choice-1

Προς μια πράσινη κουλτούρα σε αστικό επίπεδο: Επιτυχής η εκδήλωση για τη Διδασκαλία Πράσινων Δεξιοτήτων σε μαθητές/μαθήτριες, από την Ερευνητική Ομάδα DAISSy

Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy διοργάνωσε με επιτυχία την ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Προς μια πράσινη κουλτούρα σε αστικό επίπεδο: Διδασκαλία πράσινων δεξιοτήτων στους μαθητές», η οποία έλαβε χώρα δια ζώσης την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023, στην Πάτρα (ξενοδοχείο «My Way»). Αποτελεί εκδήλωση διάχυσης των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού έργου «CHOICE: CitizensHip cOmpetences to tackle clImateChangEs», που υλοποιείται με την DAISSy μέσω του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ως εταίρο στην Ελλάδα, και σηματοδοτεί την  ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων του έργου.

Το έργο CHOICE στοχεύει στο να υποστηρίξει την ανάπτυξη των ικανοτήτων του πολίτη σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να συμβάλουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής μέσω της υιοθέτησης βιώσιμων συμπεριφορών.

Η εκδήλωση απευθυνόταν σε μαθητές/μαθήτριες, φοιτητές/φοιτήτριες, εκπαιδευτικούς, καθηγητές/καθηγήτριες Δευτεροβάθμιας και  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Τοπικούς φορείς, Πανεπιστήμια, Ινστιτούτα Εκπαίδευσης και  είχε μεγάλη απήχηση, προσελκύοντας τη συμμετοχή περισσότερων των σαράντα (40) ατόμων από τις ομάδες-στόχους και τους τομείς ενδιαφέροντος του έργου.

Οι εργασίες ξεκίνησαν με χαιρετισμό από τον Χρήστο Πιερρακέα, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών, Υποδιευθυντή της DAISSy, ο οποίος παρουσίασε τις δράσεις της Ερευνητικής Ομάδας, δίνοντας έμφαση στο όραμα και την αποστολή της.

Ακολούθως, o Βύρων Δαμασιώτης, Ερευνητής της DAISSy, παρουσίασε το έργο CHOICE, αναλύοντας τις δράσεις, τους στόχους και τα αποτελέσματά του, καθώς και τον ειδικότερο ρόλο της Ερευνητικής Ομάδας. Σημειώνεται, ότι ο ρόλος περιλαμβάνει τον προσδιορισμό  των δεξιοτήτων – ικανοτήτων που θα πρέπει να αποκτήσει ένας/μία νέος/μία πολίτης από την μαθητική του/της ηλικία  για να συμβάλει θετικά στην  αντιμετώπιση του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής, την ανάπτυξη σχετικού εκπαιδευτικού υλικού με θέμα την κατανόηση της έννοιας και ενίσχυσης δράσεων του Green IT από τους/τις μαθητές/μαθήτριες, την ανάπτυξη και συντήρηση της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης του έργου. Στο πλαίσιο αυτό, αναλύθηκε και η δια ζώσης δράση εκπαίδευσης εκπαιδευτών/εκπαιδευτριών (Train the Trainers) διάρκειας έξι (6) ημερών, που διοργάνωσε η DAISSy, δίνοντας τη δυνατότητα παρουσίασης, εφαρμογής και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού υλικού CHOICE για την εκπαίδευση εκπαιδευτών/εκπαιδευτριών, σε ένα σύνολο δεκαεννέα (19) εκπαιδευτικών, ως τμήμα των βασικών ομάδων-στόχων του έργου.

Οι ομιλίες συνεχίστηκαν από Εκπαιδευτικούς απο σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Αχαΐας και της Ηλείας, που παρουσίασαν καλές πρακτικές για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Έμφαση δόθηκε στη διασύνδεση του «CHOICE» με τα Ευρωπαϊκά έργα «GoodDeeds» και «Agile2Learn», με συναφή αλληλένδετα αντικείμενα, που βρίσκονται επίσης σε φάση υλοποίησης από την DAISSy ως εταίρος, και τα οποία παρουσίασαν οι αρμόδιοι Ερευνητές της DAISSy, αναλύοντας το περιεχόμενό τους.

Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με αναστοχασμό της δράσης και γόνιμη συζήτηση καθώς και τους τρόπους παρακίνησης των εκπαιδευτικών και μαθητών/μαθητριών,  ώστε να υιοθετήσουν βιώσιμες συμπεριφορές. Το κλίμα ήταν ευχάριστο και τα σχόλια θετικά, για την υλοποίηση τέτοιων έργων και την προθυμία για ενεργό συμμετοχή σε μελλοντικές πρωτοβουλίες αυτού του είδους.

Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy  επιθυμεί να ευχαριστήσει θερμά τους συμμετέχοντες/συμμετέχουσες καθώς και όσες επιχειρήσεις συνέβαλαν με την υποστήριξή τους, στην επιτυχία της εκδήλωσης διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου.

Το έργο CHOICE είναι διετές και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ . Υλοποιείται από μια κοινοπραξία επτά (7) εταίρων, από πέντε (5) χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Τουρκία, Ρουμανία και Πολωνία), με την Ερευνητική Ομάδα DAISSy, μέσω του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, ως εταίρο στην Ελλάδα.

choice-2 choice-1

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο CHOICE καθώς κι άλλες δράσεις της Ερευνητικής Ομάδας DAISSy:

Posted in News & Events and tagged .