all-routes-kick0ffmeetting

“ALL ROUTES LEAD TO ROME” Kick off Meeting!

all-routes-kick0ffmeettingΗ ερευνητική ομάδα DAISSy βρέθηκε στο Lecce της Ιταλίας για την εναρκτήρια συνάντηση του έργου “ALL ROUTES LEAD TO ROME” που χρηματοδοτείται από το Erasmus+.

Η ερευνητική ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου βρέθηκε στο Lecce στις 28 Νοεμβρίου, φιλοξενούμενη από το University of Salento, για την εναρκτήρια συνάντηση του ALL ROUTES LEAD TO ROME, ενός έργο που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και περιλαμβάνει μια κοινοπραξία 8 εταίρων από 5 χώρες (Βέλγιο, Ιταλία, Ελλάδα, Βόρεια Μακεδονία και Ισπανία).

Στόχος του έργου είναι να δοθεί η δυνατότητα σε φοιτητές να εντοπίσουν και να εφαρμόσουν τις καλύτερες δυνατές στρατηγικές για τη μεγιστοποίηση της οικονομικής απόδοσης του δικτύου των αρχαίων Ρωμαϊκών δρόμων, να αναπτύξουν βασικές και εγκάρσιες δεξιότητες όπως αυτοπεποίθηση, ηγετικές ικανότητες, όπως και ικανότητες ομαδικής εργασίας, ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, ψηφιακές δεξιότητες και πολυγλωσσία.

Κατά τη συνάντηση, οι συνεργάτες παρουσίασαν τον φορέα τους, συζήτησαν για τα διαχειριστικά ζητήματα του έργου, την Ανοικτή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα που θα είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες της κοινοπραξίας, καθώς και τις δράσεις διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων για να γνωστοποιηθούν τα αποτελέσματα του έργου στην επικράτεια της ΕΕ.

Η ερευνητική ομάδα DAISSy θα συμβάλει σε όλες τις φάσεις του έργου, όπως η έρευνα πεδίου, η δημιουργία ανοικτού εκπαιδευτικού περιεχομένου για την Ανοικτή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, η πιλοτική εφαρμογή, η διάδοση και η αξιοποίηση των προϊόντων του έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις του ALL ROUTES LEAD TO ROME και άλλες πρωτοβουλίες της ερευνητικής ομάδας DAISSy:

mile-logo-300x215

Εκδήλωση έργου MILE

mile-logo-300x215Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην εκδήλωση “Ενσωμάτωση μεταναστών στην αγορά εργασίας: προκλήσεις για τους εργοδότες” με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων για εργοδότες και εκπαιδευτές, που θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019 ώρα 9:30 – 13:30 (για εργοδότες) και την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019 ώρα 9:30- 13:30 (για εκπαιδευτές), στην Πάτρα (Επιμελητήριο Αχαϊας, Ρήγα Φεραίου 58, Πάτρα).

Την εκδήλωση διοργανώνει η Ερευνητική ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης εδώ:

wemin-logo

International Conference Women in Displacement: gender, migration and the challenges of integration in today’s Europe

The DAISSy Research Group of the Hellenic Open University (HOU) organizes the international conference entitled “Women in Displacement: Gender, Migration and the Challenges of Integration in today’s Europe“, which will take place on Sunday 8th December 2019 (9.30-20.00) and Monday 9th December 2019 (9.30-14.00), in Athens (“Crowne Plaza Athens” hotel, 50 Michalakopoulou str). 

The conference is supported by the European project “WEMIN: Migrant Women Empowerment and Integration”. It is addressed to scholars, experts and practitioners, representatives of authorities, institutions, organizations and associations, active citizens, and more generally anyone involved in the study, research and practice in the fields of migration, migration policy, empowerment and social integration of refugees, as well as related topics.

The main objective of the international conference, in addition to presenting the results of the WEMIN project in detail, is to explore the gendered dimensions of the migration phenomenon in the context of today’s Europe. Recognizing gender as an integral part of the experience, management, and understanding of migration and integration processes, the conference aims to highlight not only the multiple challenges but also the significant opportunities European societies face.

The conference will include lectures, presentations and workshops in topics such as:

 • Towards gendered sensitive migration and integration policies
 • Migrant and Refugee Women: challenges and good practices for integration
 • Migrants’ integration at local level: partnerships, strategies and practices
 • Adult migrants’ education: current challenges from a gender sensitive perspective
 • Working Life, Social Life and Integration from a gender sensitive perspective
 • Gendered norms and roles in migratory contexts
 • Gender-based violence and migration
 • Representations and constructions of migrant masculinities and femininities.
 • Art and gendered experiences of migration and integration

Τhis international conference will be the final, closure event of the WEMIN project aiming at presenting its outcomes to additional stakeholders-organizations and policy-makers, by combining presentations and thematic workshops with the parallel engagement of members of its target groups.

The official conference language is English. There is no registration fee for attending the conference. Certificates of participation will be provided. Interested parties are kindly requested to fill in the registration form “here”.

The WEMIN project developed a pioneering model for the integration of migrant and refugee women of all ages in the hosting communities. It combined, among others, training, empowerment and mentoring sessions and learning through art. An electronic peer learning platform has been developed, as a place where professionals in the field of migration as well as migrant and refugee women can share knowledge, tools and experiences with each other; you can access the platform on the address https://culturalmediators.eu/wemin-platform/register/.

The project is funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund (776211-ΑΜIF-2016-AG-INTE) and includes a transnational partnership in 8 EU Member States (Greece, France, Italy, Spain, Portugal, Ireland, Germany and Sweden). In Greece, it is implemented in Athens by the DAISSy Research Group of Hellenic Open University (Coordinator) and Olympic Training & Consulting Ltd (partner).

You can be informed about project WEMIN by visiting www.wemin-project.eu or by following #WEMIN. For further info about the conference, please visit its website www.wemin-project.eu/conference and/or send email to info@daissy.eap.gr. To find out more regarding the activities of the DAISSy group of HOU please visit http://daissy.eap.gr/.

 

wemin-logo-sq

Διεθνές συνέδριο Women in Displacement: gender, migration and the challenges of integration in today’s Europe

Η Ερευνητική ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου διοργανώνει διεθνές συνέδριο με θέμα “Women in Displacement: gender, migration and the challenges of integration in today’s Europe την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2019 (9.30-20.00) και Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019 (9.30-14.00), σε κεντρικό ξενοδοχείο στην Αθήνα.

Το συνέδριο υποστηρίζεται από το έργο “WEMIN: Migrant Women Empowerment and Integration” (Ενδυνάμωση και Ενσωμάτωση Μεταναστριών). Απευθύνεται σε ερευνητές, ακαδημαϊκούς και εμπειρογνώμονες, σε εκπροσώπους αρχών, φορέων, οργανώσεων και συλλόγων, σε ενεργούς πολίτες, και γενικότερα σε όποιο άτομο δραστηριοποιείται στη μελέτη, έρευνα και πρακτική στα πεδία της μετανάστευσης, της μεταναστευτικής πολιτικής, της ενδυνάμωσης και κοινωνικής ενσωμάτωσης μεταναστών και προσφύγων, και συναφών αντικειμένων.

Κύριος στόχος του διεθνούς συνεδρίου στην Αθήνα πέρα από την αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου WEMIN, είναι να διερευνηθούν οι έμφυλες διαστάσεις του φαινομένου της μετανάστευσης, με αναφορά στο πλαίσιο της σημερινής Ευρώπης. Προσλαμβάνοντας το φύλο ως συγκροτητικό στοιχείο της εμπειρίας, διαχείρισης, αλλά και κατανόησης των διαδικασιών μετανάστευσης και ενσωμάτωσης, το συνέδριο φιλοδοξεί να φωτίσει όχι μόνο τις πολλαπλές προκλήσεις, αλλά και τις σημαντικές ευκαιρίες με τις οποίες βρισκόμαστε αντιμέτωποι .

Το συνέδριο περιλαμβάνει στοχευμένες ομιλίες, παρουσιάσεις και εργαστήρια σε θεματικές ενότητες, όπως:

 • Σχεδιάζοντας και υλοποιώντας πολιτικές μετανάστευσης και ενσωμάτωσης υπό την οπτική του φύλου
 • Γυναίκες μετανάστριες και πρόσφυγες: προκλήσεις και καλές πρακτικές ένταξης
 • Ενσωμάτωση μεταναστών σε τοπικό επίπεδο: δίκτυα, στρατηγικές και πρακτικές
 • Εκπαίδευση ενηλίκων μεταναστών: τρέχουσες προκλήσεις από την οπτική του φύλου
 • Έμφυλα στερεότυπα και ρόλοι σε συνθήκες μετανάστευσης
 • Έμφυλη Βία και μετανάστευση
 • Τέχνη, Φύλο και Μετανάστευση: Κατασκευές και Αναπαραστάσεις μεταναστευτικών έμφυλων ταυτοτήτων

Επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η Αγγλική. Για τη συμμετοχή στο συνέδριο δεν υπάρχει κόστος εγγραφής. Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής. Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη φόρμα εγγραφής που βρίσκεται εδώ.

Το έργο WEMIN ανέπτυξε ένα πρωτοποριακό μοντέλο ενσωμάτωσης στις κοινότητες υποδοχής, για γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες. Συνδύασε μεταξύ άλλων εκπαιδεύσεις, συνεδρίες συμβουλευτικής, και μάθηση μέσω καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων. Στο πλαίσιο της υλοποίησης, λειτουργεί ηλεκτρονική πλατφόρμα για την προώθηση της ομότιμης μάθησης και δικτύωσης στην οποία σας καλούμε να κάνετε εγγραφή και να πλοηγηθείτε εδώ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (776211-AMIF-2016-AG-INTE) και περιλαμβάνει διακρατικό εταιρικό σχήμα σε οκτώ κράτη-μέλη Ε.Ε. (Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Γερμανία και Σουηδία).  Στην Ελλάδα υλοποιείται στην Αθήνα από την Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και την Ολυμπιακή Εκπαιδευτική & Συμβουλευτική ΕΠΕ.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.wemin-project.eu ή ακολουθώντας το ακολουθώντας το #WEMIN. Πληροφορίες για το συνέδριο μπορείτε να λάβετε στέλνοντας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση info@daissy.eap.gr.

dcds-logo-sq

Ημερίδα διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου DCDS – Σύστημα Ανάπτυξης Ψηφιακών Ικανοτήτων

DCDS-logoΗ ερευνητική ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου διοργανώνει ημερίδα διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου DCDS – Σύστημα Ανάπτυξης Ψηφιακών Ικανοτήτων.

Επιπλέον, στο τέλος της ημερίδας θα λάβει χώρα και η τελετή απονομής των πιστοποιητικών των συμμετεχόντων στην πιλοτική δράση κατάρτισης του DCDS.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Επιμελητήριο Αχαΐας, Μιχαλακοπούλου 58, Τ.Κ. 26221  στην Πάτρα τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019, 17:30 – 20:00.

Η ψηφιακή ικανότητα, ως αποτέλεσμα της απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων, είναι πια ουσιώδης για τη καθημερινότητα, τη μάθηση, την εργασία, την ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία αλλά και την επιχειρηματικότητα. Ως οριζόντια ικανότητα, μας βοηθάει να κατακτήσουμε άλλες βασικές ικανότητες, όπως της επικοινωνίας, γλωσσικές δεξιότητες, βασικές ή ειδικές δεξιότητες απασχόλησης.

Τα μαθήματα ψηφιακών δεξιοτήτων που οδηγούν σε ψηφιακή ικανότητα βάση του προτύπου DigComp (Ευρωπαϊκό πλαίσιο ψηφιακών ικανοτήτων για τους πολίτες), αποτέλεσαν τη 1η εφαρμογή του συγκεκριμένου προτύπου στην Ελλάδα.

Το έργο συντονίζει η ALL DIGITAL στις Βρυξέλλες, και η μεθοδολογία & πλατφόρμα υλοποιήθηκε από την ερευνητική ομάδα DAISSy (ΕΑΠ). Δείτε την πρόσκληση της εκδήλωσης πιέζοντας εδώ.

v4t-imerida-cover

Διοργανώθηκε με επιτυχία εσπερίδα διάχυσης αποτελεσμάτων του έργου V4T

Με μεγάλη επιτυχία και αξιοσημείωτη προσέλευση κοινού διεξήχθη η εσπερίδα ενημέρωσης και διάχυσης αποτελεσμάτων του έργου V4T- Videogames for Teachers, η οποία διοργανώθηκε στις 22 Οκτωβρίου στην Πάτρα από την ερευνητική ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Την εσπερίδα άνοιξε ο κ. Αχιλλέας Καμέας, Καθηγητής ΣΘΕΤ ΕΑΠ, επιστημονικός υπεύθυνος της ομάδας έργου του ΕΑΠ, απευθύνοντας χαιρετισμό και παρουσιάζοντας τις ερευνητικές δραστηριότητες της ομάδας DAISSy.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν οι στόχοι και τα κύρια προϊόντα του έργου V4T από την κα. Βίκυ Μαράτου, ερευνήτρια με την ομάδα DAISSy του ΕΑΠ.

Η εσπερίδα συνεχίστηκε με παρουσίαση από τον κ. Βασίλειο Καραβασίλη, Game Developer και Managing Director της eNVy softworks, ο οποίος παρουσίασε διαφορετικές τεχνολογικές προσεγγίσεις ανάλογα με τις διαφορετικές μορφές που λαμβάνει το σύγχρονο εκπαιδευτικό παιχνίδι από τον φυσικό κόσμο μέχρι την εικονική πραγματικότητα και από την εκπαίδευση παιδιών μέχρι την εκπαίδευση επαγγελματιών.

Ο κ. Ρίζος Χαλιαμπάλιας, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Β/θμιας Εκπαίδευσης και ερευνητής με την ομάδα DAISSy, παρουσίασε το περιβάλλον ανάπτυξης παιχνιδιών AppInventor εξηγώντας πώς μπορούν οι εκπαιδευτικοί να υλοποιήσουν απλά παιχνίδια με τους μαθητές τους.

Μια διαδραστική παρουσίαση ενός απλού σεναρίου Επαυξημένης Πραγματικότητας (Augmented Reality) υλοποιημένου με το περιβάλλον Scratch, καθώς και ιδέες και προτάσεις για άλλες εφαρμογές και σενάρια για το μάθημα της Πληροφορικής, παρουσιάστηκαν από τον κ. Νίκο Γιαννακόπουλο, Εκπαιδευτικό Πληροφορικής Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Η εσπερίδα ολοκληρώθηκε με δύο πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις από τους μαθητές του Πειραματικού Γυμνασίου Πανεπιστημίου Πατρών οι οποίοι, με την υποστήριξη και εμψύχωση της καθηγήτριάς τους κ. Ιωάννας Χαρδαλούπα, Εκπαιδευτικό Γερμανικής Γλώσσας, εξήγησαν στο κοινό το πώς δημιούργησαν παιγνιώδεις ερωτήσεις για τη διδασκαλία της Γερμανικής γλώσσας, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Επαυξημένης Πραγματικότητας Metaverse. Επίσης παρουσίασαν την εμπειρία τους από τη συμμετοχή τους σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus+ και eTwinning όπου δίδαξαν την εφαρμογή Metaverse στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και μαθητές.

 

ergastiria-wemin-cover

Tα Καλλιτεχνικά Εργαστήρια του έργου WEMIN ξεκινούν!

ergastiria-wemin«Τεχνικές αξιοποίησης ανακυκλώσιμων υλικών για την παραγωγή χρηστικών αντικειμένων»

Δύο καλλιτεχνικά εργαστήρια συνολικής διάρκειας 16 ωρών το καθένα διοργανώνονται από 31/10/2019 έως 29/11/2019 από την «Ολυμπιακή Εκπαιδευτική & Συμβουλευτική ΕΠΕ» ως φορέα-εταίρο στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου “WEMIN: Migrant Women Empowerment and Integration / – Ενδυνάμωση και ενσωμάτωση γυναικών προσφύγων και μεταναστριών“, με την υποστήριξη του «Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου-Ερευνητική Ομάδα DAISSy» (Συντονιστής Φορέας).

Τα εργαστήρια απευθύνονται σε γυναίκες γηγενείς και μετανάστριες/γυναίκες πρόσφυγες, με στόχο να ενισχύσουν το διαπολιτισμικό διάλογο και την αλληλεπίδραση μέσω της τέχνης και της συν-δημιουργίας. Προβλέπονται δύο θεματικά εργαστήρια ως εξής:

 • Κατασκευές Χρηστικών & Διακοσμητικών Αντικειμένων με Πηλό και Χαρτοπολτό
 • Κατασκευές Χρηστικών & Διακοσμητικών Αντικειμένων με Ύφασμα

Σε κάθε εργαστήριο μπορούν να συμμετέχουν συνολικά από 20 έως 25 γυναίκες, γηγενείς και μετανάστριες.

 

Δεν υπάρχει κόστος εγγραφής στα εργαστήρια

και τα υλικά για τις κατασκευές παρέχονται δωρεάν!

 

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται:

από 31/10/2019 έως 29/11/2019

κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα (17:00 -20:30)

στην οδό Ακαδημίας 98-100 στον 3ο όροφο

 

Για εγγραφές στα εργαστήρια με πηλό και χαρτοπολτό, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή μέσω eventbrite εδώ ή στέλνοντας e-mail με το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας στο infoly@olympiakokek.gr

Για εγγραφές στα εργαστήρια με ύφασμα (κεντήματος και ραπτικής) μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή μέσω eventbrite εδώ ή στέλνοντας e-mail με το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας στο infoly@olympiakokek.gr

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο “WEMIN: Migrant Women Empowerment and Integration”, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα  www.wemin-project.eu / Follow #WEMIN

 

wemin-logo-sq

3ο Ενημερωτικό Δελτίο του ευρωπαϊκού έργου WEMIN

Το ευρωπαϊκό έργο WEMIN ανέπτυξε ένα πρωτοποριακό μοντέλο ενσωμάτωσης στις κοινότητες υποδοχής, για γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες. Συνδύασε μεταξύ άλλων εκπαιδεύσεις, συνεδρίες συμβουλευτικής, και μάθηση μέσω καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων. Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο 3ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου “εδώ“.

wemin-logo-sq

wemin-video-body

Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για μετανάστριες και γυναίκες πρόσφυγες που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου WEMIN

Λαμβάνοντας υπόψη το προφίλ και τις ανάγκες των μεταναστριών και γυναικών προσφύγων που συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις του έργου WEMIN στην Αθήνα, αλλά και του γενικού πληθυσμού της παραπάνω ομάδας στόχου στην Ελλάδα, έχει αναπτυχθεί ειδικό ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό. Πιο συγκεκριμένα, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)- Ερευνητική Ομάδα DAISSy (Συντονιστής), δημιούργησε ένα εκπαιδευτικό βίντεο με τεχνολογία γραφικών δύο διαστάσεων (2d animated video) που πραγματεύεται με τρόπο απλό και εύκολα κατανοητό, ζητήματα αναπαραγωγικής και σεξουαλικής υγείας των γυναικών. Παρόλο που πρόκειται για ζητήματα που μπορεί να φαίνονται γνωστά και να αποτελούν θέματα που συζητούνται ευρέως στα πλαίσια έργων και δράσεων που απευθύνονται σε μετανάστριες και γυναίκες πρόσφυγες, υπάρχει έλλειψη σχετικού υλικού  που να είναι ευρέως διαθέσιμο και εύκολα προσβάσιμο.

Το παραχθέν ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό είναι στην αγγλική γλώσσα και σύντομα θα διαθέτει υπότιτλους στα αραβικά και φαρσί. Έχει αναρτηθεί στο κανάλι Youtube του ΕΑΠ- Ερευνητική Ομάδα DAISSy

wemin-logo-sq

Πλατφόρμα ενημέρωσης και ανταλλαγής εμπειριών στο πλαίσιο του έργου WEMIN

wemin-logoEίσαι επαγγελματίας που δραστηριοποιείται στο χώρο της υποδοχής και ενσωμάτωσης μεταναστών; Είσαι η ίδια γυναίκα πρόσφυγας ή μετανάστρια και ενδιαφέρεσαι να ανταλλάξεις γνώσεις και εμπειρίες με άλλες γυναίκες;

Ενδιαφέρεσαι να μάθεις για περιπτώσεις προσφύγων που κατάφεραν να ξαναρχίσουν τη ζωή τους;

Επιθυμείς να πλοηγηθείς σε εκπαιδευτικό υλικό και καλές πρακτικές ενσωμάτωσης μεταναστών;

Μήπως οι καλλιτεχνικές δημιουργίες που έχουν γίνει από πρόσφυγες και μετανάστες κεντρίζουν την περιέργειά σου;

Τότε η πλοήγηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα WEMIN θα αποτελέσει μια συναρπαστική εμπειρία! Η εγγραφή είναι απλή και δωρεάν! Κάνε την αρχή, στο σύνδεσμο εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο “WEMIN: Migrant Women Empowerment and Integration”, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα  www.wemin-project.eu / Follow #WEMIN

Μπορείτε να λάβετε πρόσθετα στοιχεία μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος σε info@daissy.eap.gr και olykek@olympiakokek.gr.