logo-DAISSy new

Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ τιμά την Παγκόσμια Ημέρα των Δικαιωμάτων των Γυναικών

logo-DAISSy newΗ Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) τιμά τη σημασία της 8ης  Μαρτίου, Παγκόσμιας Ημέρας των Δικαιωμάτων των Γυναικών. Με μία μακρά ιστορία, και μέχρι την υιοθέτηση της σε συνέχεια απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το 1977 ως ημέρας ανάδειξης των προβλημάτων και προώθησης των δικαιωμάτων των γυναικών, η 8η Μαρτίου αποτελεί διαχρονικά μία ημερομηνία σταθμό για τη μνήμη των αγώνων των γυναικών και τη συνεχή επαγρύπνηση που απαιτείται.

Φέτος το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αφιέρωσε την Ημέρα της Γυναίκας στον παγκόσμιο αγώνα των γυναικών κατά της κρίσης του COVID-19 επισημαίνοντας πως οι γυναίκες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα κατά της πανδημίας του κορονοϊού, έχουν πληγεί σοβαρά από την κρίση λόγω της απώλειας θέσεων εργασίας ή της απασχόλησής τους σε επισφαλείς θέσεις εργασίας, και οι συνεχόμενοι εγκλεισμοί έχουν οδηγήσει σε αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών.

Η DAISSy διαχρονικά υποστηρίζει ενεργά και προωθεί την Ισότητα των Φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών, κάτι που αντικατοπτρίζεται στη σύνθεση της ομάδας (περισσότερο από το 50% των μελών μας είναι γυναίκες), και υλοποιείται έμπρακτα με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου (gender mainstreaming) στα έργα στα οποία συμμετέχουμε, στην υλοποίηση συγκεκριμένων έργων  με αντικείμενο την ενδυνάμωση των γυναικών και τη συμμετοχή μας σε εθνικά και διεθνή δίκτυα και ομάδες εργασίας.

Από τα έργα στα οποία συμμετέχει η DAISSy αυτή τη στιγμή, ξεχωρίζουμε το τριετές έργο XENIA: Higher Εducation Inclusiveness Index το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υλοποιείται από μια κοινοπραξία 7 Εταίρων από 5 Ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Ιρλανδία, Ισπανία και Σλοβενία). Στόχος του XENIA είναι να αναπτύξει ένα καινοτόμο εργαλείο που θα υποστηρίξει τα Ευρωπαϊκά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα α. στην αξιολόγηση του πραγματικού επιπέδου συμπεριληπτικότητας τους στη βάση φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού, και β. στον προσδιορισμό των προσπαθειών που μπορούν να καταβληθούν τόσο για την καλύτερη προώθηση των αναγκών περιθωριοποιημένων λόγω φύλου ή/και σεξουαλικής προτίμησης ατόμων/ομάδων, όσο και στην εξασφάλιση της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ακαδημαϊκών ευκαιριών των ατόμων/ομάδων αυτών.

Επιπλέον, η Ερευνητική Oμάδα DAISSy υποστηρίζει τις εργασίες και συμμετέχει με εκπρόσωπό της στη σχετική ομάδα εργασίας της EADTU, και σε όλες τις εκδηλώσεις των μελών του άτυπου Δικτύου των Επιτροπών Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα έργα και τις δράσεις της Ερευνητικής Ομάδας DAISSy:

xenia-logo

Έρευνα του Πανεπιστημίου της Νάπολη «Federico II», εταίρου της DAISSy στο διακρατικό έργο ΧΕΝΙΑ: HE Inclusiveness Index

xenia-logo«Πώς αισθάνεστε στην Πανεπιστημιούπολη σας;»  Στοιχεία από ένα δείγμα φοιτητών/φοιτητριών ιταλικών Πανεπιστημίων

Συνήθως, σε σύγκριση με τους συμφοιτητές/συμφοιτήτριές τους, οι φοιτητές/φοιτήτριες που ανήκουν σε μειονότητες λόγω του σεξουαλικού τους προσανατολισμού περιγράφουν το περιβάλλον της Ανώτατης Εκπαίδευσης ως «αφιλόξενο» και «ψυχρό». Αυτή η ανισότητα στις αντιλήψεις για το πανεπιστημιακό κλίμα, συχνά, οδηγεί σε αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και ακαδημαϊκή δυσφορία.

Ωστόσο, μέχρι σήμερα, οι έρευνες που συλλέγουν την εμπειρία των φοιτητών/φοιτητριών που ανήκουν σε μειονότητες λόγω του σεξουαλικού τους προσανατολισμού στα ευρωπαϊκά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι περιορισμένες.

Μια ομάδα ερευνητών/ερευνητριών από το Πανεπιστήμιο της Νάπολης «Federico II» (Ιταλία), με επικεφαλή την Δρ. Amodeo, επιδίωξε να ενισχύσει τα προηγούμενα εμπειρικά στοιχεία ερευνώντας τις συσχετίσεις μεταξύ της θέσης των σεξουαλικών μειονοτήτων, των αντιλήψεων των φοιτητών/φοιτητριών ως προς το κλίμα στις Πανεπιστημιουπόλεις, και τα ψυχολογικά (δηλ. άγχος-κατάθλιψη) και ακαδημαϊκά αποτελέσματα (δηλ. πνευματική και ακαδημαϊκή επιτυχία, και εξέταση της πιθανότητας αποχώρησης από το Πανεπιστήμιο) σε ένα δείγμα 868 Ιταλών φοιτητών/φοιτητριών Πανεπιστημίων (17.9% εκ των οποίων άνηκαν σε κάποια «σεξουαλική μειονότητα»).

Τα αποτελέσματα (διαθέσιμα στο εδώ) κατέδειξαν ότι φοιτητές/φοιτήτριες που ανήκουν σε μειονότητες λόγω του σεξουαλικού τους προσανατολισμού ανέφεραν περισσότερες αρνητικές αντιλήψεις σχετικά με το κλίμα για τις Πανεπιστημιουπόλεις, οι οποίες, με τη σειρά τους, συσχετίστηκαν με καταγραφόμενα υψηλότερα επίπεδα συμπτωμάτων ανησυχίας-κατάθλιψης, μειωμένη ακαδημαϊκή επιτυχία, και μια υψηλή πιθανότητα αποχώρησης από το Πανεπιστήμιο.

Απαιτείται περαιτέρω έρευνα για τη διερεύνηση της εμπειρίας των φοιτητών/φοιτητριών που ανήκουν σε μειονότητες λόγω του σεξουαλικού τους προσανατολισμού στα πλαίσια της ευρωπαϊκής Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς και για την αναζήτηση πιθανών δράσεων που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ενίσχυση της αίσθησης του «ανήκειν» στην κοινότητα της Πανεπιστημιούπολης για όλους τους φοιτητές/όλες τις φοιτήτριες, και ειδικά για αυτούς/αυτές που ανήκουν σε σεξουαλικές μειονότητες.

Το τριετές έργο Erasmus+ «XENIA: HE Inclusiveness Index» δέχθηκε την «πρόκληση» να υποστηρίξει τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) στην προώθηση και εφαρμογή δράσεων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των διακρίσεων στη βάση του φύλου και του σεξουαλικού προσανατολισμού. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία ερευνητών/ερευνητριών και εμπειρογνωμόνων από 5 ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Σλοβενία και Ισπανία), στο πλαίσιο του XENIA θα αναπτυχθεί ένα επιχειρησιακό εργαλείο – ο Δείκτης XENIA – με στόχο την υποστήριξη των ΑΕΙ ως προς τον υπολογισμό, την υλοποίηση και την εκτίμηση της συνάφειας και της αποτελεσματικότητας των πολιτικών και των προγραμμάτων τους όσον αφορά τη διαφορετικότητα και την ένταξη-συμπεριληπτικότητα.

Για να δείτε το αρχικό post μπορείτε να ακολουθήσετε το σύνδεσμο εδώ.

xenia-logo

Το έργο XENIA στο πλαίσιο του εργαστήριου «ENTRE GRIEGAS» του πανεπιστήμιου της Βαρκελώνης

xenia-logoΣτο πλαίσιο του έργου XENIA Erasmus+, στις 27 Νοεμβρίου 2020 το Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης, εταίρος της κοινοπραξίας του διακρατικού έργου, διοργάνωσε το εργαστήριο «Entre Griegas» που προωθήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος «Ψυχολογία της Κοινότητας» των σπουδών Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου.

Χρησιμοποιώντας μεθόδους που ελήφθησαν από το «θέατρο των καταπιεσμένων» και το «θέατρο για τη ζωή», το εργαστήριο είχε ως στόχο να διερευνήσει πώς να επεκτείνει, πολλαπλασιάσει και συγκεντρώσει τις ρωγμές ή τα κενά της κυριαρχίας του cis-ετερό-πατριαρχικό-μονογαμικό-καπιταλιστικό-ευρωπαϊκό-λευκού συστήματος στο πλαίσιο του Τμήματος Ψυχολογίας.

Τριάντα πέντε φοιτητές έλαβαν μέρος σε αυτό το εργαστήριο, το οποίο αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια τριών τάξεων για συνολικά 6 ώρες, με την υποστήριξη της «Noé» (κολεκτίβα του Las Precarias) μαζί με τους Καθηγητές Δρ. Moisés Carmona και Δρ. Ruben David Fernández.

Το εργαστήριο «Entre Griegas» αποτελεί μέρος μιας σειράς δράσεων που προωθούνται από την Ερευνητική Ομάδα του Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης για την Διάδραση και την Κοινωνική Αλλαγή, με σκοπό να προωθηθεί το έργο XENIA και τα αποτελέσματά του στο πανεπιστημιακό πλαίσιο.

Στόχος του έργου XENIA είναι η ανάπτυξη και η εφαρμογή ενός Δείκτη Ένταξης (Συμπεριληπτικότητας) για την υποστήριξη της Ισότητας, της Διαφορετικότητας και της Ένταξης (Εquality, Diversity and Inclusion-EDI) στα ευρωπαϊκά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ). Συγκεκριμένα, ένας αλγόριθμος, βασισμένος σε ένα matrix δεικτών, θα μετρά το επίπεδο κοινωνικής και εκπαιδευτικής ένταξης των σεξουαλικών μειονοτήτων και περιθωριοποιημένων βάσει φύλου φοιτητών/φοιτητριών και προσωπικού  στο πλαίσιο των ΑΕΙ. Το έργο θα μοιραστεί επίσης πρακτικές και εργαλεία για την προώθηση και τη βελτίωση της ισότητας, της διαφορετικότητας και της ένταξης.

Για να δείτε το αρχικό post μπορείτε να ακολουθήσετε το σύνδεσμο εδώ .

Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ και η κοινοπραξία του έργου XENIA απευθύνουν το κοινό τους μήνυμα κατά της βίας στη βάση φύλου (GBV)

xenia-logoΗ Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ και η κοινοπραξία του ευρωπαϊκού έργου XENIA τιμούν τις δύο ημέρες που αφιερώνονται στον αγώνα κατά της βίας με βάση το φύλο σε παγκόσμιο επίπεδο. Συγκεκριμένα, κάθε Νοέμβριο εορτάζεται στις 20 η TDoR – Ημέρα Μνήμης Transgender, η οποία μνημονεύει transgender άτομα που έχουν δολοφονηθεί και στις 25 η Διεθνής Ημέρας για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών.

Είναι αυτές οι δύο ημέρες ενωμένες από ένα κοινό νήμα; Καταρχάς, ποιες γυναίκες περιλαμβάνονται (ή αποκλείονται) σε δράσεις πρόληψης και καταπολέμησης της βίας με βάση το φύλο; Ας λάβουμε υπόψη τη λέξη TRANS. Δεν είναι ουσιαστικό, αλλά επίθετο. Επομένως, όταν μιλάμε για γυναίκες, με τον ίδιο τρόπο που μιλάμε για λευκές και έγχρωμες γυναίκες, γυναίκες με εξειδίκευση και γυναίκες με ειδικές ανάγκες, θα πρέπει επίσης να μιλάμε για cisgender γυναίκες και για transgender γυναίκες.

Στις επίσημες στατιστικές για τη βία στη βάση φύλου (gender based violence – GBV), η μεταβλητή του φύλου εκφράζεται πάντα σε «αρσενικό» και «θηλυκό» γένος, αλλά τα transgender και μη-δυαδικά άτομα είναι αόρατα. Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ και το έργο Erasmus+ XENIA με τους 7 εταίρους του από 5 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, τιμούν όλα τα θύματα και τους επιζώντες της μισογυνιστικής και τρανσφοβικής βίας με βάση το φύλο και επισημαίνουν την κοινή αφετηρία αυτών των δύο εκφράσεων βίας που εντοπίζεται στον αρσενικό, σοβινιστικό, μισογυνιστικό και πατριαρχικό πολιτισμό.

Συγκεκριμένα στο πλαίσιο του, το XENIA υποστηρίζει ότι τα εκπαιδευτικά εργαλεία είναι ζωτικής σημασίας για την πρόληψη της βίας με βάση το φύλο και την προώθηση μιας κουλτούρας που σέβεται τη διαφορετικότητα. Επίσης, υποστηρίζει τη σημασία της παραγωγής επιστημονικών γνώσεων και εμπειρικών στοιχείων επί του θέματος, με σκοπό την προάσπιση και τη διάθεση εργαλείων στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για τη δημιουργία συμπεριληπτικών πολιτικών κατά της βίας.

Για την πλήρη ανακοίνωση, δείτε την Ιστοσελίδα του έργου ΧΕΝΙΑ στη διεύθυνση εδώ.

xenia-logo

Η τελική έκθεση της Κοινής Ερευνητικής Μεθοδολογίας για την Ισότητα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση του έργου ΧΕΝΙΑ είναι πλέον διαθέσιμη

xenia-logoΤο  Πακέτο Εργασίας 1 (WP1), συμπεριλαμβανομένης της σύνοψης του, ήτοι η πρώτη φάση του ευρωπαϊκού έργου XENIA, είναι πλέον διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), ως εταίρος του έργου από την Ελλάδα, έχει συμμετάσχει ενεργά σε όλα τα στάδια ανάπτυξης, καθώς και στα αποτελέσματα, του WP1.

Το έργο XENIA είναι ένα φιλόδοξο τριετές έργο, συγχρηματοδοτούμενο στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο υλοποιείται από μία κοινοπραξία που αποτελείται από επτά εταίρους προερχόμενους από πέντε ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία, Σλοβενία). Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη και η εφαρμογή ενός Δείκτη Ένταξης για την ενίσχυση της υλοποίησης των αρχών της Iσότητας, της Διαφορετικότητας και της Συμπεριληπτικότητας (Equality, Diversity and Inclusion-EDI), στα Ευρωπαϊκά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ).

Συγκεκριμένα, στη βάση ενός αλγόριθμου (algorithm based matrix) θα δύναται να υπολογιστεί το επίπεδο της κοινωνικής και εκπαιδευτικής ενσωμάτωσης φοιτητών και προσωπικού που είτε αποτελούν σεξουαλική μειονότητα ή/και είναι στο περιθώριο βάσει του φύλου τους εντός των ΑΕΙ. Το έργο θα αναπτύξει-μοιραστεί επίσης πρακτικές και εργαλεία για την προώθηση και τη βελτίωση της ισότητας, της διαφορετικότητας και της ένταξης. Όλα τα παραδοτέα του έργου θα είναι διαθέσιμα δωρεάν και σε πέντε γλώσσες, συγκεκριμένα σε: αγγλικά, ισπανικά, ιταλικά, ελληνικά και  σλοβενικά.

Πρωταρχικός στόχος του WP1 ήταν η ανάπτυξη μιας Κοινής Ερευνητικής Μεθοδολογίας (Common Research Methodology), η οποία έθεσε το πλαίσιο για τις εργασίες και τη συνεισφορά όλων των εταίρων του έργου XENIA στο συγκεκριμένο πακέτο εργασίας. Η βασική δομή δραστηριοτήτων στις οποίες στηρίχθηκε η συγκεκριμένη, κοινή ερευνητική μεθοδολογία ήταν: ο προσδιορισμός και η ταξινόμηση των ΑΕΙ σε πέντε (5) σχετικούς και κατάλληλους Θεματικούς Άξονες-Τομείς· η ανάπτυξη εξήντα τεσσάρων (64) δεικτών που καταδεικνύουν την ενσωμάτωση φοιτητών και προσωπικού διαφορετικού φύλου ή/και σεξουαλικού προσανατολισμού, και οι οποίοι κατηγοριοποιούνται σε έναν από τους Θεματικούς Άξονες· και η ανάπτυξη εργαλείων και πόρων για την προώθηση της ένταξης στα ΑΕΙ.

Η τελική έκθεση περιγράφει λεπτομερώς κάθε βήμα που έλαβε χώρα από την κοινοπραξία για την ανάπτυξη του WP1 από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο του 2020. Το υλικό διατίθεται δωρεάν και είναι προσβάσιμο στον κάτωθι σύνδεσμο: https://xeniaindex.eu/mapping.php.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο XENIA και άλλες δράσεις της Ερευνητικής Ομάδας DAISSy:

Xeniaonlinemeeting27.08.20

Συμμετοχή στη δεύτερη διαδικτυακή συνάντηση της Επιτροπής Διαχείρισης του ευρωπαϊκού έργου «XENIA»

Xeniaonlinemeeting27.08.20Το σύνολο των εταίρων της κοινοπραξίας του XENIA συμμετείχε στη δεύτερη διακρατική συνάντηση του έργου. Λόγω της πανδημίας COVID-19, η συνάντηση, που είχε αρχικά προγραμματιστεί στο Δουβλίνο, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά βάσει μιας ατζέντας που αναπτύχθηκε και διαμορφώθηκε από κοινού από όλους τους εταίρους.
Μετά τους χαιρετισμούς που έλαβαν χώρα από το Συντονιστή φορέα «Sinapsi», οι εταίροι συζήτησαν τόσο για τις δράσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί στο πλαίσιο του 1ου Πακέτου Εργασίας (WP1), όσο και αυτές που θα λάβουν χώρα για το 2ο Πακέτο Εργασίας (WP2). Συγκεκριμένα, εκτενής συζήτησης έλαβε χώρα σχετικά με τη στάθμιση των Δεικτών για τον πίνακα αντικειμενικών αξιών (objective matrix), καθώς και την ανάπτυξη Δεικτών για την καταγραφή των αντιλήψεων των φοιτητών και του προσωπικού σχετικά με την ένταξη στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Προσεχώς, οι εταίροι θα πραγματοποιήσουν με ακρίβεια ένα τεχνικό έργο στο πλαίσιο του οποίου θα αποδοθούν τιμές σε όλους τους  Δείκτες, καθιερώνοντας ιεραρχίες συνάφειας και σημαντικότητας για κάθε έναν από αυτούς,  σε σχέση με την αρχή «Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) χωρίς αποκλεισμούς» στη βάση του φύλου και του γενετήσιου προσανατολισμού.

Εν συνεχεία, ένας από τους Ισπανούς εταίρους, ο φορέας «Internet Web Solutions», εξήγησε τη δομή της ICT ανάπτυξης του Αλγόριθμου του Δείκτη XENIA καθώς και ενημέρωσε σχετικά με τις δράσεις προώθησης του έργου και τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα. Συνολικά, το XENIA έχει ως στόχο τουλάχιστον 2.955.196 άτομα, τα οποία αναμένεται να ωφεληθούν από τις δράσεις προβολής των εταίρων κατά το σύνολο της διάρκειας των 36 μηνών υλοποίησης του έργου.
Συνοπτικά, κατά τους προσεχείς μήνες το έργο θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη Δεικτών για τον πίνακα αντικειμενικών αξιών (objective matrix) και τη συλλογή υποκειμενικών Δεικτών (subjective indicators) για τον καλύτερο εντοπισμό των κενών μεταξύ των δράσεων των Α.Ε.Ι. για την προώθηση της ένταξης και του πραγματικού αντίκτυπου αυτών στο κοινό. Εν συνεχεία, ο Δείκτης Ένταξης (Inclusiveness Index) XENIA θα φορτωθεί στην πλατφόρμα του έργου και θα αποτελέσει τον πυρήνα αυτού.
Το XENIA συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υλοποιείται από κοινοπραξία επτά εταίρων από πέντε χώρες (Ιρλανδία, Ιταλία, Ελλάδα, Σλοβενία και Ισπανία).
Το έργο αποσκοπεί στην καταπολέμηση του στίγματος στο πλαίσιο της κοινωνικής και εκπαιδευτικής ένταξης ομάδων που διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού, καθώς επί του παρόντος δεν υπάρχουν ειδικά εργαλεία ούτε μηχανισμοί για τη συστηματική αντιμετώπιση του στίγματος κατά του φύλου και των σεξουαλικών μειονοτήτων ή/και των περιθωριοποιημένων ομάδων, και στην προώθηση της κοινωνικής και εκπαιδευτικής ένταξης των ΛΟΑΤ+ και των cisgender γυναικών στα Α.Ε.Ι. εντός της Ε.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο XENIA και άλλες δράσεις της Ερευνητικής Ομάδας DAISSy:

Instagram: @daissy_researchgroup
Email         : info@daissy.eap.gr
xenia-logo

Η Ιστοσελίδα του έργου XENIA είναι εδώ!

xenia-logoΣτον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να δείτε και να πλοηγηθείτε στην Ιστοσελίδα του έργου ΧΕΝΙΑ: HEIs Inclusiveness Index: https://www.xeniaindex.eu.

Η Ιστοσελίδα περιλαμβάνει την περιγραφή του έργου, μια σύντομη παρουσίαση του Εταιρικού Σχήματος καθώς και των Συνεργαζόμενων Φορέων που σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο συνεργάζονται στο πλαίσιο του έργου, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα Πακέτα Εργασίας που θα ολοκληρωθούν επίσης στο πλαίσιο του κι άλλα ενδιαφέροντα σημεία.

Το @XENIA συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα #Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (#ΕΕ), (Key Action 3), και υλοποιείται στην Ελλάδα από την Ερευνητική Ομάδα DAISSy (@DAISSyResearchGroup) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ).

Κύριος στόχος του έργου είναι  να αναπτύξει ένα καινοτόμο εργαλείο το οποίο θα υποστηρίξει τα Ευρωπαϊκά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (HEIs):

α. στην αξιολόγηση του πραγματικού επιπέδου συμπεριληπτικότητας τους και

β. στον προσδιορισμό των προσπαθειών που μπορούν να καταβληθούν τόσο για την καλύτερη προώθηση των αναγκών περιθωριοποιημένων λόγω σεξουαλικής προτίμησης ή/και ταυτότητας φύλου ατόμων/ομάδων, όσο και στην εξασφάλιση της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ακαδημαϊκών ευκαιριών των ατόμων/ομάδων αυτών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο XENIA και άλλες δράσεις της DAISSy:

Website    : http://daissy.eap.grhttps://www.xeniaindex.eu/
Facebook : DAISSyResearchGroupXENIA Erasmus+ Project
Linkedin   : https://www.linkedin.com/in/daissyresearchgroup/
Twitter      : https://twitter.com/daissy_research
Instagram: @daissy_researchgroup
Email        : info@daissy.eap.gr

xenia-logo

Η Κοινοπραξία του έργου XENIA συμμετείχε στο πρώτο Ευρωπαϊκό Pride μετά την απαγόρευση κυκλοφορίας λόγω covid

xenia-logoΗ Κοινοπραξία του έργου XENIA συμμετείχε στο πρώτο Ευρωπαϊκό Pride μετά την απαγόρευση κυκλοφορίας λόγω covid

Το πρώτο Ευρωπαϊκό Pride μετά την απαγόρευση κυκλοφορίας λόγω covid πραγματοποιήθηκε στη Νάπολη στις 27 Ιουνίου. Το “Neapolitan Flash Mob Pride 2020” ήταν αφιερωμένο στη Sarah Hegazi, μια λεσβία και άθεη Αιγύπτια γυναίκα, η οποία αυτοκτόνησε στον Καναδά, από όπου είχε ζητήσει άσυλο για τον σεξουαλικό προσανατολισμό της στις 14 Ιουνίου.

Στη Νάπολη, σε μία γεμάτη ΛΟΑΤΚΙ+ χρώματα Πλατεία Plebiscito, οι σημαίες του ουράνιου τόξου υψώθηκαν στη μνήμη της Sarah και όλων των αιτούντων άσυλο και ΛΟΑΤΚΙ+ προσφύγων ακτιβιστών που συνελήφθησαν, βασανίστηκαν και σκοτώθηκαν εξ αιτίας της ομο-αμφι-τρανσφοβίας. Η Διεθνής Κοινοπραξία του έργου XENIA συμμετείχε στην εκδήλωση υψώνοντας συμβολικά μια «ψηφιακή» σημαία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη μνήμη της Sarah.

Το έργο XENIA, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμμετείχε στην πρωτοβουλία η οποία αντικατοπτρίζει και τον κύριο στόχο του έργου που διεξάγει η συγκεκριμένη κοινοπραξία επτά διεθνών εταίρων από όλη την Ευρώπη: να υπάρχει αποδοχή και σεβασμός ως προς τις σεξουαλικές μειονότητες και τις περιθωριοποιημένες ομάδες, με στόχο την υποστήριξη της πολυπλοκότητας της ταυτότητας όλων των ανθρώπων στον κόσμο και τη διασφάλιση της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ευκαιριών τους.

Τον Οκτώβριο του 2017 η Sarah και ένας φίλος της ύψωσαν μια σημαία ουράνιου τόξου στη συναυλία της Mashrou Leila, μιας διάσημης λιβανέζικης μπάντας της οποίας o τραγουδιστής είναι ανοιχτά γκέι. Για το λόγο αυτό, και οι δύο συνελήφθησαν. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη φυλακή, η Sarah υπέστη σωματική και ψυχολογική βία, και μόλις αφέθηκε ελεύθερη, συνέχισε να είναι αποδέκτης προσβολών για το γεγονός ότι ήταν λεσβία και άθεη.

Γι’ αυτό το λόγο, αποφάσισε να εγκαταλείψει την πατρίδα της και να υποβάλει αίτηση για διεθνή προστασία στον Καναδά, όπου συνέχισε να υποστηρίζει και να ζητά την απελευθέρωση άλλων ΛΟΑΤΚΙ+ ακτιβιστών στη χώρα της. Έχουσα αγωνιστεί με όλες της τις δυνάμεις, η Sarah Hegazi τελικά αυτοκτόνησε στις 13 Ιουνίου 2020 στο Τορόντο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το XENIA και άλλες δράσεις της ερευνητικής ομάδας DAISSy:

 

xenia-logo

Το έργο “XENIA: HΕ Inclusiveness Index” για τη Διεθνή Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, της Αμφιφοβίας και της Τρανσφοβίας (IDAHOBIT)

xenia-logoΗ Διεθνής Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, της Αμφιφοβίας και της Τρανσφοβίας (IDAHOBIT) είναι μια επέτειος  που αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη και εορτάζεται, από το 2004, στις 17 Μαΐου κάθε χρόνο.  Στόχος της ημέρας είναι η προώθηση και ο συντονισμός διεθνών εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και την καταπολέμηση του φαινομένου της ομοφοβίας-αμφιφοβίας-τρανσφοβίας.

Η 17η Μαΐου είναι μια πολύ σημαντική ημερομηνία για την κοινότητα των ΛΟΑΤΚΙ+, καθώς στις 17 Μαΐου 1990 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) αφαίρεσε την ομοφυλοφιλία από το Διεθνές Στατιστικό Ταξινομικό Εγχειρίδιο Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας (ICD).

Τριάντα χρόνια μετά από αυτήν την ημέρα, στο πλαίσιο του έργου XENIA Erasmus+,  πραγματοποιήθηκε εκστρατεία κοινωνικής ευαισθητοποίησης, κατά την οποία άτομα, ενώσεις και οργανισμοί που ήθελαν να υποστηρίξουν τον αγώνα κατά της ομοφοβίας-αμφιφοβίας-τρανσφοβίας μοιράστηκαν μια φωτογραφία ή ένα βίντεο στα κοινωνικά τους δίκτυα με το hashtag #XENIAagainstHomoBiTransphobia.

Η καμπάνια αποτέλεσε μια μεγάλη επιτυχία, προσεγγίζοντας περίπου 1.800 άτομα στο Facebook σε μια εβδομάδα, με συμμετέχοντες από περισσότερες από δέκα χώρες να λαμβάνουν μέρος. Η Vladimir Luxuria, η πρώτη τρανσέξουαλ γυναίκα μέλος του Κοινοβουλίου ενός ευρωπαϊκού κράτους, συμμετείχε επίσης στην εκστρατεία ευαισθητοποίησης που προωθήθηκε από το  έργο ΧΕΝΙΑ. Το video της έχει προσεγγίσει μέχρι στιγμής περίπου 11.000 άτομα.

Το έργο XENIA υλοποιείται από μια κοινοπραξία 7 Εταίρων από 5 Ευρωπαϊκές χώρες: Ιταλία, Ιρλανδία, Σλοβενία, Ελλάδα – Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) – και Ισπανία.

Στόχος του ΧΕΝΙΑ είναι να αναπτύξει ένα καινοτόμο εργαλείο το οποίο θα υποστηρίξει τα Ευρωπαϊκά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (HEIs) α. στην αξιολόγηση του πραγματικού επιπέδου συμπεριληπτικότητας τους και β. στον προσδιορισμό των προσπαθειών που μπορούν να καταβληθούν τόσο για την καλύτερη προώθηση των αναγκών περιθωριοποιημένων λόγω σεξουαλικής προτίμησης ή/και ταυτότητας φύλου ατόμων/ομάδων, όσο και στην εξασφάλιση της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ακαδημαϊκών ευκαιριών των ατόμων/ομάδων αυτών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το XENIA και άλλες δράσεις της ερευνητικής ομάδας DAISSy:

xenia-1

Εναρκτήρια Συνάντηση του έργου “XENIA: He Inclusiveness Index”

xenia-1

Η ερευνητική ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου συμμετείχε στην εναρκτήρια συνάντηση του τριετούς έργου “XENIA: Higher Education Inclusiveness Index”. Το XENIA συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Key Action 3) και η επίσημη έναρξή του έλαβε χώρα στις 16 και 17 Ιανουαρίου στη Νάπολη (Ιταλία).

Το έργο υλοποιείται από μια κοινοπραξία 7 Εταίρων από 5 Ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Ιρλανδία, Σλοβενία, Ελλάδα και Ισπανία). Στόχος του είναι να αναπτύξει ένα καινοτόμο εργαλείο το οποίο θα υποστηρίξει τα Ευρωπαϊκά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (HEIs) α. στην αξιολόγηση του πραγματικού επιπέδου συμπεριληπτικότητας τους και β. στον προσδιορισμό των προσπαθειών που μπορούν να καταβληθούν τόσο για την καλύτερη προώθηση των αναγκών περιθωριοποιημένων λόγω σεξουαλικής προτίμησης ή/και ταυτότητας φύλου ατόμων/ομάδων, όσο και στην εξασφάλιση της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ακαδημαϊκών ευκαιριών των ατόμων/ομάδων αυτών.

Κατά τη συνάντηση, οι συνεργάτες παρουσίασαν τον φορέα τους και συζήτησαν για τα διαχειριστικά ζητήματα του έργου, για το φυσικό αντικείμενο με έμφαση στο Δείκτη Συμπεριληπτικότητας (Inclusiveness Index), καθώς και για τις δράσεις διάχυσης και αξιοποίησης ώστε να τα αποτελέσματα του
XENIΑ να γνωστοποιηθούν και να γίνουν προσβάσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο στην Ευρωπαϊκή επικράτεια και όχι μόνο – με στόχο την ενημέρωση σχεδόν 3 εκατομμυρίων ανθρώπων στο σύνολο της τριετίας.

Η ερευνητική ομάδα DAISSy θα συμβάλει σε όλες τις δράσεις του έργου, όπως η έρευνα πεδίου, η δημιουργία του Δείκτη Συμπεριληπτικότητας για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, η πιλοτική εφαρμογή του και η διάδοση και αξιοποίηση όλων των αποτελεσμάτων του έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο XENIA και άλλες δράσεις της ερευνητικής ομάδας DAISSy:

Website   : http://daissy.eap.gr

Email         : info@daissy.eap.gr