choice-1

Προς μια πράσινη κουλτούρα σε αστικό επίπεδο: Επιτυχής η εκδήλωση για τη Διδασκαλία Πράσινων Δεξιοτήτων σε μαθητές/μαθήτριες, από την Ερευνητική Ομάδα DAISSy

Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy διοργάνωσε με επιτυχία την ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Προς μια πράσινη κουλτούρα σε αστικό επίπεδο: Διδασκαλία πράσινων δεξιοτήτων στους μαθητές», η οποία έλαβε χώρα δια ζώσης την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023, στην Πάτρα (ξενοδοχείο «My Way»). Αποτελεί εκδήλωση διάχυσης των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού έργου «CHOICE: CitizensHip cOmpetences to tackle clImateChangEs», που υλοποιείται με την DAISSy μέσω του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ως εταίρο στην Ελλάδα, και σηματοδοτεί την  ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων του έργου.

Το έργο CHOICE στοχεύει στο να υποστηρίξει την ανάπτυξη των ικανοτήτων του πολίτη σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να συμβάλουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής μέσω της υιοθέτησης βιώσιμων συμπεριφορών.

Η εκδήλωση απευθυνόταν σε μαθητές/μαθήτριες, φοιτητές/φοιτήτριες, εκπαιδευτικούς, καθηγητές/καθηγήτριες Δευτεροβάθμιας και  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Τοπικούς φορείς, Πανεπιστήμια, Ινστιτούτα Εκπαίδευσης και  είχε μεγάλη απήχηση, προσελκύοντας τη συμμετοχή περισσότερων των σαράντα (40) ατόμων από τις ομάδες-στόχους και τους τομείς ενδιαφέροντος του έργου.

Οι εργασίες ξεκίνησαν με χαιρετισμό από τον Χρήστο Πιερρακέα, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών, Υποδιευθυντή της DAISSy, ο οποίος παρουσίασε τις δράσεις της Ερευνητικής Ομάδας, δίνοντας έμφαση στο όραμα και την αποστολή της.

Ακολούθως, o Βύρων Δαμασιώτης, Ερευνητής της DAISSy, παρουσίασε το έργο CHOICE, αναλύοντας τις δράσεις, τους στόχους και τα αποτελέσματά του, καθώς και τον ειδικότερο ρόλο της Ερευνητικής Ομάδας. Σημειώνεται, ότι ο ρόλος περιλαμβάνει τον προσδιορισμό  των δεξιοτήτων – ικανοτήτων που θα πρέπει να αποκτήσει ένας/μία νέος/μία πολίτης από την μαθητική του/της ηλικία  για να συμβάλει θετικά στην  αντιμετώπιση του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής, την ανάπτυξη σχετικού εκπαιδευτικού υλικού με θέμα την κατανόηση της έννοιας και ενίσχυσης δράσεων του Green IT από τους/τις μαθητές/μαθήτριες, την ανάπτυξη και συντήρηση της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης του έργου. Στο πλαίσιο αυτό, αναλύθηκε και η δια ζώσης δράση εκπαίδευσης εκπαιδευτών/εκπαιδευτριών (Train the Trainers) διάρκειας έξι (6) ημερών, που διοργάνωσε η DAISSy, δίνοντας τη δυνατότητα παρουσίασης, εφαρμογής και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού υλικού CHOICE για την εκπαίδευση εκπαιδευτών/εκπαιδευτριών, σε ένα σύνολο δεκαεννέα (19) εκπαιδευτικών, ως τμήμα των βασικών ομάδων-στόχων του έργου.

Οι ομιλίες συνεχίστηκαν από Εκπαιδευτικούς απο σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Αχαΐας και της Ηλείας, που παρουσίασαν καλές πρακτικές για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Έμφαση δόθηκε στη διασύνδεση του «CHOICE» με τα Ευρωπαϊκά έργα «GoodDeeds» και «Agile2Learn», με συναφή αλληλένδετα αντικείμενα, που βρίσκονται επίσης σε φάση υλοποίησης από την DAISSy ως εταίρος, και τα οποία παρουσίασαν οι αρμόδιοι Ερευνητές της DAISSy, αναλύοντας το περιεχόμενό τους.

Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με αναστοχασμό της δράσης και γόνιμη συζήτηση καθώς και τους τρόπους παρακίνησης των εκπαιδευτικών και μαθητών/μαθητριών,  ώστε να υιοθετήσουν βιώσιμες συμπεριφορές. Το κλίμα ήταν ευχάριστο και τα σχόλια θετικά, για την υλοποίηση τέτοιων έργων και την προθυμία για ενεργό συμμετοχή σε μελλοντικές πρωτοβουλίες αυτού του είδους.

Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy  επιθυμεί να ευχαριστήσει θερμά τους συμμετέχοντες/συμμετέχουσες καθώς και όσες επιχειρήσεις συνέβαλαν με την υποστήριξή τους, στην επιτυχία της εκδήλωσης διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου.

Το έργο CHOICE είναι διετές και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ . Υλοποιείται από μια κοινοπραξία επτά (7) εταίρων, από πέντε (5) χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Τουρκία, Ρουμανία και Πολωνία), με την Ερευνητική Ομάδα DAISSy, μέσω του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, ως εταίρο στην Ελλάδα.

choice-2 choice-1

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο CHOICE καθώς κι άλλες δράσεις της Ερευνητικής Ομάδας DAISSy:

choice-6-day-01

Συμμετοχή της ερευνητικής ομάδας DAISSy στην 6ήμερη δράση Κατάρτισης Εκπαιδευτικών του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού έργου «CHOICE»

Από τις 19 έως τις 26 Φεβρουαρίου 2023, η Κοινοπραξία CHOICE συγκεντρώθηκε στη Λάρισα και με οικοδεσπότη το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «Διόφαντος» συμμετείχε στην Κοινή Βραχυπρόθεσμη δράση Κατάρτισης Εκπαιδευτικών (“Train-the-Trainers”) που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού έργου «CHOICE: Citizenship Competences to Tackle Climate Changes». Σκοπός του έργου είναι να υποστηρίξει την ανάπτυξη των ικανοτήτων του πολίτη σε μαθητές-μαθήτριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να συμβάλουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής μέσω της υιοθέτησης βιώσιμων συμπεριφορών.

choice-6-day-01

Κατά τη διάρκεια της 6ήμερης κατάρτισης “Train-the-Trainers” οι εκπαιδευτές-εκπαιδεύτριες από τους συνεργαζόμενους φορείς, δηλαδή το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «Διόφαντος» σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο DeepBlue, καθώς και το Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Consorzio Ro.Ma, συντόνισαν βιωματικά εργαστήρια για τις/τους δεκαπέντε (15) συμμετέχουσες/συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς από το 16ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας (Ελλάδα), το ARC School (Ρουμανία), το Primary School in Janków Przygodzki (Πολωνία), το TEK Secondary School (Τουρκία) και το Istituto Magistrale Statale Giordano Bruno (Ιταλία) σε θέματα όπως η κλιματική αλλαγή και η βιωσιμότητα, οι εκπαιδευτικές μεθοδολογίες STEM και STEAM, η διοργάνωση και ο συντονισμός ενός “Junior Science Café” (Μαθητικό Καφενείο της Επιστήμης), η ενσωμάτωση ψηφιακών εργαλείων στην τάξη, η χρήση προσομοιωτών, παιχνιδιών και εργαλείων αποτυπώματος άνθρακα στην εκπαιδευτική πρακτική, ο σχεδιασμός και η διοργάνωση επιστημονικών εργαστηρίων στο σχολείο, η δημιουργία και η επεξεργασία βίντεο κ.ά.

Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί από κάθε σχολείο καθοδηγούσαν εκ περιτροπής την υπόλοιπη ομάδα κατά την εφαρμογή πειραμάτων/εργαστηρίων σχετικών με τον περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Έγινε επίδειξη πειραμάτων, όπως μικρής κλίμακας σύστημα άρδευσης νερού από ανακυκλωμένα αντικείμενα, πείραμα φιλτραρίσματος νερού, υπολογισμός της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας των ηλεκτρονικών μας συσκευών, καθώς και του ατομικού αποτυπώματος άνθρακα με τη χρήση διαδικτυακών εργαλείων, καθώς και δημιουργία scrub σώματος με χρησιμοποιημένους κόκκους καφέ. Όλα τα παραπάνω πειράματα θα υλοποιηθούν με τη συμμετοχή και ενεργή εμπλοκή των μαθητριών-μαθητών σε όλα τα συνεργαζόμενα σχολεία.

choice-6-day-02

Μέσω της συμμετοχής τους στη συγκεκριμένη εκδήλωση κατάρτισης, οι εκπαιδευτικοί των συνεργαζόμενων σχολείων έχουν λάβει τις απαραίτητες γνώσεις καθώς και την τεχνογνωσία, ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν στην επόμενη μεγάλη δραστηριότητα του έργου CHOICE, που είναι η έναρξη της πιλοτικής εφαρμογής ενός συνόλου καινοτόμων εργαστηριακών δραστηριοτήτων εκπαίδευσης (educational paths) που έχουν αναπτυχθεί από τα μέλη της Κοινοπραξίας CHOICE για τους μαθητές και τις μαθήτριες των πέντε συνεργαζόμενων σχολείων και τις οικογένειές τους.

Το έργο «CHOICE: Citizenship Competences to Tackle Climate Changes» είναι διετές και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο της δράσης «Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών». Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy είναι ο Έλληνας εταίρος της κοινοπραξίας, η οποία αποτελείται συνολικά από οκτώ (8)  εταίρους, από την Ιταλία, Πολωνία, Τουρκία, Ρουμανία και την Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο CHOICE καθώς και άλλες δραστηριότητες της DAISSy:

logo-choice

Δελτίο Τύπου της διαδικτυακής εναρκτήριας συνάντησης CHOICE

logo-choiceΣτις 14 Ιανουαρίου 2022, πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη της Ιταλίας, η εναρκτήρια διαδικτυακή συνάντηση του έργου CHOICE. Η ερευνητική ομάδα DAISSy συμμετέχει στην κοινοπραξία μέσω του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.)

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + 2021-2027 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Με οικοδεσπότη την “DEEP BLUE SRL” συντονιστή του έργου, 16 άτομα συμμετείχαν σε μια διαδικτυακή συνάντηση, εκπροσωπώντας όλους τους εταίρους του έργου που προέρχονται από Ιταλία, Ελλάδα, Πολωνία, Ρουμανία και Τουρκία.

Το CHOICE είναι ένα έργο Erasmus+  με  διάρκεια 24 μηνών (Δεκέμβριος 2021 – Νοέμβριος 2023).

Το έργο στοχεύει να υποστηρίξει τη δημιουργία μιας νέας ευαισθητοποίησης, ικανοτήτων και δεξιοτήτων για ενεργή και εν γνώσει εμπλοκή των μαθητών σε δράσεις κατά της κλιματικής αλλαγής μέσω του σχεδιασμού ενός μοντέλου Δραστηριοτήτων Εκπαίδευσης του Πολίτη, το οποίο θα εφαρμοστεί σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Ευρώπη.

Μέσω ανάπτυξης βιώσιμων συμπεριφορών και τρόπων ζωής σε διάφορες ομάδες-στόχους, από εκπαιδευτικούς και μαθητές, έως τις οικογένειές τους και τις τοπικές κοινότητες, εμπνέοντας έτσι τους πολίτες στην Πράσινη Μετάβαση της ΕΕ.

Επίσης θα αναβαθμίσει τους εκπαιδευτικούς και τους επαγγελματίες της εκπαίδευσης εκπαιδεύοντάς τους σε ποικίλες και διεπιστημονικές μεθοδολογίες διδασκαλίας που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν τις ικανότητες του παγκοσμίου πολίτη στους μαθητές τους.

Το τελικό προϊόν του έργου CHOICE θα είναι:

 • ένα σύνολο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη κατάλληλων ικανοτήτων του νέου πολίτη για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
 • Θα ενισχύσει την ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με τη βιώσιμη συμπεριφορά και θα φέρει αυτή τη γνώση στις οικογένειες και στις κοινότητες.
 • Θα αναβαθμίσει τις ικανότητες των εκπαιδευτικών εκπαιδεύοντάς τους σε ποικίλες και διεπιστημονικές  μεθοδολογίες διδασκαλίας που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν στους μαθητές τους τις δεξιότητες που πρέπει να έχει ένας πολίτης.

Εάν ενδιαφέρεστε για το έργο “CHOICEκαι επιθυμείτε να συνεισφέρετε, να επωφεληθείτε ή απλώς να παρακολουθήσετε την ανάπτυξη του έργου, θα μας βρείτε στα παρακάτω:

και

Εταίροι του έργου:

 • Ιταλία: DEEP BLUE SRL,  συντονιστής του έργου
 • Ελλάδα: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) / Computer Technology Institute and Press (CTI)
 • Ιταλία: Consorzio Ro.Ma.
 • Iταλία: ISTITUTO MAGISTRALE STATALE GIORDANO BRUNO
 • Τουρκία: TEK Ortaokulu
 • Ελλάδα: 16ο Δημοτικό Λάρισας
 • Πολωνία:  Szkola Podstawowa im. Powstancow Wielkopolskich w Jankowie Przygodzkim
 • Ρουμανία: SCOALA GIMNAZIALA METROPOLITANA

 

choice-meeting