biblio-logo

Πρόσκληση για συμμετοχή επαγγελματιών του τομέα των βιβλιοθηκών στην έρευνα του έργου BIBLIO

biblio-logoΗ έρευνα  για το Ευρωπαϊκό έργο «BIBLIO-Boosting digital skills and competences for librarians in Europe» προχωράει εύρυθμα και χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας για τα επόμενα βήματα! Στόχος του έργου είναι να αξιολογήσει τον αντίκτυπο του ψηφιακού μετασχηματισμού, καθώς και τις σχετικές ελλείψεις δεξιοτήτων που έχουν προκύψει, στον τομέα των βιβλιοθηκών. Έχοντας ολοκληρώσει την βιβλιογραφική ανασκόπηση, επιθυμούμε να γνωρίσουμε την εργασιακή καθημερινότητα ενός επαγγελματία του τομέα αυτού. Επίσης, μας ενδιαφέρει  να μάθουμε  ποιες δεξιότητες θεωρείτε ότι θα χρειαστείτε στο μέλλον ή αν έχετε ήδη εντοπίσει την ανάγκη  για νέες ειδικές δεξιότητες. Ενημερώστε μας, συμμετέχοντας στην παρούσα έρευνα!

Παράλληλα σημειώστε, ότι  αναζητούμε προσωπικό στον τομέα των βιβλιοθηκών που είναι πρόθυμο να λάβει μέρος και σε συνεντεύξεις! Εφόσον ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στο έργο BIBLIO περαιτέρω,  σας προτρέπουμε να συμπληρώσετε την τελική ενότητα της έρευνας, κι εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

https://form.jotform.com/200662352022037

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ευρωπαϊκό έργο BIBLIO και την Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ, μπορείτε να δείτε σε:

Instagram: @daissy_researchgroup
Twitter: https://twitter.com/daissy_research
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/daissyresearchgroup/
Facebook: @DAISSyResearchGroup, @DigitalBiblio
Website  : http://daissy.eap.gr
Email      : info@daissy.eap.gr

biblio-logo

Το 44% των Ελλήνων βρίσκει τις βιβλιοθήκες «πολύ χρήσιμες»!

biblio-logo

To 44% των Ελλήνων βρίσκει τις #libraries «πολύ χρήσιμες».

Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) συμφωνεί ότι οι βιβλιοθήκες είναι πολύ χρήσιμες για όλους! Γι ‘αυτό εργάζεται για να εξοπλίσει το προσωπικό των βιβλιοθηκών με τις ψηφιακές δεξιότητες #digitalskills που χρειάζονται για το μέλλον.

Βρείτε όλα τα ενημερωτικά δελτία σχετικά με «Βιβλιοθήκες και δεξιότητες» στην ιστοσελίδα PublicLibraries 2030.

Το ανωτέρω, εντάσσεται στο ευρωπαϊκό έργο «BIBLIO: Boosting digital skills and competences of libraries in Europe» που υλοποιείται από το ΕΑΠ-Ερευνητική Ομάδα DAISSy (φορέας-εταίρος στην Ελλάδα) και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ (Key Action 2) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ευρωπαϊκό έργο BIBLIO και την Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ, μπορείτε να δείτε σε:

Facebook: @DAISSyResearchGroup, @DigitalBiblio
Website  : http://daissy.eap.gr
Email      : info@daissy.eap.gr

 

biblio-1

Εναρκτήρια Συνάντηση του έργου “Boosting digital skills and competences of libraries in Europe”

biblio-1Η ερευνητική ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου συμμετείχε στην εναρκτήρια συνάντηση του τριετούς έργου “Boosting digital skills and competences of libraries in Europe”. Το έργο BIBLIO συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Key Action 2) και η επίσημη έναρξή του έλαβε χώρα στις 27 και 28 Ιανουαρίου στο Μπάρι (Ιταλία).

Το ΒIBLIO στοχεύει στην αντιμετώπιση του χάσματος δεξιοτήτων λόγω του ψηφιακού μετασχηματισμού στον τομέα της βιβλιοθηκονομίας και δημιουργήθηκε από την κοινοπραξία 10 εταίρων από πέντε χώρες (Βέλγιο, Βουλγαρία, Ελλάδα, Ιταλία, Λετονία).

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι συζήτησαν τα διάφορα πακέτα εργασίας και τις προκλήσεις, καθόρισαν τις προτεραιότητες και έθεσαν το σχέδιο δράσης για το πρώτο έτος του έργου. Συγκεκριμένα, την πρώτη μέρα οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε θέματα σχετικά με τη διαχείριση και την επικοινωνία, την προετοιμασία των εταίρων για την έρευνα αναγκών και την επαφή τους τόσο με τη μεθοδολογία των Coaching Circles όσο και με καλές πρακτικές για τη χαρτογράφηση αναδυόμενων ρόλων εργασίας, με βάση την εμπειρία του έργου MuSA.

Η δεύτερη μέρα επικεντρώθηκε στα προγράμματα σπουδών επαγγελματικής κατάρτισης, στο σχεδιασμό και την παράδοση του Μαζικού Ανοικτού Διαδικτυακού Μαθήματος (MOOC), στο μάθημα εξειδίκευσης για επαγγελματίες βιβλιοθηκονόμους καθώς και στις ενέργειες διάδοσης του BIBLIO.

Η ερευνητική ομάδα DAISSy θα συμβάλει σε όλες τις δράσεις του έργου, όπως η έρευνα πεδίου, η ανάπτυξη του MOOC, η πιλοτική εφαρμογή του στην Ελλάδα και η διάδοση και αξιοποίηση όλων των αποτελεσμάτων του έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο BIBLIO και άλλες δράσεις της ερευνητικής ομάδας DAISSy:

Facebook: @DAISSyResearchGroup, @DigitalBiblio
Website : http://daissy.eap.gr
Email : info@daissy.eap.gr