logo-nefele

Πρόσκληση συμμετοχής στο Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα (MOOC) του έργου NEFELE, από την DAISSy-ΕΑΠ

logo-nefeleΗ Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) καλεί σε συμμετοχή στο Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα (Massive Open Online Course-MOOC) με τίτλο «Προώθηση της επαγγελματικής ανάπτυξης των μαθητών/τριών στο σχολείο«, το οποίο εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό έργο «Neet prevention in Educational systems through positive Future vision Enhancing Learning and teacher Education-NEFELE», που υλοποιείται από την DAISSy ως Έλληνας εταίρος. Πρόκειται για ένα σύγχρονο MOOC, που στοχεύει στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών στον κρίσιμο ρόλο τους να υποστηρίζουν την επαγγελματική ανάπτυξη των μαθητών/τριών.

Συγκεκριμένα, το MOOC περιλαμβάνει τέσσερεις (4) εκπαιδευτικές ενότητες που βασίζονται στο θεωρητικό πλαίσιο της ανάπτυξης σταδιοδρομίας και θετικής ψυχολογίας, σε σύνδεση με πρακτικά παραδείγματα για τους εκπαιδευτικούς, έτσι ώστε να μπορούν να προωθήσουν τον σχεδιασμό της σταδιοδρομίας των μαθητών-τριών τους,  στην τάξη. Επίσης, έχει μια (1)  εκπαιδευτική ενότητα που βασίζεται στο NEFELE BOX, το οποίο αποτελεί την εργαλειοθήκη για την απτή διεπαφή χρήστη/χρήστριας, που μπορεί να αξιοποιήσει ο/η εκπαιδευτικός με τους/τις μαθητές/μαθήτριες, υποστηρίζοντας τη διαμόρφωση του μελλοντικού μονοπατιού της σταδιοδρομίας τους. Διανθίζεται με βίντεο, παρουσιάσεις και υλικό ανάγνωσης καθώς και σύντομα κουίζ (στο τέλος κάθε ενότητας), ώστε οι εκπαιδευόμενοι/ες να μπορούν να αξιολογούν την πρόοδό τους.

Ειδικότερα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης του έργου NEFELE σχεδιάστηκε και αναπτύχτηκε στην αγγλική, ιταλική, ελληνική, ισπανική και ολλανδική γλώσσα. Ενισχύει τη συνεργασία των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών και την ανταλλαγή, καθώς περιλαμβάνει φόρουμ και πεδία συζητήσεων. Το μαθησιακό περιεχόμενο του MOOC στην αγγλική γλώσσα [π.χ. ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι (Open Education Resources-OERs), διαλέξεις, σενάρια βίντεο, παρουσιάσεις] συλλέχτηκε, αναπτύχτηκε και βάσει αυτού δημιουργήθηκαν τα βίντεο του MOOC. Είναι αξιοσημείωτο, ότι το μαθησιακό υλικό, ταξινομημένο σε ενότητες, διατίθεται σε πέντε (5) γλώσσες, βάσει του εταιρικού σχήματος του έργου NEFELE.

Ολοκληρώνοντας επιτυχώς το MOOC, οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα γνωρίζουν:

 • Τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις που σχετίζονται με τον κόσμο της εργασίας
 • Κύριες πτυχές και κύριες θεωρίες της ανάπτυξης της σταδιοδρομίας από την παιδική έως την εφηβική ηλικία
 • Πώς ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη της σταδιοδρομίας και την ευημερία των μαθητών/μαθητριών στο σχολικό περιβάλλον
 • Κύριες θεωρίες θετικής ψυχολογίας για την ευημερία
 • Τρόπους παρέμβασης θετικής εκπαίδευσης στο σχολικό περιβάλλον
 • Τι είναι οι απτές διεπαφές χρήστη/χρήστριας
 • Τι είναι η ψηφιακή αφήγηση καριέρας
 • Πώς να χρησιμοποιήσουν το Nefele Box για την προώθηση της ανάπτυξης σταδιοδρομίας και της ευημερίας στην τάξη

Αξίζει να σημειωθούν τα εξής:

 • Τo NEFELE MOOC ξεκινά στις 22 Ιανουαρίου 2024, διαρκεί πέντε (5) εβδομάδες και ολοκληρώνεται στις 26 Φεβρουαρίου 2024.
 • Παρέχεται δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο-η, σε διεθνές επίπεδο.
 • Η δήλωση συμμετοχής είναι προ-απαιτούμενο και γίνεται μέσω υποβολής σχετικής αίτησης, στον ακόλουθο σύνδεσμο.
 • Προθεσμία υποβολής δήλωσης συμμετοχής είναι η 19η Ιανουαρίου 2024.
 • Οι συμμετέχοντες/ουσες οι οποίοι/ες ολοκληρώνουν επιτυχώς το MOOC, θα λαμβάνουν Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης

Το NEFELE είναι ένα έργο διάρκειας 30 μηνών (1η Δεκεμβρίου 2021-31η Μαΐου 2024), χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Erasmus+ της ΕΕ, το οποίο υλοποιείται από μια κοινοπραξία έξι (6) εταίρων από πέντε (5) χώρες (Ισπανία, Ιταλία, Ελβετία, Ολλανδία, Ελλάδα), με Έλληνα εταίρο την  DAISSy-ΕΑΠ.  Η Ερευνητική Ομάδα έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη του MOOC και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης – διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στην ανάπτυξη MOOC και έχει εργαστεί  εντατικά ώστε να προσφέρει ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό εργαλείο, που θα εξυπηρετεί αποτελεσματικά τις ανάγκες των εκπαιδευτικών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο NEFELE καθώς κι άλλες δράσεις της Ερευνητικής Ομάδας DAISSy:

logo-winbiz

Πρόσκληση συμμετοχής στο διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιχειρηματικότητας για μετανάστριες από χώρες εκτός Ε.Ε., στο πλαίσιο του έργου WINBIZ της DAISSy-ΕΑΠ Είναι δωρεάν και η υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος έχει αρχίσει!

logo-winbizΗ Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου προσκαλεί μετανάστριες από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κατοικούν στην Ελλάδα, να συμμετάσχουν στο διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιχειρηματικότητας που παρέχεται από το ευρωπαϊκό έργο  WINBIZ: Women’s Innovative Business Incubation Zone, με την DAISSy-ΕΑΠ ως Έλληνα εταίρο. Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος, είναι η ανάπτυξη και απόκτηση προσωπικών, οριζόντιων και εξειδικευμένων δεξιοτήτων, απαραίτητων για την πλήρη ένταξη ή επανένταξή τους στην Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, μέσω της επιχειρηματικότητας.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί κατάλληλα ώστε να παρέχει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την υποστήριξη που χρειάζονται οι μετανάστριες, έτσι ώστε να ξεπεράσουν τα εμπόδια και να επιτύχουν σε επιχειρηματικές πρωτοβουλίες τους. Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι να ενδυναμώσει τις συμμετέχουσες ώστε να γίνουν ηγέτιδες και κινητήριες δυνάμεις καινοτομίας και αλλαγής στις κοινότητές τους, προωθώντας παράλληλα τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.

Συγκεκριμένα:

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέχεται διαδικτυακά μέσω της ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας του έργου WINBIZ, που έχει αναπτυχθεί από την DAISSy-ΕΑΠ.

Είναι δωρεάν και διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα, με δυνατότητα προβολής του εκπαιδευτικού υλικού και στα αγγλικά.

Ξεκινά στις 29 Ιανουαρίου 2024.

Περιλαμβάνει τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 • Ενότητα 1. Επιχειρηματικότητα και κοινωνική επιχειρηματικότητα
 • Ενότητα 2. Στρατηγική, Βιώσιμη Ανάπτυξη & Επιχειρηματικός Σχεδιασμός
 • Ενότητα 3. Τεχνολογία, Καινοτομία & Κοινωνική Καινοτομία
 • Ενότητα 4. Μάρκετινγκ, κοινωνικό μάρκετινγκ και πωλήσεις
 •  Ενότητα 5. Οικονομική διαχείριση και κοινωνική χρηματοδότηση
 • Ενότητα 6. Ηγεσία, Ηθική Ηγεσία & Επικοινωνία
 • Ενότητα 7. Νομικά ζητήματα, ευκαιρίες χρηματοδότησης και δομές υποστήριξης

Η συμμετοχή προϋποθέτει την υποβολή της φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος [εδώ] έως 19/01/2024.

Το έργο WINBIZ είναι ένα τριετές έργο που χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ και υλοποιείται από μια κοινοπραξία έξι (6) εταίρων που εκπροσωπούν έξι (6) ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιταλία, Ρουμανία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και Γερμανία), με την Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ, ως εταίρο στην Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο WINBIZ καθώς κι άλλες δράσεις της Ερευνητικής Ομάδας DAISSy:

 

logo-tesi

Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ συμμετείχε στο Θερινό Σχολείο για την Κοινωνική Καινοτομία, ολοκληρώνοντας την υλοποίηση του έργου TESI

logo-tesiΗ Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) συμμετείχε με επιτυχία στο Θερινό Σχολείο για την Κοινωνική Καινοτομία, που έλαβε χώρα από τις 28 Αυγούστου έως τις 2 Σεπτεμβρίου 2023, στο Βελιγράδι (Σερβία). Πρόκειται για δράση στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου “Training and Education in Social Innovation (TESI)”, με την DAISSy-ΕΑΠ ως Έλληνα εταίρο, το οποίο ολοκληρώθηκε πετυχαίνοντας τους στόχους του για το σχεδιασμό ενός Διακρατικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος (ΔΜΠ) στον τομέα της Κοινωνικής Καινοτομίας.

To Θερινό Σχολείο του έργου TESI, προσέφερε στους/στις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες μια μοναδική ευκαιρία να προσεγγίσουν και να εξερευνήσουν σύγχρονες θεωρίες και πρακτικές που αφορούν στην ανάπτυξη της Κοινωνικής Καινοτομίας. Σε αυτό, συμμετείχαν περισσότεροι από πενήντα (50) μεταπτυχιακοί/μεταπτυχιακές φοιτητές/φοιτήτριες, υποψήφιοι/υποψήφιες διδάκτορες/διδακτόρισσες, καθώς και επαγγελματίες από οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, όπως και εκπρόσωποι από τοπικές και περιφερειακές αρχές. Μαζί τους συνέπραξαν 19 διδάσκουσες/διδάσκοντες με μεγάλη ακαδημαϊκή, αλλά και επαγγελματική εμπειρία, στο πεδίο της ανάπτυξης καινοτόμων θεωρητικών και πρακτικών λύσεων σε συγκεκριμένα κοινωνικά ζητήματα.

Το πρόγραμμα σπουδών του Θερινού Σχολείου και οι μαθησιακές δραστηριότητες που αναπτύχτηκαν σε αυτό,  ήταν στενά συνυφασμένες με τη δομή και το περιεχόμενο του Διακρατικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος (ΔΜΠ) στην Κοινωνική Καινοτομία  που σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του έργου TESI. Έμφαση δόθηκε στην ανάπτυξη γόνιμου διάλογου, με στόχο την δοκιμασία και την ανατροφοδότηση από τις συμμετέχουσες/συμμετέχοντες, σχετικά με το σχεδιαζόμενο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.

Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ είχε καίριο ρόλο στην υλοποίηση του Θερινού Σχολείου του έργου ΤESI, μέσω της διοργάνωσης δύο (2) εργαστηρίων με θέμα το «Συμμετοχικό Σχεδιασμό» και την «Ανάλυση Δεδομένων για όλους», τα οποία πραγματοποιήθηκαν από τα μέλη της DAISSy-EAΠ, κ. Έλενα Τζαμουράνου και  κ.Γιώργο Μενδρινό, αντίστοιχα. Επίσης, το πρόγραμμα του Θερινού Σχολείου πλαισιώθηκε από τον Καθηγητή Κώστα Καραμάνη-Αντιπρόεδρο του ΕΑΠ,  την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Σίσσυ (Ασπασία) Θεοδοσίου, Διαχειρίστρια έργων και Kύρια Ερευνήτρια στην DAISSy, καθώς και τον κ. Κώστα Μάντζο, Ερευνητή στην DAISSy, που έλαβαν ενεργό μέρος σε όλες τις συζητήσεις, οι οποίες αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του Θερινού Σχολείου και συνέβαλαν με αυτό τον τρόπο στη διεξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων ως προς το επικείμενο ΔΜΠ στην Κοινωνική Καινοτομία.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι μέσω την ανοικτής πρόσκλησης που είχε προηγηθεί και προβληθεί σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της DAISSy-ΕΑΠ, δόθηκε η δυνατότητα σε πέντε (5) άτομα με ιδιότητες που κάλυψαν όλες τις ομάδες-στόχου του Θερινού Σχολείου, να μεταβούν στο Βελιγράδι, ώστε να παρακολουθήσουν και να συμμετέχουν ενεργά στις εργασίες του Θερινού Σχολείου.

Το Θερινό Σχολείο για την Κοινωνική Καινοτομία αποτέλεσε μια επιτυχή δράση του έργου TESI, που σηματοδότησε με τον καλύτερο τρόπο, τη φάση ολοκλήρωσης της υλοποίησής του.

Ä Το έργο TESI  είχε διάρκεια εννέα (9) μήνες, συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα «INTERREG Adrion» της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υλοποιήθηκε από μια κοινοπραξία έξι (6) Πανεπιστημίων και ενός Ερευνητικού Κέντρου σε πέντε (5) χώρες  της περιοχής της Αδριατικής –Ιονίου (Αλβανία, Κροατία, Σερβία, Σλοβενία και Ελλάδα). Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ διασφάλισε την αποτελεσματική υλοποίηση των δραστηριοτήτων του έργου στην Ελλάδα, δίνοντας έμφαση στη δικτύωση και τη συμμετοχή των συναφών φορέων κι επιτυγχάνοντας την πολλαπλή αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου TESI  και του αντίκτυπού του.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο TESI, και άλλες δραστηριότητες της DAISSy:

 

edifyedu-post

Η Eρευνητική Oμάδα DAISSy του ΕΑΠ παρουσίασε το έργο «CLIP» στο ετήσιο Διεθνές Συνέδριο για την Εκπαίδευση, Έρευνα και Καινοτομία

CLIP-logoΤο 16o ετήσιο Διεθνές Συνέδριο για την Εκπαίδευση, Έρευνα και Καινοτομία (International Conference of Education, Research and InnovationICERI) διεξήχθη από 13 έως 15 Νοεμβρίου 2023 στη Σεβίλλη (Ισπανία) με κεντρικό θέμα «Transforming Education, Transforming Lives». Το Συνέδριο αποτέλεσε μια μοναδική ευκαιρία για την Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) για την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ εμπειρογνωμόνων καθώς και ειδικότερα για την παρουσίαση του άρθρου με τίτλο «Designing an innovative online course inCritical Visual Media Literacy and Fluencyfor Higher Education students» το οποίο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου «Critical Visual Media Literacy and Fluency (CLIP)«, όπου συμμετέχει η DAISSy-ΕΑΠ ως Έλληνας εταίρος.

Το εν λόγω Συνέδριο διοργανώνεται από την International Academy of Technology, Education and Development (IATED) ετησίως τα τελευταία δεκαέξι (16) συναπτά χρόνια. Είναι ένα Συνέδριο που έχει αναδειχτεί σε εξέχον εκπαιδευτικό γεγονός παγκόσμιας εμβέλειας και φέτος προσέλκυσε επτακόσιους ογδόντα (780) συνέδρους από εξήντα (60) χώρες. H DAISSy-ΕΑΠ είχε ενεργή παρουσία στο Διεθνές Συνέδριο ΙCERI 2023 με πέντε επιστημονικά άρθρα, αποτέλεσμα των υψηλού επιπέδου εργασιών και των διεθνών συνεργειών της. Τα εν λόγω άρθρα ανέδειξαν αποτελέσματα ευρωπαϊκών έργων, που παράγουν καινοτόμες μεθοδολογίες και εργαλεία στον τομέα της εκπαίδευσης στη ψηφιακή εποχή, τα οποία υλοποιεί η DAISSy-ΕΑΠ. Η Ερευνητική Ομάδα εκπροσωπήθηκε στο Συνέδριο ICERI από τον Καθηγητή Αχιλλέα Καμέα, Διευθυντή της DAISSy και την κα Ελένη Γεωργακάκου, Υπεύθυνη Διαχείρισης έργων και Ερευνήτρια της DAISSy, που συμμετείχαν/ παρακολούθησαν αριθμό επιμέρους συνεδριών ανταλλάσσοντας γνώσεις  και αναπτύσσοντας το δίκτυο επαφών της ομάδας.

Σε αυτό το πλαίσιο, παρουσιάστηκε επίσης, το Poster που βασίζεται στο άρθρο «Designing an innovative online course in «Critical Visual Media Literacy and Fluency» for Higher Education students», το οποίο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου CLIP. Το Poster είχε συνταχθεί και υποβληθεί από την DAISSy-ΕΑΠ, και συγκεκριμένα από την κ. Παναγιώτα Πολυμεροπούλου Ερευνήτρια, την κ. Ελένη Γεωργακάκου , Υπεύθυνη Διαχείρισης έργων και Ερευνήτρια και τον Καθηγητή Αχιλλέα Καμέα, ενώ η ανάπτυξη του Poster είχε ολοκληρωθεί υπό τον  Επιστημονικό Συντονισμό του Καθηγητή της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΕΑΠ και Διευθυντή της DAISSy, κ. Αχιλλέα Καμέα.

To έργο CLIP έχει διάρκεια δεκαοκτώ (18) μήνες και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ERASMUS+/KA220-HED – Συμπράξεις συνεργασίας στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συντονίζεται από το φορέα UNIMED – Unione  Delle Universita Del Mediterraneo (Ιταλία) με το Libera Universita Di Lingue e Comunicazione (Ιταλία), την ALL DIGITAL (Βέλγιο) και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Ερευνητική Ομάδα DAISSY (Ελλάδα) ως εταίρους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο CLIP και άλλα έργα και δράσεις της DAISSy:

edifyedu-post

CLIP-logo

Η Eρευνητική Oμάδα DAISSy του ΕΑΠ συνδιοργάνωσε και συντόνισε δύο συναντήσεις στο πλαίσιο του Μαθήματος «Κριτικός Οπτικός Γραμματισμός και Ευχέρεια Χρήσης των Μέσων»

CLIP-logoΗ Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) συνδιοργάνωσε δύο συναντήσεις για τους εκπαιδευόμενους/ τις εκπαιδευόμενες του διαδικτυακού μαθήματος «Κριτικός Οπτικός Γραμματισμός και Ευχέρεια στα Μέσα«, Mάθημα το οποίο έχει αναπτυχθεί και λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «Critical visual media literacy and empowerment (CLIP)» που υλοποιείται από την DAISSy-ΕΑΠ, ως Έλληνα εταίρο.

Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά στις 9 και 23 Νοεμβρίου 2023 από τις 11.00 π.μ. έως τις 12.00 μ.μ. CET, και είχαν ως στόχο να προωθήσουν τις συνδέσεις και την αλληλοδιδακτική μάθηση επιτρέποντας στους συμμετέχοντες/ στις συμμετέχουσες/ στα άτομα που συμμετείχαν να συναντηθούν και να συνεργαστούν μέσω διαδραστικών ομαδικών δραστηριοτήτων.

Συγκεκριμένα, τις δύο συναντήσεις συντόνισε η κα Παναγιώτα Πολυμεροπούλου, Eρευνήτρια στη DAISSy-ΕΑΠ και μέλος της ομάδας του έργου CLIP.  Η κα Simona Pezzano, Adjuct Lecturer στο Πανεπιστήμιο IULM, που είναι επίσης εταίρος του έργου CLIP, παρείχε μια σύντομη επισκόπηση των Διδακτικών Ενοτήτων του διαδικτυακού Mαθήματος, το οποίο έχει αναπτυχθεί από την κοινοπραξία του έργου υπό τη μεθοδολογία και το συντονισμό της DAISSy-ΕΑΠ, και εισήγαγε/ενέπλεξε τους συμμετέχοντες/ τις συμμετέχουσες/ τα άτομα που συμμετείχαν στις ομαδικές δραστηριότητες. Οι συναντήσεις προσέλκυσαν περισσότερους/ περισσότερες από 25 ενεργά συμμετέχοντες/ συμμετέχουσες η καθεμία.

To έργο CLIP έχει διάρκεια δεκαοκτώ (18) μήνες και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ERASMUS+/KA220-HED – Συμπράξεις συνεργασίας στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συντονίζεται από το φορέα UNIMED– Unione Delle Universita Del Mediterraneo (Ιταλία) με το Libera Universita Di Linguee Comunicazione (Ιταλία), την ALL DIGITAL (Βέλγιο) και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Ερευνητική Ομάδα DAISSY (Ελλάδα) ως εταίρους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο CLIP και άλλα έργα και δράσεις της DAISSy:

logo-restart

Ενημερωτική εκδήλωση «Από το γραμμικό μοντέλο στο κυκλικό – Ενδυνάμωση της επόμενης γενιάς επιχειρηματιών» από την DAISSy-ΕΑΠ, στο πλαίσιο του έργου RE-START

logo-restartΗ Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) προσκαλεί στην ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Από το γραμμικό μοντέλο στο κυκλικό – Ενδυνάμωση της επόμενης γενιάς επιχειρηματιών », που διοργανώνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου RE-START – Reinforcing the circular economy model for START-ups, το οποίο υλοποιείται από την DAISSy, ως εταίρος στην Ελλάδα. Η δράση πραγματοποιείται την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023 στις 11.00, στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) του Πανεπιστημίου Πατρών (Κτίριο ΔΕΤβ, αίθουσα ΔΕΤβ0.1 –  Δ/νση: Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Συγκρότημα Πανεπιστημίου Πατρών, περιοχή Κουκούλι).

Συγκεκριμένα, η εκδήλωση απευθύνεται σε φοιτητές/φοιτήτριες και προσφάτως αποφοίτους Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανεξαρτήτως γνωστικού αντικειμένου, συμβούλους επιχειρήσεων, εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες και οποιοδήποτε άτομο ή φορέα επιθυμεί να γνωρίσει και να εξοικειωθεί με το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας. Πραγματεύεται τη μετάβαση από το γραμμικό επιχειρηματικό μοντέλο στο κυκλικό και τα διαθέσιμα εργαλεία για την επίτευξη της μετάβασης αυτής.

Για το σκοπό αυτό, η εκδήλωση εστιάζει στην παρουσίαση του κυκλικού επιχειρηματικού μοντέλου, των καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων και του εκπαιδευτικού προγράμματος κυκλικής επιχειρηματικότητας του έργου RE-START, τα οποία έχουν αναπτυχτεί με τη συμμετοχή της DAISSy-ΕΑΠ στο πλαίσιο του έργου.

Ειδκότερα:

 • Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοικτή προς όλες/όλους
 • Δεν απαιτείται προεγγραφή
 • Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης

Το RE-START είναι ένα διετές έργο που χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ και στοχεύει στο να ενθαρρύνει και να καθοδηγήσει τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ώστε να αναπτύξουν μία κυκλική νεοφυή επιχείρηση ή να μετατρέψουν την επιχειρηματική τους ιδέα σε κυκλική, ακολουθώντας τον ορισμό των κυκλικών νεοφυών επιχειρήσεων, βάσει του οποίου χαρακτηρίζονται ως επιχειρηματικά μοντέλα, που στηρίζονται στην εφαρμογή μίας τουλάχιστον εκ των πέντε (5) στρατηγικών της Κυκλικής Οικονομίας: Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση, Ανακύκλωση, Ανάκαμψη και Αναγέννηση.

Το έργο υλοποιείται από μια κοινοπραξία έξι (6) εταίρων που εκπροσωπούν πέντε (5) ευρωπαϊκές χώρες (Κύπρος, Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, Πολωνία). Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ, ο Έλληνας εταίρος, συμμετέχει σε όλα τα παραδοτέα του έργου RESTART και έχει την ευθύνη για την υλοποίηση της Εργαλειοθήκης Κυκλικού Επιχειρηματικού Σχεδίου.

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο RESTART, καθώς κι άλλες δράσεις της Ερευνητικής Ομάδας DAISSy:

update-logo

Ενημερωτική εκδήλωση «Η αξιοποίηση των ψηφιακών λύσεων στην επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση» από την DAISSy-ΕΑΠ, στο πλαίσιο του έργου UPDATE

update-logoΗ Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) προσκαλεί στην ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Η αξιοποίηση των ψηφιακών λύσεων στην επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση», που διοργανώνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου UPDATE- User-friendly Practical Distance Active Training Experience. , το οποίο υλοποιείται από την DAISSy, ως εταίρος στην Ελλάδα. Η δράση πραγματοποιείται την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023 στις 18.00, στην  Πάτρα (Ξενοδοχείο «Moxy Patra Marina»), με δυνατότητα συμμετοχής διαδικτυακά, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας zoom.

Συγκεκριμένα, η εκδήλωση απευθύνεται σε παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμβούλους μαθητείας, εκπαιδευτικούς στην επαγγελματική κατάρτιση, φορείς που λαμβάνουν αποφάσεις, ερευνητές/ερευνήτριες και επαγγελματίες της εκπαίδευσης.

Για το σκοπό αυτό, η εκδήλωση εστιάζει στην αποτελεσματική ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία κυρίως σε αντικείμενα πρακτικού/χειρωνακτικού περιεχομένου, και παρουσίαση των παραδοτέων του έργου UPDATE, τα οποία έχουν αναπτυχτεί με ευθύνη της DAISSy-ΕΑΠ στο πλαίσιο του έργου, και συμβάλλουν σε αυτή την κατεύθυνση υποστηρίζοντας παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες και εκπαιδευτικούς.

Ειδικότερα:

 • Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοικτή προς όλες/όλους
 • Δεν απαιτείται προεγγραφή
 • Δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής εξ αποστάσεως, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom, χρησιμοποιώντας το παρακάτω link.

Το UPDATE στοχεύει στην ενίσχυση και εφαρμογή ενός ψηφιακού οικοσυστήματος για την επαγγελματική κατάρτιση με τη συλλογή και ανάπτυξη ψηφιακών και τεχνολογικών λύσεων και την ενίσχυση της επικαιροποίησης των ψηφιακών δεξιοτήτων των καθηγητών / καθηγητριών και εκπαιδευτών/ εκπαιδευτριών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ο γενικός στόχος του έργου είναι να βελτιωθεί η ποιότητα της επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχεται από τους οργανισμούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης – με σκοπό την αύξηση των ευκαιριών μάθησης, της ένταξης και της επιτυχίας της κατάρτισης των εκπαιδευομένων, καθώς και της απασχολησιμότητάς τους – ενισχύοντας τις ικανότητες των εκπαιδευτών/εκπαιδευτριών και των διδασκόντων/διδασκουσών να εφαρμόζουν μορφές μικτής και εξ αποστάσεως διδασκαλίας και να εφαρμόζουν τις νέες τεχνολογίες στις δραστηριότητες επαγγελματικής κατάρτισης με υψηλό πρακτικό περιεχόμενο.

Το έργο  UPDATE είναι διετές, συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υλοποιείται από μια κοινοπραξία τεσσάρων (4) εταίρων που εκπροσωπούν τέσσερις (4) ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Εσθονία, Δανία), με την Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ ως Έλληνας εταίρος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο UPDATE , καθώς κι άλλες δράσεις της Ερευνητικής Ομάδας DAISSy:

ad2023-1

Η Ερευνητική ομάδα DAISSy συμμετείχε στη διεθνή εκδήλωση ALL DIGITAL Summit 2023

Η Ερευνητική ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) συμμετείχε στις εργασίες της 16ης ALL DIGITAL Summit 2023, η οποία έλαβε χώρα στo Ζάγκρεμπ της Κροατίας στις 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2023. Η ALL DIGITAL Summit αποτελεί διεθνή εκδήλωση, η οποία διοργανώνεται σε ετήσια βάση από τον Ευρωπαϊκό φορέα ALL DIGITAL (AD), ένα πρωτοπόρο πανευρωπαϊκό Δίκτυο με έδρα τις Βρυξέλλες, το οποίο εκπροσωπεί οργανισμούς-μέλη από όλη την Ευρώπη, οι οποίοι με τη σειρά τους συνεργάζονται με 25.000 κέντρα ανάπτυξης ψηφιακών ικανοτήτων. Επιδίωξη του δικτύου AD είναι κάθε Ευρωπαία/ Ευρωπαίος να μπορεί να εκμεταλλευτεί τα οφέλη και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται από το ψηφιακό μετασχηματισμό. Η Ερευνητική ομάδα DAISSy αποτελεί μέλος του δικτύου από το 2016. 

Η 16η AD Summit 2023 είχε τον τίτλο «Δεξιότητες για το ψηφιακό μέλλον». Το πρόγραμμα περιελάμβανε προσκεκλημένες ομιλίες, πάνελ, εργαστήρια και ενημερωτικές συνεδρίες στις οποίες συμμετείχαν πάνω από 200 συμμετέχουσες/ συμμετέχοντες που παρακολούθησαν τις εργασίες από κοντά, και ακόμα μεγαλύτερος αριθμός μέσω απευθείας διαδικτυακών μεταδόσεων. Υπεύθυνες/ Υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, ενδιαφερόμενοι φορείς ψηφιακής εκπαίδευσης, εκπαιδευτές/ εκπαιδεύτριες και εκπαιδευτικοί, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών και της αγοράς, συμμετείχαν στις συνεδρίες τις οποίες η ομάδα της DAISSy παρακολούθησε, αλλά και στις οποίες συμμετείχε ενεργά.

Συγκεκριμένα, η DAISSy, συμμετείχε:

 • Στο εκπαιδευτικό εργαστήριο (Workshop) για το ευρωπαϊκό έργο «CrAL: Creative Audiovisual Lab for the Promotion of Critical Thinking and Media Literacy», στο πλαίσιο του οποίου η κα Ελένη Γεωργακάκου, Υπεύθυνη Διαχείρισης της ομάδας έργου του ΕΑΠ, παρουσίασε την εκπαιδευτική πλατφόρμα που ανέπτυξε η DAISSy και η οποία λειτουργεί σε δικό της server διαδικτυακών μαθημάτων και πλατφορμών.
 • Στo πρόγραμμα ομιλιών-αστραπή, στο πλαίσιο του οποίου η κα Ναταλία Σπυροπούλου, Υπεύθυνη Διαχείρισης της ομάδας έργου του ΕΑΠ και κύρια ερευνήτρια, παρουσίασε τα σημαντικά αποτελέσματα των ευρωπαϊκών έργων «Spice: Special Education STEAM Academy» και «The SEER: STEAM Education European Roadmap». H DAISSy είναι ο φορέας που συντονίζει το πρώτο έργο, ενώ στο δεύτερο είναι υπεύθυνη για την διεξαγωγή πανευρωπαϊκής έρευνας με αντικείμενο την εκπαίδευση STEAM.
 • Στο World Café, στο πλαίσιο του οποίου ο Δρ. Αχιλλέας Καμέας, Καθηγητής ΕΑΠ, συντόνισε το τραπέζι με θέμα «Ψηφιακή Κοινωνική Καινοτομία» και στόχο την παραγωγή ιδεών.

Επιπλέον, η DAISSy, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, διατηρούσε θέση στην «Αγορά», μέσω της οποίας προέβαλλε ενεργά το έργο της.

Περισσότερες πληροφορίες για την 16η ALL DIGITAL Summit 2023, όπως και τις βιντεοσκοπημένες ομιλίες, μπορείτε να βρείτε στο: https://all-digital.org/all-digital-summit-2023/.

ad2023-2 ad2023-1

edify-edu-logo

Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ ολοκλήρωσε την Έκθεση για την Ελλάδα με θέμα «Ισότητα, Διαφορετικότητα, Συμπερίληψη για τη Βελτίωση της Ποιότητας της Εκπαίδευσης στον τομέα της Διοίκησης»

edify-edu-logoΗ Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ολοκλήρωσε την Έκθεση σε εθνικό επίπεδο αναφορικά με το χάσμα δεξιοτήτων στην εκπαίδευση και στον εργασιακό χώρο σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων για τις ικανότητες σχετικές με την Ισότητα, τη Διαφορετικότητα και τη Συμπερίληψη (ΙΔΣ) στην Ελλάδα. Η Έκθεση παρουσιάζει τα ευρήματα της έρευνας που έχει διεξαχθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου «Equality, Diversity, Inclusion For improving the qualitY of Management EDUcation, training and professions (EDIFY-EDU) / Ισότητα, Διαφορετικότητα, Συμπερίληψη για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, και των επαγγελμάτων σχετικών με τη Διαχείριση». Η έρευνα έλαβε χώρα από τη DAISSy-ΕΑΠ, τον ακαδημαϊκό εταίρο από την Ελλάδα, σε συνεργασία με την Αχαϊκή Επιμελητηριακή Ανάπτυξη (ΑΧ.ΕΠ.ΑΝ.), τον εταίρο στον τομέα της επιχειρηματικότητας από την Ελλάδα.

Ειδικότερα, τα ευρήματα είναι αποτέλεσμα έρευνας που πραγματοποιήθηκε από καθέναν από τους εταίρους του έργου σε κάθε εθνικό επίπεδο, με την εφαρμογή διαφόρων μεθόδων και με βάση συγκεκριμένη, κοινή μεθοδολογία. Στην Ελλάδα, η DAISSy-ΕΑΠ πραγματοποίησε ημι-συστηματική ανασκόπηση των προπτυχιακών μαθημάτων σχετικών με Διοίκηση (EQF level 6), και εντόπισε τριάντα (30) Προγράμματα/ Μαθήματα πτυχίου (Bachelor), που σχετίζονται με τη διοίκηση, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την επιστήμη της διοίκησης και συναφείς τομείς.  Επιπλέον, η DAISSy-ΕΑΠ διοργάνωσε τέσσερεις (4) εστιασμένες ομάδες: τρεις (3) ομάδες με επαγγελματίες από την αγορά εργασίας με μερικές/ μερικούς από αυτές/ αυτούς να είναι και Διδάκτορες/ Διδακτόρισσες, καθώς και μία (1) ομάδα με μεταπτυχιακούς φοιτητές/ φοιτήτριες «Διοίκησης Επιχειρήσεων» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Επιπρόσθετα, η DAISSY-ΕΑΠ πήρε συνέντευξη από έντεκα (11) συμμετέχοντες/ συμμετέχουσες, ενώ η ΑΧ.ΕΠ.ΑΝ. πραγματοποίησε πέντε (5) συνεντεύξεις σε θέματα σχετικά με τις ΙΔΣ, με στόχο την επισκόπηση υφιστάμενων βέλτιστων πρακτικών.

Συνολικά, η Έκθεση για την Ελλάδα συνοψίζει τις ικανότητες που εντοπίστηκαν κατά την ανάλυση έρευνας γραφείου, σε σχέση με μαθήματα Διοίκησης, αλλά και τις ικανότητες που αναγνωρίζονται ως οι πιο σημαντικές από τα ποιοτικά ευρήματα των εις βάθος συνεντεύξεων και των ομάδων εστίασης σε θέματα ΙΔΣ και σε σύνδεση με τα ευρωπαϊκά πλαίσια EntreComp, DigComp και LifeComp.

Στα αποτελέσματα της, η Έκθεση υπογραμμίζει την ανάγκη για βελτίωση της εκπαίδευσης στη Διοίκηση σε προπτυχιακό επίπεδο, όπως αυτή περιγράφεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που να ενσωματώνει τις αρχές ΙΔΣ και μπορεί να συμβάλει στην άμβλυνση των υφιστάμενων πρακτικών διακρίσεων στην αγορά και στο χώρο εργασίας. Επίσης, παρέχει πληροφορίες για τον κοινωνικό αντίκτυπο των υφιστάμενων και αναδυόμενων νόμων και πολιτικών για την αγορά εργασίας και διαπραγματεύεται τις αποκλίσεις μεταξύ των υφισταμένων πολιτικών και πρακτικών παρέχοντας μια προτεινόμενη σειρά ικανοτήτων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση θεμάτων ΙΔΣ στο χώρο εργασίας. Αυτές οι ικανότητες ευθυγραμμίζονται με τα ευρωπαϊκά πλαίσια (EntreComp, LifeComp και DigComp) και έχουν ληφθεί υπόψη κατά το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των ενοτήτων για το επικείμενο Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα (Massive Open Online Course-MOOC) του έργου EDIFY-EDU.

Το ευρωπαϊκό έργο EDIFY-EDU έχει τριετή διάρκεια, συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ERASMUS Lump Sum Grant της Ε.Ε. και συντονίζεται από το φορέα DUN LAOGHAIRE IADT-Institute of Art, Design and Technology (Ιρλανδία) με έντεκα (11) εταίρους σε έξι (6) κράτη-μέλη της Ε.Ε. (Ιρλανδία, Αυστρία, Φινλανδία, Γερμανία, Ιταλία, Ελλάδα) και τρεις (3) συνδεδεμένους φορείς συνεργάτες σε Γερμανία, Ιταλία και Βέλγιο. Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ και η ΑΧ.ΕΠ.ΑΝ. είναι οι δύο φορείς-εταίροι που συνεργάζονται για την αποτελεσματική υλοποίηση των δράσεων του έργου στην Ελλάδα, εμπλέκοντας παράλληλα μια σειρά συναφών ενδιαφερομένων φορέων, με στόχο την πολλαπλή αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου και τον πολλαπλασιασμό του αντίκτυπου του.

Σύντομη περίληψη της Έκθεσης για την Ελλάδα, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του έργου: https://www.edifyeduproject.eu/wp-content/uploads/2023/10/GREECE-Executive-Summary-of-the-National-Report.pdf

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο EDIFY-EDU καθώς κι άλλες δράσεις της DAISSy-ΕΑΠ:

eadtu-1

H Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ συμμετείχε στο ετήσιο Συνέδριο των Ανοικτών Πανεπιστημίων της Ευρώπης “I·HE2023: Innovating Higher Education”

Η “European Association of Distance Teaching Universities (EADTU)” είναι η Ένωση των Πανεπιστημίων της Ευρώπης που παρέχουν εκπαίδευση από απόσταση και στο πλαίσιο αυτό επιδιώκει την καινοτομία στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η EADTU διοργανώνει ετήσιο συνέδριο, το οποίο επικεντρώνεται σε θέματα που αφορούν νέες τάσεις αλλά και παράγοντες που επηρεάζουν την παγκόσμια και ευρωπαϊκή Ανώτατη Εκπαίδευση. Πάνω από 25 χώρες συμμετέχουν στις εργασίες του Συνεδρίου ανά έτος, ενώ πέρυσι για πρώτη φορά έλαβε χώρα στην Ελλάδα, σε συνδιοργάνωση με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), το οποίο αποτελεί πλήρες μέλος της EADTU. Για το 2023, το Συνέδριο διεξήχθη στην Κωνσταντινούπολη από 04 έως 06 Οκτωβρίου με κεντρικό θέμα «Accelerating towards a digital and inclusive campus: Empowering Learners: Microcredentials, Generative AI, and Equity”.

H Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ είχε ενεργή παρουσία καθώς τέσσερις επιστημονικές εργασίες, αποτέλεσμα των υψηλού επιπέδου εργασιών και των διεθνών συνεργειών της, έγιναν δεκτές και παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο. Οι τρεις από αυτές παρουσιάστηκαν από την κα Ελένη Γεωργακάκου, Υπεύθυνη Διαχείρισης έργων και Ερευνήτρια της DAISSY-ΕΑΠ. Οι εργασίες παρουσίασαν αποτελέσματα ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων, στα οποία συμμετέχει η DAISSy, υπό τον  Επιστημονικό Συντονισμό του Καθηγητή της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΕΑΠ κ. Αχιλλέα Καμέα, και αφορούσαν επίκαιρα και διαχρονικά ζητήματα που απασχολούν την Τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως η ενίσχυση της ισότητας, της συμπεριληπτικότητας, της σταδιοδρομίας κα.. Ο κατάλογος των παρουσιάσεων περιλαμβάνει τις εργασίες:

 1. «Accelerating towards an inclusive Management Education: Empowering learners on the Equality, Diversity and Inclusion principles», σε συνεργασία των Eleni Georgakakou και Achilles Kameas με τις Δρ. Audrey Stenson και Καθ. Josephine Browne από το DUN LAOGHAIRE Institute of Art, Design and Technology της Ιρλανδίας.
 2. «Critical visual literacy in Higher Education: addressing bias and manipulation in the digital era», σε συνεργασία των Eleni Georgakakou και Achilles Kameas με τη Δρ. Simona Pezzanο και τον Καθ. Andrea Miconi από το Libera Università di Lingue e Comunicazione (IUML) της Ιταλίας.
 3. «Implementing teacher training model in HE to support adolescents’ career planning: The NEFELE Erasmus+ project», σε συνεργασία των: Ioannis Kalemis και Achilles Kameas με τις/ τους: Alessandra Antonaci (EADTU), Anna Parola (University of Naples), Rosa Banos (University of Valencia), Jenny Marcionetti (SUPSI), Luigia Simona Sica (University of Naples).
 4. «Supporting Equality, Diversity and Inclusion in Higher Education Institutions: Data informed policy recommendations on gender & LGBT+ educational inclusion», σε συνεργασία των: Eleni Georgakakou, Konstantinos Mantzos και Achilles Kameas με τις Καθ. Anna Lisa Amodeo από το University of Naples Federico II και κα Camilla Esposito, Κέντρο Sinapsis του University of Naples Federico II.

eadtu-1 eadtu-2

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με έργα και δράσεις της DAISSy:

 • Website   : http://daissy.eap.gr/en
 • Facebook : @DAISSyResearchGroup
 • Linkedin   : https://www.linkedin.com/in/daissyresearchgroup
 • Twitter     : https://twitter.com/daissy_research
 • Instagram: @daissy_researchgroup
 • Email        : info@daissy.eap.gr