logo-spice

Η DAISSy-ΕΑΠ προσκαλεί στη διεθνή Κοινότητα Πρακτικής για την Εκπαίδευση STEAM στην Ειδική Αγωγή

logo-spiceΗ Eρευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) υλοποιεί το Ευρωπαϊκό έργο «Special Education STEAM AcademySpicE», το οποίο επιδιώκει την ενίσχυση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών ως προς τη συμπεριληπτική εφαρμογή της εκπαίδευσης STEAM σε σχολικά εκπαιδευτικά πλαίσια γενικής εκπαίδευσης, για την άρση των οποιονδήποτε εμποδίων ή/και αποκλεισμών στην ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών/μαθητριών  στη STEAM μάθηση και γνώση. Επίσης, το έργο στοχεύει να φέρει κοντά τις/τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να προάγουν μια εκπαιδευτική αλλαγή και μια αλλαγή πολιτικών στην Εκπαίδευση STEAM για ένα πιο συμπεριληπτικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Για την επίτευξη του στόχου του έργου SpicE, έχει αναπτυχτεί η Κοινότητα Πρακτικής (Community of PracticeCoP), που ενεργοποιείται μέσω δυναμικής, ηλεκτρονικής πλατφόρμας και επικεντρώνεται στην Ειδική Εκπαίδευση, τη Συμπεριληπτική Εκπαίδευση, τη STEAM Εκπαίδευση και την  Προηγμένη Εκπαίδευση εκπαιδευτικών.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ερευνητική Ομάδα DAISSy- ΕΑΠ καλεί:

  • Υποψήφιες/υποψήφιους μελλοντικές/μελλοντικούς εκπαιδευτικούς ή συναφείς φοιτητές/φοιτήτριες γενικής, ειδικής αγωγής
  • Εν ενεργεία εκπαιδευτικούς ή εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες γενικής/ ειδικής αγωγής όλων των βαθμίδων και των τύπων εκπαίδευσης
  • Διευθυντές/Διευθύντριες ή Προϊσταμένους/Προϊστάμενες εκπαιδευτικών οργανισμών (γενικής/ ειδικής αγωγής) όλων των βαθμίδων και τύπων εκπαίδευσης
  • Υπευθύνους/Υπεύθυνες χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής
  • Ερευνητές/Ερευνήτριες σε θέματα ειδικής/ συμπεριληπτικής αγωγής ή/ και STEAM Εκπαίδευσης ή/ και εκπαίδευσης εκπαιδευτικών

να εγγραφούν και να λάβουν μέρος στην Κοινότητα Πρακτικής του έργου SpicE.

Η συμμετοχή στην πλατφόρμα του έργου είναι δωρεάν και κάθε ενδιαφερόμενος/ενδιαφερόμενη ωφελείται από την διεθνή δικτύωση με τα μέλη της κοινότητας SpicE, αξιοποιώντας εκπαιδευτικές ευκαιρίες και διδακτικό υλικό. Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα να λάβει μέρος σε συζητήσεις μέσω φόρουμ, εστιάζοντας σε θέματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση STEAM και την ειδική/συμπεριληπτική αγωγή, έχοντας παράλληλα πρόσβαση σε πληροφορίες αναφορικά με συναφείς εκδηλώσεις και νέα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο SpicE καθώς κι άλλες δράσεις της DAISSy-ΕΑΠ :

spice-1

Η DAISSy-ΕΑΠ συμμετείχε στην 3η Διακρατική Συνάντηση Εταίρων του Ευρωπαϊκού Έργου «SpicE» στην Αλικάντε, Ισπανία

logo-spiceΣτις 21 και 22 Σεπτεμβρίου 2023, πραγματοποιήθηκε στο Αλικάντε (Ισπανία) η 3η Διακρατική Συνάντηση Εταίρων του ευρωπαϊκού έργου «Special Education STEAM Academy- SpicE«, φιλοξενούμενη από το Πανεπιστήμιο του Αλικάντε.

Ειδικότερα, το έργο SpicE στοχεύει στη συγκέντρωση εκπροσώπων από Πανεπιστήμια, υπουργεία και ιδρύματα από την Ελλάδα, την Ισπανία, την Κύπρο και τη Βουλγαρία σε έναν ανοιχτό διάλογο για την ενίσχυση του Εκπαιδευτικού Πλαισίου για την εκπαίδευση STEAM στην Ειδική Αγωγή για μαθητές και μαθήτριες με ήπιες αναπηρίες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Αυτή η συνάντηση αποτέλεσε ένα κρίσιμο ορόσημο του έργου SpicE, σε μια συνεχιζόμενη πρωτοβουλία αξιοποίησης της εκπαίδευσης STEAM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνες και Μαθηματικά), καθιστώντας την πιο περιεκτική και προσβάσιμη για όλους.

Συγκεκριμένα, η συνάντηση ήταν εξαιρετικά επιτυχημένη, λειτουργώντας ως εργαλειο για τους εταίρους να λάβουν εκτενείς συζητήσεις σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση του έργου και τα σημαντικά ορόσημα που έχουν επιτευχθεί μέχρι στιγμής. Αυτά τα ορόσημα αποτελούν μαρτυρία της ακλόνητης δέσμευσης του έργου για την ανύψωση της ποιότητας της εκπαίδευσης για όλους. Η συνάντηση τόνισε επίσης τη σημασία της καλλιέργειας μιας ισχυρής Κοινότητας Πρακτικής – ενός δυναμικού περιβάλλοντος που ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και ενδιαφερόμενων μερών, όλοι ενωμένοι στην κοινή τους προσπάθεια να προωθήσουν την συμπεριληπτική εκπαίδευση.

Ένας βασικός στόχος του έργου SpicE, που συζητήθηκε εκτενώς κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, ήταν η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών STEAM Ειδικής Εκπαίδευσης. Τα φώτα έπεσαν έντονα στο Πακέτο Εργασίας 3 (WP3), όπου οι συζητήσεις εστίασαν στους τομείς του προγράμματος κατάρτισης, των διαδραστικών εργαστηρίων, των κινητικοτήτων κατάρτισης και της μικτής εκπαίδευσης.

Αγκαλιάζοντας το μετασχηματιστικό δυναμικό της τεχνολογίας στη σύγχρονη εκπαίδευση, η συνάντηση έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη Μαζικών Ανοιχτών Διαδικτυακών Μαθημάτων (MOOCs) και εκπαιδευτικού υλικού σε Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης (VLEs). Η ένταξη της τεχνολογίας στο τοπίο της εκπαίδευσης ήταν ένα κεντρικό θέμα, αντανακλώντας τον κρίσιμο ρόλο της στον σχηματισμό του μέλλοντος της μάθησης.

Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) είναι ο συντονιστής του έργου, συμμετείχε στην συνάντηση και εκπροσωπήθηκε προσωπικά από τον Αχιλλέα Καμέα, Καθηγητή του ΕΑΠ, Διευθυντή της DAISSy, Συντονιστή του έργου SpicE και τη Ναταλία Σπυροπούλου, Υπεύθυνη Έργου και Ερευνήτρια της DAISSy καθώς και από τη Χαρά Ταπίνου, Ερευνήτρια της DAISSy που συμμετείχε διαδικτυακά. Συντόνισαν τη συνάντηση και συμμετείχαν ενεργά σε όλες τις συνεδρίες, προωθώντας παραγωγικές συζητήσεις και συνεργασία. Ειδικότερα, ο κ. Καμέας παρείχε πληροφορίες για τα ορόσημα του έργου ενώ η κ. Σπυροπούλου παρουσίασε την επισκόπηση του έργου και θέματα σχετικά με τη διαχείριση του έργου. Επιπλέον, εκείνη και η κ. Ταπίνου ανέλυσαν τη μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί για την ψηφιακή ανάπτυξη του περιεχομένου του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Η 3η Διακρατική Συνάντηση Εταίρων του έργου SpicE ήταν επιτυχημένη, ενθαρρύνοντας το ομαδικό πνεύμα, τη ζωντανή ανταλλαγή απόψεων και τη συμφωνία στα επόμενα βήματα του έργου.

Το SpicE είναι ένα τριετές έργο, συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+. Υλοποιείται από μιά ομάδα απο 11 (έντεκα) εταίρων από τέσσερα (4) κράτη-μέλη της ΕΕ (Ελλάδα, Ισπανία, Κύπρος και Βουλγαρία) με την DAISSy-ΕΑΠ να είναι ο Συντονιστής, ενεργά εμπλεκόμενο σε όλα τα παραδοτέα του έργου και έχοντας την ευθύνη για τη διαχείριση του έργου, την ανάπτυξη του πλαισίου ικανοτήτων για την εκπαίδευση STEAM, τον σχεδιασμό της μεθοδολογίας του εκπαιδευτικού υλικού, την ανάπτυξη του πλαισίου αξιολόγησης, καθώς και όλες τις σχετικές δραστηριότητες του έργου.

spice-1

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ευρωπαϊκό έργο SpicE και την Ερευνητική Ομάδα DAISSy, μπορείτε να δείτε σε:

kick-off-SpicE-2

Η ερευνητική ομάδα DAISSy του ΕΑΠ φιλοξένησε την εναρκτήρια συνάντηση του έργου SpicE:

Η Ακαδημία STEAM Ειδικής Εκπαίδευσης (Special Education STEAM Academy) συγκέντρωσε εκπροσώπους πανεπιστημίων, υπουργείων και φορέων από την Ελλάδα, την Ισπανία, την Κύπρο και τη Βουλγαρία σε έναν ανοικτό διάλογο για την ενίσχυση του εκπαιδευτικού πλαισίου STEAM στην Ειδική Εκπαίδευση για μαθητές/ήτριες με ήπιες αναπηρίες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Από τις 22 έως τις 23 Σεπτεμβρίου 2022, στην Αθήνα, η ερευνητική ομάδα DAISSy του ΕΑΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) φιλοξένησε εκπροσώπους υπουργείων, εκπαιδευτικούς, καθηγητές και διευθυντές 11 εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από την Ελλάδα, την Ισπανία, την Κύπρο και τη Βουλγαρία. Σκοπός της συνάντησης ήταν η έναρξη του έργου SpicE, το οποίο συντονίζει το ΕΑΠ μέσω της ομάδας DAISSy και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος ERASMUS+. Αυτό το τριετές έργο έχει ως στόχο να προωθήσει την προβολή και την ένταξη των μαθητών/τριών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με ήπιες αναπηρίες, καθώς και τη βελτίωση και προώθηση της εκπαίδευσης STEAM στην Ειδική Αγωγή σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το έργο SpicE στοχεύει στην ενίσχυση της ικανότητας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να εφαρμόζουν αποτελεσματικά την εκπαίδευση STEAM για την προστασία των μαθητών/τριών με Ήπιες Αναπηρίες (Ειδική Αγωγή) από τον εκπαιδευτικό και κοινωνικό αποκλεισμό. Το STEAM χρησιμοποιείται τόσο ως μέσο όσο και ως σκοπός για να καταστεί δυνατή η πολυπόθητη στροφή της Ειδικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση τόσο σε επίπεδο εν ενεργεία όσο και εν δυνάμει εκπαίδευσης. Επιδιώκεται η άρση των εμποδίων για ένα σημαντικό αριθμό μαθητών/τριών που σιωπηλά, αργά και έμμεσα περιθωριοποιούνται από τα πρώτα στάδια των ευρωπαϊκών σχολικών συστημάτων λόγω της έλλειψης δεξιοτήτων STEAM των εκπαιδευτικών και της έλλειψης μεθοδολογίας μεταξύ των εκπαιδευτικών μοντέλων STEAM και Ειδικής Αγωγής.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με ένα θερμό καλωσόρισμα από τον καθηγητή Αχιλλέα Καμέα (ΕΑΠ), τον συντονιστή του έργου, όπου οι εταίροι συναντήθηκαν και γνωρίστηκαν μεταξύ τους, γεγονός που βοήθησε στη δημιουργία δεσμών που θα εξασφαλίσουν την ομαλή υλοποίηση του έργου. Η συνάντηση ήταν επίσης διαθέσιμη μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τους συμμετέχοντες/ουσες που δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν αυτοπροσώπως.

Στόχος της εναρκτήριας συνάντησης ήταν να διασφαλίσει ότι όλοι οι εταίροι έχουν σαφή αντίληψη των προσδοκιών του έργου, να κατανοήσουν τη δομή και τη ροή εργασιών που θα ακολουθηθεί καθ’ όλη τη διάρκειά του και να είναι σε θέση να συζητήσουν τα διάφορα πακέτα εργασίας και τα αναμενόμενα αποτελέσματά, έτσι ώστε κάθε εταίρος να κατανοήσει τους ρόλους και τις ευθύνες του.

Πιο συγκεκριμένα, οι εταίροι συζήτησαν την επισκόπηση και τη διαχείριση του έργου, τον τρόπο με τον οποίο θα συλλέγονται και θα αναλύονται οι πρακτικές της ειδικής εκπαίδευσης, τα εκπαιδευτικά πλαίσια και τα πλαίσια ικανοτήτων για την Εκπαίδευση STEAM στην Ειδική Αγωγή, τη διασφάλιση της ποιότητας των αποτελεσμάτων του έργου SpicE, τα μέσα, τα κανάλια και το υλικό διάδοσης του έργου, καθώς και μια συντομότερη επισκόπηση των πακέτων εργασίας που αφορούν την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών STEAM στην ειδική αγωγή, καθώς και την πιλοτική δοκιμή και την αξιολόγηση των μελλοντικών αποτελεσμάτων του έργου.

Επιπλέον, η κα Εβίτα Τασιοπούλου και ο κος Eddy Grand-Meyer από το Ευρωπαικό Σχολικό Δίκτυο (European SchoolNet-EUN) παρουσίασαν τις δραστηριότητες του EUN που σχετίζονται με το SpicE καθώς και δύο έργα STEAM που επικεντρώνονται στη δημιουργία ενός εννοιολογικού πλαισίου αναφοράς για την ολοκληρωμένη εκπαίδευση STEAM, στην ανάπτυξη ενός προγράμματος ανάπτυξης ικανοτήτων για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στο σχεδιασμό ενός πλάνου βελτίωσης με διαφορετικά στάδια που σχετίζονται με βήματα παρέμβασης με βάση την έρευνα και τις αποδεδειγμένες εμπειρίες με συστάσεις.

Κατά τη διεξαγωγή αυτής της εκδήλωσης στην Αθήνα, οι εταίροι μπόρεσαν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους καθώς και να εξοικειωθούν με σημαντικές πτυχές του νεοσύστατου έργου, αλλά και να απολαύσουν τις ακαδημαϊκές, πολιτιστικές και γεωγραφικές πτυχές της πόλης της Σοφίας κατά τη διάρκεια της παραμονής τους.

Επιπλέον, εκφράστηκε η πεποίθηση ότι η δημιουργία συνεργειών και τα αποτελέσματα των επόμενων εργασιών θα συνεισφέρουν στη σαφήνεια για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που έχουν προγραμματιστεί κατά το πρώτο έτος εργασιών για το έργο αυτό.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ευρωπαϊκό έργο SpicE και την Ερευνητική Ομάδα DAISSy, μπορείτε να δείτε σε:

logo-spice

Παρουσιάζοντας το SpicE, ένα νέο πρόγραμμα ERASMUS+ που επικεντρώνεται στην Πρωτοβάθμια Ειδική Εκπαίδευση και το STEAM

logo-spiceΤο έργο, που υλοποιείται από μια κοινοπραξία 11 δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ισπανία και τη Βουλγαρία, στοχεύει στην οικοδόμηση σημαντικής γνώσης, για τους μαθητές/μαθήτριες με ήπιες αναπηρίες, με στόχο να μειώσει τον εκπαιδευτικό και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

 Η Ακαδημία Ειδικής Εκπαίδευσης STEAM, δηλαδή το έργο Erasmus+ SpicE, το οποίο απευθύνει πρόσκληση στις Ακαδημίες Δασκάλων, είναι μια διεθνής κοινοπραξία που επιλέχθηκε τον Μάιο 2022 από τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA).

Αυτό το έργο διάρκειας 3 ετών συγκεντρώνει 11 εταίρους από 4 ευρωπαϊκές χώρες, με επικεφαλής το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο – ΕΑΠ (Ελλάδα), ως συντονιστή, και περιλαμβάνει το Εργαστήριο Έρευνας Καινοτομίας και Ανάπτυξης Ιδιωτικής Εταιρείας – ReadLab (Ελλάδα), το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – UoM (Ελλάδα), Πανεπιστήμιο του Αλικάντε – UA (Ισπανία), το Sindicat Treballadores i Treballadors Ensenyament del Pais Valencià Intersindical Valenciana – STEPV (Ισπανία), το Sindikat Obrazovanie Kam Kt Podkrepa – TUT (Βουλγαρία), το Trakia Universitet – TUNI (Βουλγαρία), το Osnovno Uchilishte Hristo Smirnenski – OUHS (Βουλγαρία), το Πανεπιστήμιο Κύπρου – UCY (Κύπρος), το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας – MOESY (Κύπρος), και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας -RDEWG (Ελλάδα).

Επί του παρόντος, η οικονομία χωρίς αποκλεισμούς που βασίζεται στη γνώση και την καινοτομία είναι ένα αίτημα υψηλών προδιαγραφών για την Ευρώπη. Οι επαγγελματίες στους τομείς της επιστήμης, της μηχανικής και της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών, καθώς και οι εργαζόμενοι στις ΤΠΕ απαιτούνται και πρόκειται  να ζητούνται σχεδόν σε κάθε οικονομικό τομέα. Ωστόσο, η προσφορά πτυχιούχων στους τομείς των ΤΠΕ και των STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά) υπολείπεται ώστε να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση.

Παρά τα αναγνωρισμένα πλεονεκτήματα της εκπαίδευσης STEAM -μια προσέγγιση στη μάθηση που χρησιμοποιεί την επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική, τις τέχνες και τα μαθηματικά ως σημεία πρόσβασης για την καθοδήγηση της έρευνας, του διαλόγου και της κριτικής σκέψης των μαθητών, συγκλίνουσες ενδείξεις δείχνουν ότι δεν προωθείται επαρκώς σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Οι μαθητές/μαθήτριες με «ήπιες Αναπηρίες» στερούνται την ευκαιρία να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα που συνδέονται με τη χρήση του. Λόγω των μαθησιακών τους προβλημάτων, οι μαθητές/μαθήτριες αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συνθέτουν τη δέσμη STEAM Education. Η έλλειψη γνώσεων STEAM επιδρά αρνητικά και επηρεάζει τις επαγγελματικές προοπτικές αυτών των μαθητών και τις ευκαιρίες που σχετίζονται με την εργασία σε έναν κόσμο που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις δεξιότητες STEAM. Ως εκ τούτου, η εκπαίδευση STEAM είναι μια συνεχής ευκαιρία για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να χρησιμοποιήσουν δεξιότητες όπως η επίλυση προβλημάτων και την κριτική σκέψη διαδραστικά.

Έτσι, η ατζέντα αυτού του έργου επικεντρώνεται στην προώθηση των επιστημονικών κλάδων STEM μέσω της ανάπτυξη της εκπαίδευσης STEAM. Η δέσμη δράσεων του SpicE στοχεύει στην ενίσχυση της ικανότητας των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ώστε να εφαρμόζουν αποτελεσματικά τα εργαλεία STEAM στην εκπαίδευση και να την προστασία των μαθητών με Ήπιες Αναπηρίες (Ειδική Αγωγή) από εκπαιδευτικό και κοινωνικό αποκλεισμό.

Ως αποτέλεσμα, περισσότεροι από 200 εκπαιδευτικοί και φοιτητές/φοιτήτριες της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που εισέρχονται στην αγορά εργασίας σε αυτές τις 4 χώρες-στόχους της ΕΕ, θα εκπαιδευτούν για να υποστηρίξουν τους μαθητές να αναπτύξουν ψηφιακές δεξιότητες μέσω πρακτικών δραστηριοτήτων και μιας μάθησης με βάση τη διαδραστική και μέσω παιχνιδιών εκπαίδευση , η οποία θα αυξήσει δυνητικά τον ψηφιακό γραμματισμό και θα διευρύνει τη μελλοντική σταδιοδρομία me ευκαιρίες για τους δικαιούχους.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα περιλαμβάνουν τη βελτίωση των πολιτικών για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και πρακτικών στην Ευρώπη, την ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης και της διεθνοποίησης της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, την ανάπτυξη διαφορετικών μοντέλων κινητικότητας, καθώς και μια βιώσιμη συνεργασία.

Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν με την ανάπτυξη ικανοτήτων και ενός εκπαιδευτικού πλαισίου για το STEAM στην ειδική εκπαίδευση, τον σχεδιασμό ενός καινοτόμου κοινού STEAM Προγράμματος Σπουδών για την Ειδική Αγωγή και ενός προγράμματος κατάρτισης STEAM, το οποίο θα αξιολογηθεί περαιτέρω, και τη δημιουργία και καλλιέργεια μιας βιώσιμης Κοινότητας Πρακτικής.

Τελικά, όλες αυτές οι προσπάθειες θα γίνουν για να επιτευχθεί η σωστή ένταξη των μαθητών/μαθητριών με αναπηρίες με τον προσδιορισμό των απαραίτητων ικανοτήτων, οι οποίες θα συνδεθούν με το Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων για Εκπαιδευτικούς (DigCompEdu), και θα παραχθούν εργασιακά προφίλ συμβατά με το ESCO και αντίστοιχα με τα EQF/NGFs. Αυτά τα αποτελέσματα θα επωφελήσουν και τους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών, των ερευνητών, των φορέων χάραξης πολιτικής κ.λπ.

Ως εκ τούτου, η κατανόηση και η ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάγκη προώθησης και ενίσχυσης των ψηφιακών δεξιοτήτων, των σπουδών STEM και της επιχειρηματικότητας στην Ειδική Αγωγή είναι απαραίτητη για την ανάληψη ενός φιλόδοξου έργου προσανατολισμένου στο STEAM όπως το SpicE στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του έργου: spiceacademy.eu ή ελέγξτε το μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο Facebook, το Twitter και το YouTube στο @SpicEAcademyEU.