edify-p1

H Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ συμμετείχε στην εναρκτήρια διακρατική συνάντηση για την Ισότητα, Διαφορετικότητα και Συμπερίληψη στον τομέα της Διοίκησης/ Διαχείρισης

edify-edu-logoΗ διακρατική συνάντηση των εταίρων του ευρωπαϊκού έργου EDIFYEDU: Equality, Diversity, Inclusion For improving the qualitY of Management EDUcation, training and professions (Ισότητα, Διαφορετικότητα, Συμπερίληψη για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, και των επαγγελμάτων σχετικών με τη Διαχείριση) πραγματοποιήθηκε στις 12 και 13 Οκτωβρίου 2022, στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας και σηματοδότησε την έναρξη της υλοποίησής του.

Το έργο EDIFY-EDU αφορά στο κενό δεξιοτήτων στον τομέα της Διαχείρισης αναφορικά με ικανότητες σχετικές με τις αρχές της Ισότητας, της Διαφορετικότητας και της Συμπερίληψης (ΙΔΣ). Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των σπουδαστών/ σπουδαστριών του τομέα της Διαχείρισης, καθώς και των εν ενεργεία στελεχών Μικρο-Μεσαίων εταιρειών, ώστε να ανταποκριθούν στο σύγχρονο κοινωνικό μετασχηματισμό, μέσω της δημιουργίας ενός συστήματος αξιολόγησης των υπαρχόντων δεξιοτήτων, προσφοράς Εκπαιδευτικού Προγράμματος, επικύρωσης και αναγνώρισης των νέων ικανοτήτων.

Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), o Ακαδημαϊκός εταίρος του έργου στην Ελλάδα, συμμετείχε στην υβριδική συνάντηση κι εκπροσωπήθηκε από τον Διευθυντή της και Καθηγητή του ΕΑΠ, κ. Αχιλλέα Καμέα, και την κα Ελένη Γεωργακάκου, Υπεύθυνη Διαχείρισης έργων στην DAISSy, η οποία παρουσίασε αναλυτικά τις δράσεις και τα παραδοτέα σχετικά με την ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης του έργου, για την οποία η DAISSy θα είναι ο Συντονιστής εταίρος σε ότι αφορά το σχεδιασμό, την υλοποίηση, τη συντήρηση και την αξιολόγησή της.

Η συνάντηση διοργανώθηκε από τον Ιρλανδό Συντονιστή φορέα DUNLAOGHAIREIADT-Institute of Art, Design and Technology και σε αυτήν  συμμετείχαν εκπρόσωποι κι από τους έντεκα (11) εταίρους οι οποίοι προέρχονται από έξι (6) κράτη μέλη της Ε.Ε. (Ιρλανδία, Αυστρία, Φινλανδία, Γερμανία, Ιταλία, Ελλάδα). Συγκεκριμένα, η κοινοπραξία περιλαμβάνει τους ακόλουθους οργανισμούς, εκ των οποίων όλοι έλαβαν μέρος στη συνάντηση:

Οι εταίροι αξιοποίησαν την ευκαιρία της συγκεκριμένης συνάντησης με τον πλέον εποικοδομητικό τρόπο και συζήτησαν διεξοδικά τους στόχους του έργου:

  • Τον προσδιορισμό των δεξιοτήτων που θεωρούνται στρατηγικές για τη νέα χιλιετία, όσον αφορά ψηφιακές, πράσινες και κοινωνικές δεξιότητες.
  • Την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των τομέων της Ακαδημαϊκής Κοινότητας και της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ), καθώς και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και της μη τυπικής μάθησης.
  • Την ενίσχυση της ικανότητας ενός άκρως στρατηγικού τομέα, όπως οι Επιχειρήσεις και η Διαχείριση, να αντιμετωπίσει τις νέες συνθήκες της αγοράς λόγω της πανδημίας.
  • Τη διαχείριση των προκλήσεων της μεταπανδημικής εποχής ως ευκαιρία για την ανάπτυξη μιας νέας γενιάς στελεχών, με σεβασμό στις αρχές της ΙΔΣ σε όλες τις επιχειρηματικές στρατηγικές και πολιτικές.

Το έργο EDIFY_EDU έχει τριετή διάρκεια, συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ERASMUS Lump Sum Grant της Ε.Ε. και περιλαμβάνει επίσης και τρεις φορείς-Συνεργάτες σε Γερμανία, Ιταλία και Βέλγιο. Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ και η Αναπτυξιακή Επιχείρηση του Επιμελητηρίου Αχαίας είναι οι δύο φορείς-εταίροι που θα συνεργαστούν στενά για την αποτελεσματική υλοποίηση των δράσεων του έργου στην Ελλάδα, εμπλέκοντας παράλληλα μια σειρά συναφών ενδιαφερομένων φορέων, με στόχο την πολλαπλή αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου και τον πολλαπλασιασμό του αντίκτυπου του.

edify-p1

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο EDIFY-EDU καθώς κι άλλες δράσεις της Ερευνητικής Ομάδας DAISSy:

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Posted in News & Events and tagged .