gremizontas-cover

Γκρεμίζοντας τείχη – ενδυναμώνοντας γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες που ζουν στην Ευρώπη!

Εκδήλωση διαβούλευσης επί των αρχικών αποτελεσμάτων του έργου WEMIN

Στις 9 Νοεμβρίου 1989, το τείχος του Βερολίνου κατεδαφίστηκε μέσα σε μια μέρα και έληξε ο διαμελισμός της γερμανικής πρωτεύουσας. Σχεδόν τριάντα χρόνια μετά, η 9η Νοεμβρίου 2018 επιλέχθηκε ως ημέρα ανάδειξης των δράσεων του έργου «WEMIN: Migrant Women Empowerment and Integration» (Ενδυνάμωση και Ενσωμάτωση Μεταναστριών), οι οποίες επίσης στοχεύουν στο να «ρίξουν» τα συμβολικά «τείχη» που εμποδίζουν την πλήρη ενσωμάτωση των γυναικών προσφύγων και μεταναστριών στις ευρωπαϊκές πόλεις και στην οικοδόμηση συνεκτικών κοινωνιών.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο – Ερευνητική Ομάδα DAISSy και η Ολυμπιακή Εκπαιδευτική και Συμβουλευτική ΕΠΕ διοργάνωσαν την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018, στις εγκαταστάσεις του ΕΑΠ στην Αθήνα, εκδήλωση παρουσίασης και διαβούλευσης επί των αρχικών αποτελεσμάτων του έργου WEMIN. Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων, οργανώσεων και συλλόγων που δραστηριοποιούνται στο ευρύτερο πεδίο της μεταναστευτικής πολιτικής και των πρακτικών που σχετίζονται με αυτή, με στόχο την καταπολέμηση στερεοτύπων και διακρίσεων και την αποτελεσματική ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση γυναικών μεταναστριών και προσφύγων. Η εκδήλωση διαβούλευσης του έργου WEMIN διοργανώθηκε ταυτόχρονα στην Αθήνα και στο Στρασβούργο, στοχεύοντας στη μέγιστη δυνατή ευαισθητοποίηση φορέων και πολιτών.

Αρχικά παρουσιάστηκαν οι δράσεις και τα πρώτα αποτελέσματα του έργου από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο Δρ. Αχιλλέα Καμέα, Καθηγητή ΕΑΠ και επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας DAISSy, και την κύρια ερευνήτρια του έργου Δρ. Ασπασία Θεοδοσίου, Καθηγήτρια ΤΕΙ Ηπείρου και μέλος της DAISSy. Στη συνέχεια, η κα Πωλίνα Κοντοδιάκου από την Ολυμπιακή Εκπαιδευτική και Συμβουλευτική ΕΠΕ παρουσίασε τον «Οδηγό καλών πρακτικών ενσωμάτωσης γυναικών μεταναστριών και προσφύγων», μαζί με προτάσεις για τη μεταφορά των πρακτικών στη χώρα μας.

Το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης περιελάμβανε τρία πάνελ που εστίασαν στα πεδία της Υγείας, Απασχόλησης και Κοινωνικής Συμμετοχής, στα οποία έλαβε χώρα διαβούλευση σχετικά με ένα ακόμη σημαντικό αποτέλεσμα του έργου, τον «Οδηγό για υπεύθυνους χάραξης πολιτικής». Η ανταλλαγή απόψεων κατά τη συζήτηση ήταν πυκνή και τα συμπεράσματα θα καταγραφούν και θα ενσωματωθούν ως παράρτημα στον Οδηγό, στοχεύοντας με αυτό τον τρόπο στην κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Δρ. Γιώργος Τσιμουρής, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου και Αντιπρόεδρος ΔΕ ΕΑΠ.

Το έργο WEMIN είναι διετές και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (AMIF). Το εταιρικό του σχήμα περιλαμβάνει φορείς από οκτώ κράτη-μέλη της Ε.Ε. (Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Γερμανία και Σουηδία). Το έργο συντονίζεται από την Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ. Στην Ελλάδα, οι δράσεις του έργου υλοποιούνται στην Αθήνα σε συνεργασία με τον φορέα-εταίρο του έργου Ολυμπιακή Εκπαιδευτική & Συμβουλευτική ΕΠΕ.

Οι δράσεις του έργου είναι σε πλήρη εξέλιξη, και περιλαμβάνουν εκπαιδεύσεις, συνεδρίες συμβουλευτικής, μάθηση μέσω εμπειριών και καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Υπό αυτό το πρίσμα ενισχύουν την ομαλή ενσωμάτωση των γυναικών μεταναστριών και προσφύγων στις ευρωπαϊκές πόλεις όπου διαβιούν, δίνοντας τη δυνατότητα να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο και να ενεργήσουν ως πολλαπλασιαστές «ενσωμάτωσης» εντός των οικογενειών τους και του κύκλου επαφών τους. Ταυτόχρονα οι δράσεις αυτές αποτελούν ευκαιρίες για να τονωθούν ο διάλογος, οι διαπολιτισμικές σχέσεις και οι ανταλλαγές. Παράλληλα, λειτουργεί ηλεκτρονική πλατφόρμα για την προώθηση της μάθησης και της δικτύωσης, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο και την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων των συμμετεχουσών.

Μπορείτε να ενημερώνεστε διαρκώς για τα αποτελέσματα του έργου WEMIN από την ιστοσελίδα www.wemin-project.eu

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στις διευθύνσεις info@daissy.eap.gr και olykek@olympiakokek.gr

Posted in News & Events and tagged .