[DAISSy-HOU] MILE-photo2_29.09.20

Πραγματοποιήθηκε από τη DAISSy η III Συνάντηση Εργασίας για την Απασχόληση Πολιτών Τρίτων Χωρών στο πλαίσιο του έργου MILE

mile-logo-300x215Την Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2020, από τις 11:00’ έως τις 13:40’, η Ερευνητική ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) πραγματοποίησε με επιτυχία την τρίτη διαδικτυακή Συνάντηση Εργασίας ενδιαφερομένων, στο πλαίσιο του έργου «MILE – Migrants Integration in the Labour Market in Europe».

Ο χαιρετισμός και η έναρξη της συνάντησης έλαβαν χώρα από τον κ. Αχιλλέα Καμέα, Καθηγητή & Διευθυντή της Ερευνητικής ομάδας DAISSy του ΕΑΠ και ο συντονισμός της συζήτησης πραγματοποιήθηκε από την κ. Ελένη Γεωργακάκου, Διαχειρίστρια Έργων και Ερευνήτρια της ομάδας DAISSy. Ένας σημαντικός αριθμός, άνω των 25 οργανισμών, συμμετείχε στη συνάντηση. Οι ομιλητές και οι συμμετέχοντες φορείς προέρχονταν από διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων Κυβερνητικών Υπηρεσιών, Μη κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), Ερευνητικών Κέντρων και Πανεπιστημίων, Ενώσεων Εργοδοτών, κ.λπ.

Οι κύριοι άξονες της συζήτησης αναπτύχθηκαν γύρω από τις τρεις (3) βασικές θεματικές του έργου MILE, συγκεκριμένα τις ακόλουθες:

 • Μέθοδοι κατάρτισης και εργαλεία για την ένταξη των μεταναστών στην αγορά εργασίας
 • Κοινωνική και ατομική υποστήριξη για τη συμμετοχή και τη συνεχή ενίσχυση των Πολιτών Τρίτων Χωρών κατά την είσοδο στην αγορά εργασίας
 • Ανάγκες εργοδοτών και στρατηγικές μακροπρόθεσμης υποστήριξης

Με το πέρας των παρουσιάσεων, ακολούθησε μια σειρά ερωτήσεων και η συνάντηση ολοκληρώθηκε με έναν ενεργό διάλογο μεταξύ των ομιλητών-ομιλητριών και άλλων παρευρισκομένων, εστιάζοντας ιδιαίτερα στις δυσκολίες της παρούσας περιόδου, καθώς και τη σημασία του συντονισμού των δράσεων μεταξύ οργανισμών, όπως το παράδειγμα των περιοδικών συναντήσεων/ συζητήσεων που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο του έργου MILE.

Εξαιτίας του μεγάλου ενδιαφέροντος, ο αρχικός προγραμματισμός της συνάντησης, έπρεπε για ακόμα μία φορά να επεκταθεί και αντί για τις 11:00’ – 13:00’, η συνάντηση τελικά ολοκληρώθηκε στη 13:40’. Η επόμενη, αντίστοιχη συνάντηση προγραμματίζεται για το τέλος Νοεμβρίου 2020, πάντα υπό τον συντονισμό της DAISSy / ΕΑΠ.

[DAISSy-HOU] MILE-photo2_29.09.20

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο MILE και άλλες δραστηριότητες της Ερευνητικής ομάδας DAISSy, δείτε:

mile-logo-300x215

DAISSy held the III Migrants’ Employment Multistakeholder Working Group in the framework of project MILE

mile-logo-300x215On Tuesday, September 29, 2020, from 11:00’ to 13:40’, DAISSy Research Group of the Hellenic Open University (HOU) successfully held the III Multistakeholder Working Group online meeting in the framework of the project “MILE – Migrants Integration in the Labour Market in Europe”.

The meeting was facilitated by Eleni Georgakakou, Project Manager and Researcher of DAISSy, and the main axes of discussion evolved around the three (3) MILE Multistakeholder WG main themes, specifically:

 • Training methods and tools for integrating immigrants into the labor market
 • Social and individual support for the involvement and continuous assistance of immigrants upon entering the labor market
 • Needs of employers and long-term support strategies.

A significant number of more than 25 organizations attended the meeting from various sectors, including Governmental Agencies, Non-Governmental Organizations (NGOs), Research Centers, Universities, Employers’ Association, etc.

Speakers at the III Multistakeholder WG were:

DAISSy/HOU, Achilles Kameas, Professor of Pervasive and Mobile – Computing & Director of DAISSy Research Group, Hellenic Open University: Greetings & Opening of the session

Manpower Employment Organization, Athina Lazou, Head of Vocational Guidance Department (A1) – The I.ReF.SoS project: an Innovative Response to Facilitate the SOcial Support of young refugees

International Organization for Migration, Nota Tsekoura, Project Coordinator | Education & Juliana Kontini, Employability Project Assistant: Moving forward – HELIOS Updates

ELIX, Flora Pantelidi, Social Worker – The project: Get Ready for your Future UNICEF Greece, Georgios Simopoulos, Education Officer: From tools of identifying skills and needs to alternative paths of preparation for the labor market

UNHCR, Petros Mastakas, Assoc. Protection Officer: Beneficiary integration in the labor market: Evaluation of pilot initiatives and policy proposals

Ministry of Migration & Asylum – Special Secretariat for the Protection of the Unaccompanied Minors, Gelly Aroni: Short Intervention

 

[DAISSy-HOU] MILE-photo2_29.09.20

 

The presentations were followed by a Q&A session, and the meeting was concluded with a most active dialogue between the speakers and other attendees, specifically focusing on the challenging period and the importance of coordination of actions between organizations such as the example of MILE Multistakeholder WG periodical sessions.

The original agenda had once again to be expanded and instead of 11:00’ – 13:00’, the meeting was afterall finalized at 13:40’. The next meeting was set to be planned for November/December 2020 under the coordination of DAISSy/HOU. For more information regarding MILE project and other DAISSy activities:

mile-logo-300x215

DAISSy Research Group of the Hellenic Open University (HOU) at the national Education Sector Working Group

mile-logo-300x215In the framework of MILE – Migrants Integration in the Labor Market in Europe project, DAISSy Research Group of the Hellenic Open University (HOU) actively participates in the meetings of the national Education Sector Working Group (ESWG) organized and hosted by Greece I UNICEF with the participation of a large number of interested Bodies that are actively involved in Migration specific actions.

Target of the ESWG is to inform and coordinate participants on the relevant issues at the national level. Specifically, main objectives of the ESWG are the coordination of the actions of Bodies dealing with issues of Formal, Non-Formal and Informal Education concerning Migrants in Greece, and the dissemination of relevant information.

The ESWG meetings that used to take place on a periodic basis (per week or per two weeks), since the beginning of the COVID 19 crisis turned online in an effort to cope with the multiple implications caused at this period. From March 16 till this day, more than 15 ESWG meetings have taken place online. DAISSy Research Group has participated in the total of the meetings in an effort to be constantly updated about the situation in Greece as well as in order to promote all MILE relevant actions.

mile-logo

INVITATION for participants in the framework of MILE – Migrants Integration in the Labor Market in Europe project

mile-logo-300x215DAISSy Research Group of the Hellenic Open University (HOU) releases an Open Call for expression of interest in the framework of MILE project. The Call concerns the provision of a customized training and job support program, it targets immigrantsrefugees and asylum seekers in Attica and it includes:

a. skills assessment process, including the EU Skills Profile Tool for third-country nationals

b. consulting support for the development of soft skills such as:

 • Communication
 • Teamwork
 • IT
 • tackling discrimination
 • national labor market and employment legislation in Greece, etc.

c. technical training for participants that will be matched with the labor market needs

Registration form: https://forms.gle/2BBAdQ3bkaf7ZYUU9

The Registration form will remain open until the entry places are filled. The aim of the total interventions in Greece  is to offer guidance and training services to 120 immigrants and refugees in order to make them employable. In addition, a subsidy is provided for the employment of a total of 30 immigrants and refugees for one month.

The MILE project is co-funded by the Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) of the European Union, and it aims to develop, implement and make wider use of an effective model for the integration of migrants and refugees into the labor market, based on the cooperation of many stakeholders. MILE actions are developed based on the needs of both employers and immigrants.

ime-gsevee

DAISSy held the II Multistakeholder Working Group in the framework of project MILE

ime-gseveeOn Friday, June 26, 2020, from 11:00’ to 14:15’, DAISSy Research Group of the Hellenic Open University (HOU) successfully held the II Multistakeholder Working Group online meeting in the framework of the project “MILE – Migrants Integration in the Labour Market in Europe”.

A significant number of organizations attended the meeting from various sectors, including Non-Governmental Organizations (NGOs), Research Centers, Universities, Employers’ Associations, Municipalities, etc. Speakers to the meeting have been representatives from the following bodies: UNHCR – The UN Refugee Agency, National Center for Social Research (EKKE), UNICEF Greece, METAdrasi, International Organization for Migration (IOM) Office in Greece, Jobcenter of the Municipality of Athens, IME GSEVEE: Small Enterprises’ Institute of of the Hellenic Confederation of Professionals, Craftsmen and Merchants (Greece).

At the beginning of the meeting, the objectives and the specific purpose of the project “MILE” and of the Multistakeholder Working Groups taking place in its framework were presented. Specifically, its significance and direct relationship with the axes of employment and integration – social participation were underlined. Following, the participants made their presentations and interventions covering topics such as: current employer needs, refugee / migrant educational needs and challenges / problems / opportunities during the period before and after the Covid-19 pandemic.

The discussion evolved around the three (3) MILE Multistakeholder Working Group main themes, specifically:

 • Training methods and tools for integrating immigrants into the labor market
 • Social and individual support for the involvement and continuous assistance of immigrants upon entering the labor market
 • Needs of employers and long-term support strategies

The presentations were followed by the introduction from DAISSy/ HOU of MILE planned next activities for Greece, including the soft and technical skills training, which rose the interest of the participants for further collaborations in its framework.  Furthermore, the MILE “DIVERSITY IN THE WORKPLACE: CHALLENGES AND BENEFITS OF THE INCLUSION OF THIRD-COUNTRY NATIONALS” Handbook for employers had been also presented.

The meeting was concluded with further discussion of the speakers and other attendees. An attempt was made to record future moves and practices, and the significance of keep having MILE Multistakeholder WG meetings on a permanent basis has been agreed by all participants. The original agenda had to be expanded and instead of 11:00’ – 13:00’, the meeting was afterall finalized at 14:15’ with the active involvement of all participants.

For more information regarding MILE project and other DAISSy activities:

mile-logo-300x215

Πραγματοποιήθηκε από την DAISSy το ΙΙ Multistakeholder Working Group στο πλαίσιο του έργου MILE

mile-logo-300x215Την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020 από τις 11.00’ μέχρι τις 14.15’ η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) πραγματοποίησε με επιτυχία διαδικτυακή συνάντηση (II Multistakeholder Working Group) στο πλαίσιο του έργου «MILE – Migrants Integration in the Labour Market in Europe».

Στη συνάντηση συμμετείχε ένας σημαντικός αριθμός φορέων από διάφορους τομείς, όπως: Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), Ερευνητικά Κέντρα, Πανεπιστήμια, Ενώσεις Εργοδοτών, Δήμοι, κ.ά. Στους ομιλητές συμπεριλαμβάνονταν εκπρόσωποι από τους κάτωθι φορείς: UNHCR – The UN Refugee Agency, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), UNICEF Greece, ΜETAδραση, International Organization for Migration (IOM) Office in Greece, Jobcenter του Δ. Αθηναίων, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ.

Κατά την έναρξη της συνάντησης πραγματοποιήθηκε παρουσίαση των στόχων και του ειδικότερου σκοπού του έργου «MILE» καθώς και υπογραμμίστηκε η σημαντική και άμεση σχέση του με άξονες της απασχόλησης και της ένταξης – κοινωνικής συμμετοχής. Εν συνεχεία, οι συμμετέχοντες φορείς παρουσίασαν τις εισηγήσεις και τις παρεμβάσεις τους καλύπτοντας θέματα όπως: τρέχουσες ανάγκες εργοδοτών, εκπαιδευτικές ανάγκες προσφύγων/ μεταναστών και προκλήσεις/ προβλήματα/ ευκαιρίες κατά την περίοδο  πριν και μετά την πανδημία Covid-19.

Η συζήτηση κινήθηκε γύρω από τρεις (3) βασικούς θεματικούς άξονες:

 • Μέθοδοι και εργαλεία εκπαίδευση για την ενσωμάτωση των μεταναστών στην αγορά εργασίας
 • Κοινωνική και ατομική υποστήριξη για την εμπλοκή και συνεχή υποβοήθηση μεταναστών κατά την είσοδό τους στην αγορά εργασίας
 • Ανάγκες εργοδοτών και μακροχρόνιες στρατηγικές υποστήριξης.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με συζήτηση των εισηγητών και των λοιπών παρευρισκομένων. Έγινε προσπάθεια καταγραφής μελλοντικών κινήσεων και πρακτικών και συμφωνήθηκε τα συμπεράσματα της συζήτησης να αποτελέσουν τη βάση για το σχηματισμό μονίμων ομάδων εργασίας (Working Groups).

Το έργο MILE συνδυάζει έρευνα για τις ανάγκες των εργοδοτών, δικτύωση μέσω λειτουργίας ομάδων εργασίας τοπικών φορέων για την ανταλλαγή εμπειριών, δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και καθοδήγησης των μεταναστών-στριών για την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων, εκστρατεία ενημέρωσης με έμφαση σε θέματα ενσωμάτωσης των ΥΤΧ στην αγορά εργασίας και το πλεονέκτημα της διαφορετικότητας.

Το MILE είναι διετές, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (AMIF-2017-AG-INTE, συμφωνητικό επιχορήγησης αρ.821725), περιλαμβάνει οκταμελές διακρατικό εταιρικό σχήμα σε τέσσερα κράτη-μέλη Ε.Ε. (Ιταλία, Ελλάδα,Ισπανία, Αυστρία) με Συντονιστή το ICEI International Economic Cooperation Institute (ΙΤ) και στην Ελλάδα υλοποιείται στην Αττική-Αθήνα από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο – Ερευνητική Ομάδα DAISSy (εταίρος) καθώς και στην Ηλεία από την Ολυμπιακή Εκπαιδευτική & Συμβουλευτική ΕΠΕ (εταίρος).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο MILE, και άλλες δράσεις της Ερευνητικής Ομάδας DAISSy:

mile-logo

Ενίσχυση της ένταξης στην αγορά εργασίας προσφύγων και μεταναστών στο πλαίσιο του έργου MILE

mile-logoΜε την ολοκλήρωση της έρευνας αποτύπωσης των αναγκών των εργοδοτών και έχοντας πλέον δημιουργήσει διαύλους τακτικής επικοινωνίας με ενδιαφερόμενα μέρη για την εργασιακή ενσωμάτωση των μεταναστών και προσφύγων, η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) σε συνεργασία με την Ολυμπιακή Εκπαιδευτική προχωρούν στο επόμενο στάδιο του έργου MILE που αφορά στην παροχή ενός προσαρμοσμένου προγράμματος κατάρτισης και υποστήριξης εργασίας για μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο. Οι πρώτες ομάδες από την Ηλεία συμμετέχουν ήδη στη διαδικασία αξιολόγησης δεξιοτήτων (συμπεριλαμβανομένου του εργαλείου προφίλ δεξιοτήτων της ΕΕ για υπηκόους τρίτων χωρών). Θα ακολουθήσει η συμβουλευτική υποστήριξή τους για την ανάπτυξη μαλακών δεξιοτήτων όπως:
 • επικοινωνία
 • ομαδική εργασίαπληροφορική
 • καταπολέμηση των διακρίσεων
 • τοπική αγορά εργασίας και νομοθεσία για την απασχόληση στην Ελλάδα, κλπ.
 Σε όσους μετανάστες καταστεί δυνατή η διασύνδεση με την αγορά εργασίας, θα προσφερθεί και τεχνική κατάρτιση.

Στόχος των παρεμβάσεων είναι να προσφερθούν υπηρεσίες καθοδήγησης και επιμόρφωσης σε συνολικά 120 μετανάστες και πρόσφυγες ώστε να καταστούν απασχολήσιμοι. Επιπρόσθετα προβλέπεται η επιδότηση της απασχόλησης 30 συνολικά μεταναστών και προσφύγων για ένα μήνα.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας εδώ, ή μέσω των παρακάτω: Για τη DAISSy: Τηλέφωνο: 6987123345, E-mail: info@daissy.eap.gr, Αθήνα, Γραβιάς 4-6, 10678. Για την Ολυμπιακή Εκπαιδευτική: Τηλέφωνα: 2621040200, 40219, 40217 Fax: 2621040210, E-mail: olykek@olympiakokek.gr, Πύργος, Ρήγα Φεραίου 113 (πάροδος Forum).

Το έργο MILE στοχεύει στην ανάπτυξη, εφαρμογή και ευρύτερη αξιοποίηση ενός αποτελεσματικού μοντέλου για την ένταξη μεταναστών και προσφύγων στην αγορά εργασίας, με βάση τη συνεργασία πολλών ενδιαφερομένων μερών. Οι δράσεις του MILE αναπτύσσονται με γνώμονα τόσο τις ανάγκες των εργοδοτών όσο και των μεταναστών. Δείτε περισσότερα στο ενημερωτικό φυλλάδιο.

mile-logo-300x215

The Handbook of Employers of MILE project is online!

mile-logo-300x215The Handbook is an easy-to-use tool for all employers and association of employers across Europe – including those who participated in the MILE capacity building – willing to gain more information and knowledge on how to promote diversity in their workplace and support the integration of migrants in their company.

The Capacity Building for Employers on the topics of economic integration of migrants and diversity in the workplace were carried out in Italy, Austria, Greece and Spain between October and December 2019, involving more than 40 employers,across all economic sectors and sizes.

To check out the Handbook, visit the MILE library: https://projectmile.eu/library

MILE Migrants Integration in the Labour market in Europe is a project funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The project is coordinated in Greece by DAISSy Research Group of the Hellenic Open University (HOU) and it is being implemented in cooperation with Olympic Training (OT).

For further information on MILE project and other projects of the DAISSy Research Group you can check:Website: http://daissy.eap.grwww.projectmile.eu
Facebook: @DAISSyResearchGroup@MILEProject
Linkedin : https://www.linkedin.com/in/daissyresearchgroup/
Twitter : https://twitter.com/daissy_research
Instagram: @daissy_researchgroup
Email: info@daissy.eap.gr

mile-logo-300x215

Εκδήλωση έργου MILE

mile-logo-300x215Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην εκδήλωση “Ενσωμάτωση μεταναστών στην αγορά εργασίας: προκλήσεις για τους εργοδότες” με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων για εργοδότες και εκπαιδευτές, που θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019 ώρα 9:30 – 13:30 (για εργοδότες) και την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019 ώρα 9:30- 13:30 (για εκπαιδευτές), στην Πάτρα (Επιμελητήριο Αχαϊας, Ρήγα Φεραίου 58, Πάτρα).

Την εκδήλωση διοργανώνει η Ερευνητική ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης εδώ:

logo-DAISSy-200

Εκδήλωση διαβούλευσης για τα αρχικά αποτελέσματα του έργου ΜΙLE

Το ΕΑΠ – Ερευνητική Ομάδα DAISSy διογανώνει εκδήλωση διαβούλευσης σχετικά με τα αρχικά αποτελέσματα του έργου MILE, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη  Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019, 16.00 μ.μ.-19:00 μ.μ., στις εγκαταστάσεις του ΕΑΠ, Αθήνα (οδός Γραβιάς 4-6, 1ος όροφος, αίθουσα εκδηλώσεων). Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει παρουσίαση των στόχων και ειδικότερου περιεχομένου του έργου MILE, καθώς και συζήτηση με τους εκπροσώπους φορέων σχετικά με τους άξονες της απασχόλησης και κοινωνικής συμμετοχής των Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) στις κοινωνίες υποδοχής. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε “εδώ”.

mile-europe-logo