DCDS-logo

Η ερευνητική ομάδα DAISSy του ΕΑΠ διοργανώνει ημερίδα για ψηφιακές δεξιότητες

Poster-DCDS_ME_grΜε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ερευνητική ομάδα DAISSy (http://daissy.eap.gr/) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) υλοποιεί το έργο DCDS – Digital Competence Development System, το οποίο περιλαμβάνει δράσεις κατάρτισης που προσφέρουν στους ενήλικες ευρωπαίους πολίτες χαμηλής ειδίκευσης τις βασικές ψηφιακές και εγκάρσιες (transversal) δεξιότητες που απαιτούνται για την απασχόληση, την προσωπική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την ενεργό συμμετοχή τους ως πολίτες. Πληροφορίες για το έργο DCDS θα βρείτε στο σύνδεσμο http://www.dcds-project.eu/

Στο πλαίσιο του έργου, η ομάδα DAISSy διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα για τις ψηφιακές δεξιότητες στη βιβλιοθήκη του ΕΑΠ στην Πάτρα (Πατρών Κλάους 183, 2ος όροφος) την Τετάρτη 22 Μαΐου 2019, 16:30 – 19:30. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιαστεί το περιεχόμενο της δράσης κατάρτισης συνολικής διάρκειας 60 ωρών (με συνδυασμό μαθημάτων σε τάξη και μέσω διαδικτύου), η οποία θα διεξαχθεί σε διάστημα 12 εβδομάδων, την περίοδο Μάιος – Ιούνιος 2019, στις εγκαταστάσεις του ΕΑΠ στην Πάτρα. Η δράση αφορά ενήλικες (25+ ετών), ανέργους και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, που επιθυμούν να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες. Σε όσους/-ες ολοκληρώσουν επιτυχώς την κατάρτιση θα απονεμηθεί πιστοποιητικό ψηφιακής ικανότητας επιπέδου 2 με βάση το Ευρωπαϊκό πρότυπο DigComp. Μπορείτε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας μέσω email (Τίτλος email: DCDS) στη διεύθυνση info@daissy.eap.gr , μέχρι 23/5/2019.

Περισσότερες πληροφορίες για την Ημερίδα θα βρείτε εδώ.

mile

Το ΕΑΠ ξεκίνησε την υλοποίηση του έργου MILE προς όφελος της ένταξης μεταναστών στην αγορά εργασίας

mileΕίναι γεγονός, ότι η ένταξη των Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) στην αγορά εργασίας της περιοχής υποδοχής είναι καθοριστική τόσο για την αποτελεσματική ένταξή τους στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές κοινωνίες, όσο και για την ίδια την οικονομία κάθε κράτους-μέλους. Ωστόσο, οι ΥΤΧ στην Ευρώπη εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ισχυρά εμπόδια στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας, όπου παραμένει η αναντιστοιχία μεταξύ της αγοράς εργασίας και των προφίλ των μεταναστών-στριών: τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών, συχνά δεν έχουν γνώση σχετικά με τις δεξιότητες των ΥΤΧ  και τη διαχείριση της διαφορετικότητας και εξακολουθούν να κάνουν διακρίσεις και να λειτουργούν με στερεότυπα. Ωστόσο, η πληροφόρηση, η κατάρτιση, η απασχόληση και η καθοδήγηση των μεταναστών-στριών διαδραματίζουν κύριο ρόλο στη διαδικασία ένταξής τους στις κοινωνίες υποδοχής.

Με βάση το ανωτέρω πλαίσιο, το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο – Ερευνητική Ομάδα DAISSy υλοποιεί ως φορέας-εταίρος το έργο MILE (Migrants Integration in the Labour Market in Europe / Ένταξη των μεταναστών στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας) με κύριο στόχο να αναπτυχθεί, να εφαρμοστεί και να προωθηθεί ένα αποτελεσματικό μοντέλο ολοκληρωμένων υπηρεσιών για τους ΥΤΧ λαμβάνοντας υπόψη  τις πολυ-τομεακές ικανότητές τους καθώς και την κινητοποίηση επιμέρους τοπικών παραγόντων για την κάλυψη των πολιτιστικών, κοινωνικών και οικονομικών αναγκών των μεταναστών. Συγκεκριμένα, το έργο MILE συνδυάζει έρευνα για τις ανάγκες των εργοδοτών, δικτύωση μέσω λειτουργίας ομάδων εργασίας τοπικών φορέων για την ανταλλαγή εμπειριών, δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και καθοδήγησης των μεταναστών-στριών για την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων καθώς και λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την προώθηση της μάθησης και της δικτύωσης.

Πρόσφατα υλοποιήθηκε με επιτυχία η πρώτη συνάντηση μελέτης περίπτωσης (studyvisit) στο Innsbruck όπου το εταιρικό σχήμα είχε την ευκαιρία να αναλύσει τις δράσεις του έργου MILE, το χρονοδιάγραμμα και τις αρμοδιότητες των φορέων-εταίρων και παράλληλα, μεταξύ άλλων, να εξετάσει παραδείγματα καλών πρακτικών λειτουργίας δομών ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών (27.-29.3.2019, Innsbruck).

Το έργο MILE είναι διετές, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (AMIF-2017-AG-INTE), περιλαμβάνει οκταμελές διακρατικό εταιρικό σχήμα σε τέσσερα κράτη-μέλη Ε.Ε. (Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Αυστρία) με Συντονιστή το ICEI International Economic Cooperation Institute (ΙΤ) και στην Ελλάδα υλοποιείται στην Αττική-Αθήνα από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο – Ερευνητική Ομάδα DAISSy (εταίρος) καθώς και στην Ηλεία από την Ολυμπιακή Εκπαιδευτική & Συμβουλευτική ΕΠΕ (εταίρος).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο “MILE: Migrants Integration in the Labour Marketin Europe”, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://projectmile.eu/

Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ερευνητικής Ομάδας DAISSy-ΕΑΠ (http://daissy.eap.gr) και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (FaceBook, Twitter).

Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος σε info@daissy.eap.gr

The Mu.SA project and MOOC in PatrasIQ2019

thMu.SA project and especially the scope, content and the worldwide interest of MOOC was presented in the 6thTechnology Transfer Exhibition – Patras Innovation Quest (Patras IQ), held in Patras from 12 to 15 April 2019.

Patras Innovation Quest (PATRAS IQ) is a joint venture between the Ministry of Economy and Development and the Ministry of Education, Research & Religious Affairs, the Region of Western Greece, the University of Patras, the Hellenic Open University, the Achaia Chamber and the Technological Educational Foundation of Western Greece.

The main objective is to create a critical competitive advantage both in the research community and in the productive sector through the application of innovative ideas for the development of new and optimization of existing products and services that aspire to take part in the national and global market.

The Patras IQ has been honored with the European Enterprise Promotion Awards – EEPA 2017 and the Education Business Awards 2016 – and is recognized as the continuous meeting of know-how and innovation interconnection with entrepreneurship with multiple positive effects both in retaining the rich research and business potential of our country as well as overall in the development of the local regional and national economy.

This year’s event took place on 12,13 & 14 April 2019 at the South Port of Patras (exhibition grounds) and at the Royal Theater (Speech and Event Area).

All-Digital-Week-logo-gradient

WEMIN promoted through “ALL DIGITAL WEEK” 2019

all-digital-banner

Under the moto “Digital Skills for All”, the DAISSy research team of the Hellenic Open University collaborates with organizations from all over Greece to offer educational activities from 25 March to 7 April 2019. The actions aim to promote and to prove that the development of digital skills benefits the wider social community.

This effort is part of the All Digital Week European-wide educational campaign that has been taking place since 2010, during which schools, universities, libraries and non-profit organizations offer 100,000 European citizens every year on digital transformation activities and its results. Participation in all activities is free of charge (www.alldigitalweek.eu).

Within this framework HOU-DAISSy and Olympic Training Ltd  promoted WEMIN project since the development of digital skills of MRW is enhanced through training and empowerment sessions. Furthermore, the operation of the WEMIN peer learning e-platform serves as a powerful tool both for the MRW and for the host community to implement collaborative activities with the help of tutors, to participate in forum discussions, create blog posts, upload episodes and announcements related to integration. For more info please check the two announcements of WEMIN project on ALL DIGITAL WEEK website link1 , link2.

newsletter_2_gr

2o Ενημερωτικό Δελτίο του ευρωπαϊκού έργου WEMIN

newsletter_2_grΣυνοπτική αναφορά: Το ευρωπαϊκό έργο WEMIN: Migrant Women Empowerment and Integration” (Ενδυνάμωση και Ενσωμάτωση Μεταναστριών)  είναι σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο την εφαρμογή και προώθηση ενός πρωτοποριακού μοντέλου ενσωμάτωσης στις κοινότητες υποδοχής, για γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες όλων των ηλικιών. Συνδυάζει εκπαιδεύσεις, συνεδρίες συμβουλευτικής, μάθηση μέσω εμπειριών και καλλιτεχνικές δραστηριότητες (για να τονωθούν ο διάλογος, οι διαπολιτισμικές σχέσεις και οι ανταλλαγές) καθώς και λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την προώθηση της μάθησης και της δικτύωσης.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (AMIF-2016-AG-INTE, αρ.776211), περιλαμβάνει διακρατικό εταιρικό σχήμα σε οκτώ κράτη-μέλη Ε.Ε. (Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Γερμανία και Σουηδία) και στην Ελλάδα υλοποιείται στην Αθήνα από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο – Ερευνητική Ομάδα DAISSy (Συντονιστής / info@daissy.eap.gr) και την Ολυμπιακή Εκπαιδευτική & Συμβουλευτική ΕΠΕ (Εταίρος  olykek@olympiakokek.gr).

Επιμέρους στοιχεία από την υλοποίηση ποικίλων δράσεων του περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο αρ.2 (Μάρτιος 2019) “εδώ”

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε www.wemin-project.eu / Follow #WEMIN

bahar-cover

WEMIN – MRW story, “Bahar” from Afganistan

The story of “Bahar” from Afganistan
“My goal is to create a very good work portfolio so as to apply for a student visa in Canada. I want to continue my studies in fashion design”

“Bahar” was born in Afghanistan but she had to leave the country when she was 6 months old. She lived most of her life in Iran and in exile. She is 24 years old and comes from a big family. She came in Greece in 2017, almost one and a half years ago. After a short stay in a Greek island’s hotspot, she came in Athens where she struggles to make her dreams come true.
“Bahar” is a very dynamic young woman, full of energy and positive thinking. She told me she was the one to convince her parents and family members to leave Iran: “One day I gathered all my family and I told my brothers and sisters: look at our father. If we stay here, we will grow up and be exactly like him. There is no possibility to change our fate. Is this what you want?” Sometimes she feels responsible for all the difficulties they have faced and still facing since they came in Greece, but she does not regret it and hopes for the best: “I like to set goals in my life. Every day I write down one goal. Exactly three years before we left Iran, on the same month, I had written it down in my diary, that on three years from now we will leave.”

bahar“Bahar” has been trained as a seamstress in Iran, following her mother’s profession and will. Although she didn’t like it in the beginning, her job experience in a well-known designer made her change her attitude. Realizing her talent and skills, she decided to attend a school for fashion design. It was not an easy decision, since in order for her to find the money to pay the fees, she had to persuade her previous boss to give her a loan. Her boss loaned her the money but to assure that “Bahar” would pay her back, she kept her passport. Until today, she hasn’t taken it back.

Her last job in Iran was in a local clothes industry. She was designing and cutting patterns. Asking her what are her favorite colors, she replies: “I like green and red, but when I design I usually use grey, black, blue black. This kind of colors. I don’t know why”. She shows me some of her designs. Very beautiful, original and of a modern aesthetics. A black long dress with a colorful embroidery in the front, drew my attention. “Bahar” explained that it is a typical traditional embroidery of her country.

During the last period, “Bahar” has been working in a Greek dressmaker’s lab. Although “Bahar“ does not speak Greek and her employer does not speak English, they manage to cooperate. However, “Bahar” states that she is not treating her in a good manner and that she makes her work too much: “She all the time tells me do this, do that, and speaks me in a bad manner. I am a human too, I can’t stand it. I am just staying because I am in need of the money.” In parallel, “Bahar” is working tirelessly to make her dream come true, that is to put on a fashion show in Greece with her own designed clothes. She keeps designing and trying to find a place for the show and to gather money to buy the garments needed to make the clothes. She is very optimistic and while being in Greece she has met different people who are willing to help her. When I ask her why she wants to hold this fashion show and what is her ultimate goal, she replies: “My goal is to create a very good work portfolio so as to apply for a student visa in Canada. I want to continue my studies in fashion design. I never had the chance to study. In Iran I didn’t have the right because I was from Afghanistan. I want to go to the university. I like reading and learning and I always read.”

Being a very sociable person, who enjoys meeting new people, the hardest thing for “Bahar” in the beginning was not being able to communicate because of the language gap. She does not yet speak Greek but WEMIN’s courses have helped her start reading. However, after coming in Greece she has learned English quite well and she can in that way communicate with people from different nationalities.

You can be informed about WEMIN implementation, by visiting www.wemin-project.eu

For further information, please contact info@daissy.eap.gr and olykek@olympiakokek.gr

img2

WEMIN – MRW story, “Hamia” from Algeria

img2Hamia is from Algeria. She is 40 years old, married with five children. She came in Greece in 2017, almost one and a half years ago, and her last child was born in Greece.

She has completed journalism studies in Algeria and she has done many different jobs such as seamstress and teacher of Arabic and French languages to children. She didn’t wish to speak about the last job she performed before leaving her country.

The trip from Algeria to Greece was especially difficult for Hamia, since she was pregnant and her health condition had worsened. When I asked her about the things she has brought with her from her country of origin, she replied: “The last night before I leave my country, my mother had given me golden jewels as a gift and also my sister’s family had all given me something as a present, but it all got stolen during the journey. It was like a jungle. We were walking up to 10 hours in the dark. It was very difficult. We lost all our things.”

The first period in Greece was also very tough for Hamia: “It was difficult here, very difficult. I could not eat, the food had a bad smell and the living conditions in the island within a tent were very difficult. I was feeling very bad. Every day I felt tired, I felt sick. During the pregnancy all vitamin levels were very low. Because of that, the delivery of the baby was very difficult.  It felt like I was giving birth for the first time. I believed I would die. Hopefully, the doctor could speak French, and the nurse, too, and this helped a lot.

After seven months in a Greek island, Hamia and her family came to Athens.  She immediately got into hospital. “I can’t remember anything from this first period. I was only going to the hospital and then back home.”

Nowdays, Hamia’ s health is improved and her everyday life is rather getting into normal: “In the building where we are staying with my family there isn’t anybody who speaks Arabic. But in the flat opposite ours, there is a lady speaking French, living there with her family. And we greet each other, and they are all very nice to us…In the neighborhood I visit the supermarket and the children’s school. They go to Greek school and they have learnt the language. When I speak to them, they tell me, ‘you don’t speak Greek, go and learn and then come and speak with us.’ I need to learn the language for the children. To help them in school, to read with them the books they get taught in school. I can now slowly read the words, but I do not yet understand what I am reading, the meaning of them.”

Asking her about her dreams for the future, Hamia says: “The only thing I want is to work. To rely on myself. To be able to rely on ourselves… I miss working. Ok, as a teacher I can’t work. Because since children here speak Greek I have to first learn Greek. But, I can work for example in a small sewing industry, since I know this job very well …Greece is the country we intend to live. We had decided it from the very beginning. We left our country just to have freedom. Here we have found it. Our children go to school here and if we also find a job, we have no reason of wanting to change country.”

You can be informed about WEMIN implementation, by visiting www.wemin-project.eu

For further information, please contact info@daissy.eap.gr and olykek@olympiakokek.gr

img1

WEMIN – MRW story, “Marie” from Cameroon

img1The story of “Marie” from Cameroon

“….if you are in a place that you feel secure and you are not afraid that somebody is going to kill you, you hope that one day you will have a family again … “

Marie is 32 years old and she is from Cameroon. She has studied marketing and she has been working as a teacher in her country, teaching French to small children. Being in serious danger, she left Cameroon in 2017.

Marie paid a lot of money to a man for helping her with her trip. When she arrived in Istanbul, Turkey, he introduced her to a woman who promised to help her to issue a residence permit. Instead, she got Marie into prostitution and kept all her documents.

“After this man left me, the woman told me this is the place you will stay and the place you can work. Work, which work, I said? You will see, she said, if you need residence you have obligation to do that. Do what? Sleep with men…This woman did me a lot of harm, also beating me, and torturing me in very bad ways. In the morning this place was normal and good, but in the night many men came. What this woman made me, I won’t understand it in my whole life. I didn’t eat, I was only crying all day..”

Marie had been suffering this situation for six months, until one day she met a girl who helped her escape from this woman’s house. “I told her I want to go to the police. She told me this was not a good idea, since I did not have any papers. Turkish don’t know of human rights. If you go and accuse this woman, maybe she puts somebody to kill you. The only option you have is to run for Izmir, and from there to Greece.” Marie was despaired and thought of returning to Cameroon, but fortunately this girl paid for all her transportation expenses and Marie arrived safe to Izmir. There she worked for almost a month in a garment business, so as to gain some money to pay for her trip to Greece. Along with thirty more persons, she crossed the Aegean sea in a boat, wearing no life jacket since she didn’t have enough money to pay the trafficker for it.

However, she managed to arrive safe in a Greek island and then reached Athens.

“…When you have faced too many problems, you think now they are finished. I believed again that God exists, that he picked me and brought me to a paradise that I will not be in danger of being killed again….I am alone here and I have nothing, but if you are in a place that you feel secure and you are not afraid that somebody is going to kill you, you hope that one day you will have a family again. You see, when I come to school and I see all of you I am happy. I cannot stay in my house. To make what? I am happy of learning Greek. Because I want to speak.  I want to be very important for this country.  My intention is to work. I went in a hotel to work, where they were asking for English and Greek.  The man there told me that if I learn to speak Greek everything will go well and I will find a job. So, this gave me power again to learn…I want to be useful for this country. I cannot be useful if I do not speak Greek. It is my obligation to learn it and to come here every time. Each day I come here I have one objective: to learn one sentence. This gives me power. When I don’t come to school I feel like sick, I am missing it. Even if I can’t come from the beginning, even if I am sometimes late, I want to come. I live together with six girls in an apartment. They all have documents, but they don’t go to school to learn Greek. Me, I have no documents but I come. Not just now, I started learning Greek since I was in the island. From 8.30 o’ clock in the morning I attend different kind of courses here in Greece. When I get back home at night I say, ok God, everything went well today, I take my shower and I relax ….”

You can be informed about WEMIN implementation, by visiting www.wemin-project.eu

For further information, please contact info@daissy.eap.gr and olykek@olympiakokek.gr

All-Digital-Week-logo-gradient

Η ερευνητική ομάδα DAISSy διοργανώτρια της All Digital Week 2019 στην Ελλάδα!

All-Digital-Week-logo-gradientΜε το σύνθημα “Ψηφιακές Δεξιότητες για Όλους” η ερευνητική ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου συνεργάζεται με φορείς από όλη την Ελλάδα για την προσφορά εκπαιδευτικών δράσεων από 25 Μαρτίου έως 7 Απριλίου 2019. Οι δράσεις στόχο έχουν να προωθήσουν την ιδέα ότι η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων  είναι προς όφελος του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται στην πανευρωπαϊκή εκπαιδευτική εκστρατεία All Digital Week που λαμβάνει χώρα από το 2010, κατά τη διάρκεια της οποίας σχολεία, πανεπιστήμια, βιβλιοθήκες και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις προσφέρουν κάθε χρόνο σε 100.000 Ευρωπαίους πολίτες δραστηριότητες με αντικείμενο τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τα αποτελέσματά του. Η συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες είναι δωρεάν. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων ενημερώνεται διαρκώς και είναι διαθέσιμο στο https://alldigitalweek.eu/events/.

Η εκστρατεία All Digital Week στόχο έχει να ευαισθητοποιήσει τους Ευρωπαίους πολίτες ώστε να συμμετάσχουν ενεργά στον ψηφιακό μετασχηματισμό, δηλαδή την καινοφανή χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας για την επίλυση παραδοσιακών προβλημάτων, προκειμένου να επωφεληθούν από αυτόν. Είναι γεγονός ότι η σχετική ανάγκη σε όλη την Ευρώπη είναι πολύ μεγάλη.  Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους:

  • Το 43% των Ευρωπαίων πολιτών στερούνται βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων.
  • Το 35% του εργατικού δυναμικού στην Ευρώπη έχει ανεπαρκές επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων.
  • Το 17% των Ευρωπαίων πολιτών δεν έχει ποτέ χρησιμοποιήσει το Internet.
  • Το 49% των Ευρωπαίων πολιτών δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο για να διασταυρώσει πληροφορίες και ειδήσεις.
  • Το 72% του εργατικού δυναμικού στην Ευρώπη πιστεύει ότι τα ρομπότ θα καταλάβουν τις θέσεις εργασίας τους.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Εκπαίδευση, το Πολιτισμό, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό, κύριος Tibor Navracsics, δήλωσε σχετικά: “Στη σημερινή κοινωνία, για να θεωρηθεί κάποιος εγγράμματος, θα πρέπει να έχει αναπτύξει ψηφιακές δεξιότητες με ολοκληρωμένο τρόπο. Η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων ισοδυναμεί με κοινωνικό αποκλεισμό, η ανάπτυξή τους αποτελεί ισχυρή συνιστώσα ισότιμης συμμετοχής στο κοινωνικό γίγνεσθαι”.

epale-img

Massive Open Online Course for Intergenerational Learning

epale-imgThe Massive Open Online Course (MOOC) “Together Old and Young: An Intergenerational Approach” is one of the main outputs of the Erasmus+ project TOY PLUS: Together Old and Young – Practitioners Learning and Upscaling Skills that started on the 1st of November 2016 and finished on the 31st October 2018.

The online course addresses intergenerational learning issues, especially focusing on the age groups of young children from 0-8 years old and older people in the age of retirement. It can help anyone who wishes to participate in continuing professional development opportunities in intergenerational learning and discover practical ways to create good quality and sustainable intergenerational learning activities.

The online course is relevant for early childhood education and care practitioners, primary school teachers (working with 4 to 8 year-olds), social care practitioners working with older adults, community development workers i.e. practitioners and volunteers working in community groups such as those linked to community social and cultural centres, sports clubs, scouting or religious institutions, practitioners and volunteers working in libraries and museums, educational specialists in non-formal learning, etc.

Up until now, the online course has run twice and has successfully trained more than 150 adult learners from Europe and around the world. The online course is free of charge and will be available again, on the 4th March 2019. Registrations are open until Sunday, 3rd March 2019.

The MOOC platform has been developed and is supported by the DAISSy Group from Hellenic Open University, whereas the educational material has been developed by the experts in intergenerational learning, that is the Dublin Institute of Technology, the Beth Johnson Foundation/Linking Generations Northern Ireland and the International Child Development Initiatives.