img-cover

Καταπολέμηση των πολλαπλών διακρίσεων στην Ελλάδα: Προώθηση της ισότητας μέσω της ενεργητικής συμμετοχής και της διαμόρφωσης πολιτικών

afisa-Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ερευνητική ομάδα DAISSy, διοργανώνει φεστιβάλ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Καταπολέμηση των πολλαπλών διακρίσεων στην Ελλάδα:  Προώθηση της ισότητας μέσω της ενεργητικής συμμετοχής και της διαμόρφωσης πολιτικών», το οποίο θα πραγματοποιηθεί:

Παρασκευή 4 Μαΐου 2018

12.00 μ.μ.-19.00μ.μ.

στο αμφιθέατρο του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών

Το φεστιβάλ είναι ανοιχτή δράση που απευθύνεται τόσο σε  εκπροσώπους φορέων, οι οποίοι στο πλαίσιο της δραστηριοποίησής τους ενεργούν προς όφελος της ισότητας, καταπολεμώντας στερεότυπα και διακρίσεις, όσο και στο ευρύ κοινό. Θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις καλών πρακτικών φορέων καθώς και πολιτιστικά δρώμενα, όπου πρωτοστατούν οι Σύλλογοι των Μεταναστευτικών Κοινοτήτων της Πάτρας. Παράλληλα θα είναι σε εξέλιξη έκθεση συναφούς ενημερωτικού υλικού που αφορά στο έργο καθώς και στις δραστηριότητες συναφών φορέων και οργανώσεων.

Το έργο αναφέρεται στην καταπολέμηση των πολλαπλών διακρίσεων στην Ε.Ε, που συνιστά ένα βασικό τμήμα των δράσεων της κοινωνικής πολιτικής. Συνδυάζει ερευνητικές δραστηριότητες με κοινωνική παρέμβαση και δράσεις δικτύωσης – ευαισθητοποίησης του ευρύτερου κοινού  (εργαστήρια δικτύωσης με τοπικούς φορείς, διοργάνωση info-day και φεστιβάλ) αναφορικά με την καταπολέμηση των στερεοτύπων. Συντονίζεται από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), με φορείς εταίρους το Πανεπιστήμιο της Σεβίλλης, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ) και την Περιφέρεια Κρήτης.

Κύριος στόχος του φεστιβάλ είναι η ανταλλαγή καλών πρακτικών σχετικά με την καταπολέμηση των διακρίσεων, η ανάπτυξη διαλόγου με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιεχόμενο της Ευρωπαϊκής και εθνικής πολιτικής για τις πολλαπλές διακρίσεις. Απώτερος στόχος είναι η δικτύωση για ανάπτυξη οριζόντιων παρεμβάσεων και κατευθύνσεων πολιτικής για την καταπολέμηση των διακρίσεων καθώς και η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών.

Η συμμετοχή στο φεστιβάλ είναι ανοιχτή στο ευρύ κοινό, είναι δωρεάν και θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής από το ΕΑΠ με το πέρας των εργασιών.

Διαβάστε:

wemin-logo

Empowering migrant women and strengthening local communities in Europe

wemin-kickThe kick-off meeting of the project WEMIN (MIgrant Women Empowerment and Integration) was held on 28 February and 1 March in Athens, Greece.

Funded by the Asylum, Migration and Integration Fund of the European Union, the 2-year project aims at implementing and promoting a pioneering integration model for migrant/refugee women of all ages in the communities involved.

WEMIN is led by the Hellenic Open University (Greece), and involves other eight partners from 8 countries throughout the EU. The project activities will address social, educational and professional aspects of inclusion.

The project will empower migrant and refugee women to become protagonists of the life of the communities they live in, and act as multipliers within their families and circles. But the objective is way more ambitious – by promoting a close interaction between women of the host and migrant societies, stereotypes on both sides will be tackled, challenging existing narratives on migration and strengthening the very communities involved.

A number of trainings, mentoring sessions, peer learning and art activities are planned within the project – many occasion to stimulate dialogue, intercultural relations and exchanges. An online platform will also be used to foster peer-learning and exchange.

Broad dissemination of activities and exchange of experiences all over Europe will reach stakeholders involved in migrant integration (immigration & asylum services, social services providers, NGOs, entities involved in training and supporting migrants and refugees) as well as citizens, raising their awareness about cross-cultural dialogue.

Project partners:

 • Hellenic Open University, Greece – Lead partner
 • ALDA – European Association For Local Democracy, France
 • Folkuniversitetet Stiftelsen Vid Lunds Universitet, Sweden
 • Ifa Akademie, Germany
 • Oxfam Italia Intercultura Societa Cooperativa, Italy
 • Associação Renovar a Mouraria, Portugal
 • Southside Partnership DRL, Ireland
 • Associacio per a Joves Teb, Spain
 • Olympiaki Epaideftiki Kai Symvouleftiki Epe, Greece

Learn more about the project WEMIN:

Follow #WEMIN on social media

Visit the website of the project

webinar

Webinar: Using UMI (Ubiquitous, Mobile, IoT) technologies to support STEM education

webinarAre you working in formal or non-formal education as a trainer or administrator?

Would you like to get your students more excited about STEM education and careers using latest technologies?

Then join our FREE webinar on 21 March 2018!

Register here!

Ubiquitous technologies are all around us, thanks to them services are in place but invisible. Mobile technologies enable us to use ubiquitous services “on the move”. Thanks to Internet of Thingstechnology and thus services are present in everyday objects. Therefore, UMI technologies, as a whole, support the implementation and use of “smart” environments (closed or open, static or on the move). These are technologies that will shortly be present in many aspects of our personal and professional lives. Overall, UMI technologies can be easily accessible and provide career opportunities to everyone who receives appropriate education and training.

Therefore, UMI technologies constitute a business opportunity to organizations offering formal and non-formal education and training to citizens independent of age.

The application of UMI technologies in education and training can be fun and engaging, it fits multi-disciplinary projects, triggers different competences and skills and motivates differently oriented people, even those that would otherwise not be interested in technology. Young people can build interactive objects and get naturally excited about STEM and technology. Young professionals can plan and pursue rewarding careers in novel and highly challenging subjects in almost every sector. Experienced professionals can pursue a career improvement or change, by enhancing the qualifications they already possess with cutting-edge ICT skills.

The aim of the workshop is to introduce the participants to UMI (Ubiquitous, Mobile, Internet of Things) technologies and their potential use in STEM education. The workshop addresses the needs of teachers and trainers, managers of training organizations, as well as educational policy makers.

The workshop will present the outcomes of H2020 project UMI-Sci-Ed (Exploiting Ubiquitous Computing, Mobile Computing and the Internet of Things to promote Science Education), which aims at enhancing the attractiveness of science education and careers for young people by putting Ubiquitous and Mobile Computing and the Internet of Things (UMI) into practice towards enhancing STEM education. UMI-Sci-Ed aims to empower youngsters to think creatively, apply new knowledge in an effective way, become continuously competitive in a highly demanding working environment. Ubiquitous and mobile computing and IoT are used to support the stakeholders working in education – educational community (teaching institutions, students, professors, tutors, etc.) and industry (UMI companies, VET providers, publishers, etc.) – career consultants, educational authorities and policy makers. To this end, communities of practice (CoPs) are being formed in the UMI-Sci-Ed platform around UMI projects implemented at schools, including representatives of all necessary stakeholders.

Agenda:

 • Brief introduction (Iva Walterova, ALL DIGITAL)
 • Introduction to UMI (Ubiquitous, Mobile, IoT) technologies and presentation of project UMI-Sci-Ed (Achilles Kameas, CTI)
 • Using UMI technologies to support STEM education in the school educational practice (Spyros Papadakis, CTI)
 • The UMI-Sci-Ed online platform that supports STEM education and communities of practice (Olga Fragkou, CTI)
 • Presentation of a selected applied scenario (Kostas Delistavrou, CTI)
 • Discussion (Iva Walterova, ALL DIGITAL)

All the experts are on the team of the UMI (www.umi-sci-ed.eu) project.

confer_zante

Current Trends in Digital Storytelling: Research & Practices

confer_zante21 – 23 September 2018
Zakinthos, Greece

The theme of the conference, “Current Trends in Digital Storytelling: Research & Practices”, signifies the transitional phase of Digital Storytelling (DST) towards an established community of research and practice. At this pivotal point, it is crucial to obtain a reflective mapping of the major current trends of research and practices in DST, emphasizing the convergences and the divergences in the various perspectives, which crucially nurture and form the complexity of this diverse, yet functionally linked community.

Read more here!

divina-logo-md

2nd newsletter of DIVINA project

divina-logo-mdWelcome to the second digital Newsletter of the Divina (Diversity in Adult Education) European Project. The DIVINA project aims to provide specific skills and tools for adult education trainers and staff in order to manage diversity in adult education institutions.

The second project result is ready

We are happy to announce and share with you all that the second project result, the Training Methodology and Course Outline on Diversity Management in Adult Education has been finished and that everyone can have access to it.

In the second intellectual output of DIVINA EDU project you will find a summary of the main needs the teachers and staff underline when managing the diversity in and outside the classrooms, the learning outcomes and content for the course on diversity management we are working on and the methodology is going to be used at it.

Read more here!

Webinar 1 March

Webinar 1 March – Boosting digital skills through Erasmus+

Webinar 1 March

The Digital Skills and Jobs Coalition brings together governments, companies, social partners, NGOs and education providers to tackle the digital skills gap in Europe. Organisations involved in the Digital Skills and Jobs Coalition undertake actions to boost digital skills. However, the implementation of such actions may depend on securing funding.

The purpose of the Erasmus+ is to boost skills and employability. The programme is best known for its mobility component which offers young people possibility to study, train, gain work experience and volunteer abroad. Erasmus+ also facilitates transnational partnerships, cooperation for innovation, exchange of good practices and policy reforms.

The Erasmus+ programme can be used to fund actions that contribute to boosting digital skills; this webinar will explore how National Coalitions and pledgers can benefit from this programme.

Register online to the event from here before 27 February!

post-1

Διήμερο διαδικτυακό συνέδριο

post-1

 

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών σε συνεργασία με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ερευνητική ομάδα DAISSy, διοργανώνει διήμερο διαδικτυακό συνέδριο στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Καταπολέμηση των πολλαπλών διακρίσεων στην Ελλάδα:  Προώθηση της ισότητας μέσω της ενεργητικής συμμετοχής και της διαμόρφωσης πολιτικών», το οποίο θα πραγματοποιηθεί

Τετάρτη 31 Ιανουαρίου και Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2018

9.30 π.μ.-14.30μ.μ.

Το συνέδριο απευθύνεται σε όσους ενεργούν ή ενδιαφέρονται να ενεργήσουν προς όφελος της ισότητας, καταπολεμώντας στερεότυπα και διακρίσεις.

Το έργο αφορά στην καταπολέμηση των πολλαπλών διακρίσεων στην Ε.Ε, που συνιστά ένα βασικό τμήμα των δράσεων της κοινωνικής πολιτικής. Συνδυάζει ερευνητικές δραστηριότητες με κοινωνική παρέμβαση και δράσεις δικτύωσης – ευαισθητοποίησης του ευρύτερου κοινού  (εργαστήρια δικτύωσης με τοπικούς φορείς, διοργάνωση info-day και φεστιβάλ) αναφορικά με την καταπολέμηση των στερεοτύπων. Συντονίζεται από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), με φορείς εταίρους το Πανεπιστήμιο της Σεβίλλης, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ) και την Περιφέρεια Κρήτης.

Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν και θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής από το ΕΑΠ με το πέρας των διήμερων εργασιών. Η συμμετοχή είναι δυνατή είτε δια ζώσης είτε από απόσταση. 

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν δια ζώσης, καλούνται να προσέλθουν στις εγκαταστάσεις του ΕΑΠ, στην Πάτρα (Πάροδος Αριστοτέλους 18, αίθουσα ΠΓ01) ή στην Αθήνα (Γραβιάς 4-6, Αίθουσα εκδηλώσεων Α’ ορόφου).

Όσοι επιλέξουν να συμμετάσχουν από απόσταση (guests), πρέπει να χρησιμοποιήσουν το σύνδεσμο (link). Στην οθόνη που θα εμφανιστεί επιλέγετε τη συμμετοχή με την εφαρμογή Συσκέψεις Skype (Web) / Skype Meetings App και κάνετε εγκατάσταση του plugin. Προαιρετικά συμπληρώνετε το ονοματεπώνυμό σας (υποχρεωτικό εάν επιθυμείτε να σας σταλεί βεβαίωση συμμετοχής).

Οδηγίες και εγχειρίδια χρήσης του Skype για Επιχειρήσεις θα βρείτε στο εδώ!

Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση στέλνοντας email στη διεύθυνση info@daissy.eap.gr, ενώ για τεχνικά ζητήματα χρήσης της πλατφόρμας παρακαλούμε να απευθύνεστε στη διεύθυνση support@eap.gr.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την Ανακοίνωση εδώ.

Μπορείτε να διαβάσετε το πρόγραμμα του συνεδρίου εδώ.

 Το έργο χρηματοδοτείται κατά 80%  από το πρόγραμμα «Rights, Equality and Citizenship (REC)» της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά 20% από ίδιους πόρους

Untitled

AmI 2018 – Call For Papers

2018 European Conference on Ambient Intelligence (AmI 2018)Untitled

Golden Bay Beach Hotel, Larnaca, Cyprus, 12-14 November, 2018

http://www.cyprusconferences.org/ami2018

Ambient intelligence refers to normal working and living environments being surrounded by embedded devices that can merge unobtrusively and in natural ways using information and intelligence hidden in the network connecting these devices (e.g. The Internet of Things). Such devices, each specialised in one or more capabilities, are intended to work together based on an infrastructure of intelligent systems, to provide a variety of services improving safety, security and the quality of life in ordinary living, travelling and working environments.

ABOUT AMI 2018

The 2018 European Conference on Ambient Intelligence (AmI 2018) has a focus on the role of Ambient Intelligence

“Towards a Smart and Human Centered Internet of Things”

We invite submissions of full and short papers as well as posters, presenting original research. AmI 2018 is an interdisciplinary venue for leading international researchers, designers, and practitioners that present and discuss new results in Ambient Intelligence.

AmI builds on the success of thirteen predecessor conferences, which started in 2003 with the EUSAI-event in Veldhoven, The Netherlands. More information about the AmI series can be found here: http://ami-conferences.org .

The Proceedings of AmI 2018 will be published by Springer in the Lecture Notes in Computer Science (LNCS) series. Furthermore, Springer will sponsor the Best Paper Award with 1,000 EUR.

TOPICS

We invite submissions of full and short papers as well as posters, presenting original research. AmI 2018 is an interdisciplinary venue for leading international researchers, designers, and practitioners that present and discuss new results in Ambient Intelligence. AmI builds on the success of thirteen predecessor conferences, which started in 2003 with the EUSAI-event in Veldhoven, The Netherlands. More information about the AmI series can be found here: http://ami-conferences.org . The Proceedings of AmI 2018 will be published by Springer in the Lecture Notes in Computer Science (LNCS) series. Furthermore, Springer will sponsor the Best Paper Award with 1,000 EUR.

Relevant research topics include, but are not limited to:

 • Sensors and Actuators Networks
 • Ambient Networking and Communication
 • Mobile, Ubiquitous and Pervasive Computing
 • Internet of Things and Interconnected devices
 • Internet of Humans and Human Sensors
 • Artificial Intelligence Models, Methods and Techniques
 • Machine Learning, Data mining  and Big Data
 • Modelling Context Awareness and Location-based Services
 • Agent Technologies and Multi-agent Platforms
 • Cloud Computing for Intelligent Ambients
 • Multimodal Human-Computer Interaction
 • Virtual, Mixed and Augmented Reality
 • Symmetric Interaction in Real and Virtual worlds
 • Reliability, Assurance and Safety
 • Security, Privacy and Trust
 • Systems Architecture and Middleware
 • Software Development Methodologies and Tools
 • Robotic Companions
 • Industrial Internet and Industry 4.0
 • Sustainability and Fair Trade
 • Smart Homes and Intelligent buildings
 • Energy Efficiency
 • Ambient Assisted Living
 • Healthcare and Well-being
 • Smart Cities
 • Connected Cars and Autonomous Driving
 • Pervasive Games in Hybrid Worlds
 • Ambient Intelligence Education
 • Evaluation methods and techniques for Trials
 • Citizen science, Living labs, Maker communities

Read more here!

intenv-post-cover

The 14th International Conference on Intelligent Environments – IE ’18

Intelligent Environments (IEs) refer to physical spaces into which IT and other pervasive computing technology are woven and used to achieve specific goals for the user, the environment or intenv-post-coverboth. IEs have the ultimate objective of enriching user experience, better manage, and increase user awareness of, that environment. The 14th International Conference on Intelligent Environments (IE’18) will be held at Rome, the eternal city, beautiful capital of Italy.

Check http://www.intenv.org/

Important dates:

Submission deadline: 15th December 2017
Notification to Authors: 10th February 2018
Camera Ready Deadline 30th March 2018

cover-post

Διήμερο Εργαστήριο Φορέων 7-8/12

footer-post

Διήμερο Εργαστήριο Φορέων

στο πλαίσιο του έργου

“Καταπολέμηση των πολλαπλών διακρίσεων στην Ελλάδα:

Προώθηση της ισότητας μέσω της ενεργητικής συμμετοχής

και της διαμόρφωσης πολιτικών”

 

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ερευνητική ομάδα DAISSy, διοργανώνει διήμερο εργαστήριο στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Καταπολέμηση των πολλαπλών διακρίσεων στην Ελλάδα:  Προώθηση της ισότητας μέσω της ενεργητικής συμμετοχής και της διαμόρφωσης πολιτικών», το οποίο θα πραγματοποιηθεί

Πέμπτη 7 και Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017

9.30 π.μ.-16.30μ.μ.

στις εγκαταστάσεις του ΕΑΠ (Αριστοτέλους 18, Περιβόλα Πατρών) αίθουσα ΠΓ01

Το εργαστήριο διοργανώνεται από την ερευνητική ομάδα DAISSy του ΕΑΠ και απευθύνεται σε εκπροσώπους φορέων που στο πλαίσιο της δραστηριοποίησής τους ενεργούν προς όφελος της ισότητας, καταπολεμώντας στερεότυπα και διακρίσεις.

Το έργο αφορά στην καταπολέμηση των πολλαπλών διακρίσεων στην Ε.Ε, που συνιστά ένα βασικό τμήμα των δράσεων της κοινωνικής πολιτικής. Συνδυάζει ερευνητικές δραστηριότητες με κοινωνική παρέμβαση και δράσεις δικτύωσης – ευαισθητοποίησης του ευρύτερου κοινού  (εργαστήρια δικτύωσης με τοπικούς φορείς, διοργάνωση info-day και φεστιβάλ) αναφορικά με την καταπολέμηση των στερεοτύπων. Συντονίζεται από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), με φορείς εταίρους το Πανεπιστήμιο της Σεβίλλης, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ) και την Περιφέρεια Κρήτης.

Κύριος στόχος του διήμερου εργαστηρίου για φορείς στην Πάτρα είναι η διερεύνηση πολλαπλών διακρίσεων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών, η ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με τις διακρίσεις, ώστε να εξομαλυνθούν τα στερεότυπα πολλαπλών διακρίσεων μέσω διαλόγου με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα. Απώτερος στόχος είναι η δικτύωση για ανάπτυξη οριζόντιων παρεμβάσεων και κατευθύνσεων πολιτικής για την καταπολέμηση των διακρίσεων. 

Η συμμετοχή στο εργαστήριο είναι δωρεάν και θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής από το ΕΑΠ με το πέρας των διήμερων εργασιών. 

Το έργο χρηματοδοτείται κατά 80%  από το πρόγραμμα «Rights, Equality and Citizenship (REC)» της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά 20% από ίδιους πόρους

Κατεβάστε την ανακοίνωση σε μορφή PDF από εδώ!