logo-DAISSy-200

Εκδήλωση διαβούλευσης για τα αρχικά αποτελέσματα του έργου ΜΙLE

Το ΕΑΠ – Ερευνητική Ομάδα DAISSy διογανώνει εκδήλωση διαβούλευσης σχετικά με τα αρχικά αποτελέσματα του έργου MILE, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη  Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019, 16.00 μ.μ.-19:00 μ.μ., στις εγκαταστάσεις του ΕΑΠ, Αθήνα (οδός Γραβιάς 4-6, 1ος όροφος, αίθουσα εκδηλώσεων). Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει παρουσίαση των στόχων και ειδικότερου περιεχομένου του έργου MILE, καθώς και συζήτηση με τους εκπροσώπους φορέων σχετικά με τους άξονες της απασχόλησης και κοινωνικής συμμετοχής των Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) στις κοινωνίες υποδοχής. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε “εδώ”.

mile-europe-logo

1

Training of museum professionals and developing digital skills in Greece

The DAISSy research team of the Hellenic Open University, organized with great success the event focusing on the “Training of museum professionals and developing digital skills”, on Monday 24 of June 2019 at the hotel Electra Metropolis in Athens, with speeches by the Hellenic Committee of the International Council of Museums (ICOM) and IEK AKMH, partners of the Mu.SA project. The subject of the event was to present the training activities organized within the framework of the European project. The event was organized within the framework of the European Project Mu.SA – Museum of Alliance, funded by the Erasmus + / Sector Skills Alliance, coordinated by the DAISSy research team, Hellenic Open University.

The aim of the project is to bridge the gap between formal education and the labor market, a gap that has arisen due to the ever-increasing introduction of Information and Communication Technologies (ICT) in the museum sector and the subsequent emergence of new specialties. The project investigates the training opportunities provided for digital and transferable skills for museologists, cultural professionals and students and their practical application level, designed and implemented by Mu.SA partnership like MOOC, specialization courses and work – based learning. The consortium comprises a total of 11 partners from 4 countries (Greece, Italy, Portugal, Belgium), coordinated by the Hellenic Open University and the Scientific Coordinator of Achilleas Kameas, Professor, Hellenic Open University.

The aim of the event was to present the research’ results and the activities of the project Mu.SA, the detailed description of the 4 role profiles as well the overview of Mu.SA’s Massive Open Online Course (MOOC) with the title “Essential skills for Museum Professionals”. The MOOC was offered in the first quarter of 2019 with more than 5,000 entries from culture and museum professionals worldwide.

During the event were awarded the Certificates to those who had successfully completed the MOOC.

The second part of the event included speeches by representatives of the cultural sector such as the Vice –president of ICOM GR, the Head of Directorate for the Administration of the National Monument Archives, Hellenic Ministry of Culture and Sports, and a museologist – board member of a company in culture, who expressed their thoughts on the continuous, professional training in the field of cultural heritage in Greece. The event closed with the presentation by IEK –AKMI, partner of the project, who presented to the audience the content and the aims of the specialization in each of the 4 profiles of the Mu.SA project through the Specialization courses that will be available for 120 selected from Greece, Italy and Portugal. There followed a brief discussion with the public.

The event was a major success, attracting more than 70 participants frοm the cultural sector, museum working personnel and those who are interested to continue their training in Mu.SA. The participants had the opportunity to exchange ideas and practices on the professional and organizational development of cultural operators, tackling the lack of digital skills, the importance of training programs such as the one offered by Mu.SA and the need to continue this program in the coming years due to its great response.

The event was videotaped and will be available through the DAISSy YouTube channel, along with mini interviews with students who successfully completed MOOC.

logo-lingua

The Linguacuisine ‘LinguaChef’ Prize

logo-linguaThe LinguaChef Prize will be awarded to the person who uploads the best language learning recipe using the Linguacuisine recipe author software during the period 14 June to 31 August 2019. The prize consists of a payment of £200 plus a LinguaChef Gold Certificate. There are 2 runner-up prizes with £50 each plus a LinguaChef Silver Certificate. All will feature on the front page of all Linguacuisine media and the recipes will be promoted around the world on the website.

The language learning recipe can involve learning any language and any recipe. There is no cost to making an entry.

To enter for the LinguaChef prize:

 1. Watch the video tutorial on how to create your own language learning recipe on https://linguacuisine.com/tutorials/
 2. Read the advice on http://linguacuisine.com:8000/  by pressing the ? icon on the main page.
 3. For an example of a good language learning recipe, try Italian Involtini.
 4. You need a googlemail account to use the recipe author software.
 5. Gather your ingredients and cooking equipment as well as your recording equipment, cook the meal and record your recipe.
 6. Enter your video and audio files, photos and text using the recipe author software to form a complete recipe.
 7. If you wish, you can  add extra media and text under the titles ‘full length recipe’, ‘culture and history’, ‘language’ and ‘cuisine’ to provide additional  learning materials in relation to your recipe.
 8. Tick ‘publish’ on the main page when the recipe is finished.
 9. When you see your recipe appear on the recipe player http://linguacuisine.com:7000/ this means that you have successfully uploaded your recipe. It may take a day to upload onto the server.
 10. Then email us on linguacuisine@gmail.com to say you wish to enter the 2019 LinguaChef contest. Give us a) your name b) the name and language of your recipe c) your preferred email address for contact.

Entries will be judged during September 2019 and the winner and runner-up announced on 30 September 2019.

The criteria for evaluating the language learning recipes will be:

 • How easy is the recipe for learners of the language to follow and to create the dish?
 • To what extent does the recipe help users learn aspects of the language, culture and cuisine?
 • What is the quality of the video and audio files, photos and text in relation to learning this language, culture and cuisine?

Entry to the competition is open to all and is free. However, staff of Newcastle University, Action Foundation and the Workers Educational Association may not enter or contribute to any entries.

Information is on https://linguacuisine.com/linguachef/

mile-logo

Εκδόθηκε το 1ο ενημερωτικό δελτίο του έργου MILE

mile-logoΣυνεχίζεται δυναμικά από το  Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο – Ερευνητική Ομάδα DAISSy ως φορέας εταίρος, η υλοποίηση του ευρωπαϊκού έργου MILE (Migrants Integration in the Labour Market in Europe / Ένταξη των μεταναστών στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας) με κύριο στόχο να αναπτυχθεί, να εφαρμοστεί και να προωθηθεί ένα αποτελεσματικό μοντέλο ολοκληρωμένων υπηρεσιών για τους Υπηκόους Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ), με βάση την πολύ-τομεακή συνεργασία φορέων για την κάλυψη των αναγκών τόσο των ΥΤΧ όσο και των εργοδοτών.

Ειδικότερα, το έργο MILE συνδυάζει έρευνα για τις ανάγκες των εργοδοτών, δικτύωση μέσω λειτουργίας ομάδων εργασίας τοπικών φορέων για την ανταλλαγή εμπειριών, δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και καθοδήγησης των μεταναστών-στριών για την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων, εκστρατεία ενημέρωσης με έμφαση σε θέματα ενσωμάτωσης των ΥΤΧ στην αγορά εργασίας και το πλεονέκτημα της διαφορετικότητας.

Το πρώτο ενημερωτικό δελτίο του έργου MILE έχει εκδοθεί και περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες για τις συναφείς πολιτικές της ΕΕ, τις δράσεις των φορέων του εταιρικού σχήματος και τη σύνδεση με το περιεχόμενο του έργου. Μπορείτε να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην πληροφόρηση αυτή, μέσω εγγραφής στο σύνδεσμο http://eepurl.com/gnBvdX

Το έργο MILE είναι διετές, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (AMIF-2017-AG-INTE, συμφωνητικό επιχορήγησης αρ. No 821725), περιλαμβάνει οκταμελές διακρατικό εταιρικό σχήμα σε τέσσερα κράτη-μέλη Ε.Ε. (Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Αυστρία) με Συντονιστή το ICEI International Economic Cooperation Institute (ΙΤ) και στην Ελλάδα υλοποιείται στην Αττική-Αθήνα από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο – Ερευνητική Ομάδα DAISSy (εταίρος) καθώς και στην Ηλεία από την Ολυμπιακή Εκπαιδευτική & Συμβουλευτική ΕΠΕ (εταίρος).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο “MILE: Migrants Integration in the Labour Marketin Europe”, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://projectmile.eu/ και την ομάδα του στο facebook.com/MILEProject/

Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ερευνητικής Ομάδας DAISSy-ΕΑΠ (http://daissy.eap.gr) και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (FaceBook, Twitter).

Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος σε info@daissy.eap.gr

 

 

europe-flagThis project was funded by
the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund 
under grant agreement No 821725

wemin-june-greece-1

Ενεργός συμμετοχή γυναικών προσφύγων και μεταναστριών στο νέο κύκλο εκπαίδευσης του έργου WEMIN

Ένας νέος κύκλος εκπαίδευσης ξεκίνησε στα μέσα Μαϊου 2019, στην Αθήνα στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου WEMIN. Συγκεκριμένα, είκοσι-τρεις γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες (ΓΠΜ) συμμετέχουν ενεργά σε αυτόν το δεύτερο εκπαιδευτικό κύκλο, αποδεικνύοντας ότι η ευαισθητοποίηση για το έργο WEMIN οδηγεί σε αυξανόμενο αριθμό ΓΠΜ που εμπλέκονται στις δράσεις του. Ο τρέχων κύκλος εκπαίδευσης αναμένεται να ολοκληρωθεί ως τα τέλη Ιουλίου 2019 και μέχρι τότε, οι συμμετέχουσες ΓΠΜ θα έχουν αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες για να αναπτύξουν βασικό λεξιλόγιο στα ελληνικά. Κατ’ αυτόν τον τρόπο  θα έχουν πλέον την ικανότητα να διαβάζουν απλές προτάσεις και να επικοινωνούν σε βασικές συνδιαλλαγές με το γηγενή πληθυσμό.

Η δικτύωση που έχει επιτευχθεί με συναφείς ΜΚΟ και τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς παρέχει ένα ευνοϊκό πλαίσιο συνεργασίας στην πράξη, όπως αναμενόταν. Πιο συγκεκριμένα, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο-Ερευνητική Ομάδα DAISSy και η Ολυμπιακή Εκπαιδευτική & Συμβουλευτική ΕΠΕ έχουν συνάψει δεσμούς με την Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας προσφύγων στον Ελαιώνα (Αττική) και στην παρούσα φάση, οι εγκαταστάσεις του Εκπαιδευτικού Κέντρου της ΕΛΙΞ έχουν παραχωρηθεί για την υλοποίηση του τρέχοντος εκπαιδευτικού κύκλου του έργου WEMIN.

Επιπλέον, μέσω της ΜΚΟ NOΣTOΣ, η οποία είναι επίσης διασυνδεδεμένη με το έργο WEMIN, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο-Ερευνητική Ομάδα DAISSy και η Ολυμπιακή Εκπαιδευτική & Συμβουλευτική ΕΠΕ διένειμαν στις ΓΠΜ πληροφοριακό υλικό σχετικά με το περιεχόμενο των δράσεων WEMIN και τις ενημέρωσαν αναφορικά με τα οφέλη από την ενεργό συμμετοχή τους. Αυτός ο ευέλικτος τρόπος διαχείρισης επιλέχθηκε από τους δύο οργανισμούς, προκειμένου να ενισχυθεί η συμμετοχή των ΓΠΜ και να διευκολυνθεί  η δέσμευσή τους

Το ΕΑΠ-Ερευνητική Ομάδα DAISSy και η Ολυμπιακή Εκπαιδευτική & Συμβουλευτική ΕΠΕ ευχαριστούν θερμά όλους τους διασυνδεδεμένους φορείς, και στοχεύουν στη διατήρηση της δικτύωσης για την υλοποίηση του έργου WEMIN προς όφελος των ΓΠΜ.
Πράγματι, οι ΓΠΜ εξέφρασαν πολύ θετικά σχόλια σχετικά με τον συνεργατικό τρόπο που υιοθετείται στο πλαίσιο της υλοποίησης του κύκλου εκπαίδευσης στο έργο WEMIN στην Αθήνα. Γι’ αυτές τα διαδραστικά μαθήματα ήδη συμβάλλουν θετικά όχι μόνο στην απόκτηση γνώσεων αλλά και στην οικοδόμηση της αυτοπεποίθησης και στην ενίσχυση την αυτοεκτίμησή τους.

Είναι αξιοσημείωτο ότι ο πρώτος κύκλος ενδυνάμωσης θα ξεκινήσει στο τέλος Ιουνίου 2019, δίνοντας έμφαση στην ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη των γυναικών προσφύγων και μεταναστριών που συμμετέχουν  στις δράσεις του έργου WEMIN στην Αθήνα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο “WEMIN: Migrant Women Empowerment and Integration”, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα  www.wemin-project.eu / Follow #WEMIN

MuSA_final

Organization of Certification Award Ceremony in Greece for Mu.SA MOOCers!

poster-greece-2019During the event, the certificates will be awarded to those students who have successfully completed the MOOC called Essential Skills for Museum Professionals, which was developed as part of the project and successfully distributed to more than 5,000 professionals museums and culture worldwide.

In addition, the program of the event includes presentations of the project results and the MOOC, information on the new professional profiles produced by the project, and presentations by museum executives about their needs and information on the next training actions, the 4 Specialization courses, one for each profile, which will start in September 2019 in Greece, Italy and Portugal and will include workplace learning.

Read the programme and the announcement (in Greek) .

banner12

2019 European Conference on Ambient Intelligence (AmI2019)

banner12

Rome, Italy, 13-15 November, 2019

The European Conference on Ambient Intelligence is the prime venue for research on Ambient Intelligence, with an international and interdisciplinary character. It brings together researchers and practitioners from the fields of science, engineering, and, design working towards the vision of Ambient Intelligence. AmI 2019 builds on the success of thirteen predecessor conferences, which started in 2003 with the EUSAI-event in Veldhoven, The Netherlands. More information about the AmI series can be found here: http://ami-conferences.org

Ambient intelligence refers to normal working and living environments being surrounded by embedded devices that can merge unobtrusively and in natural ways using information and intelligence hidden in the network connecting these devices (e.g. The Internet of Things). Such devices, each specialised in one or more capabilities, are intended to work together based on an infrastructure of intelligent systems, to provide a variety of services improving safety, security and the quality of life in ordinary living, travelling and working environments.

AmI2019 will provide a meeting point for each of these communities, aiming for intensive networking and scientific debate, and shaping visions of the future.

This year’s event focus topic is “Data-driven Ambient Intelligence” that follows the vision of Calm Technology, where technology is useful but does not demand our full attention or interfere with our usual behavior and activities.

The Proceedings of AmI2019 will be published by Springer in the Lecture Notes in Computer Science (LNCS) series.

Best Paper Award: 1,000 EUR, sponsored by Springer.

Read more here!

infoday-dcsds-1

Διοργανώθηκε με επιτυχία Ημερίδα με αντικείμενο τις Ψηφιακές Δεξιότητες από την ερευνητική ομάδα DAISSy του ΕΑΠ

Ολοκληρώθηκε η ενημερωτική Ημερίδα με αντικείμενο την κατάρτιση σε Ψηφιακές Δεξιότητες (Digital Skills) που οργανώθηκε στις 22 Μαΐου 2019 στην Εξ Αποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου από την ερευνητική ομάδα DAISSy του ΕΑΠ.

Στην ημερίδα παρουσιάστηκε το έργο DCDS (Digital Competences Development System), το οποία βασίζεται στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο ψηφιακών δεξιοτήτων DigComp 2.1, και υποστηρίζει την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων μέσα από συνδυασμό δια ζώσης εκπαιδευτικών συνεδριών και ψηφιακού υλικού και παιγνίων που διατίθενται από διαδικτυακή πλατφόρμα. Οι συμμετέχοντες έδειξαν έντονο ενδιαφέρον για το πρόγραμμα και το περιεχόμενο της κατάρτισης, η οποία θα παρασχεθεί δωρεάν από την ομάδα DAISSy του ΕΑΠ τον Ιούνιο 2019. Η επιτυχής ολοκλήρωση της κατάρτισης θα οδηγήσει στην απόκτηση πιστοποιητικού επάρκειας σε βασικές ψηφιακές δεξιότητες.

Η Ημερίδα παρουσιάστηκε στο δελτίο ειδήσεων του ΙΟΝΙΑΝ CHANNEL την Παρασκευή 24 Μαΐου 2019. Μπορείτε να δείτε το σχετικό ρεπορτάζ εδώ.

Σημειώνεται ότι λόγω μεγάλης απήχησης η ημερομηνία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δωρεάν κατάρτιση επεκτείνεται έως 3 Ιουνίου 2019. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν ένα email στη διεύθυνση info@daissy.eap.gr, σημειώνοντας στη γραμμή τίτλου τον κωδικό DCDS.

DCDS-logo

Η ερευνητική ομάδα DAISSy του ΕΑΠ διοργανώνει ημερίδα για ψηφιακές δεξιότητες

Poster-DCDS_ME_grΜε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ερευνητική ομάδα DAISSy (http://daissy.eap.gr/) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) υλοποιεί το έργο DCDS – Digital Competence Development System, το οποίο περιλαμβάνει δράσεις κατάρτισης που προσφέρουν στους ενήλικες ευρωπαίους πολίτες χαμηλής ειδίκευσης τις βασικές ψηφιακές και εγκάρσιες (transversal) δεξιότητες που απαιτούνται για την απασχόληση, την προσωπική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την ενεργό συμμετοχή τους ως πολίτες. Πληροφορίες για το έργο DCDS θα βρείτε στο σύνδεσμο http://www.dcds-project.eu/

Στο πλαίσιο του έργου, η ομάδα DAISSy διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα για τις ψηφιακές δεξιότητες στη βιβλιοθήκη του ΕΑΠ στην Πάτρα (Πατρών Κλάους 183, 2ος όροφος) την Τετάρτη 22 Μαΐου 2019, 16:30 – 19:30. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιαστεί το περιεχόμενο της δράσης κατάρτισης συνολικής διάρκειας 60 ωρών (με συνδυασμό μαθημάτων σε τάξη και μέσω διαδικτύου), η οποία θα διεξαχθεί σε διάστημα 12 εβδομάδων, την περίοδο Μάιος – Ιούνιος 2019, στις εγκαταστάσεις του ΕΑΠ στην Πάτρα. Η δράση αφορά ενήλικες (25+ ετών), ανέργους και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, που επιθυμούν να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες. Σε όσους/-ες ολοκληρώσουν επιτυχώς την κατάρτιση θα απονεμηθεί πιστοποιητικό ψηφιακής ικανότητας επιπέδου 2 με βάση το Ευρωπαϊκό πρότυπο DigComp. Μπορείτε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας μέσω email (Τίτλος email: DCDS) στη διεύθυνση info@daissy.eap.gr , μέχρι 23/5/2019.

Περισσότερες πληροφορίες για την Ημερίδα θα βρείτε εδώ.

mile

Το ΕΑΠ ξεκίνησε την υλοποίηση του έργου MILE προς όφελος της ένταξης μεταναστών στην αγορά εργασίας

mileΕίναι γεγονός, ότι η ένταξη των Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) στην αγορά εργασίας της περιοχής υποδοχής είναι καθοριστική τόσο για την αποτελεσματική ένταξή τους στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές κοινωνίες, όσο και για την ίδια την οικονομία κάθε κράτους-μέλους. Ωστόσο, οι ΥΤΧ στην Ευρώπη εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ισχυρά εμπόδια στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας, όπου παραμένει η αναντιστοιχία μεταξύ της αγοράς εργασίας και των προφίλ των μεταναστών-στριών: τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών, συχνά δεν έχουν γνώση σχετικά με τις δεξιότητες των ΥΤΧ  και τη διαχείριση της διαφορετικότητας και εξακολουθούν να κάνουν διακρίσεις και να λειτουργούν με στερεότυπα. Ωστόσο, η πληροφόρηση, η κατάρτιση, η απασχόληση και η καθοδήγηση των μεταναστών-στριών διαδραματίζουν κύριο ρόλο στη διαδικασία ένταξής τους στις κοινωνίες υποδοχής.

Με βάση το ανωτέρω πλαίσιο, το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο – Ερευνητική Ομάδα DAISSy υλοποιεί ως φορέας-εταίρος το έργο MILE (Migrants Integration in the Labour Market in Europe / Ένταξη των μεταναστών στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας) με κύριο στόχο να αναπτυχθεί, να εφαρμοστεί και να προωθηθεί ένα αποτελεσματικό μοντέλο ολοκληρωμένων υπηρεσιών για τους ΥΤΧ λαμβάνοντας υπόψη  τις πολυ-τομεακές ικανότητές τους καθώς και την κινητοποίηση επιμέρους τοπικών παραγόντων για την κάλυψη των πολιτιστικών, κοινωνικών και οικονομικών αναγκών των μεταναστών. Συγκεκριμένα, το έργο MILE συνδυάζει έρευνα για τις ανάγκες των εργοδοτών, δικτύωση μέσω λειτουργίας ομάδων εργασίας τοπικών φορέων για την ανταλλαγή εμπειριών, δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και καθοδήγησης των μεταναστών-στριών για την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων καθώς και λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την προώθηση της μάθησης και της δικτύωσης.

Πρόσφατα υλοποιήθηκε με επιτυχία η πρώτη συνάντηση μελέτης περίπτωσης (studyvisit) στο Innsbruck όπου το εταιρικό σχήμα είχε την ευκαιρία να αναλύσει τις δράσεις του έργου MILE, το χρονοδιάγραμμα και τις αρμοδιότητες των φορέων-εταίρων και παράλληλα, μεταξύ άλλων, να εξετάσει παραδείγματα καλών πρακτικών λειτουργίας δομών ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών (27.-29.3.2019, Innsbruck).

Το έργο MILE είναι διετές, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (AMIF-2017-AG-INTE), περιλαμβάνει οκταμελές διακρατικό εταιρικό σχήμα σε τέσσερα κράτη-μέλη Ε.Ε. (Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Αυστρία) με Συντονιστή το ICEI International Economic Cooperation Institute (ΙΤ) και στην Ελλάδα υλοποιείται στην Αττική-Αθήνα από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο – Ερευνητική Ομάδα DAISSy (εταίρος) καθώς και στην Ηλεία από την Ολυμπιακή Εκπαιδευτική & Συμβουλευτική ΕΠΕ (εταίρος).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο “MILE: Migrants Integration in the Labour Marketin Europe”, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://projectmile.eu/

Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ερευνητικής Ομάδας DAISSy-ΕΑΠ (http://daissy.eap.gr) και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (FaceBook, Twitter).

Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος σε info@daissy.eap.gr