mooq-

Ποιότητα στην Ανοικτή Μαζική Διαδικτυακή Εκπαίδευση

Ο ΕΛΟΤ και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ερευνητική ομάδα DAISSy, διοργανώνουν εκδήλωση με τίτλο “Ποιότητα στην Ανοικτή Μαζική Διαδικτυακή Εκπαίδευση”, την Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018 και ώρα 10:00 έως 17:00, στο Παράρτημα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Γραβιάς 4-6, Αθήνα.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων έρευνας με διεθνή συμμετοχή για την ποιότητα των  Ανοικτών Μαζικών Διαδικτυακών Μαθημάτων (Massive Online Open Courses – MOOCs) και η διαβούλευση με την κοινότητα ερευνητών και ενδιαφερομένων για το σχεδιασμό ενός Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς Ποιότητας (Quality Reference Framework – QRF) που αποσκοπεί στην αξιολόγηση, τη διασφάλιση ποιότητας και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μαθησιακών εμπειριών στο πλαίσιο της ανοικτής ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.

Η έρευνα διεξήχθη στο πλαίσιο του έργου MOOQ.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι διαθέσιμο εδώ.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν, αλλά απαιτείται εγγραφή στη σελίδα εδώ!

Η είσοδος είναι ελεύθερη. Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://daissy.eap.gr ή στη διεύθυνση info@daissy.eap.gr

tackle-festival-kriti-2018-5

Επιτυχής συμμετοχή του ΕΑΠ στο φεστιβάλ κατά των διακρίσεων στην Κρήτη

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η συμμετοχή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) – Ερευνητική Ομάδα DAISSy, στο φεστιβάλ για την  καταπολέμηση των πολλαπλών διακρίσεων που διοργανώθηκε στις 25 Μαίου 2018 στο Ηράκλειο Κρήτης. Η δράση εμπίπτει στο έργο: «Καταπολέμηση των πολλαπλών διακρίσεων στην Ελλάδα: Προώθηση της ισότητας μέσω της ενεργητικής συμμετοχής και της διαμόρφωσης πολιτικών» (“Tackling multiple discrimination in Greece: delivering equality by active exploration and enabling p

olicy interventions”-TACKLE) και την ευθύνη της διοργάνωσης είχε η Περιφέρεια Κρήτης που αποτελεί φορέα-εταίρο του έργου μαζί με το ΕΑΠ- Ερευνητική Ομάδα DAISSy, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας (ΟΚΕ) και το Πανεπιστήμιο της Σεβίλλης, με Συντονιστή το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ). Το έργο χρηματοδοτείται κατά 80% από το πρόγραμμα «Rights, Equality and Citizenship» (REC) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά 20% από ίδιους πόρους

Κύριοι στόχοι του φεστιβάλ ήταν η ανταλλαγή πετυχημένων παραδειγμάτων σχετικά με την καταπολέμηση των διακρίσεων και η ανάπτυξη διαλόγου με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιεχόμενο της Ευρωπαϊκής και εθνικής πολιτικής για τις πολλαπλές διακρίσεις. Οι ομιλίες ανέδειξαν καλές πρακτικές ως προς την καταπολέμηση στερεοτύπων σε ευάλωτες ομάδες καθώς και αποτελεσματικά «εργαλεία» στον τομέα αυτό.

Ο Δρ Αχιλλέας Καμέας, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΑΠ και επικεφαλής της Ερευνητικής Ομάδας DAISSy, είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει αποτελέσματα των δράσεων του φορέα για το έργο, κάνοντας ειδική αναλυτική αναφορά στις επιτυχείς ημέρες πληροφόρησης (info-days), το φεστιβάλ και το εργαστήριο δικτύωσης τοπικών φορέων που διοργανώθηκαν στην Πάτρα. Έδωσε έμφαση στη διασύνδεση μεταξύ συναφών Ευρωπαϊκών έργων που υλοποιούνται παράλληλα από το ΕΑΠ (WEMIN, TOY+, BRIGHTS, DCDS), επιτυγχάνοντας πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και ενθαρρύνοντας την πολύπλευρη αξιοποίησή τους.

Το φεστιβάλ ολοκληρώθηκε με μια όμορφη εκδήλωση στην πλατεία του Ηρακλείου, στην οποία μέλη συλλόγων ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων και συλλόγων μεταναστών συνέβαλαν σε ένα πολύχρωμο πολιτιστικό πρόγραμμα.

Υλικό για το έργο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΕΑΠ, την ιστοσελίδα της Ερευνητικής Ομάδας DAISSy, και στις σελίδες του φορέα και της ομάδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ (Υπεύθυνος Δρ. Αχιλλέας Καμέας /  email: info@daissy.eap.gr)

MuSA-Akbank Sanat-ICTOP - 1

The Mu.SA Project at the Museum Studies Seminars “Communication Oriented Museums”

Akbank Sanat and ICTOP successfully organized five Musical Studies Seminars that took place at the AKBANK SANAT Art Center, celebrating the International Museum Day “Hybrid Connected Museums: New Approaches, New Publics” and the 50th anniversary of ICOM – ICTOP.

In the two-day seminars entitled “Communication-Oriented Museums”, the changing faces of the museums are confronted and negotiated, without denying, the new conditions created by technology, taking into account the communicative aspect of Museology. Speakers, museum, communication and training specialists from both the academic community and the museums of Turkey, as well as professionals from internationally renowned European museums such as the British Museum, the Van Gogh and the National Gallery of Denmark etc., presented their own experiences and presented successful practices on museum issues.

In Seminar V: ICOM-ICTOP: “Communication in Museums Related Trainings / Professional Development” was presented the Mu.SA project with the first results of the research as well as the training phases that will be developed within the project (MOOC, Specialization courses and work-based learning) for Museum professionals, by Panagiota Polymeropoulou, Archaeologist – Museologist MSc and Researcher at the Greek Open University, member of the DAISSy Research Group. Participants as well as speakers and the seminar organizers, expressed their interest and will to participate in the project’s future educational activities.

The topics discussed in the seminars were the spaces and changes in exhibition practices and ways of interpreting museums, participatory approaches to museums, forms of implementation of marketing strategies in museums and the ways in which museums make use of social media networking as well as the importance of the education and training of the Museum’s professionals. The seminars were attended by a total of 137 people from Turkey and Europe and the lectures were held in Turkish and English (with simultaneous interpretation for the public).

Download the conference programme here.

 

UMIscied_Logo

Interview with Dr. Achilles Kameas, UMI-Sci-Ed project coordinator

Watch the interview of Dr. Achilles Kameas about UMI-Sci-Ed project.

UMI-Sci-Ed (Exploiting Ubiquitous Computing, Mobile Computing and the Internet of Things to promote Science Education) is a Horizon 2020 project, which aims at enhancing the attractiveness of science education and careers for young people (14-16 year olds) via the use of latest technologies. We put Ubiquitous and Mobile Computing and the Internet of Things (UMI) into practice towards enhancing the level of STEM education. At the same time, we are increasing the attractiveness of pursuing a career in domains pervaded by UMI for these youths.

Read more about the UMI-Sci-Ed Project here!

Watch the videos of UMI-Sci-Ed Project from DAISSy YouTube channel here!

UMIscied_Logo

YouTube channel of UMI-Sci-Ed Project

UMI-Sci-Ed (Exploiting Ubiquitous Computing, Mobile Computing and the Internet of Things to promote Science Education) is a Horizon 2020 project, which aims at enhancing the attractiveness of science education and careers for young people (14-16 year olds) via the use of latest technologies. We put Ubiquitous and Mobile Computing and the Internet of Things (UMI) into practice towards enhancing the level of STEM education. At the same time, we are increasing the attractiveness of pursuing a career in domains pervaded by UMI for these youths.

UMI-Sci-Ed aims to empower youngsters to think creatively, apply new knowledge in an effective way, become continuously competitive in a highly demanding working environment. The ability to switch efficiently between different disciplines such as science disciplines depends on processing effectively the educational material based on clearly defined outcomes, expanding a broad repertoire of ICT communication, problem solving and decision-making skills, and using the collective knowledge represented in networks, based on working environments. The orientation of UMI-Sci-Ed is entrepreneurial and multidisciplinary in an effort to raise young boys’ and girls’ motivation in science education.

Read more about the UMI-Sci-Ed Project here!

Watch the videos of UMI-Sci-Ed Project from DAISSy YouTube channel here!

 

festival-patras-2018-4

Promotion of project WEMIN during festival for combating multiple discrimination

festival-patras-2018-4Α one-day festival on combating discrimination against stereotypes and prejudices and promoting respect for diversity and human rights was organized by the DAISSy research group of HOU on Friday 4 May 2018 in the amphitheater of the new Archaeological Museum of Patras. The festival was among the awareness raising activities implemented by the project “Tackling multiple discrimination in Greece: Delivering equality by active exploration and enabling policy interventions” (project number JUST2015RDISAGDISC9507), which is coordinated by the National Centre for Social Research (EKKE) with HOU participating as partner.

The main objectives of the festival were the exchange of good practices on combating discrimination and the development of dialogue about human rights and the content of European and national policy on multiple discrimination. During the festival, interesting speeches on the types of multiple discrimination and the extent to which they appear in Greece were delivered by EKKE researchers, followed by the presentation of related good practices and projects by an excellent group of researchers, project managers, teachers, cultural educators, activists and volunteers. The speakers highlighted good practices in combating stereotypes in vulnerable groups, application of effective “tools” in this field as well as successful examples of actions exploiting diversity as a parameter of further activation for the benefit of both personal development and the progress of society as a whole.

During the second part of the festival, local Associations of Migrant Communities played a leading role by carrying out cultural activities aiming at highlighting human values and solidarity among all people.

The festival attracted about 60 participants from public and private organizations of the Region of Western Greece, including Education Directors, School teachers, NGO owners, VET managers, Cultural organization managers, Journalists, Researchers, Students and Volunteers. All of them received the WEMIN project brochure as part of their conference pack; many of them expressed strong interest in the project and were given the project contact points for further information.

focus-group-hou-5

Focus group with low-skilled adults in Greece

focus-group-hou-5A focus group involving thirteen low-skilled adults took place in Patras, Greece, on June 6, 2018. The focus group took place at noon (12:00 – 14:00) at the Patras premises of the Hellenic Open University, a convenient location near the city centre. Four of participants were unemployed, four of them were employed, three were migrants, one elder – retired, and one student. Among them, there was also a person representing a rehabilitation and integration social enterprise. Eight out of the thirteen participants were women.

The focus group ran with the support of one facilitator (Nick Achilleopoulos) and one observer (Panagiota Zafeiropoulou) from Hellenic Open University. The facilitator presented the objectives of DCDS project and the purpose of the focus group. Additionally, he informed the participants about the focus group method and the ground rules. After that, the main discussion session was conducted, lasting approximately 90 minutes; in the following, the most important findings are summarized.

Most of the participants agreed that the digital transformation has helped a lot people who are already familiar with technology but has also created serious problems to people who are not. Usually, the capability of adults to use effectively and properly technologies increases together with their educational level, although elder people may display negative stance about having to learn to use digital technologies. Overall, the Greek society does not seem to be ready for the digital transformation.

Most of the focus group participants agreed that they understand technologies and use them mainly for acquiring knowledge, recreation and serving their daily needs. They would like to improve their digital competences mostly to serve their daily and professional needs. In general, low-skilled adults need to improve their basic skills, whereas middle and high-skilled adults should focus on specialization.

A common problem the participants face with digital and online services is the perception that they are consumed by technology, instead of them using it. Moreover, they focus-group-hou-4are afraid of their personal data being misused because they consider digital technologies as non-credible.

Most of the people participating to this focus group prefer distance learning, preferably with the support of a tutor. This type of learning should be accompanied with project works (assignments) and a pre-assessment of their skills related to the use of online learning platforms. The learning contents should be mostly interactive and include videos. People without previous experience in online learning were also excited with the idea of learning through videos and interactive materials. Migrants would like videos to come with subtitles in their mother tongue. Learning through online means should be based on easy-to-use platforms and supported by an online tutor.

Last, given that most employers acknowledge the value of certification, participants would like to receive a certificate at the end of training, to use it for professional purposes. Unfortunately, the social competences and most competences that are developed through experience, as well as prior experience, are not accredited.

musa-imerida

Ημερίδα «Μουσεία, εκπαίδευση και κατάρτιση στην ψηφιακή εποχή»

musa-imeridaTο Ελληνικό Τμήμα του ICOM ως εταίρος του έργου Mu.SA: Museum Sector Alliance, σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα DAISSy Research Group του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, σας προσκαλεί στην Ημερίδα με τίτλο «Μουσεία, εκπαίδευση και κατάρτιση στην ψηφιακή εποχή», την Τρίτη 12 Ιουνίου 2018, ώρες 17:00-­‐21:00, στο κτήριο του ICOM στην οδό Αγ. ημερίδας Ασωμάτων 15, Θησείο.

Η ημερίδα απευθύνεται σε εργαζόμενους/ες σε μουσεία και συναφείς πολιτιστικούς οργανισμούς, ερευνητές, φοιτητές και αποφοίτους τμημάτων σχετικών με τον πολιτισμό, καθώς και σε όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν στον χώρο των μουσείων.

Μπορείτε να κατεβάστε :

All-Digital-Week-desktop-header@2x

125,000 participants in 5,000 events of ALL DIGITAL Week 2018

All-Digital-Week-desktop-header@2x

ALL DIGITAL Week 2018 turned out to be one of the most successful campaigns – it united 4,070 partners from 32 countries to offer 5,445 events to over 125,000 participants. Read the entire story here.

The digital empowerment campaign was organised by ALL DIGITAL for the 9th time and was run in digital competence centres, libraries, schools, community centres, etc. across Europe supported by local authorities, companies, academia and volunteers from various sectors.

Laurentiu BunescuCEO of ALL DIGITAL, said, “We organise ALL DIGITAL WEEK to support Europeans in their digital transformation journeys. More than ever, we all need to invest in digital skills for media literacy, social inclusion, employability, entrepreneurship and education.”

Fiona Fanning, Director of European Affairs, commented, “As technology pervades all aspects of our lives, it has never been more important to ensure that all Europeans have the opportunity to gain the digital skills and certification that will help them succeed as a student, citizen, and an employee. We are thrilled to support the important mission of ALL DIGITAL Week in facilitating a truly pan-European digital transformation.”

ALL DIGITAL Week was led by our national partners in 26 countries. You can see the overview of activities in each country where we had a national partner by clicking on the flag. There you can also see the links to blogposts, photos, some media coverage, and information on past editions.

The DAISSy research group of Hellenic Open University was the National Partner for Greece. DAISSy organized a webinar in order to introduce UMI (Ubiquitous, Mobile, Internet of Things) technologies and their potential use in STEM education. The webinar presented a holistic view of UMI technologies and introduced their potential use in education and training and was based on the H2020 UMI-Sci-Ed project. Read more about the webinar here.a

focus-group-hou-1

Focus group with policy makers and adult training providers in Greece

focus-group-hou-1A focus group involving ten policy makers (mainly) and training providers took place in Athens, Greece, on May 3, 2018. The focus group took place in the afternoon (17:30 – 19:30) at the Athens’ Premises of the Hellenic Open University, a convenient location near the city centre. Eight of the participants were representatives of governmental bodies (including the Ministry of Employment, the Ministry of Administrative Reform, the Ministry of Digital Policy, Telecommunications and Media, the Ministry of Economy and Development, the National Centre for Social Research, the Hellenic Telecommunications and Post Commission, the General Secretariat of Coordination) and two were stakeholders from the Adult Learning market. Four out of the ten participants were women. The focus group lasted almost two hours and led to fruitful discussions between the participants.

The focus group ran with the support of one facilitator (Achilles Kameas) and two observers (Spiros Borotis and Nick Achilleopoulos) from the Hellenic Open University. The facilitator presented the objectives of DCDS project and the purpose of the focus group. Additionally, he informed the participants about the focus group method and the ground rules. After that, the main discussion session was conducted, lasting approximately 90 minutes; in the following, the most important findings are summarized.

Most of the participants agreed that the basic digital competences are important for the social inclusion of adult citizens, as their existence facilitates their participation to the community and exploitation of digital services. Recent data indicate that more than 65% of NEETs or young people, among those who were following apprenticeship programs, in order to develop their digital competences, found a job. This finding justifies the significance of acquiring digital competences nowadays.

focus-group-hou-2In general, the groups of the population that DCDS should target include people belonging to vulnerable groups (especially those culturally differentiated, e.g. Roma, people with disabilities, (recent and long-term) unemployed, people at risk of poverty, people with chronic disorders, immigrants and migrants, women, single parent families, etc), people aged 45+, unemployed (and especially recently unemployed), etc. An additional group identified includes the people working in high-level positions (e.g. CEOs, traditional media manager, elder academics, artists, judges, public servants, etc) who are ashamed to declare their lack of digital skills. It worth to mention that every attempt to “bridge the digital divide” should not be accomplished once, but should be repeated frequently on a regular basis, as digital skills require continuous updating and practical implementation.

focus-group-hou-3The establishment of a national strategy (including a “set of rules” for training, accreditation, etc) by the Ministry of Digital Policy that would create a common ground is required. In addition, a change in the Greek mindset is required, i.e. to change this latest tension of “computerising” everything and focus more on user (human) – friendly technologies. This priority should be included in every attempt of developing and adopting information system, including the self-assessment tools mentioned earlier. Apart from the “supply” side mentioned, this change in the mindset should also be implemented in the “demand” side, i.e. the users should recognize and adopt digital technologies in their daily work duties, without asking for additional motivations.