως Έλληνα εταίρο.

 

digicomp-reg

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο “DigComp HUB” καθώς και άλλα έργα και δράσεις της DAISSy-ΕΑΠ:

clip-meet-2

Η DAISSy-EAΠ συμμετείχε στην τελική Διακρατική Συνάντηση των Εταίρων και στο Experts’ Validation Workshop που σηματοδότησαν την ολοκλήρωση του έργου «CLIP»

CLIP-logoΗ Ερευνητική ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ)  συμμετείχε στην τελική Διακρατική Συνάντηση των Εταίρων (ΔΣΕ) του ευρωπαϊκού έργου “Critical visual media literacy and empowerment (CLIP)”, που διοργανώθηκε στις 21 και 22 Μαρτίου 2024, από τον εταίρο ALL DIGITAL, στις Βρυξέλλες (Βέλγιο). Η Ερευνητική Ομάδα εκπροσωπήθηκε στη ΔΣΕ από τον κ. Αχιλλέα Καμέα, Καθηγητή στο ΕΑΠ και Διευθυντή της DAISSy-ΕΑΠ, και την κα Ελένη Γεωργακάκου, Διαχειρίστρια έργων και Ερευνήτρια της DAISSy-ΕΑΠ.

Η τελική ΔΣΕ παρείχε μια ευνοϊκή βάση για συζήτηση σχετικά με τα βασικά αποτελέσματα που αναπτύχτηκαν από την κοινοπραξία του έργου συμπεριλαμβάνοντας την έκθεση σχετικά με τον Οπτικό Γραμματισμό στα Μέσα στην Ευρώπη και το μάθημα Μικροδιδασκαλίας για τον Κριτικό Οπτικό Γραμματισμό και την Ευχέρεια Χρήσης των Μέσων. Επίσης, οι εταίροι συζήτησαν και εμπλούτισαν τις Κατευθυντήριες Γραμμές και Συστάσεις που εκπονήθηκαν για την υποστήριξη του ακαδημαϊκού ανθρώπινου δυναμικού, του προσωπικού και των εκπαιδευτών/ εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη βιώσιμων στρατηγικών για την ενσωμάτωση του Οπτικού Γραμματισμού στα Μέσα στις μαθησιακές τους προτάσεις και τη συνεργασία με ομοϊδεάτισσες/ ομοϊδεάτες επαγγελματίες σε θέματα Οπτικού Γραμματισμού στα Μέσα, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και κατάρτισης.

Απόλυτα συνδεδεμένο με τη ΔΣΕ ήταν το εργαστήριο Expert Consultation on Visual Media Literacy in Education, το οποίο και σηματοδότησε την τελική φάση του έργου CLIP. Διοργανώθηκε δια ζώσης κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας της ΔΣΕ, στις 21 Μαρτίου, στα γραφεία της Περιφέρειας της Απουλίας στις Βρυξέλλες, και επαναλήφθηκε και διαδικτυακά, στις 28 Μαρτίου 2024, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας zoom. Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ συμμετείχε και στις δύο εκδόσεις του εργαστηρίου τις οποίες παρακολούθησαν, ακαδημαϊκό προσωπικό που ενδιαφέρεται για τον Οπτικό Γραμματισμό στα Μέσα, εμπειρογνώμονες, υπεύθυνες/νοι χάραξης πολιτικής και ενδιαφερόμενες/ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενα άτομα από ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σχολεία, ΜΚΟ, ακαδημαϊκά δίκτυα και οποιοσδήποτε/οποιαδήποτε/οποιοδήποτε άτομο ενδιαφέρεται να διερευνήσει τις ευκαιρίες που μπορεί να προσφέρει ο Οπτικός Γραμματισμός στα Μέσα. Τα εργαστήρια περιλάμβαναν παρουσιάσεις σχετικά με τα βασικά παραδοτέα του έργου, συμπεριλαμβανομένου του μαθήματος CLIP το οποίο  παρουσίασε η κα Ελένη Γεωργακάκου από την DAISSy-ΕΑΠ, κι έδωσαν έμφαση στις Κατευθυντήριες Γραμμές και Συστάσεις ενσωματώνοντας και μια σειρά από στρογγυλές τράπεζες συζητήσεων μεταξύ εμπειρογνωμόνων που ήταν αφιερωμένες στα κύρια χαρακτηριστικά αυτού του Παραδοτέου/εργαλείου του έργου.

To έργο CLIP είχε διάρκεια δεκαοκτώ (18) μήνες και συγχρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα ERASMUS+/KA220-HED – Συμπράξεις συνεργασίας στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συντονίστηκε από το φορέα UNIMED – Unione  Delle Universita Del Mediterraneo (Ιταλία) με το Libera Universita Di Lingue e Comunicazione (Ιταλία), την ALL DIGITAL (Βέλγιο) και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Ερευνητική Ομάδα DAISSY (Ελλάδα) ως εταίρους. Οι εταίροι υλοποίησαν όλες τις προβλεπόμενες δραστηριότητες και παρέδωσαν όλα τα προγραμματισμένα Παραδοτέα με επιτυχία, παρέχοντας πολύτιμη εμπειρία, νέες γνώσεις και καινοτόμα εργαλεία στο θέμα του Οπτικού Γραμματισμού στα Μέσα.

Η DAISSy-ΕΑΠ συμμετείχε σε όλα τα Παραδοτέα του έργου, έχουσα την ευθύνη για τις δραστηριότητες του CLIP στην Ελλάδα και ούσα επικεφαλής της ανάπτυξης της διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας CLIP καθώς και του Διαδικτυακού Μαθήματος «Κριτικός Οπτικός Γραμματισμός και Ευχέρεια στα Μέσα».

clip-meet-2 clip-meet-1

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο CLIP καθώς και άλλα έργα και δραστηριότητες της DAISSy-ΕΑΠ:

inted-1

Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ συμμετείχε στο 18ο «Διεθνές Συνέδριο Τεχνολογίας, Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης» με έξι εργασίες

Το 18ο ετήσιο Διεθνές Συνέδριο Τεχνολογίας, Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης (18th annual International Technology, Education and Development (INTED))  πραγματοποιήθηκε από τις 04 έως τις 06 Μαρτίου 2024 στη Βαλένθια (Ισπανία). Το Συνέδριο αποτέλεσε μια μοναδική ευκαιρία για επιστημονικές ανταλλαγές με ένα ευρύ κοινό ειδικών από πολλές χώρες και για την παρουσίαση εργασιών που παρουσιάζουν τα αποτελέσματα έρευνας ενός αριθμού από τα ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα έργα στα οποία συμμετέχει η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ).

Η Διεθνής Ακαδημία Τεχνολογίας, Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης – International Academy of Technology, Education and Development (IATED) διοργανώνει το INTED ετησίως για δεκαοκτώ (18) συνεχόμενα έτη. Το INTED αναγνωρίζεται πλέον ως ένα σημαντικό φόρουμ που συγκεντρώνει εκπαιδευτικούς, υπεύθυνες/ υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και άλλους ενδιαφερόμενους/ ενδιαφερόμενες που χρησιμοποιούν ή ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία σε εκπαιδευτικές πρακτικές, με έμφαση στις ψηφιακές τεχνολογίες. Ως εκ τούτου, η παρουσία της DAISSy-ΕΑΠ στο Συνέδριο αύξησε σημαντικά τον αντίκτυπο της έρευνας που διεξάγεται από την Ερευνητική Ομάδα. 

Συγκεκριμένα, η DAISSy-EAΠ συμμετείχε ενεργά στο Συνέδριο INTED 2024 συνεισφέροντας έξι (6) επιστημονικές εργασίες, αποτέλεσμα της υψηλής ποιότητας εργασίας και των διεθνών συνεργασιών της ομάδας. Οι εργασίες παρουσίασαν αποτελέσματα ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων τα οποία παράγουν καινοτόμες μεθοδολογίες και εργαλεία σχετικά με την εκπαίδευση στη ψηφιακή εποχή και υλοποιούνται από τη DAISSy-ΕΑΠ με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθ. κ. Αχιλλέα Καμέα. Η λίστα των εργασιών-παρουσιάσεων:

 • Design and Evaluation of a MOOC on the Internet of Things to upskill Adult Educators, σε συγγραφή της ομάδας από το ΕΑΠ, Φώτη Λαζαρίνη, Θεόδωρου Παναγιωτακόπουλου και Αχιλλέα Καμέα, εργασία η οποία πρόβαλε τα αποτελέσματα του έργου ADA και παρουσιάστηκε από τον κ. A. Kαμέα.
 • A Model for assessing the effective Integration of Technology into Educational Practice from a Pedagogical perspective, σε συγγραφή της ομάδας από το ΕΑΠ, Παναγιώτας Πολυμεροπούλου, Κώστα Πότση και Αχιλλέα Καμέα, εργασία η οποία πρόβαλε τα αποτελέσματα του έργου UpDATE και παρουσιάστηκε από τον κ. A. Kαμέα.
 • Equality, Diversity and Inclusion in the business management education, training and professions: A study about the state-of-the art in Greece σε συγγραφή της ομάδας από το ΕΑΠ, Παναγιώτας Πολυμεροπούλου, Κώστα Μάντζου, Ελένης Γεωργακάκου και Αχιλλέα Καμέα, εργασία η οποία πρόβαλε τα αποτελέσματα του έργου Equality, Diversity and Inclusion in the business management education, training and professions (EDIFY-EDU) και παρουσιάστηκε από την κα Γεωργακάκου.
 • Tools for enhancing Equality, Diversity and Inclusion in Higher Education Institutions: Supporting the gender & LGBT+ inclusion in tertiary education, σε συγγραφή της ομάδας από το ΕΑΠ, Κώστα Μάντζου, Ελένης Γεωργακάκου και Αχιλλέα Καμέα, εργασία η οποία πρόβαλε τα αποτελέσματα του έργου XENIA: HEI Inclusiveness Index και παρουσιάστηκε από την κα Γεωργακάκου.
 • Bridging STEAM and Inclusive education in the SpicE project, σε συγγραφή της ομάδας από το ΕΑΠ, Ναταλίας Σπυροπούλου, Γεωργίας Σακελλαροπούλου και Αχιλλέα Καμέα, εργασία η οποία πρόβαλε τα αποτελέσματα του έργου SPICE και παρουσιάστηκε από την κα N. Σπυροπούλου.
 • A methodology for developing training and mentoring programs: empowering instructional designers to create courses aligned with the Digcomp framework, σε συγγραφή της ομάδας από το ΕΑΠ, Ναταλίας Σπυροπούλου, Αχιλλέα Καμέα, Ροζαλίας Καλανζή και Γεράσιμου Βονιτσάνου, εργασία η οποία πρόβαλε τα αποτελέσματα του έργου DigCompHub και παρουσιάστηκε από την κα N. Σπυροπούλου.

H DAISSy-ΕΑΠ εκπροσωπήθηκε στο Συνέδριο INTED 2024 από τον Kαθ. κ. Αχιλλέα Καμέα, Διευθυντή της DAISSy, την κα Ναταλία Σπυροπούλου, Υπεύθυνη Έργων και Ερευνήτρια, και την κα Ελένη Γεωργακάκου, επίσης Υπεύθυνη Έργων και Υπεύθυνη Ερευνών στη θεματική «Ισότητα, Διαφορετικότητα κι Ένταξη» της DAISSy-ΕΑΠ, οι οποίες/ οποίοι παρουσίασαν τις αντίστοιχες εργασίες και συμμετείχαν σε αρκετές συνεδρίες κι άλλες δραστηριότητες ομαδικής μάθησης και δικτύωσης. Τέλος, η κα Γεωργακάκου είχε προσκληθεί και συντόνισε τη συνεδρία «Ισότητα, Διαφορετικότητα και Ένταξη».

inted-1 inted-2 inted-3

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με έργα κι άλλες δράσεις της DAISSy-ΕΑΠ:

xenia-logo

Την εξαιρετική αξιολόγηση 94/100 έλαβε το ευρωπαϊκό έργο «XENIA», με τη DAISSy-ΕΑΠ ως μοναδικό εταίρο από την Ελλάδα

xenia-logoΤο τριετές, ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενο, έργο «XENIA: Higher Education Inclusiveness Index  (XENIA)» έλαβε την εξαιρετική αξιολόγηση 94/100 από τη Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος Erasmus+.

Το XENIA στόχευσε στο μετασχηματισμό των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) σε χώρους χωρίς αποκλεισμούς, που προάγουν τον κοινωνικό διάλογο ανεξαρτήτως φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού και μειώνουν (δυνητικά εξαλείφουν) τα οργανωτικά και λειτουργικά εμπόδια για την παροχή ίσων ευκαιριών. Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα ERASMUS+ της Ε.Ε. και η κοινοπραξία του περιλάμβανε επτά (7) εταίρους από πέντε (5) κράτη-μέλη της Ε.Ε., και συγκεκριμένα από, την Ιταλία, την Ιρλανδία, τη Σλοβενία, την Ισπανία, και την Ελλάδα με μοναδικό φορέα-εταίρο την Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ).

Το κύριο αποτέλεσμα του έργου ήταν ο Δείκτης Συμπερίληψης XENIA για τα ΑΕΙ, ένα ολοκληρωμένο εργαλείο σχεδιασμένο για την αξιολόγηση του βαθμού συμπερίληψης των Πανεπιστημίων, στην προσπάθεια καταπολέμησης των διακρίσεων και του αποκλεισμού, με βάση το φύλο και το σεξουαλικό προσανατολισμό.

Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ συμμετείχε ενεργά και στα επτά (7) Πακέτα Εργασίας (ΠΕ) του έργου και σε όλα τα κύρια προϊόντα και παραδοτέα, όπως η ανάπτυξη του Δείκτη Συμπερίληψης για τα ΑΕΙ. Επιπλέον, η DAISSy-ΕΑΠ, ως ο μοναδικός Έλληνας εταίρος, ήταν υπεύθυνη για την υλοποίηση όλων των δράσεων του XENIA στην Ελλάδα, όπως η βιβλιογραφική ανασκόπηση και έρευνα, η πιλοτική εφαρμογή του Δείκτη, και η διάδοση και αξιοποίηση όλων των αποτελεσμάτων του. Επιπλέον, η DAISSy-ΕΑΠ είχε την ευθύνη του συντονισμού δύο βασικών ΠΕ, ονομαστικά, αυτών της «Πιλοτικής Εφαρμογής και Τελικής Επικύρωσης του Δείκτη Συμπερίληψης XENIA» (ΠΕ3)  και της «Αξιολόγησης» (ΠΕ5).

Συγκεκριμένα, η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ ως επικεφαλής των δύο ΠΕ του έργου, ανέπτυξε κι ολοκλήρωσε όλα τα επιμέρους παραδοτέα τα οποία και ακολουθούν:

XENIA Validation Plan (D3.1), ΧΕΝΙΑ Validation Report (D3.2), Final XENIA Index (D3.3), Mainstreaming Guidelines & Operational Manual (D3.4), Policy recommendations (D3.5), Assessment Strategy (D5.1), Mid-term Assessment Report (D5.2.) και το Final Assessment Report (D5.3).

Η ομάδα του έργου ΧΕΝΙΑ εκ μέρους της Ερευνητικής Ομάδας DAISSy του ΕΑΠ, είναι ιδιαίτερα υπερήφανη, δεδομένου ότι η Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος ERASMUS+ χαρακτήρισε τα παραοδτέα του έργου XENIA ως «υψηλής ποιότητας» κι έδωσε μόνο θετικά σχόλια για το έργο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο ΧΕΝΙΑ καθώς και άλλες δράσεις κι έργα της DAISSy-ΕΑΠ:

 • Ιστοσελίδα: http://daissy.eap.gr/en
 • Facebook: @DAISSyResearchGroup
 • Linkedin https://www.linkedin.com/in/daissyresearchgroup/
 • Twitter https://twitter.com/daissy_research
 • Instagram @daissy_researchgroup
 • Email: info@daissy.eap.gr
logo-nefele

Πρόσκληση από την DAISSy-ΕΑΠ στη διαδικτυακή εκδήλωση διάχυσης αποτελεσμάτων του έργου NEFELE

Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) προσκαλεί στην εκδήλωση διάχυσης με θέμα «Υποστήριξη της επαγγελματικής εξέλιξης των φοιτητών/φοιτητριών«, που αφορά στα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού έργου «Neet prevention in Educational systems through positive Future vision Enhancing Learning and teacher Education-NEFELE», το οποίο υλοποιείται από τη DAISSy ως Έλληνα εταίρο. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η γνωριμία και εξοικείωση με το εκπαιδευτικό μοντέλο NEFELE, το οποίο έχει σχεδιαστεί με ευθύνη της DAISSy, ώστε να ενδυναμώσει τις/τους εκπαιδευτικούς και τις/τους συμβούλους σταδιοδρομίας με τα εργαλεία και τις γνώσεις για την αποτελεσματική υποστήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης των μαθητών/μαθητριών.

Ειδικότερα, οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες στην εκδήλωση θα είναι σε θέση:

 • Να ανακαλύψουν το εκπαιδευτικό μοντέλο NEFELE: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενίσχυση της σταδιοδρομίας των μαθητών/μαθητριών.
 • Να εξερευνήσουν το MOOC NEFELE: Να εντρυφίσουν στο μαζικό ανοικτό διαδικτυακό μάθημα για εις βάθος μάθηση.
 • Να εξοικειωθούν με το ψηφιακό παιχνίδι NEFELE: Ένα καινοτόμο παιχνίδι, ειδικά σχεδιασμένο για τη σταδιοδρομία.
 • Να γνωρίσουν τους ειδικούς: Να ακούσουν τις ομάδες UNINA και SUPSI για την ανάπτυξη της σταδιοδρομίας των φοιτητών/φοιτητριών, την ομάδα DAISSy-ΕΑΠ που ηγείται του NEFELE MOOC και την ομάδα Smarted για το ψηφιακό παιχνίδι NEFELE.

Πιο συγκεκριμένα:

 • Η εκδήλωση διάχυσης αποτελεσμάτων του έργου NEFELE διοργανώνεται διαδικτυακά την Τετάρτη, στις 24 Απριλίου 2024, από τις 10:00- 11:30 π.μ. (CEST).
 • Παρέχεται δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο/ενδιαφερόμενη σε διεθνές επίπεδο.
 • Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που προετοιμάζονται και εργάζονται στο πεδίο, εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες εκπαιδευτικών, συμβούλους σταδιοδρομίας, ψυχολόγους και είναι ανοιχτή σε όλους/όλες.
 • Η εγγραφή γίνεται στη σελίδα Eventbrite εδω.

 Το NEFELE είναι έργο διάρκειας τριάντα (30) μηνών (1η Δεκεμβρίου 2021-31η Μαΐου 2024), χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Erasmus+ της ΕΕ, το οποίο υλοποιείται από μια κοινοπραξία έξι (6) εταίρων από πέντε (5) χώρες (Ισπανία, Ιταλία, Ελβετία, Ολλανδία, Ελλάδα), με Έλληνα εταίρο την  DAISSy-ΕΑΠ.  Η Ερευνητική Ομάδα έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη του MOOC και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης – διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στην ανάπτυξη MOOC και έχει εργαστεί  εντατικά ώστε να προσφέρει ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό εργαλείο, που θα εξυπηρετεί αποτελεσματικά τις ανάγκες των εκπαιδευτικών.

nefele-webinar

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο NEFELE καθώς κι άλλες δράσεις της Ερευνητικής Ομάδας DAISSy:

 

logo-intour

Επιτυχής ολοκλήρωση του έργου «Επαγγέλματα τουρισμού χωρίς αποκλεισμούς. Ευρωπαϊκά προγράµµατα σπουδών για διευθυντές/διευθύντριες προσβάσιµου τουρισµού και προσωπικό πρώτης γραµµής» από την DAISSy-ΕΑΠ!

logo-intourΤο Ευρωπαϊκό έργο «INclusive TOURism professions – European curricula for accessible tourism manager and frontline staff (In-Tour)» ολοκληρώθηκε με επιτυχία και έλαβε πολύ θετική βαθμολογία αξιολόγησης 82/100 από την EACEA, συνοψίζοντας μια 45μηνη απαιτητική και υψηλής ποιότητας υλοποίηση από την κοινοπραξία του έργου, με Έλληνα εταίρο την ερευνητική ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ).

Το έργο In-Tour ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2020 και ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2023, με σαφή στόχο να καλύψει το κενό στο εκπαιδευτικό σύστημα όσον αφορά τις γνώσεις και τις ικανότητες στον τομέα του συμπεριληπτικού – προσβάσιμου τουρισμού σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο γενικός στόχος του έργου ήταν να εξοπλίσει τον/την Μάνατζερ του προσβάσιµου τουρισµού (Inclusive Tourism Manager – ITM) και το προσωπικό πρώτης γραμμής του προσβάσιµου τουρισµού (Inclusive Tourism Frontline Staff – ITFS), με τις κατάλληλες γνώσεις, δεξιότητες, προσωπικές και εγκάρσιες ικανότητες, προκειμένου να παρέχουν επαρκείς υπηρεσίες σε όλους/όλες τους/τις πελάτες/πελάτισσες, ιδίως σε εκείνους/εκείνες με ειδικές απαιτήσεις πρόσβασης.

Ειδικότερα, το έργο In-Tour κατάφερε να καλύψει το υπάρχον κενό παρέχοντας ποιοτική κατάρτιση, μέσω των εξής δράσεων:

 • Περιγραφή των επαγγελματικών προφίλ (σύμφωνα με τον ορισμό στο ευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης δεξιοτήτων, ικανοτήτων, προσόντων και επαγγελμάτων – ESCO) για τον/την ”Mάνατζερ του Προσβάσιµου Τουρισµού / Inclusive Tourism Manager (ITM)” και το “Προσωπικό Πρώτης Γραμμής του Προσβάσιµου Τουρισµού / Inclusive Tourism Front Staff (ITFS)”.
 • Καθορισμός των κενών δεξιοτήτων μέσω της άμεσης σύνδεσης της ζήτησης με εκπροσώπους τουριστικών βιομηχανιών και επιχειρηματιών και ανάλυση των καλών πρακτικών που έχουν ήδη αναπτυχθεί (ακόμη και στο πλαίσιο άλλων ευρωπαϊκών έργων)
 • Καθορισμός των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων σπουδών στον τομέα του προσβάσιμου τουρισμού, στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (European Qualifications Framework – EQF) 5, 6 και 7
 • Σχεδιασμός μιας ευέλικτης και σπονδυλωτής εκπαιδευτικής διαδρομής και για τα δύο προγράμματα σπουδών
 • Παράδοση των προγραμμάτων σπουδών σε πιλοτικά μαθήματα σε διάφορες χώρες (Γερμανία, Ελλάδα και Ιταλία).

Τα Προγράμματα Σπουδών καθορίστηκαν με ευέλικτο αρθρωτό τρόπο, προκειμένου να παρέχουν ένα γενικό ευρωπαϊκό μοντέλο αναφοράς που θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ, και δοκιμάστηκαν μέσω πέντε εθνικών πιλοτικών προγραμμάτων, ενσωματώνοντας την πρακτική μάθηση. Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο In-Tour παρήγαγε ένα ευρύ φάσμα παραδοτέων (54 συνολικά), τα οποία διατίθενται δωρεάν μέσω του ιστοτόπου του έργου.

Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), ήταν ο εταίρος με ευθύνη για την υλοποίηση όλων των δραστηριοτήτων του In-Tour στην Ελλάδα, συμμετείχε σε όλα τα πακέτα εργασίας και τα παραδοτέα του έργου και ήταν ο επικεφαλής εταίρος του Πακέτου Εργασίας 5-Παροχή Πιλοτικών Μαθημάτων. Επιπλέον, ήταν ο εταίρος υπεύθυνος για την ανάπτυξη της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης In-Tour όσον αφορά τα πέντε (5) πιλοτικά μαθήματα που παραδόθηκαν μέσω των πιλοτικών Πανεπιστημίων του έργου, δηλαδή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου-ΕΑΠ (Ελλάδα), του Fachhochschule Dresden University of Applied Sciences-FHD (Γερμανία) και του Πανεπιστημίου Genova- UNIGE (Ιταλία).

Πιο συγκεκριμένα, τα ελληνικά πιλοτικά μαθήματα για το «Inclusive Tourism Frontline Staff (ITFS)» (EQF-επίπεδο 5) και το «Inclusive Manager in Tourism (ITM)» (EQF- επίπεδο 6) βασίστηκαν σε μια μικτή (συνδυασμός σύγχρονης και ασύγχρονης) εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με Έλληνες/Ελληνίδες διδάσκοντες/διδάσκουσες και το κάθε ένα πρόγραμμα προσέλκυσε άνω των σαράντα (40) συμμετεχόντων/συμμετεχουσών από τον τουριστικό τομέα. Υποστηρίχτηκαν από το «Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης-ΚΕΔΙΒΙΜ» του ΕΑΠ και το αναλυτικό περιεχόμενό τους ήταν διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα του ΚΕΔΙΒΙΜ.

Οι δραστηριότητες του έργου In-Tour υλοποιήθηκαν από την DAISSy-ΕΑΠ στην Ελλάδα, με Συντονιστή τον κ. Αχιλλέα Καμέα, Καθηγητή του ΕΑΠ, Διευθυντή της DAISSy, και Υπεύθυνες Διαχείρισης την κα. Βίκυ Μαράτου, Διαχειρίστρια έργων της DAISSy (μέχρι τον Απρίλιο του 2023) κι ακολούθως την κα. Παναγιώτα Πολυμεροπούλου, Κύρια Ερευνήτρια στην DAISSy. Η ομάδα εργασίας In-Tour της DAISSy περιλάμβανε την κα. Ιωάννα Γιαννούκου (Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών), τον κ. Χρήστο Πιερρακέα (Καθηγητή Πανεπιστημίου Πατρών & ΕΑΠ), την κα. Μαρίνα Γιαννακάκου (Τεχνικός στην DAISSy) και την κα. Φωτεινή Γατομάτη (Ανώτερο Διοικητικό Προσωπικό στην DAISSy).

Το έργο In-Tour συγχρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βασική Δράση 2: Συμμαχία Τομεακών Δεξιοτήτων – Σχεδιασμός και Παράδοση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) και υλοποιήθηκε από μια κοινοπραξία δεκατεσσάρων (14) εταίρων από έξι (6) χώρες, και συγκεκριμένα: Italian Multiple Sclerosis Society (AISM Onlus) – Συντονιστής (Ιταλία) και εταίροι οι Science and enterprise together to improve quality of life (SI4LIFE) (Ιταλία), Università degli Studi di Genova (UNIGE) (Ιταλία), Foundation for Research and Innovation (FRI) (Ιταλία), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο – Ερευνητική Ομάδα DAISSy (Ελλάδα), Επιμελητήριο Ηλείας (EPI) (Ελλάδα), Akademie für Berufliche Bildung gGmbH (AFBB) (Γερμανία), Fachhochschule Dresden – University of Applied Sciences (FHD) (Γερμανία), Funka Nu AB (Funka) (Σουηδία), Official chamber of commerce, industry and services of Valladolid (CAMVA) (Ισπανία), Criteria-05 S. L. (Ισπανία), European association of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD) (Βέλγιο), International Association of Amusement Parks and Attractions – Europe, Middle East, Africa (IAAPA EMEA) (Βέλγιο), European Network for Accessible Tourism (ENAT) (Βέλγιο).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο InTour και άλλα έργα και δραστηριότητες της DAISSy:

daissy-iceri-1

Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ συμμετείχε στο 16ο «Διεθνές Συνέδριο Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας» με πέντε εργασίες

Το 16ο ετήσιο Διεθνές Συνέδριο Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας (International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI) πραγματοποιήθηκε από τις 13 έως τις 15 Νοεμβρίου 2023 στη Σεβίλλη (Ισπανία) με θέμα «Μετασχηματίζοντας την Εκπαίδευση, Μετασχηματίζοντας Ζωές – Transforming Education, Transforming Lives». Το Συνέδριο παρείχε μια μοναδική ευκαιρία για την παρουσίαση εργασιών που παρουσιάζουν τα αποτελέσματα έρευνας ενός αριθμού από τα ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα έργα στα οποία συμμετέχει η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ).

Η Διεθνής Ακαδημία Τεχνολογίας, Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης – International Academy of Technology, Education and Development (IATED) διοργανώνει το ICERI ετησίως για δεκαέξι (16) συνεχόμενα χρόνια. Το ICERI είναι ένα Συνέδριο που αποτελεί πλέον ένα κορυφαίο, παγκόσμιο εκπαιδευτικό γεγονός και έτσι, φέτος προσέλκυσε επτακόσιους ογδόντα (780) αντιπροσώπους από εξήντα (60) χώρες. Επομένως, η παρουσία των ερευνητών/ ερευνητριών της DAISSy-ΕΑΠ στο Συνέδριο αύξησε σημαντικά την επίδραση της έρευνας που διεξάγεται στο πλαίσιο της ομάδας.

H DAISSy-EAΠ συμμετείχε ενεργά στο Συνέδριο ICERI 2023 συνεισφέροντας πέντε (5) επιστημονικές εργασίες, αποτέλεσμα της υψηλής ποιότητας εργασίας και των διεθνών συνεργασιών της ομάδας. Οι εργασίες παρουσίασαν αποτελέσματα ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων τα οποία παράγουν καινοτόμες μεθοδολογίες και εργαλεία σχετικά με την εκπαίδευση στη ψηφιακή εποχή και υλοποιούνται από τη DAISSy-ΕΑΠ με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθ. κ. Αχιλλέα Καμέα. Η λίστα των εργασιών-παρουσιάσεων:

 • A Research Methodology that includes University-Industry Cooperation for the Identification of Stakeholders’ experiences on Equality, Diversity and Inclusion in applied Business Management and undergraduate Business Education, σε συγγραφή των, Ελένη Γεωργακάκου (ΕΑΠ), Audrey Stenson (DUN LAOGHAIRE Institute of Art, Design and Technology-Ιρλανδία), Ikävalko (Aalto University-Φινλανδία), Josephine Browne (DUN LAOGHAIRE Institute of Art, Design and Technology-Ιρλανδία) και Αχιλλέα Καμέα (ΕΑΠ)
 • Designing an innovative online course in «Critical Visual Media Literacy and Fluency» for Higher Education students, σε συγγραφή της ομάδας DAISSy-EAΠ: Παναγιώτα Πολυμεροπούλου, Ελένη Γεωργακάκου και Αχιλλέα Καμέα
 • A Green Learning Community to promote virtual networking and enhance peer learning of early childhood educations and care professionals, σε συγγραφή των, Mateja Mlinar, Petra Zgonec και Petra Bozovičar (Educational Research Institute-Σλοβενία), Ελένη Γεωργακάκου και Αχιλλέα Καμέα (ΕΑΠ), και Aljosa Rudaš (International Step by Step Association-Ολλανδία)
 • Social Innovation in Greek Academia: where we stand and where we want to go, σε συγγραφή της ομάδας DAISSy-EAΠ: Κώστα Μάντζου, Φωτεινή Τάτση, Σίσσυ Θεοδοσίου και Αχιλλέα Καμέα
 • Contextualizing Hate-Speech Online: perspectives from the educational community in the Greek periphery, σε συγγραφή της ομάδας DAISSy-EAΠ: Κώστα Μάντζου, Σίσσυ Θεοδοσίου, Κώστα Πότση, Αναστάση Παπαδόπουλου και Αχιλλέα Καμέα.

 H DAISSy-ΕΑΠ εκπροσωπήθηκε στο Συνέδριο ICERI 2023 από τον Kαθ. κ. Αχιλλέα Καμέα, Διευθυντή της DAISSy, και την κα Ελένη Γεωργακάκου, Υπεύθυνη Έργων και Ερευνήτρια της DAISSy, οι οποίοι παρουσίασαν τις αντίστοιχες εργασίες και συμμετείχαν σε αρκετές συνεδρίες κι άλλες δραστηριότητες ομαδικής μάθησης και δικτύωσης.


daissy-iceri-1
    daissy-iceri-2

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με έργα κι άλλες δράσεις της DAISSy-ΕΑΠ:

CLIP-logo

Πρόσκληση από τη DAISSy-ΕΑΠ στη διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Expert Consultation on Visual Media Literacy in Education» του έργου CLIP

CLIP-logoΤο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) και η Ερευνητική Ομάδα DAISSy σας προσκαλούν στη διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Expert Consultation on Visual Media Literacy in Education», που διοργανώνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «Critical visual media literacy and empowerment (CLIP)», το οποίο υλοποιείται από την DAISSy-ΕΑΠ ως Έλληνα εταίρο.  Η εκδήλωση θα λάβει χώρα την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024 (11:00-12:30, CET), μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας zoom.

Συγκεκριμένα, οι κύριοι στόχοι της εκδήλωσης είναι:

 • Να συζητηθούν και να εμπλουτιστούν οι Κατευθυντήριες Γραμμές και οι Συστάσεις που εκπονήθηκαν για την υποστήριξη του ακαδημαϊκού προσωπικού και των εκπαιδευτικών, στην ανάπτυξη βιώσιμων στρατηγικών για την ενσωμάτωση του Οπτικού Γραμματισμού στα Μέσα, στις μαθησιακές τους προτάσεις.
 • Να συνεργαστούν επαγγελματίες σε θέματα Οπτικού Γραμματισμού στα Μέσα, διδακτικών προγραμμάτων και κατάρτισης.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε ακαδημαϊκό προσωπικό που ενδιαφέρεται για τον Οπτικό Γραμματισμό στα Μέσα, σε εμπειρογνώμονες/εμπειρογνωμόνισσες, υπεύθυνους/υπεύθυνες χάραξης πολιτικής και ενδιαφερόμενους/ενδιαφερόμενες από ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σχολεία, ΜΚΟ, ακαδημαϊκά δίκτυα και σε οποιονδήποτε/οποιαδήποτε ενδιαφέρεται να διερευνήσει τις ευκαιρίες που μπορεί να προσφέρει ο Οπτικός Γραμματισμός στα Μέσα.

Ειδικότερα:

 • Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Αγγλική γλώσσα.
 • Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοικτή σε όλες/ όλους/ όλα τα άτομα.
 • Η εγγραφή είναι ανοικτή και γίνεται με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης φόρμας στο https://tinyurl.com/ym6ffzfb, μέχρι την ημέρα της εκδήλωσης.
 • Σε συνέχεια της εγγραφής θα λάβετε το σύνδεσμο συμμετοχής.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης:

 • 11:00-11:05 CLIP Project – Results and Lessons Learned
  Cristina Stefanelli, UNIMED, Project Coordinator (project presentation)
 • 11:05-11:20 Guidelines and Recommendations Presentation
  Norman Rohner, ALL DIGITAL, Author of the Guidelines
 • 11:20-12:00 Roundtables to discuss and validate Guidelines
 • 12:00-12:30 Open discussion

To έργο CLIP έχει διάρκεια δεκαοκτώ (18) μήνες και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ERASMUS+/KA220-HED – Συμπράξεις συνεργασίας στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συντονίζεται από το φορέα UNIMED – Unione  Delle Universita Del Mediterraneo (Ιταλία) με το Libera Universita Di Lingue e Comunicazione (Ιταλία), την ALL DIGITAL (Βέλγιο) και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Ερευνητική Ομάδα DAISSY (Ελλάδα) ως εταίρους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο CLIP και άλλα έργα και δραστηριότητες της DAISSy:

InnStation -p1

Ολοκλήρωση του Προγράμματος Επιμόρφωσης με θέμα «Μεικτή μάθηση: Η εκπαίδευση του αύριο, σήμερα» του έργου InnStation, από την DAISSy-ΕΑΠ

Innovation Station -logoΟλοκληρώθηκε με επιτυχία το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης (ΠΕ)  με θέμα «Μεικτή μάθηση: Η εκπαίδευση του αύριο,  σήμερα» που προσφέρθηκε στο πλαίσιο  του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου «Innovation Station – Σταθμός Καινοτομίας: Μια νέα προσέγγιση στη διαδικτυακή και μεικτή μάθηση (InnStation)», το οποίο υλοποιείται από την Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), ως τον Έλληνα εταίρο.

Ειδικότερα, το ΠΕ του έργου InnStation είχε εργαστηριακή μορφή και σε αυτό συμμετείχαν είκοσι πέντε (25) εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι/οποίες απέκτησαν πολύτιμες γνώσεις για την εφαρμογή του μεικτού μοντέλου μάθησης (Belended learning) και την αυτοκατευθυνόμενη μάθηση στην πράξη. Το ΠΕ στοχεύει στον σχεδιασμό ψηφιακού υλικού και ψηφιακών μαθημάτων, υποστηρικτικά της δια ζώσης μάθησης, αξιοποιώντας εργαλεία όπως λογισμικό, εφαρμογές, πλατφόρμες και Ευρωπαϊκές καλές πρακτικές που ενισχύουν και καλλιεργούν την αυτονομία των εκπαιδευομένων.

1Συγκεκριμένα, το ΠΕ του έργου InnStation:

Πραγματοποιήθηκε βάσει του μοντέλου μεικτής μάθησης, με ασύγχρονη και σύγχρονη συμμετοχή στην πλατφόρμα LAMS και ήταν διαθέσιμο δωρεάν

Είχε συνολική διάρκεια τριάντα (30) ώρες σε διάστημα τεσσάρων (4) εβδομάδων και περιλάμβανε πέντε (5) Διδακτικές ενότητες, ως ακολούθως:

 • Ενότητα 1: Εξοικείωση με το περιβάλλον εργασίας της πλατφόρμας LAMS για τη μεικτή μάθηση
 • Ενότητα 2: Καλλιεργώντας την αυτονομία μαθητών και μαθητριών στη μάθηση. Γνωριμία με βασικές έννοιες
 • Ενότητα 3. Αξιοποίηση καλών πρακτικών για τη μεικτή μάθηση από τον ευρωπαϊκό χώρο
 • Ενότητα 4: Καθοριστικές παράμετροι στην αυτό-κατευθυνόμενη μάθηση
 • Ενότητα 5. Ασφάλεια στο Διαδίκτυο (e-Safety)

Οι είκοσι τέσσερεις (24) ώρες συμμετοχής πραγματοποιήθηκαν ασύγχρονα, με μελέτη υλικού και εργασίες στην πλατφόρμα LAMS, ενώ οι έξι (6) ώρες με δια ζώσης εργαστηριακή μάθηση.

Το εκπαιδευτικό υλικό βασίστηκε στον Οδηγό Εκπαιδευτικού για την αυτόνομη μάθηση και τη μεικτή μάθηση, ένα από τα παραδοτέα του έργου Inn Station.

Ολοκλήρωσαν επιτυχώς και έλαβαν Πιστοποιητικό Επιτυχούς Ολοκλήρωσης είκοσι πέντε (25) συμμετέχουσες/συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί.

Στόχος του έργου «Innovation Station – Σταθμός Καινοτομίας» είναι να αναβαθμιστούν οι ψηφιακές ικανότητες των εκπαιδευτικών με την παροχή πόρων και εκπαιδευτικού υλικού. Επιπλέον εξέχον στόχος είναι να ενισχυθεί η μαθησιακή ικανότητα των μαθητών/μαθητριών και φοιτητών/φοιτητριών.

Ειδικότερα, το έργο αποβλέπει στην καλλιέργεια της αυτονομίας των νέων κατά τη συμμετοχή τους στη διαδικτυακή εκπαίδευση και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων αυτεκατευθυνόμενης και αυτοδιαχειριζόμενης μάθησης.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υλοποιείται από κοινοπραξία πέντε (5) εταίρων από πέντε (5) Ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Βέλγιο, Ιταλία, Ολλανδία, Πολωνία), μεταξύ των οποίων και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο μέσω της Ερευνητικής Ομάδας DAISSy.

InnStation -p2 InnStation -p1

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο InnStation καθώς και άλλες δραστηριότητες της DAISSy-ΕΑΠ: